- Ч -

Чистовселена: Подвселена в ултравселената, под управлението на Духа Благий.

Човековселена: Вселена с формата на човек.


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.