Книга 10

Януари 123(1987)г.

ПОПРАВИТЕЛЕН ИЗПИТ
ОТ ИСПАНИЯ
ЛП / ***


Синята каста на Лариса в Испания. Закрита е Ложата на Зидарите. Инквизицията е в пълна сила.
Тарсó е буен, силен, лекомислен и християнин. Неговите трубадурско-рицарски сонети се пеят и досега. Син на богатски род, той пътува на много места, учи във Франция, желае да пътешествува с корабите на Армадата. Баща му има тиранична власт, но Тарсо му е любимец – изпълнява и тази му прищявка. Хвърля много пари, за да назначи сина си като капитан. Същността на младежа се сблъсква с пиратската същност на Армадата.
Кордова. Фанатичната игуменка Лариса се среща с Тарсо на площада, пред статуята на Спасителя. Това е стара връзка, още от древна Арабия, Китай и Вавилон. Когато се поглеждат, няма мир повече и за двамата. Той се заселва в Кордова и се превръща в мрачен обитател на кръчмите, отчаян от абсолютната недостъпност на Лариса. От тогава датират най-силните му сонети и терцини. Баща му се намесва и го оженва за дъщеря на богат търговец, използвайки услуги на магьосник. Раждат му се деца, но той, въпреки магията, не може да забрави Лариса. Нещастието го преследва: Лариса е осъдена на клада, поради обвинение в сношения с Дявола.

(Историята на тези герои има продължение в друго осияние със същото заглавие – от 16 декември същата година – б.п.)                      

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.