Книга 26


27.VІ.132(1996)
Марикостински бани,
барака №2, стая 30
 
БАЗАТА НА ПЛЕЯДИТЕ НА ЗЕМЯТА
 
 
Кожух планина през двора на светицата Ванга
14,32
 
Преди малко - импулс да ида в администрацията, ако имат библио­тека. Момчето ми даде на доверие две книги, ко­ито избрах: "Лов на ве­щици" (Западна и средна Европа през ХVІ-ХVІІ в.) от Бедржих Шинделарж, чешки пи­сател, и "Зря­лата възраст на крал Анри ІV" от Хайнрих Ман.
Това се съчета с нуждата се пренесе багажа на една току-що пристигнала баба. Казва, че от сутринта ú върви много. Оказа се моя съ­седка - аз в 30, тя в 31 стая.
 
 
Слизането от планините от периода Близнаци, деканат Водолей, в низините, при из­ворите и народа (Рак, деканат Рак) си има своето значение. Така наречените. от Източника "отрепки" по лечебните бани не са презрени от Него - Той ги нарече така само в един отделен случай, за да ни подтикне да ходим по планините. Тук човек има пребогата възможност да ретроспектира живота на два основни вида болни и да си из­веде поуки. Едните са жертвите – работари, изкривили се от непосилен труд навън и вкъщи; а другите са "шансонетките", както съм ги нарекъл за себе си - бившите, пък и сегашни шансонетки, хора на конюнктурния "шанс", успели да се "под­редят" в "живота" (но не и в здра­вето…). Сутринта в басейна или в калта очите попадат на толкова раз­лични физиономии, че има материал за богати изследвания. Те не знаят, че вли­зането в общи води прави контакт и преливане на опит, ниве­лиране, регулиране на карми и дихарми. Ако си имал вражда с някого от миналото, в един извор или минерален басеин това може да се изглади; ако има недо­консумирана дихарма - може да се преживее по най-неочакван начин, за­щото там присъс­тва Милостта, Майката Божия. Нямат край чудесата и тайнствата на живота! Същите тия горки нещастници, кри­вещи с по два бастуна или с патерици, които елитарният дух обикновено гледа отвисоко, мо­гат да се окажат и крайно нап­реднали души - жертвени ангели или бивши "шансоиди", ко­ито светят на километри, без да подозират. Нап­ротив, по­падането на едно ревю, на естраден концерт или на едно парти с млади красавци и кра­савици изисква специална подготовка, ако човек не иска да попадне в нечий астрален въртоп или някоя дивна възлюбена да му окачи за години или ве­кове километрич­ната си опашка от най-грозни елементали и чудовища, прихванати от хората, с които е имала работа. Но много от тия страдащи, болни, стари хора по такива ле­чебни места са напреднали, зрящи души, защото цял живот само са давали или пък от­давна са престанали да бъдат "шансонетки" откъм пари, имоти, престиж или външен вид. Е, тук идват и хора с доста парици в банките и с имоти, които отдават под наем, но те се разпознават лесно, защото миришат най-лошо - трябва да ги заобикаляш отдалече. В такива случаи съм в другия ъгъл на басейна или калния извор - най-надалече от такива... Друг може да псува до утре, но е чист: дал си е апар­тамента и парите на децата и внуците или на някой добър човек без наем.
 
 
Мисля, че тазсутрешното осияние ме освободи от на­пъна да опре­делям цветя и дървета… И това е интересно и важно, но с ръка на сър­цето казвам: най-много исках да си чета романи… Естествено, извън най-главната работа, заради която сме тука.
Би ли казал нещо Някой за тези бани, за вулкана на Ру­пите, дето е Ванга?
 
15,05ч.
- Ромонът на Плеядите се усеща само по тия места. На Плеядите и в световете, които се раждат от тях, се възлиза само чрез Българска Македония и българи-македонци.
Сега си чети; останалото не разправяй.
 
  Днес обаче “останалото” вече може да се разкаже.
Ние бяхме в аурата на Ванга няколко дни в края на юни 1996 г. Не само роднинската връзка с нея, но нещо много по-дълбоко е наложило да преживеем заедно с душата й важни неща, подготвящи заминаването й от този свят само след месец и нещо – на 11 август. В Рупите осъзнахме окончателно като на длан защо е било нужно това идване тук, а и непосредствено преди това - да се поживее на палатка под Резньовете и да се ходи нагоре до свещените извори на река Струма на Витоша. Нещата, които бяха извършени там, са изпратили по Струма нужните съдържания, за да получи българската пророчица и светица малко преди заминаването си едно още по-високо Посвещение. В изворите живеят Орисниците ни. В този живот Вангелия успя да събуди Първия Лъч на Вярата и Втория лъч на Смирението. Вторият лъч пламва над главата, когато пророкът разпознае къде и кой е Бог на Земята в последното Му идване като богочовек. Приятелите в градинката на Изгрева помнят много добре какво каза тя за Някого, след като се молù там няколко часа – и какво се случи с нея веднага след това, благодарение на молитвата. А ходенето по свещените реки и в двете посоки и изпращането откъм изворите им чак до океана на специални невидими пратки за определени хора, живеещи край тях, е древна практика на Посветените. Реката разнася навсякъде Кръвта на Живота по същия начин, както правят това и кръвоносните ни съдове. Понякога роднинската връзка има и положителна роля, за да се предадат тези пратки именно по този начин и откъм главата на реката, и директно, на място. Това е нужно, да се подсигури етерната връзка за въплъщение на един близък дух в същия род – наследствеността има значение. Трябва да се получи субстанция от етер, Слово и Дело, за да се роди по-необикновено дете с искра Божия.
 
 
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/