Книга 19

2.IV.129(1993)г.
София - Изгрев
 
ЕДИННИ, ПЛАСТИЧНИ, И
БЕЗГРАНИЧНО ОБМЕНЯЩИ СЕ
(ОЩЕ ЗА КОСОПАДА)
 
Клоунът е тъжен и вечно става смешен, понеже е неадекватен. Крачолите и чорапите му са винаги различни, защото, като прави нещо, все мисли за друго.  Той често е и добър жонгльор – не иска да изпусне нищо... В гениалното творчество на Майкъл Паркес клоунът е главната трагикомична фигура. Не веднъж го изобразява с два рога – раздвоената мисъл. Клоунът денонощно  рисува във фантазията си съвършената жена, в която е трагично влюбен. Но никога не може да я постигне, защото обслужва животинския егоиъм на първосигналните, които си взимат директно това, което им харесва, без да им мигне окото. Маската или гримът на класическия клоун винаги е с голям чевен нос като топка, устата му е изрисувана извън границите на нормалната, веждите му са повдигнати, има две вертикални резки през очите. Най-често е плешив, със стърчащи коси настрани, обикновено червени. Тези белези и всички останали остават за домашно...
 
- Тази сутрин нямах никаква воля да стана и тръгна нагоре за изгрев – пролежах го. Вътрешно се самооправдавах и съв­сем спокойно си гледах в тавана в една точка, докато започна пулсирането: светло-тъмно, светло-тъмно... Лявата ръка ми е схваната и я раздвижвам. Взимам решение да се обръсна. Ще питам дали е правилно. И то веднага.
Казва се, че трябва да се обръсна. – Защо?
 
 
...А можеш да веселиш публиката с невероятни истории... След цирка всеки ще си иде вкъщи на топло, защото си е уредил живота,  и няма и насън да му мине мисъл, че ти нощем плачеш съм в леглото си, по-нещастен от всички...
 
9,01ч.
 
- Защото наличието на брада със слаба коса на главата води до увеличаване на природната сила, за сметка на духовната. А това, виждаш, че ти създава проблеми. Може да си пуснеш пак, но ако успееш да сгъстиш косата.
Ти си казвал много работи за оплешивяването, но мисля, че и нещо си премълчал. Защо? И – може ли сега да се даде най-основна причина и най-оптимален метод. Ето, школата на Дон Хуан върши такива неща като израстването на зъб по най-лесен начин. Аз затова все се отдръпвам от Контакта, въпреки всички многобройни помощи и изяви, защото основни житейски проблеми остават нерешими. Аз искам (може да е нагло) контактни магически думи или свърхбърз метод за по­растване на коса на плешив човек, за израстване на зъби, за изостряне на носа и пр. Инак хората гледат на тези, които се наричат “единатори”, и си казват: “Ако ще стана такъв, не ми е притрябвало такова ”слово“. ..
 
- Слушай сега! Помни! Природата не прощава. Аз, Който поддържам законите, не мога да използвам аб­сурда, за да ги нарушавам. Абсурдът е божествен, само когато срива беззаконието, а не Закона. Абсурд не значи диверсии, анархия. Закони, които не се пре­моделират пластично в рамките на Основния Закон на Любовта, стават обект на присъда и сами рух­ват, преставайки да бъдат закони.
 
Реви, глупчо, като не смееш да посегнеш! Услужвай до безкрай на хората с проблеми и без проблеми, отказвай се от себе си до загуба на съзнание, покланяй се на монофиксираните, докато си цепнеш панталоните... Като се наведеш, ще си още по-смешен и публиката ще се скъса от ръкопляскания...
 
Ти, който си от избраните, също си подложен на процеси, вследствие от Основния Закон. На Мене Ми е жал, Аз бих искал също да сте млади, прекрасни и съ­вършени, но вие не можете да следвате Ритъма.
Плешивият, за разлика от гъстокосия, повече от всички нарушава природни закони. Не че няма прес­тъпници и убийци с гъсти коси, но плешивият слуша по-вече сърцето си, отколкото разума си. Жените не оплешивяват - по правило. Това е, защото жената има мъжко астрално тяло. Тя се подчинява на при­родни закони плътно, дори и когато е необуздано емоционална.
И Ева може да бъде перфектен жонгльор и да гледа да не изпусне един или повече услужливи глупаци, но тя никога не се колебае, че може да не е права. Класическата Ева, която не оплешивява, за себе си е права абсолютно винаги -  за нея обикновено другият не е прав.
 
Дори и най-абсурдните жени са подчи­нени на стереотип, на някаква вярност на самата себе си, дори и когато привързването ги кара да се откажат от себе си. Самата привързаност е вяр­ност на инстинкта за привързаност. Значи, вер­ността на инстинкта, какъвто и да е той, но приро­ден, пази съществото от интервенции на други прог­рами, на чужди програми. Затова ти не си прав да мислиш, че прекалената близост на аурите е при­чина за оплешивяването на мъжа. И прекалената са­мота причинява това. Освен желанието да се показ­ваш, има и желание да се показваш пред себе си или пред Бога; или пред някаква въображаема партия, на която служиш.
    Когато е сам, клоунът не е толкова весел...
 
Вижте колко са плешивите разузна­вачи и ще видите какъв е мотивът на малцината плешиви от тях. Плешивият мъж се отличава по това, че постоянно не е верен на себе си, тоест той непрекъснато играе роля или участвува в пиеса.
Рисувай си Я пак, миличък, рисувай си Я – денонощно си Я рисувай!... Но в това време Тя си рисува другиго: онзи, от когото ще бъде нещастна. Тя не дава пукната пара за тебе, понеже нощем дружи с тигъра, атлета или директора на театъра. За нея тръпката или  сметката са по-важни и от въздуха - нищо че е такава "безумна красавица"... Ако те допуска понякога да я рисуваш, да ù четеш сърцераздирателни стихове за любовта и вселената или  да ù обясняваш от колко висша йерархия е душата ù, то е само защото тя е самотна и има нужда от приятел. Пък и ù е приятно да я гъделичка четката на още едни глупак-обожател, към когото си позволява да бъде снизходителна, понеже е "безопасен" (не налита...)
 
И жени правят това, и то много по-изкусно, но, без ни­какво изключение всяка жена от този тип е напълно наясно със себе си какво иска или, ако самата себе си е замаяла и си е повярвала в лъжата, все пак нейният инстинкт иска само едно, не две неща. И най-ковар­ната интригантка, и най-умопобърканата жертва на фикс идеи, която играе роля, изхожда от слънче­вия си сплит, не от мозъка. Това означава, че тя има само един мотив, не два или двеста. Затова, когато Ми разправят, че жената била вътрешно противоре­чиво същество, Аз дълбоко се съмнявам в това. Про­тиворечиви реплики и поведение ни най-малко не оз­начават вътрешна противоречивост на духа, дъл­бока, трагична Хамлетова драма.
 
Може и да си атлет, перфектен еквилибрит, в когото са влюбени всички останали артистки, но пак да си подхвърляш денонощно илюзиите за някоя "единствена любима"... Нарочно си нахлупил маска на очите си, за да не виждаш колко голяма е самозаблудата ти и колко Тя не се интересува от тебе... Не виждаш и това, че някое животно, на което никога няма да падне нито един косъм, понеже е сигурно в себе си, като нищо ще си хапне най-светлата ти илюзия без проблеми и после ще си оближе мустаците. А ако не е гладно, понеже си е хапнало вече чужди илюзии, просто ще си поиграе с твоята и ще я забрави...
 
Това не означава, че жената не страда също тъй дълбоко и пълно, както мъжа, че не се изпепелява от косене, безпо­койство, тревоги. Това обаче не е умуване на тема дали е права или не е права - класическата природна жена е винаги права пред себе си. Нейната смърт за­почва от мига, когато разбере, че светът не е прав, ближният не е прав, боговете не са прави. В онзи миг, когато природната жена си каже за първи път: “Не, аз не съм права”, начева покълването на атмич­ното тяло у нея. Безпокойството, че нещата извън нас не са наред, не може да прояде косъма: нали жи­вотните са постоянно в такова безпокойство?
 
 
Как да оставиш някоя от безбройните си илюзии или някой от безбойните си подаръци за егоистите?...
Но наличието и на умствено тяло също не е при­чина за атакуване на косъма на главата. Умстве­ното тяло в човека унищожава космите по тялото му, но не и на главата. Защо? – Защото започна на­растване на кора, тъй наречената от вас “втора сигнална система”. Вие започнахте да се съпротив­лявате на инстинкта в името на по-близки или по-далечни цели, и борбата между инстинкт и интелект ви оголи телата. Тъй че, правилно е произхождени­ето на думата "интелект" – "вътрешен избор". Тук мъжете имат рязко предимство и затова челата почват да им растат рязко нагоре и настрани: те имат работа. На жените, които седят вкъщи и са свързани само с рода си или един-двама най-близки, че­лата не могат да пораснат. Една жена, даже и ко­гато е родила, щом не може да се откъсне от майка си, баба си или сестра си, на нея никога не може да ù порасне челото! Може да е извънредно симпатична или красива, независимо дали е жена или мъж по тяло, но родът и родното място я държат като магнит.
Сега, попитайте се защо англичаните и испан­ците почнаха първи да оплешивяват фронтално – дори и жените им. Французи и германци ги послед­ваха. – Защото почнаха много да пътуват (става дума първо за мисловното пътуване – б.х.). Съотношенията между природата и обществото са изписани на челото на човека. Колкото повече опознаваш природата, тол­коз по ти се издига челото нагоре; колкото познати имаш, толкоз и ще ти се разшири. Щом се разшири кръгът на приятелите, разширява се и челото горе на "Нептуновото" поле.
Кръгът познати и приятели за всеки човек е строго определен. Вече съм ви говорил за това. Може да са стотици хиляди, но не по-горе от едно строго определено число. Същото се отнася и за об­сега на възприятията от природно естество. Ако човек не преминава определената му граница, челото му ще бъде нормално широко и високо и няма да за­почне фронталното оплешивяване, както е у мъ­жете.
 Що значи фронтално оплешивяване? – Набър­чете челото си - ако над бръчките има разстояние до косата ви, почвайки от 2-3 см. нагоре, всичко това е плешивина. Мъжът грехопадна веднага след жената – и двамата изневериха на искането. Искането е свещено, а те паднаха в щението. Чистотата не кори искането: чистота без искане не е Божествена, по същия начин, както и искане без чистота се прев­ръща в щение.
-  А в какво се превръща чистота без искане?
 
- В душевна и сърдечна анемия. На народен език туй е ясно: стар ерген, стара мома... Тук Аз не го­воря за женитбата, а за женитбата пред Бога. Най-висока е женитбата с Бога. Сърдечната анемия съз­дава комплексите и удря в сърдечната област: не смееш да поискаш, удушаваш чувството, седиш като истукан или говориш и вършиш точно обратното.
Душевната анемия е още по-лоша – не можеш да искаш от Господа. Ти се превръщаш в едно формено говедо, което няма нито понятие за молитва, нито потребност от нея. Това пък удря в слънчевия сплит. Не умееш ли да се молиш на природата, ще получиш малокръвие. Това значи да разходваш повече желязо, отколкото си вземаш. Като се научите на правилна белтъчна обмяна, вие се сдобрявате с ан­гела на Азота и овладявате обмяната на вещест­вата. Това значи правилно хранене. Сдобрите ли се с кислородния ангел, тогава почва истински обмяната на съществата и вие се научавате да искате. Който иска силно, започва силно да диша – не сте ли го наб­людавали у децата и влюбените? Развълнувате ли се, не потиснете ли дишането си, за да не се изда­дете, кислородният ангел ви пише шестица, понеже са му толкова най-вътрешните "електрони" – Шес­токрилият Илухим на Искането. Насилите ли се да дишате спокойно и равно, когато сърцето ви се раз­тупа, ще си платите с бодежи в сърцето, а по-късно  и с инфаркт или нещо подобно. Черната ложа е създала пранаямите на Изток, с единствената цел да научи сърцата ви да не тупкат, което и постига накрая – в гробищата...
- Говорехме за фронталното оплешивяване. Дали жените, макар и рядко, които имат мъжки чела, макар и горе с гъста коса, не са почнали също да четат и узнават повече, да се за­познават с повече хора, отколкото е определено на всяка по­отделно?
 
- Не Ми води коня на мисълта, не съм ти впрег­ната кранта, та да Ми бъдеш каруцар на монолога!... Аз ги знам тия, каруцарите! Бог се изразява с моно­лог; Той ви позволява диалог само с думичките: "А сега питай"...
- Извинете ме...
 
- А, сега Ми харесваш - за пръв път Ми говориш на "Ви"... Млък! Не подавай реплика! Вие сте се научили да прекъсвате Господа и затова Той ви прекъсва жи­вота. Вие какво си представяте?! Че можете да бъ­дете в диалог с Божественото? Каква наглост! Ти да мълчиш! Ще ми седи по пижама, с неоправен креват; ще Ми сърба чай в момента или ще си приказва с ня­кого, а Аз ще чакам благоволението ви да се вмъквам между репликите... Тишина сега! Не искам да Ми въз­разяваш и с крайчеца на съзнанието! Не, не питаш само смирено - вие сте се научили да третирате Гос­пода като ашлак, заедно с ашлаците. Чувам ти ми­сълта и под седем пласта: ама защо досега съм ви позволявал... - Да, приемал съм ви всякакви – да хо­дите неглиже и да се държите каруцарски пред Бога и Космоса. И в бъдеще ще ви търпя, няма как, иначе трябва да ви размажа...
Предвид прецедента с допускане на каруцарски ди­алог – да се опитваш да водиш разговора или да пре­късваш по средата говорещия – засега ще спестя Словото Си за Великите Обмени и няма да ви кажа нищо за Обмяната на Естествата, която се регу­лира от Ангела на Желязото, който е Седмокрил Хе­рувим (седем най-вътрешни илухима), и който се про­явява само когато не въздържате кръвта си да кип­нете божествено. Самият Аз допуснах външните дихателни упражнения и упражненията с движение, каквито съм ви дал със стотици, само защото сте още изпълнени със страх и щения. Съществата са във въздуха – пълно е със същества! Като подтис­кате дишането си поради страх от обмяна със съ­ществата като вас, то поне правете дихателни уп­ражнения като окултни ученици – все ще се обме­ните със съществата във въздуха. И щом не искате да ви кипи кръвта божествено – в обмяна с естест­вата на своите си – то поне се движете из плани­ната, правете упражненията, които съм ви дал, иг­райте паневритмия – та поне частично да получите и дадете енергия, която е различна от вашата. За­щото чистота без искане се нарича сърдечна хила­вост и сплесква долу ханша и ви прави кльощави бед­рата; а движение без силно желаене води до кръвос­мешение.
 Разбирате ли Ме добре? На вас не ви кипи кръвта, защото сте в постоянно кръвосмешение само със сърдечните си приятности (или по принуждение – б.х.) – и затова раж­дате полуидиоти. От космична гледна точка, всички сте полуидиоти: я се погледнете в огледалото, вижте на какво приличате, когато станете на 50-60 години!
Знайте, че не само блудство с роднина, но и се­мейните ви гнезденца са парекселанс кръвосмеше­ние! Да се смесваш често - полово или аурно - с онзи, който ти е най-близък по естество или територия, е особено тежко престъпление в тотвселената. За ясновселената и почти целия духовен свят сродст­вото на душите и естествата е начин на съществу­ване; така е дори при илухимите, с връх майчинст­вото, но вселената на Бог Отец изисква максимален брой обмени на максимално различни естества с максимална скорост във времето, за да се поддържа свежестта на Битието, т.е. здравата и нормална Космическа наследственост - генът, неподатлив на бо­лести и израждане. Затова българинът е толкова жилав – не е ли ясно? Етносите, които не са имали щастието да бъдат тъпкани от други народи, сега на какво приличат? Нямат ли най-много старци, изроди и самоубийци? (А древните българи сами са тъпкали половината свят – омесили са се "порядъчно"... Има други нации-завоеватели и колониалисти, но те са с високо расово самочувствие и не се смесват лесно с други класи и раси – б.х.)
Тотвселенското същество непременно трябва да се обмени с множество естества – най-, ама най-раз­нородни! Ако това не може да стане на Земята, за­щото още няма такъв морал, отецът по дух или жрицата на янтровселената непременно ще напъл­нят бойните полета, кръчмите и публичните до­мове. Ще плъпнат по булевардите, площадите и маршрутите, но непременно ще се обменят с мно­жество същества – дори и когато това им струва кръвта.
И понеже и самият Аз Съм едно Извънбрачно Дете – Йосиф Ми е само ученик, призван да пази Мария, не­дейте да се чудите защо плешивите са плешиви, а реките от женска и мъжка кръв не престават да се леят. Женската кръв е венозна. С нея се изхвърлят нечистотиите на ревността, гнусотиите от аур­ното кръвосмешение. Мъжът пък пролива повече ар­териална кръв, но само при катастрофи, престъпле­ния и на война, защото смесването на кръвните телца от различни породи създава сияйно поле, предпазващо планетата ви от пълната победа на ясновселенските вампири.
Бунтът на съвестта, вътрешното раздвоение, което при вас избива в шизофрения, борбата на мно­жество истини на полето на духа ни – ето кое ни отличава нас, Космическите Мъже – от тоталитар­ната психика на враговете ни. Безсъниците на неси­гурността в себе си; изправянето пред постоянни или колосални вътрешни дилеми; острите до полудя­ване противоречия – не с околните, а вътре във соб­ствената ни вселена, защото ние не сме сигурни какво точно е Любов, Мъдрост или Истина, Правда – ето най-сигурният белег, че ние не сме програмирани същества, не сме плитки психики без искра Божия в недрата на сърцата си. Сам Учителят ви казва: “Аз Съм Човекът с най-големи противоречия в света”. Тогава трудно ли е да разпознаете изчадията на Космичната Усойница, които за всяко нещо имат бърза, "точна" и нетърпяща никакви възражения реп­лика? Тази реплика е иманентно отрицателна, по­неже протича от центъра на ада – направо през во­нящата уста и злия поглед на уверения в себе си.
И не се изненадвайте, печални Мои отци по Земята, ако ви кажа, че по-голямата част от еднолинейните същества имат една великолепна коса, от която не липсва нито един косъм чак до смъртта им. Пала­чите по-често са с гъста четина, отколкото пле­шиви. Плешивият палач има тъжни очи, защото не е уверен в това, което върши. Затова единственият му изход е да пие.
Не вярвайте твърде много на "дяволските опашки" – нали така нарича прелестните коси на жените един наш писател? Не се изненадвайте от това, че се причислих към българите. Българин съм засега и българин ще бъда, докато не се яви някой друг, който се е справил вече с "дяволските опашки". Дяволската опашка се стреми да те вкара в някоя дупка и да те ръфа самичка. Ако си напълно сигурен, че това ти е съдбата или че това е последният ти и окончателен избор, ти няма да удариш на ядене и пиене и ще си гледаш съвестно семейството и работата. Тогава няма да оплешивееш, а ще се изродиш по някакъв друг стандартен начин.
Питаш Ме: Учителят страда повече от всички от вътрешни дилеми и противоречия, стихиите в Него си дават най-страшна среща, и все пак Той е прекра­сен до смъртта си: нито обезобразен, нито оплеши­вял. Как Той постига това?
Така е, понеже Учителят никога не лъже. Учите­лят не изпълнява роля, поставена Му от друг, освен от Отца Му. А вие всички се подчинявате на чужди пиеси и се измъчвате ужасно от ролите си, но про­дължавате да ги изпълнявате, защото сте страх­ливци. Користният шут не плешивее – плешивее па­лячото-страхливец. И двамата са под напрежение – трябва да си изпълнят ролята както иска режисьо­рът и писателят. Но плешивият е нещастен от своята роля, защото не иска да бъде програмиран. Арлекиновците са най-различни – и по най-различен начин се маскират: с прически, перуки, престиж, лих­вени проценти... Какви ли не гримове използват, но ако взема да тълкувам образа на класическия Арле­кин, ще разберете защо той е един трагикомичен образ. И на вас, плешивите арлекинчовци по света, хич не ви е само до смях или само до плач, но се оста­вяте на най-различни изветрели същества да ви ра­зиграват както си знаят. Затова клоунът обикно­вено е конче на някого...
Редкокоси, плешиви, ходете по-често на цирк! Наблюдавайте гениалната игра на клоуните и вижте откъде произтичат комичните ситуации; просле­дете основните персонажи на мимовете в светов­ната пантомима. Вижте общото в тяхната типоло­гия - и ще разберете, че косъмът се яде от недора­зуменията, от които произтичат смешки, шегички и... шутове в г...
 
Вие всички продължавате да правите нещо по недоразумение и затова накрая ставате жалки и смешни – получавате някой ритник от про­тивника си и от най-близките си. По смешно от ус­михнат клоун, който плаче, няма. А сега, попитайте режисьорите: има ли нещо общо трагикомичната маска с плешивостта? Какви са прическите на мимо­вете и клоуните? Какво изразяват те? Защо "три­мата глупаци" имат само по три косъма на главата си? Но винаги може да се случи и такъв глупак да на­тисне ядреното копче – не защото е уверен в това, а защото трябва да изпълни заповед...
Оставете сега този тема и разберете: Аз не съм фронтално плешив, защото знам колко образи, мисли и хора да допусна до Себе Си и кои точно; при това не се нуждая от одобрението и възхищението на ни­кого в света.
Аз не съм фонтанелно плешив, защото не съм на служба никому, освен на Отца си, и не поз­волявам на вътрешните Ми драми да Ме разкъсват. Затова периодите, когато лицето Ми е скръбно, са много по-кратки от тия, когато съм ведър и весел. Щом падне маската на скръбта и зависимостта, и похлупи лицето ви, вие непременно ще засвяткате горе от къси съединения - и ще почнат да прегарят космите ви.
Аз не съм и странично плешив, защото не се нуж­дая от одобрението на приятелите и познатите си. И хич не Ми е неудобно да ги натирвам, когато някой иска да се качи на главата Ми.
Не съм и тилно плешив, защото не се засягам от злобата на враговете си и не искам да им дам да раз­берат, че струвам нещо. Любовта към врага Ме пази от това.
Нито пък имам професионална плешивина, тъй като нямам нито заплата, нито професионална атестация, нито пенсия. За сметка на това обаче съм професионалист в призванието Си.
Нип – Онúп-Онорúп!
Да бъдем единни по дух, пластични  като души - и безгранично обменящи се с това, което ни е опреде­лено!
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.