Книга 45

 

31.V.152(2016)

София

…КОЕТО ЩЕ ДАМ СКОРО ЗА НЕГО

ЖЛО.ДН

 

"Раят на Земята" - Индонезия, Банджармасин

 

9:04 ч.

- Може ли да се продължи сега, след толкова много години, обещаното лично послание за Д. във "Велики планинари"? Пък и в другите за него има заложени много сериозни теми, за които си казал, че ще ги развиеш. Последното за него бе, че е прероден един от великите американски президенти.

- Оставям новото осияние за него за по-нататък. Тук може да сложиш само снимки от неговите астроместа и извадки от "Велики планинари", за да ги ползваме в това, което ще дам скоро за него. Наистина, ориентацията му в "Рая на земята" не е случайна. Там има важна мисия.

Има се предвид Южна Индонезия, където е географски съвпадът на Марс и Плутон на Др.

Под астроместа в случая се разбират кръстосванията на планетните проекции върху картата на Земята в рождения небомиг, според програма Janus-4. При Д. всички астролинии се събират в Якутия. Знаем, че ако човек може да посети своето синтезиращо, интегриращо място според географската астрология и да поживее там, ще реши основни задачи на живота си. Но това не е възможно за всички. Тогава започваме с търсене на снимки от това място, което обикновено е с радиус от стотици километри. Точните места, където се пресичат две или повече линии, могат да се открият с прецизност до метри чрез Google Earth, стига да е уточнен рожденият миг. После се търсят запознанства с хора от тия места по интернет – това днес е много лесно. Търсят се и културни феномени. Всичко това са коридори към силовите ни точки и области по земята за дадено прераждане. Но има и проективни методи – къде се оказват тия места в родината ни или там, където живеем в момента, ако наложим картата на земята върху съответното място. Може и в селището, и в дома ни да намерим съответствията, но най-важното е да ги открием в тялото и главата си и в съответните си постъпки в живота. Но географската астрология има значение за много хора и в такъв случай започваме да посещаваме астроместата си според близостта им до рожденото ни място. Постепенно разширяваме обсега на астропътешествията, според възможностите си. В този случай е много важно до всяко място да пътуваме с човек подобна географска астрокарта като нашата; а в чужбина, съответно, да гостуваме при точните хора. Обмяната на енергиите и ползата за удовлетворяване на взаимните ни интереси така ще са оптимални.

 

Ето къде се пада астросинтезът на Д.:

 

    Снимки от р.Ясачная, където се влива в р.Колыма при централното градче Зырянка. То може да бъде отправна точка за екскурзии до пресечните астроточки на Д. в този голям район:

 

 

 

 

 

 

Ето още снимки от Верхнеколымски район:

 

 

 

 

 

 

 

 

     От опит знаем, че съзерцаването и въобще наличието вкъщи на картини и снимки от нашите астроместа създават преки коридори към тях през друго измерение и ние се ползваме от това. Тук се вижда мястото в Якутия, където се пресичат двете изолинии на Слънцето в географския небомиг на Др.

 

 

Изглед от с.Аргахтах, намиращо се на 169 км. източно от тази пресечна точка

 

Село Усун Кел – над 120 км юг от същата точка "Слънце-Слънце"

 

   Видяхме централния район на астросинтеза на този приятел и мястото, където се пресичат двете линии на Слънцето му – вертикалната и хоризонталната. Езотеричната географска астрология твърди, че ако човек застане в тази точка и прекара там поне няколко денонощия, но може и само за един миг, той има шанс да обедини вертикалните и хоризонталните импулси на духа си. Това означава да премахне завинаги разминаването на истинското призвание на духа си с това, което се старае да реализира в света. За някои това е обединяването на призвание с професия. Алтернативно, може да се фиксира съответствието на всяка такава точка върху картата на страната, в която сме родени, на селището, в което живеем, в дома ни – и т.н. Тук може да се проследи срещата на Слънцето и Луната в географския небомиг на Др. Това е второто по важност фундаментално събитие в живота на човека и затова се търси и мястото, където то би се осъществило най-пълно и съвършено. Тук става срещата на духа и душата вътре в нас – мечтаният мистически брак или женитбата на духа и материята, разкъсани преди 200 милиона години в нашата зона. Това може да говори и за срещата със сродната душа, за истинската женитба на земята и дори за медения месец, сватбеното пътешествие, сватбените празници през годините и дори за най-подходящия брачен дом… В случая – за Др. – това са три острова от Курилските. Желателно е да се търси брачен партньор от тия места; ако не – партньор с пресечна точка на Слънцето и Луната му на същото място; ако не – обитаване там или поне посещаване.

 

 

Курилски острови - остров Уруп

 

 

 

 

 

 

 

 

Курилски острови - остров Чирпой

Курилски острови - остров Симушир

 

Курилски острови – други:

 

 

 

 

       Личното осияние за  "Велики планинари" от 24.07.124 (1988) г. може да се прочете в:  

 

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=352&book=11

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.