Книга 12

31.12.124(1988)г.
София-Изгрев

МУЗИКАЛНА БЯЛА МАГИЯ
ЖЛО / МБМ и ЛП


Фа-ключ може да ти помогне. Ключовете в музиката имат специално магическо значение. Никога нищо не може да се направи по човешки начин, освен чрез машинации, лъжи и подкупи. Обаче, когато Бог урежда нещо, Той прокарва линии на свободно движение, по които благословените минават безпрепятствено. Тогава не Швеция, не Норвегия, не Америка, ами всяка видима и невидима звезда, планета или микросвят стават абсолютно достъпни.
Ако сега ти говоря за фа-ключ, то Аз ти отварям една най-древна и съвсем забравена от вашето човечество страница – страница от книгата за музикалната бяла магия. Един посветен може да спре война само с едно силно изпълнение на произведение, изпълнено по законите на Божественото Присъствие.
 Та различните ключове имат тоналности, тонове, хармонии, темпа, тактове и пр., отговарящи на различните творчески нива на Абсолютния Дух – Твореца, Който съгражда Битието чрез музика. Няма нито една структура, която да не е кристализирала или течаща музика. Ала ключовете, с които работите, имат специална магическа функция. Същата функция изпълняват и тоналностите, и особено тониките. По честото повтаряне на един основен тон в едно произведение и на неговите хармонични акорди предизвиква Божествата и ангелите на този тон да се откликват с отприщване на съответна енергия. Ето защо, различни проблеми, задачи, желания и цели изискват познаването на йерархиите, които управляват съответните тонове, обертонове и гами.
Ако сега ти препоръчвам фа-ключ, произведенията във фа-до и доминиращото фа въобще, то имам предвид свързването ти с Вечния Дух, Който има силата да материализира желанията и да тъче прелестните платна на панвселенанта.
Когато музикантът свири, той произвежда сияйни точки и линии във второто измерение и те се посипват прекрасно върху белите платна на Пан.
Пан – езическото и не само езическото име на Вечния Дух – превръща линиите на ясновселената в платна – Той е Великият Тъкач. Ако сега ти препоръчвам фа-ключ, фа-тоналностите, фа-тоники, Фа-доминанти и субдоминанти, то Аз виждам как прелестно ще започнеш да обсипваш платната на Вечния Дух с великолепни зелени орнаменти от полето на будичския свят. Всеки творец, всеки човек на изкуството пребивава в будическия свят – светът на душата. Той открива вътре в себе си тайнството на творчеството, на особеното тълкуване, осенен от изблиците и възпламенен от импулсите на Абсолютния Дух. Творците – хората на изкуството – са представители на Абсолютния Дух по всичката Божествена вселена! Така те първи усещат движението на блестящата невидима точка в сърцето си. Туй се нарича вдъхновение. Тогава те предават нейното удивително движение в ръцете на Великата Майка – Мировата Душа, която е Тълкователката и Интерпретаторката на Отца. Тя придава едноизмерност на точката, превръщайки я в линии - вълнообразни и безкрайни, сложни орнаментални плетеници, образувайки музикално-математическото Битие на ясно-вселената. Импулсът от сърцето се е преместил в нервната система, в мозъка, който придава съвършена форма на огъня, роден първоначално само като импулс, като точка в сърцето. Тогава се явява Третият – Вечният Дух. Той поема тия постоянно вълнуващи се музикални и математически, геометрични съдържания, и започва да тъче от тях тъкани. Но тези тъкани са чисто бели тъкани, вълнуващи се невъобразимо различно по всички честоти и градиенти на неоплодената панвселена. Трябва обаче да се явят творците – музикантите, поетите, художниците, - за да се обсипят тези тъкани с безбройните и прелестни изображения на цветя, листа, скъпоценни камъни, багри, тонове, спектри и пр. Над всички тия тъкани и десени наистина летят пъстрокрили пеперуди – същества от панвселната, които са плоски, но имат в приказките славата на елфите – духовете на цветята.
Сега, като ти давам в ръцете силата на тона “фа”, Аз виждам как ти ще започнеш да обсипваш съзнателно платната на Вечния Дух с всички най-фини и звучни разновидности на резедата и зеления цвят. Това обаче ще простре пред теб пътека от изображения на хиляди видове листа и растения, които ще трептят при всяко доминантно или субдоминантно фа.
На практика, когато решиш, че трябва да победиш при разговор с хора, от които зависиш, ти трябва да свириш такива произведения по 2-3 часа преди срещата. Заедно с това, препоръчвам да носиш при срещата дрехи с много голям вкус, в тоновете на зеленото. Този цвят и този музикален тон (фа) ще породят у Сцила и Харибда, както и у всички цербери на обществото свещен трепет и ще ги накара да се прострат пред духа ти като роби, готови да изпълняват твоите заповеди и желания! Така действат магите – белите и спектралните маги - през всички епохи. За тях няма абсолютно нищо непостижимо. Те не зависят от никого, а всички зависят от тях.
Освен тази основна методика, препоръчвам ти прочитане с благоговение пред всяка подобна атака, както и пред конкурс или концерт, на главата за Вечния Дух и зеления цвят в Моята магическа книга “Заветът на цветните лъчи”. Аз я дадох на тесен кръг ученици и я давах само лично, понеже тя е нашето магическо оръжие. Боравейки чрез съответните цветове, и вие ще можете да постигнете чрез нея всичко.
Давам ти още три оръжия, имащи силата да материализират всички стремежи и да осъществяват желания: кукуряк, здравец и по-сериозно отношение към чистото зеленчуково хранене. Всички зелени салати и зелени части на растенията ще се окажат отново в твоя услуга, ако се ограничи месото и се обърне сериозно внимание на препечения хляб. Когато говоря за здравец и кукуряк, не искам да ги имаш откъснати във ваза, а в саксия – живи. При това – екскурзии и разходки по места, където има здравец и кукуряк и въобще зеленина, за да се прави връзка с Пан, Вечния Дух, Който може да осъществява желанията. Препоръчвам ти да имаш при себе си и да препрочиташ, размишлявайки, “Приказките” за съответните цветя.
Решил съм да диктувам на теб книга по тема, която те вълнува, а на Белоснежната Лилия – също.
Сега искам да ви кажа и на двете: вие не сте от обикновена земна еволюция, въпреки че преминахте през тежки и полезни прераждания на тази планета. Аз имам подръка един небесен ангел от йерархията на престолите, който беше кръвно свързан с вас и който много често се навежда от престолните висини, за да ви нашепва утешения и съвети. Аз ще ви говоря специално за него, понеже той блести с ослепителните си одежди в необятното престолно кристално царство. Той разбра от каква важност са законите на Любовта и на чистия живот, поради което и сега ви казва: “Сам Бог е Любов, а одеждата Му – сияйна чистота!”
Ако вие превърнете Любовта в оръжие, а чистотата в ограда, то тогава няма да има сила, която да ви се съпротивлява. Изявата е само острието на Любовта, но острие без основа зад него се счупва неизбежно. Така че, когато се родите за основното – жаждата за обмяна на Любов - вие ще се свържете с Бога; а когато се пречистите физически, ще се докоснете до Неговата мантия.
Наистина, има същество в чужбина, с което скъпоценната Н. ще може да поеме по пътя на щастието, ала това зависи от първите две неща – това са импулсът за обменяне и високият идеал, наречен чистота.
Ето давам ти и три вълшебни думи: Пан, Паноам, Паноаран. С тях ти ще възбуждаш моментално славното нежнозелено поле на панвселената и ще предизвикваш Вечния Дух да те покровителствува. Ти самата имаш силно изразена изумрудена аура. Ангелско създание като теб няма право да се разболява и остарява, а се иска още съвсем мъничко – отношение към биологичната чистота. Светица по дух, ангел по йерархия, извор и кристал по сърце, блестяща по ум, ти трябва да бъдеш и физически чиста. В противен случай, доброто Ми желание да ти помагам ще се сблъсква с насмешките на алохимите и херувимите, които не се церемонят с никого. Аз изоставям само онзи, който изоставя Мен. А да изоставите Бога, това значи да поставите други неща извън чистотата и Любовта на преден план живота си.
Друг закон – Любовта, сама по себе си, е чистота, докато чистотата, сама по себе си, не съдържа Любов. Любовта е достатъчна да ви пречисти, а ония, които нямат Любов, се мъчат чрез физическа чистота да се докоснат до мантията на Бога. И понеже вие двете сте деца на Бога, то Бог ви прощава малките недостатъци по линия на чистотата, тъй като Любовта ви прави прекрасни пред Неговите очи.                 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.