Книга 23


23.VІІІ.131(1995)

РАЗПОЗНАВАНЕ, ИЗБОР И ПРЕДАНОСТ
ЖЛО / С.Д. от Рига

8,40ч. - Може ли да се даде ЖЛО за С.Д. от Рига?

- "Фенер на Проявеното Битие"; "от стара коза яре"… Фенерът свети, но горивото му е вълшебно - нейното гориво се засмуква от всички страни.
"Неосéн" - това е есенцията на Доброто. Тя се съдържа в цялото Проявено Битие, но само фене­рите могат да я ползват като масло за светилник.
Да свети на другите - това е призванието на Йолéн - ангел на милосърдието в Дома на Слáо (осо­бен вид поле на ясновселената, уравновесяващо Раз­познаване с Преданост).
Мнозина разпознават, но не са предани. Раз­познаване без Преданост съществува, но Преданост без разпознаване е фикция. Плитките още се преда­ват на предатели и преоценени, фалирали стоки. Ду­хът на зеления още гази плитките води на ума му и той се дави най-позорно в мръсните локви и крайб­режни плитчини - там дето се изливат отходните води на всички фалирали желания.
Йолен обаче е стар пилот и той каца само на дълбок океан. Хидропланите на ясновселената са аб­солютните царе на Слао: летят прекрасно в небе­сата на Разпознаването, кацат и плават съвършено в океана на Предаността.


Твоята обич, о Йолен, е фактически обич към Христá - ти не можеш да обичаш някой по-несъвър­шен от Него. И, желаейки страстно да служиш на Сина, ти постигаш виртуозно кацане: Разпознава­нето се превръща в Преданост, а Предаността се ширва като на длан през прицела на Избора.
Вие, ангелите от Слао, носите съвършено две дини под една мишница - нещо непостижимо за осъ­дените на повяхване. Тези две "дини" са именно Раз­познаването и Предаността - съединени здраво в хватката на Избора.
Следователно, който не живее с ония, които работят за Бога, той може да има най-много Разпоз­наването. Седи си вкъщи и се разлага: разпознал е, възхищава се, но не гони Невинните по петите. Прекрасни хидроплани, но в хангара: ръждясват.
Но Йолéн няма да ръждяса - той е постоянно в полето. Той постоянно каца и излита, защото се са­мозарежда с най-високооктановото гориво - гори­вото на Неосéн! И ако обърне внимание на съвършен­ството, за да не допуска пропадане в ямите на въз­растта, Скръбта на Пилота след Три години ще се превърне в Пролетна Буря на Отклика.
Йолéн, Неосéн, Слáо!
Боже, целуни душата на тази невинна орхидея, за да заухае още по-надалеч!
                 Край 9,18ч.


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.