Книга 31


1.II.135(1999)
Бургас – Изгрев

НОТА ОТ ЕЛМА


      
На 31 януари сутринта, при изписване на думата за вли­зане в Интернет ("anhira"), на екрана излезе сама съвсем друга дума: "elo"!
Такова нещо не може да се случи по никой начин; не може и да е плод на случайно докосване на клавиши, тъй като бук­вите на двете думи са разположени на съвсем различни места.
            Явно Нашият Човек, Който ни е говорил досега и под името "Ело" (духовното име на Елма), иска да ни каже нещо из­вънредно важно. И друг път се е проявявал съвсем явно по най-различни начини, когато дълго не Го търсим, но сегашният случай е един от най-директните. Свидетелка е П., която бе извикана незабавно, за да види самоизписалото се име с очите си.
            Нежеланието на приемащия да иска контакт от типа "осияния" произтича не само от преминаването им в "одея­ния", но и от личната му съпротива да се живее повече по стария начин. Даже и за приемане на "одеяния" желанието му е нулево, въпреки че има поводи - и безспорно отговорите биха били, както винаги, много интересни. Липсата на госту­вания, на "въртене по домовете" и на екскурзии според глав­ния метод на безсмъртието - Тройния Ритъм; неспазването на изискването да се остава в дадена страна или селище спо­ред броя на будните души, дошли еволюционно до Разпознава­нето, Високия Вкус и Интензивното Приласкаване или От­съствието, когато трябва; непоявяването на организатор за изпълнение молбата на Учителя да заживеем най-после по но­вия начин сред природата - всичко това изпарява и послед­ната готовност да се искат и "одеяния". Натрупала се е цяла папка с описания на силни преживявания и случки, даващи по­вод да искаме "одеяния", но те почти всички са субективни, мистични или под формата на сънища - не са съпроводени с активни действия за практическо реализиране на Тройния Ритъм както трябва, с които хора трябва и където трябва. В очите на Небето е цинично постоянно да искаме Слово и същевременно да не си мръдваме и пръста, за да реализираме нещо на дело. Не че няма единични старания на хора с висок идеал и пълна готовност, но това почти не среща пълен отклик от страна на званите. Затова избраните са малко или няма такива. Онези, които четат беседи от Учителя, осияния и одеяния, но остават в градските си квартири и жи­веят в тях с преобладаващо лично присъствиие - като нае­матели и "собственици" или с едни и същи хора - може да са от званите, но не и от избраните.
            Чакаме с нетърпение да узнаем защо нашият Приятел Елма изписа духовното Си име "Ело" на монитора, без някой да е натискал такива клавиши.

НОТА
1.02.135г. 3,04ч.

          - Приключих с търпенето на полумерки и ни­какви мерки.
          Няма да казвам какво да правите, понеже всичко вече е казано. Всеки да стори незабавно това, което сърцето му подсказва! Когато разпознаването, вку­сът и поканите са частични и не дават изобилен и пълен живот, верните тръгват по нови пътеки, а неверните остават да изпитат последствията от вкусовете и теориите си.
          Ако не изтеглите войските си от зоната на Волята Божия и не пратите парламентьори до една седмица, почвам офанзива!


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.