Книга 17

21. IV.127(1991)г.
Йулма (Родопите)


НЕЩАТА ЗАВИСЯТ НАПОЛОВИНА
ОТ ВАС

ЖЛО / ТЕдно видение от Русия и Ал.Афонин – "Русь моя, родина кроткая!"

16,41-16,50ч.
И. ти пише. Сега нещата се променят. Казал съм, че при приключване на твоята работа със Словото, трябва да се ориентираш към Русия. Завършвай ра­ботата, не искай ново Слово. Ако остане време, ще продиктувам само Кабалата – числата.
Кранът има нужда от почивка. Моята дума на две не става!

25.04.127(1991)г.  22,03ч.
- А твърдението Ти, че като тръгнем тази година из Ро­допа, ще бъдат получени много нови книги и осияния?
- Това влиза в сметката, понеже Русия не е още на хоризонта. Обаче скоро ще се подаде! Тръгнете ли по Родопите, това е друго. "Не искай ново Слово" се от­нася за май, Русия се очертава догодина. Като кажа за нещо "ще", не разбирайте винаги твърда прогноза. То е само оптималният  математически модел, но вие обикновено не сте готови. Нещата зависят на­половина от вас.

   Едно видение от Родопите...

СЪДЪРЖАНИЕ
/