Книга 21


27.V.130(1994)

ДНЕВНИЦИ И ДЕЯНИЯ

12,15ч.

      Включването на съобщението по-долу може да не е приу­мица, а нещо в синхрон с деня и часа, когато един приятел на извънземните "акостира" в Бургас. Той е имал връзки с тях и преди това. Дали сега е съвпадение или нещо специално, един ден ще се провери във филмовите архиви на живота (който има опит, може да го провери веднага...). Първата нощ гос­тът остава да спи в едно жилище съвсем до Нова поща. Слу­чаят е отразен като фантастика в разказа "Приказка за Друмник-Сладкодумник" от 12.01.136(2000)г.

Вестник "Черно море юг", 19.V.1994г., четвъртък:

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИЗВЪНЗЕМНИТЕ СЛЯЗЪЛ НА ЗЕМЯТА
И ВЕРОЯТНО Е СРЕД НАС
Дора Марчева

Вчера в 4.05ч. Станка Ангелова от ж.к. "Лазур" бл.17 забеля­зала светещ обект, който бил около Новата Поща и храма "Св. Ив.Рилски".

Тя описа обекта, който бил голям колкото футболна топка, излъчваща червено-зелени светлини, които се преливали. Све­тела ярко и стояла почти неподвижно. Тогава тя взела теат­рален бинокъл, какъвто имала вкъщи отдавна, и продължила да наблюдава обекта. Събудила сина си, който станал вторият очевидец на странното явление. Решили двамата да позвънят на тяхна позната, за да види и тя летящата чиния. Същата живее в бл. 76, но от нейната тераса светещото тяло не се виждало поради високоетажните блокове.
В 4.25 ч. светещото тяло започнало да прави въртеливи движения и да се насочва към западна посока, сякаш следвало линията на невидима спирала, по която се отдалечило бързо в пространството. В 4,33 часа обекта все още се наблюдавал, но само като малка светеща точка, след което изчезнал.


Станка Ангелова съобщи още, че във вторник сутринта по същото време засякла същия или много близък до наблюдава­ния в сряда сутринта обект. Ярките, фосфоресциращи зелено-червени светлини били абсолютно същите, до минута съвпа­дали движенията и отдалечаването, и изчезването на летя­щото тяло.

"За мен беше нещо феноменално, изключително" - сподели очевидката.

Миналата година, в средата на май, тя наблюдавала също НЛО, приблизително на същото място, но изместено малко по-южно. Висяло в пространството между бл. 72 и бл. 73. Предс­тавлявало три светещи ослепителни кълба или точки, които по някакъв начин били свързани. Видяла го в 2,30 ч., а в 3,15 ч. започнало да се движи пак въртеливо и в 3,30 ч. вече изчезнало от погледа й.

В коментар за случая известна бургаска кантактьорка за­яви, че извънземните продължават да ни проуч­ват. Действията им не бивало да се приемат като провокация. Те просто изпълняват програмата си. Според нея, на борда на НЛО имало трима извънземни. Един от тях слязъл на Земята, за да изпълни определена задача."

*
На 19.05.1994г. - гостуване в гр. Бургас по покана на прия­тели за разговори относно изчисляването и значението на ректасцензиите, биоритмите, аспектите, астрологичес­ките часове и др.

"Ремонт" на зъбите на приятелски начала, според обещанието и метода на Е. ("изпращам те на ре­монт"...)

Въпроси:

1. Може ли да се разкрие връзката между факта, че се установих в Бургас (точно на 18 май и точно до Новата поща) - и горното съобщение?

2. Как да се обясни поведението на онова коте, когато гостувахме в дома на Ц. (влезе в десния ми крачол и стоя там през цялото време, а друг път никога не е правило такива неща и обикновено не се е доближавало до гости)?

3. Твоя работа ли е и приемането ни в хотела в Китен без пари?

- Аз казах да не водиш дневник. Регистрацията на деянията намалява броя и силата на деянията.

O

- Тогава, може ли да се счита за обективно вестникарското съобщение по-долу?

В-к "24часа", 4 май 1994 г.

"МИСТЕРИИТЕ В СВЕТА СЕ УВЕЛИЧИЛИ, СОЧИ АНГЛИЙСКИ ВЕСТНИК –

Необяснимите явления, странните смърти, масовите пси­хози и видения в света са скочили с 5.5% през последните 12 месеца, твърди британски вестник, който регистрира подобни мистерии.

Редакцията на сп. "Фортейн таймс" получавала по 15 писма на ден, съобщаващи за паранормални явления. Всеки месец там регистрирали по 10 случая на чистопробни енигми. Според уве­личилите се мистерии са внезапното и необяснимо пламване на хора, от които оставала само купчина пепел. Най-плодовита на подобни случки страна били Филипините.

Според най-интересните, списанието нарежда масовия при­падък на 1300 ученички в Египет миналата година - истерия, заради която бяха затворени 32 училища - "24 часа")

 След като Ти обяви че прекъсваш връзката Си с нас чрез думи, за да се премине в дела, може ли да се обясни стран­ното увеличаване на парафеноменалните явления и сред нас по този начин? Например, вчера стана нещо със зрението ми и линиите на предметите и нещата в природата изведнъж за­почнаха да се огъват и трептят, а една приятелка - по време на паневритмия същата сутрин - твърди, че всичко потънало в ярка светлина? Има ли всичко това връзка с пред­стоящите необикновени космически събития, например с удара на коме­тата през юли в Юпитер, за който някои фи­зици твърдят, че катаклизмът би могъл да надмине по пос­ледствията си онзи, който е станал причина за изчезването на динозаврите, и щял да се равнява на енергия, равна на много милиарди мега­тона тротил? Според много наблюдения и изчисления, Сам­соновата обсерватория в Харвард твърди, че кометата на Шумейкър-Леви има 64% опасност да се блъсне в Юпитер на 25 юли 1994г. Тогава Земята, Юпитер и Слънцето ще образуват правоъгълен триъгълник, като Слънцето ще е на върха на пра­вия ъгъл.

- Предстоят наистина обещаните и очаквани тотални промени. Йоан пристига - трябва да го пос­рещнете! Розовата Звезда, която привършвате, ще включи Новото. Ето - то вече започна при вас. Очак­вайте такава приказка, която не е сънувала и ясновселената! Аз, Бог Силний, казвам: пригответе се - животът тръгва.

Преплетете Синята Звезда с Пръстена на Учи­теля и ученика. Така веднъж ще води Той, а веднъж – приемниците. Приемниците предават Неговото Злато на народите!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.