Книга 14

19-22.ІХ.126(1990)г.
София-Изгрев

ПРОГРАМА НА УЧЕНИКА
 СПОРЕД АСТРОЛОГИЧНИТЕ И КАБАЛИСТИЧНИТЕ ЦИКЛИ
(лични бележки на п. с възможни внушения от Е.)

            Като други пододбни материали, и този е останал без отговор от Елма, но се подрежда тук хронологично за пълнота и поради възможни изблици на Словото и Делото в него. Интересно е и за изследване на съотношението между необуздана фантазия и реални опити в тази сфера – може да се направят даже астрологически анализи. И тук има диалектика – даже Учителите съставят и движат програми, така че не можем и ние, макар и много по-незначителни, да не усетим по индукция този импулс. Поне до момента, когато ни се каже "Не пиши", "Не организирай"... Ако се откажем от тия два импулса, един ден ще видим, че всичко е написано изначално в безсмъртното човешко сърце и че външна организация не е нужна, понеже които слушат сърцето си, се събират в точната секунда където трябва без никакви обяснения и уговорки и почват да правят едно и също нещо. Програмата си се съставя и провежда ежедневно от Небето и ние само трябва да се присъединим. В по-нанатъшни дневници и осияния ще се види, че тази тенденция да се организират хора и цели селища е много упорита в някои духовни хора. Това се случва малко по-късно и в Башкирия, и Елма се намесва карегорично, за да спре опасна инициатива. Така че, ако нещо от тия вълнения е отразено вярно в текста по-долу от 1990 г., добре. Ако на някой обаче такава програма му се види погрешна или скучна, може спокойно да не чете текста. От склона на опита и годините, днес някои положения в това писание изглеждат неуместни и наивни и на човек му се иска да ги премахне. Но това си остава документ за тогавашното мислене на един романтик и ентусиаст с добри намерения. Все пак, ето какво е било написано:

                "За участие са поканени всички, които приемат безкористния принцип за дейности без заплащане и авторство. В този смисъл, Движението привлича и хора от най-външните степени, светските - светии, гении, учени, страдащи и даже насилници. Според пентаграмиката, ученикът е над тях - съществуват посвещения на окултното ученичество: пророк, апостол, мъдрец, мистик и маг. Съгласно друга класификация, хората се делят на старозаветни, новозаветни, праведни и ученици. Съществуват и други разделения, все според учението на Учителя Беинса Дуно. (Петър Константинов Дънов - България -1864-1944 - )
                В настоящата програма има широки възможности за участие на желаещи от всички степени, духовни чинове и посвещения, независимо доколко ги осъзнават. Учението на Великото Всемирно Бяло Братство и неговото движение през вековете сега се кондензира в делото на Учителя Беинса Дуно. Независимо от това, дали се приемат или не Неговите инкарнации като Орфей, Рама, Кришна, Исус Христос, Зороастър, Хермес Трисмегист, Боян Мага (Княз Вениамин) и пр., Той е синтезирал квинтесенцията на тия кардинални учения както в Словото, така и в Делото Си.
Въпреки универсалната интеграция на религии, учения, философии, космогонии, окултни и мистични концепции и на научни, както и медицински и чисто практически познания, въпреки явната източна терминология и разбирания на места, Учението на този велик българин и космополит си остава Христовото Учение. Затова различните концентрични и спирални принципи на приемането в Братството и Школата предполага различни типове пресявания: 1.Въздържателство от пушене; 2.Въздържателство от алкохол; 3.Вегетарианство; 4.Въздържателство от клюкарство, спор, многословие, злословие и пр. Това са първите четири изпитания. Духовното прецеждане се извършва по три категории: 1.Приемане на Христос и Неговите методи; 2.Приемане на Учителя Беинса Дуно и Неговите методи; 3.Приемане на една нова, последна изява на Христос и Учителя в края на този век - на Господ, под името Елма. Ето защо оглашените, интересуващите се, идващи от други философии, религии и системи, могат да попаднат само в най-широкия, Неделния клас от 10 ч. сутринта, както и на паневритмия и в Рилските лагери през лятото. Ако обаче някой твърдо и завинаги се откаже от заблужденията и техниките на старите учения и някои съвременни школи и стъпи здраво върху езотеричното, гностичното, окултното християнство, както са днес теософите, антропософите, розенкройцерите, той има сериозен шанс да бъде поканен в Общия Окултен Клас (в сряда сутринта от 5ч.). Такъв оглашен вече е станал вярващ и започва да взима участие в традиционните форми на живота на Бялото Братство, без да мисли, че те могат да се комбинират с езически и ортодоксални форми. В Младежкия или Специалния Окултен Клас, Учителят повиква достойните лично, като изискванията за участие си остават приоритет на Най-Върховния и на Неговите координатори. Понятието "ръководител" на братска община или група през последните десетилетия отпада - приема се само "координатор" или "организатор", който се назначава от Небето и дава отчет само пред Бога. В този смисъл, всеки, който усеща себе си като служител на Бялата Ложа, призван да работи за свалянето на Царството Божие на Земята, има силни проекции в най-високото, Пето Посвещение на Пентаграмиката, и тогава в него разцъфтява Дървото на Живота. Когато това Дърво почне и да плододава, ученикът става Брат на човечеството, владее силите на бялата магия и приключва с кармата си - с цикъла на преражданията. Именно за такива цъфтящи и плододаващи "дървета на живота" е предназначена и тази програма, която трябва да се схваща като методическо указание за "самоназначаващи" се координатори и организатори, избрани всъщност от Бога. Бял Брат е всеки, който е в пряка връзка с Христа, с Учителя, и създава тайни и явни общества, прерастващи в международни движения. Той рядко се съобразява с официалните "братски съвети", престъпва всякакви казионни и светски запрети, ала и умее да се съобразява с тях, когато това помага за напредване на Делото.
                Дългогодишните планове и програми на Братството, които са свързани с прецесията и движението на бавните планети, са обект на друг инструктаж. Годишните програми също изискват специално изясняване. Те очертават четириделите на божествената година (от 19 август), сезонните големи дейности и формите на братския живот по зодиакални знаци (духовната година от 22 март). В настоящата методика се говори само за разпределението на дейностите в рамките на лунния месец, с начало новолунието. Ето едно примерно разпределение до края на 1990г.:

ИМПУЛС БРАТСТВО СВЯТ ШКОЛА
16.10.-17,38ч. 26.10.-22,27ч. 2.11.-23,49ч. 9.11.-15,03ч.
17.10.-11,05ч. 25.11.-15,12ч 2.12.-2,09ч 9.12.-4,05ч.
17.12.- 6,23ч. 25.12.- 5,17ч. 30.12.-20,36ч.

В СЕДМИЦАТА НА ИМПУЛСА, извън основните си задължения, ученикът се поддава на най-силното си желание и не разрешава никому да го отклонява. Добре е да се спазват само най-основните правила - ранно лягане и ставане и храненето според астрологическите часове (Слънчев, Юпитеров, Венерин). Ако основният му импулс съвпада с този на други приятели, нещата се извършват съвместно, но всеки е верен първо на себе си. В тази седмица важи всичко, което е в сила за периодите под влияние на Първа вибрация или при слънчеви аспекти. За най-вътрешните ученици, основният импулс по това време е изучаване, прилагане и разпространение на Словото Божие.
               
В СЕДМИЦАТА НА БРАТСТВТОТО, във всичкото си свободно време ученикът се включва доброволно и безкористно в битовите и душевните проблеми на другите. В сила са значенията на Втора вибрация и Лунните аспекти. Предимство да им се помага имат въздържателите и вегетарианците от Братството, и то в следния ред: бременни, кърмещи и майки с малки деца, болни, възрастни и всички останали приятели и познати. Абсолютно предимство имат майките, които не са оповестили бащата на децата си или не го задължават в никаква форма и по никакъв начин, включително и с редовните юридически санкции, т.е. всички бременни, кърмещи и майки, не живеещи с бащата на детето си или с друг мъж, но не допускащи и съжителстжо с роднини или когото и да е друг от по-ниска еволюция. В тази седмица ученикът изпълнява желанията на изпадналите в беда или имащите нужда от помощ, стига това да не го заробва и да не се яви тенденция към продължително обсебване.

В СЕДМИЦАТА ЗА СВЕТА, ученикът се стреми да попълни познанията си за Божественото в света, за шедьоврите в световната култура; следи новостите, изучава някоя наука, учи езици и пр. Приятелите се координират за общи посещения на концерти, театри, опера, кино и др., участват в екскурзии, експедиции, мисии, като от общите каси се поемат разноските само на редовните участници в седмицата за Словото и седмицата на братството и всеотдайното, безкористно служене. Организират се за общи проучвания в библиотеки, институти и др. Всичките тия дейности са по свобода - само за ония, които желаят да експериментират тази програма, и предимно за участниците в духовните и практическите дейности на Братството. Основен критерий наистина е участието в работата по Словото и включването в дежурствата по битовите проблеми на майките и възрастните, за да могат и те да имат прозорци от свободно време. Стратегията на Бялото Братство и тук, и в целия космос, е голяма част от тесните семейно-родови тегоби да се поеме от приятелите, за да се разкрепости майката и въобще човешката личност за творчество, общуване и максимална свобода.

В СЕДМИЦАТА ЗА ШКОЛАТА пак могат да се включат всички желаещи, тъй като Школата има и форми за поемане на най-външни стремящи се. Във вътрешните й дейности обаче се канят лично от Посветените само ония, които отговарят на определени изисквания. Тези изисквания не се обявяват, освен на места в беседите и осиянията, за да не се смущават оглашените и вярващите и за да не се правят опити за надскачане на себе си или проникване на неподходящи хора. Високи Посветени и Инструктори, както и сам Най-Върховният, извикват поименно учениците от Общия, Неделния и Младежкия клас, които, освен спазването на Седемте Вегетарианства, отговарят и на определени френологични, физиогномични и телесни мерки, а също и на социометрически критерии. Те не са женени, не притежават де юре или де факто движими и недвижими имоти, нямат спестявания и ценни притежания, нямат свидетелства за правоуправление на неекологически превозни средства или ги изгарят при влизането в Школата - и др. Просто, Небето наблюдава кой как живее и реагира, какви са неговите интереси и потребности - и ориентира всеки към съответната област. Тези строги изисквания ни най-малко не осъждат хората с лични имоти, коли, яхти и пр., но обясняват защо човек, който си е уредил живота добре и не е заменил жилището си за две или повече по-малки, за да има и за други, не може да се срещне нощем горе в Школата и Космоса. В едно осияние от Елма се казва, че ако някой има един кашон, в който живее на улицата, и види някой съвсем без нищо, отрязва кашона си на две и му дава половината, дори и да остане с краката си навън на дъжда и снега.
Трябва да се знае, че тази програма, в широкия и тесния обхват на актуалното Космическо учение, е отглас от неща, които се правят от незапомнени времена, и на Земята всякога е имало достойни души да я следват. Обявяването на подобна програма в даден век и космически момент ангажира разумни Същества за помагачи и инструктори, така че несериозното отношение към предметите й елеминира автоматично такъв аспирант по най-различни начини. Едно животно, което е попаднало в храма по време на богослужение не е виновно, но то своевременно ще бъде изкарано от там, за да не пречи.
 В Школата избраните се излъчват нощем за пътешествия в космоса и невидимия свят, правят се телепортации и бели магични действа, създават се нови Братства по места, пробуждат се нови сетива и способности, постигат се реално целите и копнежите на всички стремящи се към съвършенството през всички езотерични епохи на човечеството. Една от задачите на Школата на този етап е да тренира най-напредналите ученици да се отучат да разчитат на хора и на условности и вещи от всякакъв род – предстоящите геокосмични промени ще поставят човека при сурови природни условия, където ще оцелеят само тренираните.
Ако в понеделник до обяд се служи само на изворите и се работи над природата и населението чрез тях; ако след обед в същия ден се извършват дарения и служения на бременните и майките, то във вторник учениците вървят по реки нагоре до откриване на място за нов Изгрев, а следобед се устройват първобитни лагери, маскирани за непосветения. В сряда се устройват самите братски общини, след излизането от занятията в Агарта в тайните обители; в четвъртък се извършват четирите вида полети; в петък са блаженствата в градините на любовта и красотата; в събота се извършват 12-те концентрации и текат лекциите и упражненията по божествените науки – интегралика, кабалоника, енергоника, паневритмика, пентаграмика и пр. В неделя е денят на божествения синтез и се играят различни евритмии - паневритмия, суперевритмия, ултраевритмия, хиперевритмия, ясноевритмия, тотевритмия. Същества от пространството чакат със затаен дъх да се явят орфически тройки, шесторки и 12-ици, за да ги поразходят из Вселената. Извънредно висши обитатели на новите простори, в които сега навлизаме, се надяват да се родят от майка и баща Посветени или да се вселят в тела на ученици от Школата, за да попаднат и физчески в нея. За всичко това се изисква огромно съсредоточение, нечовешка воля, свобода и размах без всякакви граници и готовност за саможертва и служене, нямащи равни на себе си. Затова, специално в четвъртата седмица от лунния цикъл, както и в божествените дни от 19 до 25 август всяка година, имат шанс да влязат само преминалите над VІІ посвещение – защитилите степента на Смирението. Те не само вече са разпознали последното въплъщение на Словото на Земята и имат импулс да се посветят на неговото разпространение, но подпалват, един по един, и останалите три лъча над главата си, понеже са взели изпита си по благоговение. Лукавите духове, дори и от много претенциозни школи, се разпознават тъкмо по това - неспособността за благоговение. Те са слепи за присъствието на видимите и невидимите Инструктори и се поддават на беса на пречещи духове, които искат да развалят Делото на Небето. Всякакви забележки, прекъсвания, съмнения, контрирания, сарказми, обсъждания и умни лекторства, пренебрегващи присъствието на Словото, са издайник на съзнателен или медиумичен предател, който е с плосък или хлътнал център на благоговението в черепа си. Програмата обаче може и трябва да се обсъжда и колективно, понеже тя е общо дело на всички, свързани с Бога; обаче дните и часовете за обсъждане са строго определени.

ПРИМЕРНА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА СЪСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРОГРАМИ –
ОРГАНИЗАТОРИ И КООРДИНАТОРИ НА ЛОКАЛНИ БРАТСТВА

                Извън неизбежните псевдоапостоли, които се навъждат след заминаването на Учителя през всяка епоха, съществуват и истински Негови тръби и проводници. По закона на свободната воля, Небето не ограничава никого, понеже често характеровите особености и някои неодялани гордости и тщеславия често са комбинирани с благородни намерения и не малко ум и талант. И самоназначилите се проповедници и ръководители вършат своята работа - светът е поле, в което трябва да има всякакви "гъби" – и ядливи, и отровни, - за да се научи духът да различава. Опитът, и то личният опит, е единственото средство за извайване на вкуса, докато човешката душа стигне до великия момент да различава Божественото от духовното и човешкото. Така именно, в духа на пословицата: "Ако някой се не дава да го познаеш, гледай го къде ходи", наблюдателите избират кандидатите за различните сфери и класове на Великото Всемирно Бяло Братство. Тези, които се втурват очаровани след смъртни авторитети и манипулатори, помирисали само преддверието на Братството или Школата, трябва да консумират и последствията от избора си. Да се съблазниш от магнита на един обикновен многознайко, гений или светия или даже от пророк и апостол, преди той още да е станал истински ученик, това е добър урок за всекиго. Учителят е казал още преди 2000 години: "Не бързайте да ставате учители!" Ала семката на аутика, егоцентрика, горделивия, титана е такава: той почва да  "бръмчи", много преди да е духовно завързал. Той няма търпение да почне да очарова и води, да оказва въздействие, докато Господ ни казва ясно и точно каква е ролята на човека в Трите Вселени: Единственото предназначение на човека в Космоса е да учи - за всичко останало Бог е промислил. И като започне да учи, но истински, по новия начин, излаган в лекциите и беседите на Христос на Земята, на Учителя, той става свидетел на безукорното действие на закона - за условия, дрехи, храна и всички други разумни потребности той вече не трябва да мисли. Стотинката или милиардът се появяват на масата в мига, когато е свършил предишните. Леглото и колибката се появяват насред пустинята, ако имаш нужда да отпочинеш. Милувката и нежната дума изникват пред тебе на всяка крачка, понеже си се отказал от себе си. И този закон действа безотказно, когато човек почне да учи именно така. Понеже, ако този закон не действаше, то би значело, че определението на Бога за човека не е вярно и че, следователно, Бог няма. А следването на една божествена Школа и участието в едно божествено Братство е ежедневно, ежечасно опитване на Бога.

І СЕДМИЦА - ИМПУЛС (от новолуние до Първа четвърт)
                При творческите личности, цялото им свободно време през този период е най-подходящо за самоотдаване на най-силното желание, без съобразяване с нищо и никого. Всеки има различен вътрешен импулс, но ако е окултен ученик от Новата Школа, той би трябвало да има силата да влиза в даден цикъл и да излиза от него на секундата. Това се нарича превключване на вниманието, но с напредването на старостта, у обикновения човек тази способност се притъпява и изчезва. Запазването на младостта зависи именно от универсализацията на съзнанието, чийто връх е Четвъртата седмица, когато ученикът превключва вниманието си на всеки следващ астрологичен час, и даже по-често.
                Примерът по-долу е частен - за напълно неуправляемите индивидуалисти той  е неизпълним, защото те не могат да се подчиняват на никаква програма, даже съставена от самите тях. Доколкото най-силният импулс на някого може да съвпадне с изложения по-долу, следващото разпределение може да се окаже полезно:

                00ч.- Получаване на Ново Слово;
                05ч.- участие в ООК, МОК, Неделния и Орфически клас - по импулс; посрещане на изгрева;
                07.-08ч.- паневритмия, лични послания и отговори на въпроси чрез единение.
                08-10ч.- семена, разсадници, базови градини - по вътрешен импулс;
                10-12ч.- обработка, библиотеки и домове на Новото Слово;
                12-14ч.- актуални и битови проблеми;
                14-18ч.- обработка и издаване беседите на Учителя;
                18-20ч.- студия по изкуствата:
понеделник - поезия;
вторник - танци и традиции на народите;
сряда - литературен клуб "АНРИ-123" и "Прекрасни чудаци"
четвъртък - драмсъстав, изящни и приложни изкуства;
петък - хор и оркестър;
събота - фото, видео, кино-клуб;
неделя - изяви: рецитали, танци, литературни четения, пиеси, изложби, концерти, филми и др.

ІІ СЕДМИЦА - БРАТСТВО ( от Първа четвърт до пълнолуние)
               
                05ч. - участие в класовете; посрещане на изгрева, паневритмия, вода от извор;
                08-10ч.- работа в градина;
                10-12ч. - приемен час на кабинета по божествена, духовна и природна медицина;
                12-16ч. - посещения на бременни, кърмещи, майки и др., с включване в битовите и душевните им проблеми и съставяне и спазване на графиците за дежурствата;
                16-18ч.- купуване, обмяна, производство, ремонт, поддържане и готовност на оборудването в базите за екскурзии и лагери;
                18-20ч.- срещи с възрастни и план-графици за участие в проблемите им.
               
                Желателно е в понеделник да се посещават роднини или сродни души, в други дни - хора според астрологическия им тип, в четвъртък и неделя да се ходи на свиждания по болници, в събота - сутрин при сираци, вечер - в старчески домове; да не се забравят и затворниците.
                В първия лунен ден се извършва организацията и подготовката на седмицатакартотека с координати и планове на братските територии - подарени, дадени за ползване и "диви"; картотека на братските домове и обители (начални и новостроящи се); картотека на бременни, въздържателки и вегетарианки с необявен и неживеещ с тях баща на детето и без роднини в дома им; картотека на кърмещите; картотека на майките от същия вид, според възрастта и броя на децата; картотека на болните; картотека на възрастните според възрастта; картотека на домовете за сираци; картотека на затворниците и починалите приятели за помени за тях и грижа за децата им; графици за целия месец: а/ дежурни до 21г. По усмотрение на материста - за посещения и помощ на бременни; б/ дежурни от 22 до 28 г - за посещения на кърмещи; в/ дежурни от 29 до 35 г.- за посещения на майки с деца; г/ дежурни от 36 до 42 г. -  за посещения на болни, немощни и възрастни; д/ дежурни от 43 до 49г. - за посещения на юноши и момчета от 15 до 21 г.; индивидуални и групови занимания по интереси и материални грижи; е/ дежурни от 50 до 56 г. - за посветеност на братя и сестри от 22 до 28 г.; ж/ дежурни от 56 до 62 г. - за посветеност на братя и сестри от 29 до 35 г.; з/ дежурни над 63 г. - по проблемите на бита на братя и сестри над 36 год.
                 В "братската" неделя се ходи на класическото място на Братството на планината, където се събират най-много хора и се участва в духовната програма и общия живот. В обедния Слънчев час след обяд се прави среща с възрастен брат или сестра, а после идва време за даренията. Всеки е донесъл плодове, храни и подаръци, и те се събират красиво на едно място, а наоколо има верига от братя и сестри, като елипса. Вътре влизат една по една бременните, кърмещите, майките с малки деца и после всички отанали, чрез повикване по картотеката на предимствата. След като първата, със своя рицар или "ангел хранител", си вземе и му натовари в раницата всичко, което й хареса, влиза следващата - и т.н.. Остатъкът се разпределя поравно, след като са заделени благата за отсъстващите и поверени на "рицари", по желание или график. Хората от елипсата са с гръб към центъра и пеят песни от Учителя и от други автори - за любовта, даването, природата, майчинството, детето и др. Това става във Венериния час. Имаме опит за това в чужбина.
                В Меркуриевия час се разпределят по хората парите от братската каса, според осиянията: 1/5 за Словото, 1/5 за майките, 1/5 за културните дейности, 1/5 за класовете и Школата и 1/5 за Взаимо-спомагателната каса. Това става по ред, чрез %-ни суми за всички присъстващи, според коефициента на биохигиенност, измерван с джобен компютър за ирисова прозрачност и диагностика. В бъдеще, тези %-ни суми трябва да се изчисляват и с коефициент за обратна пропорционалност на доходите и притежанията. Желаещите да участват в получаването трябва да са представили предварително документи за имотното състояние и за доходите си, според които ще се гарантира най-висок % за най-бедния и най-нисък - за най-богатия. За да се прецизира участието, тъй като в часа на разпределението може да се съберат множество бедни и безработни без никакво отношение съм Словото и Делото, може да се въведат знаци или жетони за присъствие в сутрешните часове - посрещането на изгрева, участие в паневритмията и участие в братските дейности. Тези методи не бива да се считат за унизителни или нехристиянски, тъй като се предвижда огромен наплив на хора в Братството и ние сме длъжни да дадем модел на човечеството за справедливо разпределение на благата. Който не може да се спре на брат, от който се възхищава най-много, за да му дава тайно десятъка си от всеки доход (аванс, заплата, хонорар, спестяване, наследство, дарение, награда и пр.), би могъл да го пуска в братската каса именно при това неделно разпределение, независимо дали желае или не да получава този процент.Тези форми обаче са само за експеримент и в бъдеще ще отпаднат – в тях има и опасност от възбуждане на негативни мотивации, реакции и последствия..
                Лунният час в Братската неделя е пак хигиенно-битов, а следобедният Уранов час е за оповестяване на програмата за месеца и небиране на домакини за различните дейности, разпределянето на хората по места и домове за участие, графиците за различните инициативи и дежурства.
ІІІ СЕДМИЦА - СВЕТЪТ (от пълнолуние до последна четвърт)
                До 10ч. - постоянната програма: класове, изгрев, паневритмия и извор;
                10-12ч. - братски библиотеки, дискотеки, филмотеки и пр.
                12-16ч. - светски библиотеки: индивидуални и групови проучвания по интереси;
                 16-18ч. .- книжарници, клутурни центрове и др. – снабдяване с  книги, аудиозаписи, филми, репродукции и др.
                 18-22ч.- изложби, музеи, филми, театър, опера, концерт и др., с предпочитание към следното разпределение:
                понеделник - поетичен рецитал;
                вторник - балет, танци, цирк, спорт и др.;
                сряда - инструментален концерт;
                четвъртък - театър;
                петък - вокален концерт, опера, оперета;
                събота - освен редовните занимания по астрология и др.окултни науки – видео-филм, кино.
                Оперирането според дните на седмицата е желателно, но не може да бъде нито единствено, нито неотменимо. При уникални изяви то отпада, както и не е задължително тази посещения да се концентрират само в третата седмица. И, все пак, съобразяването с нея и дните й има своя смисъл и въздействие, както и отчитането на аспектите в лунния и слънчевите дни, нумерологичната вибрация и др.

ІV СЕДМИЦА - ШКОЛА
                Относно Школата тук може да се каже малко, тъй като не касае външните кръгове на оглашените и вярващите, както и първите степени на ученичеството. В Школата се призовават само отделни, много напреднали ученици, след като са били наблюдавани векове и години наред и се е преценило, че отговарят на определени изисквания. Универсализация на съзнанието означава възвръщане към детската чистота и невинност, към грамадната познавателна жажда и способност на детето и най-вече към годността му да превлючва вниманието си на много чести интервали. Закоравелият характер, творческата неуправляемост и маниащина, ерудитското самомнение и емоционалната монофиксация правят възрастния човек напълно негоден за космически школи. Освен това, Школата изхвърля автоматично претендентите със светски навици и стереотипи, тъй като извършва основните си, най-мощни дейности, от 1 часа през нощта до изгрева, което предполага много ранно лягане и заспиване. Всички занимания в нея изискват оцеляване и действие в девствени природни условия, понякога много сурови. Денем в Школата се включват свободните от светски задължения млади хора и запазилите младежкия си вид пенсионери. За останалите, единственият шанс е, при пълна натовареност през деня, вечер да си легнат веднага след работа. По методите на Учителя за бързо заспиване и наспиване, за занимания в Школата се открива цялото време след 1 часа през нощта до изгрева. Ние познаваме ученици, които денем работят в света по 10-12-14 часа на най-тежки фронтове, където са съвършени в своята област - и пак успяват да се излъчат навреме за заниманията в невидимия свят от 20 или 22ч., а след полунощ може да се отиде твърде далеч из космоса. За няколко земни часа, за това време в някой свят може да се преживее цял един живот и ученикът да се върне сутринта подмладен, с нов опит и след нови подвизи. Спането след 6 ч. вечерта, особено в Нептунов час, дава още по-големи възможности – попадане в божествения свят. Участието в Школата е под въпрос и поради това, че онзи, който още не е развил концентрацията си, изчезва моментално от класа или от дадено място в космоса, понеже се връща мигновено при онзи човек или при онова нещо, за което е помислил. По тази причина Учителят подчертава извънредната важност на зрелостта на умаученикът, който се стреми към върховно образование в системата на Бялото Братство или Агарта, трябва да влиза във всяка дейност с тотална концентрация, а в светските си задължения да бъде съвършен именно с тази цел. Още нещо: изискването ученикът на Младежкия (Специалния) клас да не е женен не е достатъчно за Евродоровия клас. Наличието на близки или интимни връзки, при които някой се безпокои за тебе, държи те отговорен в мисълта си или те души с примката на "доверието" - според неговата представа за чест и морал - представлява оная въдица, която ще те върне за част от секундата от всяко поле на Битието, от всяко космично занимание. Присъствието на животно вкъщи, дори и най-любимо, върши същата работа. Затова разчистването на кармата и личните предпочитания, т.е. постигането на "любовта без обект" е онази най-трудна степен, без която свободни действия в света и във вселената през четвъртата седмица от новолунието са невъзможни. Това не изключва илухимна любов, но илухим или херувим, влюбен само в тебе, се отличава по това, че става твой предан спътник и не пречи на работата ти, а мощно те подкрепя във всичко. Има и такива необикновени души в Орфическия (Евродоровия, Адевлитовия) клас. Те не са способни на отрицателна мисъл или отрицателен поглед, дори и когато видимо грешим.
                Оповестяването на програма за тази Школа се счита за предателство и се наказва най-строго. Поканените в някои дейности и упражнения през Четвъртата седмица трябва сами да открият структурата на програмата, с течение на годините. Както всичко тогава и всичко в неосквернените светове,  вещи и външни пособия в този клас няма. Какво ще стане с ученика, ако си загуби тефтера с координатите и програмата? Такова нещо е недопустимо. Всичко трябва да е в мозъка на новите Орфеи, Евридики и Родопи, включително и измерването на времето. Има прости вътрешни и външни методи, по които може да се следят времето и аспектите без всякакви часовници и таблици. Ясновидецът вижда хороскопа на човека в аурата му; холизаторът може да знае във всеки момент колко е часът, а мъдрецът може само по сянката си, по вибрацията на въздуха или по контура на облака да разбере какъв астрологически час тече в момента. Ако новото човечество се нуждаеше от раници, спални чували, вилици и лъжици или от часовници, това би трябвало да значи, че на новите планети би трябвало пак да има производители. Няма нищо по-хубаво от преспиването в сено през януари! При това, сеното на новите планети не е косено - ученикът има право да събира само пожълтяла трева, и то толкова, колкото му е нужна за гнездо или убежище. При това, може и без външни екстри – ученикът има климатично тяло. Изкъпването в един термален вир е не само удоволствие, но и метод за излъчване на духа в горните светове. Но и живот в ледена вода и даже под водата или в космоса не е проблем за Новото Човечество.
                Тук е разрешено да се оповести, за пръв път в историята на земното човечество, само общата насоченост на заниманията в Школата през дните на четвъртата седмица. Те се подчиняват на астрологическите часове и са съобразени с актуалните движения и аспекти на светилата и планетите.
                Понеделник - ЯСНОВСЕЛЕНА. Влизане в нея през извори, реки и водоеми. Поклонения на Майки. Диви дарения; Вторник - ТОТВСЕЛЕНА. Възлизане по реки до места за слънчеви изгреви. Диви лагери, пещери и слизане. Агарта;Сряда - ВСЕЛЕНА. Див Общ Окултен Клас. Устройване на диви Изгреви. Събиране на диви блага. Диви обмени; Четвъртък - СУПЕРВСЕЛЕНА. Далечни мисии; диви полети и преноси по Земята и в Космоса. Снабдяване със семена и ценности отдалече. Излъчвания. Диви лечения; Петък -  ЯНТРОВСЕЛЕНА. Земни райове и градини. Сърдечни спектри. Диви изкуства. Див Младежки Окултен Клас; Събота - ХИПЕРВСЕЛЕНА. 12-те концентрации. Божествени науки и техники; Неделя - ХОЛИВСЕЛЕНА. Седемте евритмии. Див Орфически клас. Диви изяви.
Разбира сe, това е само един ракурс на вселените и дейностите - има най-различни варианти. Има още вселени, има и още учебни дейности. Предметите са 144. В окултната литература на тази тема са говорили Сент Ив Д'Алвейдър, В.И.Крыжановская, Херман Хесе, Рьорихови и др. В практиката и беседите на Учителя, за контакт с Рилската Агарта и работа в Школата - денем и по време на сън - се говори открито и това се потвърждава и до днес от гости на Изгрева и Рила и на много други места.
Все пак, дотук не става дума само за теория и умствени постановки, но и за жива практика. Не един и двама души от приятелите и някои чужденци описват влизанията си в Рилските Тайни Обители по удивително красив и подобен начин. Един от тях, например, през август 1989г., съвършено ясно е видял при изгрев слънце вратата на Агарта над Четвъртото Езеро Ио-Колнар и съществата, които влизат през нея в началото на Съборния празник. Други описват подробно какво виждат и преживяват в свещените недра на Рила, особено по време на Съборните дни.

Осиянията на Елма продължават в книга 15СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.