Книга 45

 

Страницата,  която виждате,  е от 18.VII.130(1994)г. Затова се налагат някои пояснения, съобразени със сегашния момент [150(2013)г]. В новите ни издания годините са променени според Новото летоброене, като в скоби се дава и годината по официалния календар. В точка 2 по-горе се говори и за начало от рождената дата на Учителя, но това не сме направили, понеже ни е казано,  че моментът още не е настъпил. В такова ново летоброене ще има нов тип месеци (плаващ лунен календар според реалните фази на Луната),  ще се сменят коренно датите, а това би довело до драстични промени, за които човечеството още не е готово.


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.