Книга 2
РИЛА
И
НЕЙНИТЕ
НЕВИДИМИ
СЪКРОВИЩА
 


 РИЛА / СОФИЯ
 121(1985)г.
30.VІІІ.121(1985)г. 21,30ч. - 31.VІІІ.121(1985)г.
 
            Едно от въплъщенията на Слънчевия Отец Ор на земята, идвал на Балканите като Орфей, ангел-защитник на Транса (Франция) и Върховен Йерофант на Рилската Агарта още от архайската ера до днес
 
 3,30ч.
От основаването на Всемирната Ложа на Земята до образуването на Рила няма много малък период, както предполагахте. Макар и най-стара, Рила е предшествана от други геологически епохи, когато магмата и лавата още не бяха се обособили като стабилни континенти. Но Рила не е само “скалá”1 в битието на Икло (Земята – б.п.) - тя е преди всичко е минерално поле още в сатвичното минало на самото Слънце. Юността на всеки факт на Земята е преди всичко мисъл-форма, проект от полето на Хлоя2 . От Хлоя, именно, произлиза и моделът на Рила, но не тази Рила, която познавате днес. Олимп има по-древна предистория и цялата антична митология не отразява и част от нея. Не мислете, че Мусала е арена само на Олимпийското митотворчество; онова, което съм ви говорил за идването Ми като Полукс, още преди Орфей, важи за коренното расово развитие на самата планета, а слънчевото раждане на Рила ви е напълно неизвестно.

1 Под “скали”, Елма разбира страните под Козерога – Балканите, Кавказ и Индия – б.п.

2 Името на главната йерархия същества на Слънцето – б.п.

 
           
Преди 15 милиарда години на Слънцето проблесна образа на свещеното обиталище “Порúйя” – обратното по транспонация видение на Рила. Образите на планетните явления възникват първо на матерната звезда като поетично-музикална представа, с композиция, обратно транспонална на планетните им проекции. Рила, така е създание на Слънчевия Отец Ор, преди всичко като вокално-оркестрално произведение от недрата на неговата Божествена същност.
 
 
Обиталището Порúйя на Слънцето и досега се издига – обратно транспонално на Рила – със съвършеното си великолепие от багри и тонове в осмото измерение. Обратната транспонация на едно произведение от този жанр от осмо в шесто, ангелско измерение, на планетен план, кристализира в астрално вълшебство, подобно много на вашите северни сияния. От там посветените на петото измерение преработват “Рила” в образи на физико-химически план-представа, без да се губи “северното сияние” на чувствата, просветващи през него. Седмото измерение също присъства потенциално, но абсолютно неразвито по онова време.
 
 
А през последните периоди на окончателното оформяне на мъжкия астрал, Рила бе населена с множество животински видове, съвършено непознати за вас – животните преди Първото Грехопадение нямаха в себе си и следа от сегашното хищничество. Като представители на архангелското четвърто измерение, те отговаряха за образната пластика на мелодията, на страстите от полето на ангелските сияния и на представите за движение от полето на посветените, медитиращи върху физико-химическата динамика на планината “Рила”.
 
 
Останалите измерения, под властта на природните и духовните йерархии, транспонираха симфонията Порийя в символичното предание на триизмерните форми и панвселенското разнообразие на растителните рилски видове. Първото измерение проявява себе си в óсите на всички бития, отличаващи се с потенциална разлика.
 
         
По този начин, транспонацията на Рила преди Първото Грехопадение беше проведена съвършено преди около триста милиона години. Последното грехопадение, за което постоянно ви говоря в беседите, наистина стана преди осем хиляди години, но то касае първите човеци на Икло, а не провала на илухимите. Всички наричат “дяволи” алохимите, но никой не знае, че алохимите пропаднаха изключително в резултат на нежеланието на илухимите – “добрите” и “кротките” сури3 – да послушат Слънчевия Отец Ор да оставят поне по една свободна валенция.
Те побързаха с подсигуряването на себе си, бидейки по-големи егоисти от алохимите, с което отнеха атомни потенциали. Първичната кристалност на локалното битие рухна в един миг! Супервселенското ниво на кристализация се превърна в легенда.

3 Според индийския епос “Махабхарата”, Брама е създал първоначално два вида божества: асури и сури, съответно представители на мъжкото и женското начало. Традицията счита за първи виновници асурите, защото били отккраднали питието на безсмъртието (амрита), а сурите се представят за напълно невинни; но ето че тук Елма намира вина и в тях. Асурите не биха реагирали така, ако сурите не бяха проявили първи абсолютния си егоизъм – б.п.

 

 
 
Така стана и с най-древна Рила – доскорошния огледален образ на Óровия шедьовър, тогава останал неразбран от илухимите. Алохимите станаха жертва: лишени от слънчева светлина поради загубата на планетната прозрачност, те трябваше да търсят закрила от настъпилата нощ, от студа и глада, от затворените цикли на илухимите, предпочели сърдечна аморфия.
 
 
Диамантеното разнообразие на първоначалния рай се превърна във въглеродна чернота и непрозрачност; силициевото чудо на километричните рилски кристали се смаза под тежестта на позора, наречен “морал на монофиксацията”.
 
 
Обявени за “нечисти”, духовете на алохимите преживяха трагедия, по-голяма от представата за апокалипсиса! Сурите – представете си съвършените, най-кротки и предани божества на Мъдростта в Любовта – пожелаха планетно щастие от аморфен тип: закопняха за стени, домове, “особени предпочитания”, “предпочетен обект”.
Повече от ясно е, че обектът на любовта трябва да бъде един, но представата за единството у някои илухими се изврати неочаквано по посока към партньорство във времето, а не партньорство в мига. И това не беше още истинското падение, понеже партньорството във времето не е нищо друго, освен универсумът и, в частност, физическата вселена. А паднал илухим означава предател, който иска да заграби цялото време за партньорство с обекта само за себе си, без да се съобразява със закона за прозрачната кристална решетка.
 
 
По този начин започнаха да се образуват първите ракови облаци от въглероден космически прах, които нарекох по-късно “Морето от Азове”. Азът наистина се развива и трябва да се развие в условията на света, на фона на интимното пространство, наречено семейство, но циклофренията на падналите илухими изключи фазите на синхрон с мига, поради което атомите на прокълнатата ваша зона не могат вече да трептят с честотата на отвореността за чуждия.
 
 
Така, по линия на илухимите, се наплодиха изключително много вампири-обсебители, а лишените от нормално общуване алохими подириха въплъщение в хищници. И до ден днешен хищникът се нахвърля и разкъсва непременно само ония отцепници, които страхът е превърнал в проводници на мрака. Рядко се случват изключения – само когато елохими искат да поемат товара на пропадналите, “за да се съкратят тия дни”.
          Знаете ли какво представляваше Рила преди Голямото Грехопадение? Това бяха живи, гигантски друзи от всички видове познати и непознати вам кристали; кристални и блестящо замръзнали метали, по които течащата вода скачаше радостно и щастливо! Сегашните растения тогава не съществуваха, но етерните им съответствия грееха с невъобразимо разнообразие от тонове и сияйни багри! Пеперуди от ултравиолетовия спектър нагоре обитаваха тези девствени простори и прелитаха от цвят на цвят, от цвете на цвете. Само главният гребен на Рила тогава представляваше четирикилометров гигантски диамант, от който слънчевите лъчи се пречупваха във всички цветове на дъгата и създаваха стотици дъги и цветни сияния над стометровите водопади!
 Пъстрите пеперуди от астрална, лъчиста материя, не бяха нищо друго, освен вашите тогавашни души, които нямаха понятие за собственост и чувство за срам, поради което пърхахте съвършено голи по астралните цветя на Рила. Единството на всичко живо с Бога тогава наистина се изразяваше в пеене и постоянно славословене на Създателя, но през определени часове на денонощието цареше пълно мълчание. Вие още нямахте самосъзнание, нито съзнание, обаче подсъзнанието и свръхсъзнанието ви не бяха помрачавани от нищо. В покоите на Рилската обител обаче още тогава посветените, под Мое ръководство, правеха опити с вас от полето на Аза, на когото Рила е най-древната прародина. Пратениците от всички школи много добре знаят това и затова посещават Рила и до днес.
 
             
16.ХІ.121(1985)г.
Рила никога не потъна под морето. Може да се каже, че “носът” на Земята е Рила, въпреки че сега не е най-висока. Пирин, например, и Балканът, няколко пъти се потапяха.
   Лявата, западната част на Рила носи мъдрост; дясната, Белмекенската, носи любов, а Мусаленското, Скакавското и Рупското светилища – истина.
 
 
Приемете това, което сега ще ви кажа, пак на доверие, пък дори и да ви се стори налудничаво. Вие правите толкова много налудничави неща, че и това ще мине… Само че резултатите са различни: Моите думи, макар и “налудни”, водят до сила, младост и живот, а вярванията на вашите баби и дядовци носят нещастие и безобразие, болести, смърт. Сега никой не вярва в силата на небето; мнозина не знаят и това, че всички вие сте дошли от горе, не сте от клона на червеите и мекотелите, на отровните змии, паяците или скорпионите. Под “всички вие” Аз разбирам само тия, които Ме слушат и търсят през вековете.
Милостта на Бога е с тях; а останалите – те са оставени на “доизживяване”…
 
 
Сега, смешна картина се получава, нали: противниците Ми са оставили Братството “на доизживяване”, а пък Аз съм оставил тях… Колко му е едно 50-60 години мършоядство и лай по сърните и елените? Много по-важно е, че Моите хора не са и от това, което вие наричате “Братство” – може да има, но малко са. Под “Братство” Аз разбирам братски отношения, а не взаимно ръфане с мисли и думи кой бил прав и кой – крив. Нали съм ви казвал: ревността е астралното трупоядство, а критикарството, оценките, съдителството – умственото, нисшето ментално трупоядство. По-добре е да ядеш месо, но да си един полезен и добър човек, отколкото да изпълняваш всички правила и правилца, а вътрешно да си вампир, астрален и умствен копой! Остави всеки да живее както разбира и помисли ти дали си изправен – не се опитвай да “оправяш” и следиш другите.
 
 
Та темата на дневен ред беше Рила. Най-важните й дялове, които описах, са трите основни Школи на Агарта, в които и вие един ден ще живеете и работите. Западна Рила избрах този път поради началото на епохата на Виделея, в Източната се борих някога за невъзможното и досега – синтеза на Любовта с Обичта, а в Централната живея отскоро – на Скакавците. Възнамерявам да направя охраняема зона и езерата (Седемте), тъй като няма вече условия за външна работа там, или да я ликвидирам с нови кръчми и лифтове.
Още не съм решил окончателно, но натам клоня. Мястото за истинското приложение на Словото се премества на изток, където е време вече да направим още един опит Обичта да приеме Любовта и обратно.
 
Когато Елма каза това, нямаше и помен от такива намерения у властите. Тези думи днес се изпълняват дословно, въпреки протестите, петициите и митингите на хиляди българи и подкрепата на много чужденци. Мнозина се обединиха под призива "Рила ни е мила", но не знаят, че външните събития, и то не само на Рила, отразяват абсолютно точно нашите представи за взаимоотношенията на "най-вътрешните" в духовните среди и теориите ни за любовта.
Ето как продължава осиянието от 1985 г.:
 
Остават, разбира се, бази на Езерата, Рупите и Мусала, но първата ще поддържа традицията, втората – Словото, което сега слиза, а третата е елитарна – работи повече с чужденци и светски елит.
 
 
Най-новата, източната, свързваща Рила и Родопите, ще поднови усилията на Орфическото приятелство и съжителство да обединят Евридика с Родопа, Любовта с Обичта, Духа с Природата, тотвселената с ясновселената, гласа на Отца - с трепета на Душата.
 
 
Както в много случаи, Елма дава различни варианти на текстовете, които диктува, всеки от които има своята равностойна сила и автентичност. Ето какво е продиктувал в оригиналния ръкопис в случая: “...да обединят Рила с Родопа, Любовта с Обичта, Духа с Природата, тотвселената с ясновселената, вика на Небето с вика на Земята.”  Не само в осиянията, но и в Словото на Учителя до 1944 год. има много примери с варианти на една и съща мисъл. Затова именно в различните редакции на едно и също осияние се появяват изменени и нови неща, пак продиктувани от Него, за което поема отговорност единаторът . Целият абзац фигурира в оригиналния ръкопис, но не и в по-късните преписи, докато в последните има неща, липсващи в оригинала, по обяснените вече причини. Това не е пропуск, а Елма понякога съзнателно не дава да се разпространяват веднага някои актуални сведения, за да не се попречи на някоя конкретна задача. Така, досега има цели осияния, които са още замразени и не могат да се разпространяват без специално разрешение от Елма, особено във връзка с новото майчинство – б.п.)
 
 
Затова сега, препоръчвам ви, през четирите фази на Луната работете на Рила така: първата – на Рупите, посветена изцяло на Словото; втората – на Езерата, Скакавица или възможните най-близки места, където наблегнете върху запазването на традициите, на общия братски живот, на отворения Общ окултен клас за народа, за всички; през третата работете предимно с чужденци и светски елит на Мусала, Сфинкса и Маричини езера, с цел популяризиране на паневритмията, но разширявайте постепенно Школата с други методи. Приятелите от чужбина могат да присъстват на лагера в западна Рила, но на Рупите канете само ония, които превеждат и печатат Словото в чужбина.
 
 
 Направо започнете! Няма какво да се колебаете – всяко колебание приближава катастрофата; всяка решителна стъпка я отдалечава. Най-преданите не се търсят със свещ – те сами идват и остават при вас. Ти, който си огорчен от измяната на милите си и скъпи същества, постъпú като Мене: поканú тия от улицата! Те не се назландисват, нямат нищо и никого повече в тоя свят, могат да залеят света с жажда за обич и любов! Божественото никого не гони, никого не подканва, обръща светкавично гръб на колебаещи се; изслушва, но любезно изолирва поклонници на чужди олтари; занемарява отношенията си и направо ги прекратява с такива, които не остават при него, а си отиват “при своите си”… Щом някой има близък, къща или верую, по-силни от Новия Клас, защо ще му се молиш?
 Във всички тайни школи учениците се подлагат на най-тежки и страшни изпитания - на какво основание ти ще каниш неофити с бъклица?!
 
         
И така, в Орфическия и Рупския клас ще влязат само готовите за Агарта – най-преданите.
Иначе Класът ще работи с тях около Мусала. Общия и Младежкия ги знаете - считайте за Младежки онзи, с който работите за Словото. Елитният наскоро се основа и Новото сега работи чрез него. Не сте прави да негодувате срещу строгите порядки там – без тях той нямаше да е продуктивен и сигурен.
 
Но най-новият, който основах и обявих в началото на 1984 г. (“Лекции за любовта, бременността, майчинството и пр.”) има тепърва да се проявява и подвизава. Той именно ще прекарва по новия начин на границата между Рила и Родопите.
 
 
Първата си, основна победа, той вече удържа през март тази година. Получи се нещо, което Орфей не можа да постигне в ония древни времена – ревността на Евридика не му позволи. Но предният източен дял на Рила отговаря не само за Обичта, както Родопите за Любовта; той регулира токовете за Изтока. Промените, които настъпват в славянството и на изток, започнаха с основаването на новия Орфичен Клас[4].

А сега, спомнете си името на илухима, който осия лицето на Слънцето и вселенските глъбини с произведението си “Порúйя”(Ор, откъдето идват думите Орфей, оракул, оранжев, оратор, ореол, ореол, Ориент, орис, оркестър и пр.- б.п.)

 
 
Аз съм ви казвал още в ония лекции и още в Евангелието на Мария Магдалина - илухим или алохим се превръща в елохим само по два начина - или чрез сливане с противоположния вид божество, или чрез най-тежко страдание, смърт.
Вие сте още много зелени, за да можете напълно безкористно да станете опорна любовна точка на един илухим, на един алохим.
Херувими и серафими са се проваляли – егоизмът е страшно нещо! Затова, по правило, се е налагало на всеки Божий пратеник да възкръсва чрез най-тежка смърт; а ако не е определено точно това, да понася най-чудовищното страдание – липсата на разбиране и любов. Възкресение чрез любов досега още не познавам във вашата 13-а сфера – мога да твърдя това категорично.
 
 
 
 
          Но Новата Ева обаче вече се ражда! Тя ще обедини силата на Родопа и нейните жрици с Новата Евридика, сърцето на която не е поразено от пъкъла. А новият клас ще прави опити в това направление. Няма да ви кажа как точно ще работи, понеже той няма да подбира участниците си по старите принципи.
 
Ако се намерят поне трима, които да го реализират (трима удържаха първата победа, но не на всички планове), ШЕСТАТА РАСА НА ЗЕМЯТА НЯМА ДА ИМА ПОВЕЧЕ ПРЕПЯТСТВИЯ! Но трима са началото. В развитие, той е описан в приказката за маргаритката, лайката и слънчогледа.
          Сега не мислете, че като говоря за областта, където се срещат Рила и Родопите, Аз имам предвид географската зона. Последната ще приема своите орфически гости неизбежно от сега нататък, ала никой не ще бъде в състояние да открие местата на техните свещенодействия – това е невъзможно.
 
 
В четвъртото измерение местата за този орфически култ са всички източни страни на планини, хълмове, гори, селища, сгради, стаи и пр.
 
Така че, определено е тайнствата на Орфей, Евридика и Родопа да обхванат до края на века[2] цялата планета.
 
 
Не забравяйте, че изправянето на земната ос и настъпването на вечната пролет и изобилие зависи сега изключително от вас – жреците и жриците на Новия Орфически Клас! С лавинообразното нарастване броя на възлюбените и любимите, които ще последват Отца си, изправянето на земната ос е неизбежно! Не забравяйте и орфическото време – пролетта, сéдмицата от новолуние нататък и денят от изгрева до обед. Така, зимата е Христовият сезон, лятото – сезонът на Духа Божий, есента – сезонът на Учителя (затова и тогава отваряме по традиция Школата).
 
 
 “Изгревът”, като мрежа от територии по земята, ще се възражда от сега нататък именно като дело на Орфическия Клас. Първото полугодие (от пролетта) е на тотвселената, а второто – на ясновселената - и т.н. и т.н. Ако познавате добре Словото, ще откриете на кои сезони и части от денонощието отговарят различните аспекти на Бога и съответните им зони на действие – Света, Братството, Школата, Народа и пр. Но сега настъпва епохата на неоорфизма – шестата раса на Земята, културата на любовта, хармонията, музиката и безметежното майчинство; културата на сливането на Орфей, Евридика и Родопа – слизането Ми като Отец! С това започва и изправянето на земната ос.
 
         
А сега мога да ви говоря за ролята и тайните на Западния дял – Общия окултен клас. Общ–общ ... но само на “повърхността”. В етерната обител на Седемте Езера се намира клонът на Агарта, наречен “ОЛÓН”.
ОЛÓН
( “Стомахът на Новия Йерусалим”)
         
Преди съм ви казвал чрез брат Боев, че езерата са “стомахът на Агарта”. Това, което сега става с тях, е външен израз на ревизията, която извършвам там. А стомахът е област, където космичните енергии се възприемат и асимилират – слънчевото сплитане, симпатичната нервна система. Физическата вселена или Универсумът, т.е. Универсалният Дух (Учителят) – ето с какво и с Кого е свързан Западният Дял! Именно затова слязох на Седемте езера като Учител в началото на този век.
 
 А когато съм водил Братството на Мусала, Моята мисия беше тази на Духът Божий.
 
 
Орфеевата, източната част, отразява работата на Бог-Отец или Абсолютния Дух. Казвал съм ви, че предстои слизането на Бога трети път – този път сам Отец! Не че Бог не е слизал множество пъти с различни Свои лица, но трети път ще слезе с най-мощна, международна, общочовешка изява. Скоро след Източна Рила избирам Кавказ за средище на шестата раса – расата на Любовта. Аз, Éлма, и Отец Ми, и Учителят, и Духът – едно сме!
          Но седмúцата има отношение към Учителя – затова сега ще ви говоря за седемте езера. Около Мусала живи са три, около Рупите – пет, но само едно е в Източна Рила, което Отец ми избира.
          Олóн – приемната на Небесната Школа на планетата Земя! През седемте езера в Рила слизат от седем свята на Земята. А от тук също може да се излезе към седемте свята – направо или чрез звездите-представители. Казвал съм ви, че посолствата на световете се намират в Рила, но това важи най-вече за Седемте езера.
 
         
Запазете спокойствие. Никога не е късно – с вас съм самият Аз! С Учителя всичко става лесно; без Учителя няма пътища и пътеки.
          Тъй като вече съм ви говорил за някои езера, ще започна от Третото езеро - Балдер-Дару.
 (За да се спази подредбата, по-долу са вмъкнати първите две езера, за които Елма е говорил преди Свой предговор - б.п.)
ПЪРВО ЕЗЕРО
МАХАРЗИ[3]
 
 
12.II.1983г. 01,00-01,30ч.
          Сáтва! Ако първо е Любовта, то Множеството се люби с Единството; Цялото – с частите, Обичта – с Истината.
          Гледайте да потопите нозе в Махарзú, ако искате сила. Това езеро е врата към света; и като врата, оттам минават мощни стихии. Оправя работите на всички континенти, дава красота на външния живот, носи смисъл на цивилизацията. Пред него адът е безсилен. Мнозина предпочитат пред първото седмото, но не знаят, че първородното по плътност е седмо по отчуждение. Езикът, на който говори, е езикът на Слънцето. Носи още правда за всички, много топлина и радост.
Вашата мисъл още не е силна, затова не схващате гласа на Махарзú. А той е мощен: тисящи праведници обитават над злото, над тъмнината и вечния студ!
Аберýм е светът, от който Сатва предава. Опора на силите, Аберýм не е отделна вселена. Той е микрочастица, която не е частица. Аберýм се движи със скорост безкрайна и всичко строи и прониква. Аберýм приема посланията на всичко живо и им отговаря. Аберýм оставя всички свободни; опитва тайното и го превръща в знайно; сваля абсолютното в одежди от светлина.
По-светящо от Аберýм никой не знае! По-велико от него няма; няма по-живо от него. Пред любовта на Аберýм снегове, кристали и ледени светове се предават! Лошото отстъпва без остатък, неправдата е уличена, Правдата тържествува.
 
 
          Пред озарения, Махарзú свети с бяла светлина. При слънчев зенит се ходи на Махарзú и се казва молитва. Който е верен на себе си, Новият Свят се отзовава на словата му.
          Слава, слава, слава на Аберýм! Пращайте му, братя, слова; смажете Сянката на Лъжата при Махарзú! Отворете дверите на духа си, обикнете всичко и всички – и Аберýм ще ви изпълни! А като ви изпълни Аберум – Славата на Живота, - пред вас няма да има вече затворено.
Éло
Тук Христос се самоназовава за пръв път с духовното Си мъжко име, понеже Елма е Божественото. Казал ни е, че Éла и Éлла са женските Му духовни имена – б.п.
 
ВТОРО ЕЗЕРО
ЕЛБУР
Майя! Окриля слабите много грижливо. Оплита було след було от илюзии, за да има с какво да живеят. Оживява въображението и фантазията. Не минава нито едно божество без Майя, за да не се възгордее. Майя превръща твърдото в меко, грубото – в нежно, низостта на студенината – в сърдечна топлота.
 
         
          При второто езеро ви събрах именно с тази цел. Бог се скланя до малките, а до големите – йерархията. Сам Бог е навсякъде, ала проявата Му като Душа, освен като Дух, разпръсва мъките и страданията, болките, скърбите, нещастията. Там, където второто езеро се цени, там се страхуват да припарят азовете. Азовете сложете при седмото езеро – най-горното. Ала тук се слага трапеза за всички. Така работата с второто езеро, която се извърши в България, сплоти народите с мисъл за единение. Обществото на Обединените Нации се образува само защото положих мисълта Си във второто езеро. САЩ, Европейските Щати, Световните Щати все по линия на второто езеро имат шансове. Ако се погледне сега в миналото, ще видите как второто езеро водеше Школите и народите по пътя на примирението. Компромисът, ценéн повече от всичко на небето, става реален само при второто езеро. Става дума за компромис с аза, когато той е неотстъпчив - а второто езеро прави всички йерархии, всички същества отстъпчиви. Такива отстъпки, които водят до съгласие, мир, здраве, вечен живот, всякога се раждат от компромиса, а не от студеното сърце.
 
         
          При компромисите се стичат Сенките на Майя, в които Бог е вложил тъмнина, с цел да се откроява светлината. Тънка работа е компромисът! Той е Божествен, само когато е напълно безкористен. Повечето същества правят компромиси, за да добият временни, илюзорни или материални блага.
 
И наистина, в лагера при Второто езеро имаме прекрасната възможност да си проверим теориите за духовното пребиваване тук и представите си за живота и любовта. Мнозина идват с единствената цел, представена с тази илюстрация
 
          Второто езеро предлага именно такава възможност - да бъдете подхвърлени на изкушения в богатата му галерия от съвети, примери и внушения. Затова съм ви казвал, че съм ви събрал от различни краища на небето и ада, та да имате образец на всичките безбройни добродетели и илюзии. Престóят на второто езеро прави възможно отклонението под влияние на всякакви чужди магнити, с цел да добиете разностранен опит. Ето тук се разплита смисълът на древното тайнство на “въвеждането в изкушение”, което е все още в сила, въпреки че съм помолил Отца Си и за обратното, понеже Христовата Школа има и пряк път.
 
         
И така, при второто езеро вие имате богатата възможност úли да вървите по пътя на изкушението, за да добиете опит, úли да положите сърцето си в ръцете на Учителя, с Когото винаги се върви по верния път. Аз събирам най-различни същества (второто езеро Ми помага в това), с цел отклоненията, които правите под тяхно влияние, да ви научат да се възвръщате към Бога. Тази втора среща с Отца, която преживява човешката душа, след като е следвала трънливите пътища на илюзиите, е върхът на покаянието и синовната, гореща любов. Няма по-покъртителна сцена от възвръщането на блудния син, пропилял бащиното си имане, когато баща му дава празненство в негова чест. Така и при второто езеро ти прекарвай в общение с всички точно една седмица от лунния месец, определена за тия две работи: оплитане и разплитане, от една страна; и търсене на общ език – от друга.
 
 
Който не е минал през тази школа, никога не се допуска до другите езера, до другите обители на безкрайното Негово Царство.
 
 
 
Туй, което Фауст преживя, беше Посвещение на Второто езеро. Тъй и вие ще гоните щастието и няма да го намерите, ще се влюбвате и разлюбвате, ще се жените и развеждате, ще се очаровате и разочаровате, докато най-после се примирите. “Примирението” от паневритмията се оживява при второто езеро. Примиряване с преходността, примиряване с разбиранията, с различните от нас; примиряване на противоречията, разрешаване на конфликтите с мир.
 
 
 
 Това върши само второто езеро, както неговата владетелка Мировата Душа, ужасяваща се от безредието и своенравието. Всеки, който иска да се примири с нещо или с някого, да стане първо член на Братството на второто езеро. Когато развие толерантността и се примири с несполуките от собствения си избор, в него ще се яви най-после стремеж да се изкачи на Балдéр-Дарý – Третото езеро.
Това съответства на упражнението “Даване”. Даването е единственият изход от противоречията, единственият Божествен начин да не бъдем вечно нещастни. Докато си роб на собствените вкусове, стереотипи, илюзии, предразсъдъци, “невъзможности”, ти ще очакваш щастието от строго определен обект и ще си го представяш по свой собствен начин.
 
А като почнеш да даваш на нямащите това, което ти имаш, а то е винаги с тебе - не непременно нещо ръкотворно, – тогава животът става прекрасен и сърцето пее безспир. Третото езеро – това е да се отървеш от страха какво ще стане, ако почнеш да даваш. А какво е станало, като не си давал? Да не би да си прокопсал?
 
         
Тайната на второто езеро е, значи, двояка: смаляване до степента на стереотипа, за да се откажеш от него - и придобиване на великодушие към ония, които са още по пътя. С това се добива Мъдростта, т.е. абсолютното приемане на всички положения, когато съдбата ти ги налага. А като опиташ колко лесно се освобождава водата от калта и леда, ако се научи да се открива за Слънцето, т.е. за даването, ти ще попаднеш в Балдер-Дару (Според Учителя, това име означава “Онзи, Който дава благата” – б.п.). Тогава ще знаеш всичко, понеже ще можеш да даваш всичко. В цикъла на Майя съществата остаряват, понеже не могат да дават всичко – те дават само при определени условия и на определени обекти.
 
         
А венец на силата на второто езеро – на Елбýр[4] – е майчинството. Даването с обект е също Божествено, също необходимост. То се нарича "личен живот" и се опира на личните чувства - а най-великото лично чувство е любовта на Майката. Единственото нещо, в което Бог допуска да влезете, без да ви подложи на терзания, разочарования и сътресения, е само Майчината Любов.
      
           Направиш ли вярно избора си, погрижиш ли се за сродно същество, тъй, както майката се жертва за рожбата си, ти влизаш направо в ясновселената! Но рожбата иска само строго определени неща – абсолютно строго определени: бебето – сън и мляко, болният – излекуване, невежият – спасителен съвет, а влюбеният – крило от топла прегръдка.
 
         
          Няма философстване в майчината любов! Ако дадеш на детето трактат от Платон вместо мляко, то ще си замине; а когато си майка, брат, ангел, сестра, ти си служител – трептиш до последния си атом да прелееш на сиромаха точно онова, от което той има въпиюща нужда. Елбýр прави това за онзи, който ти е най-скъп, а Балдéр Дарý – за всеки. Затова съм ви казвал[5], че онзи, който може да се пожертва за което и да е същество, без да се замисли, и да забрави мигновено тази жертва, може да знае всичко[6]. А второто езеро не е само на Рила. То си има съответствия по всички планини, във всяка страна, във всеки дом, душа и ситуация. За да постъпите съобразно неговата вибрация и да разрешите което и да е противоречие, проблем, колебание, достатъчно е да повторите два пъти свещената дума “Елбýр”.
 
Ако сте избрали правилно обекта си и сте се погрижили за него според неговата представа за щастие, Елбýр действа мигновено!
 
Колаж с една от илюстрациите към "Суламит" (1907) – повест от Александър Куприн за Цар Соломон и неговата безсмъртна любима.
 
ТРЕТО ЕЗЕРО
БАЛДÉР–ДАРУ
          Ако примирите висшия с конкретния си ум, имате шанс чрез Третото езеро да излезете в света на красивите истини и истинската красота. Всъщност, некрасиви истини няма – това ще разберете едва там. Това, което наричате “жестока действителност”, няма нищо общо с Истината.
          Балдéр Дарý носи много богата информация, но само за онези, които са се научили да говорят положително; също и за тези, които не лъжат никога, при никакви обстоятелства. Няма име на същество, което и да е то, неизвестно за това езеро: то съдържа, практически, мъдростта на цялото планетно разнообразие! Съобщава не само имената, но и подробности; пълна биография на съществото – и образно, и с пояснения; приятели, познати, обкръжение; какво е състоянието му в момента и какви са по-близките и по-далечните вероятностни перспективи; проблеми и начини да се помогне.
 
         
Когато отивате, значи, на съзерцание при третото езеро, простете се с носталгията по романтика и приказност: то не използва никакви метафори, никакви украшения. Много пречи обаче присъствието на рибарника там – губят се информационни единици. Катастрофално е сегашното отнемане на вода от Седемте езера – и мога да кажа, че тези земетресения, вулкани, наводнения, циклони напоследък, крият причините си именно в посягането на рилските води и езера.
 
         
Представете си изкуствени тръбички-протези от мозъка към някакви органи извън човешкото тяло – експеримент на черни биолози, – кръвоотвеждащи съдове, които отнемат кръв от истинския организъм. Какво ще стане с великолепния “храм на Духа”? На вас всичките ви работи са такива! И сега, ако хората бяха сведущи, щяха да ви екзекутират заради всичките тия маркучи, тръби, бентове, язовири, лифтове и кръчми – тъкмо на най-святото място на планетата!
          Ще кажете: нима Бог няма силата да предотврати всичко това? Аз пък ще ви кажа: нищо не става без причини – всяка крушка си има опашка. Материализмът, жестокостта на човечеството, изисква да се пролее кръв – на петстотин капки животинска кръв - една капка човешка. Това е средната норма. Ония живодери, които поддържаха жреческото клане и сега го продължиха като “необходимост от незаменими аминокиселини”, няма да мирясат, докато не ги подпра с последствията: опустошени почви, суши, войни, катаклизми, епидемии!
 
         
          Така че ония, които пипат с невежи ръце в мозъка на Земята - и Рила, и няколко други подобни светилища, - стават само маши в ръцете на кармата - те не са напълно виновни.
          А третото езеро можеше да има немалко значение за ония, които желаят да знаят всичко. Животът на езерата сега е в плачевно състояние поради палачите на човечеството, които много често излизат от Балканите. Палач не е само оня с брадвата или гилотината, но и всеки мръсник, който понижи нивото на езерна вода или дебита на поток, даже с един милилитър!
 
ЧЕТВЪРТО ЕЗЕРО
ИО – КОЛНÁР
 
         
          Истинно, истинно е твърдението, че Близнаците са Победата на Агарта! На Външния Близнак се пада ролята да насочва работата на Моите Посветени навсякъде по света, а на Вътрешния – контактът на етерната Агарта с Тайната Планетна Държава и Космическото Човечество. “Ян” и “ин” наистина отговарят на Външната и Вътрешна Агарта, но, разбира се, “ин” управлява “ян”, а не обратно[7].
 
 
           Не всички планини имат езера-посолства на Рила, но затова пък тези, които имат, имат и властта да наблюдават човечеството и да приемат нови граждани на необятния Космос. На принципното поле има най-точно копие на всяко Рилско езеро, отговарящо за мисловното богатство на планетата и за останалите духовни постижения и душевни добродетели. Но Ио–Колнар няма такава роля – неговото поле изнася инициативи и внася нови енергии в Трите Вселени. Намери ли смели и талантливи хора, “ян” силно напряга нервната им система с нови идеи и импулси, докато не ги реализират във външния свят (според Учителя, това езеро е свързано с умствения свят – б.п.).
 
 
          Наопаки, мощното вакуумно течение на Вътрешния Близнак всмуква енергии по света, породени от абсолютно всички, които не спират импулс за творчество и любов. На окултен език казано, праната на цялото тот-човечество се влива през Вътрешния Близнак. Обратно, Агарта осиява суперчовечеството предимно чрез Външния Близнак. Искате ли да направите нещо потресаващо силно и прекрасно в света, приемете осияние от Колнар (Външния Близнак). Искате ли да опитате късмета си – да видите дали сте “опечени” вече за космическо гражданство – потънете в обятията на Ио!
 
 
          На 300-400 години, по един човек от вашето човечество успява да проумее Тайната на Ритмичната Песен – онова непостижимо за вас нещо, което се нарича Баланс между “ин” и “ян”. Сведенборг го направи, Гьоте го направи, Хегел го направи, Бах го направи. Затова получиха нови тела и сега са много по-съвършени, много по-красиви. Ако ви кажа какво грамадно количество от светилата на историческото човечество се въплътиха и работят в момента между вас, ще се “шашнете”! Практически, остава някъде около част от процента, още невъплътена на Земята. Сега ви събрах всички – почти без изключение.
  
 
          Земята просто ще експлодира от могъщи аури на същества от всички човешки, духовни и божествени йерархии, въплътени напоследък в тела сред вас! Направо без изключение, всички те са почти пред издъхване в този момент в гигантската преса на кромозомните кърлежи и тении, въплътени също в човешки тела, с претенциите и сатанинското самочувствие на владетели на света.
 
 
           Като се започне от Агарта и се стигне чак до клоаката на човечеството – полиция и клир – констатирам сгъстък от паразити и страшни вируси, пред които гнусотата на търговското съсловие и технотронно-военната измет е цвете! Под “клир” разбирам всички стари и нови предатели, които парализират човешкото сърце с идиотски забрани, позовавайки се на някое от имената Ми. Под “полиция” подразбирам не честните въдворители на тишина и ред, а помията на човечеството, въоръжена до зъби да защищава не свободата и здравето, а интересите на шепа мародери.
 
 
И когато ви говоря за Ио-Колнар, Аз имам предвид онзи магнитен център на Рила, който привлича с мощ неотразима два вида бранници: ”мъртвите” за света мъченици, които нямат и не могат да имат обществени позиции, понеже презират професионалната извратеност[8] (проституират повече на Запад), и треперещите от Божествена ярост алохими и херувими, които напъват на портите на този нещастен свят - и пред очите на всички ви всеки момент ще ги сгромолясат с трясък! Никой още не знае какво значи Плутон в Скорпиона.
 
 
Говоря ви Аз, Вседържителят Елма - и се подписвам под всяка Своя дума с кръвта Си! Агарта ще бъде основно прочистена; продавачите преминават за претопяване; скудоумното племе на купувачите ще трябва да помръзне и да се попече малко на природен пейзаж, та който е свикнал да яде много и да спи на меко, да поотвикне… А ония, които ще се окопаят в блиндажите си, ще поразя с особени болести, не по-малко реални от психозите и спирозите им (респ. душевни и духовни болести –б.п.), но - значително по-болезнени...
 
ПЕТО ЕЗЕРО
МАХАБУР[9]
Най-великото място на Земята за среща на различни цивилизации е Махабýр. Има защо да се гордеете българите – Петото езеро и някои върхове около него са единствени по рода си на планетата. Нито Хималаите, нито Алпите, нито Кордилерите и Андите имат нещо подобно – щастливото съчетание на природни и духовни фактори на Рила я прави наистина уникална в много отношения.
 
 
Особеното на Петото езеро е способността му да фокусира полетата в една точка. Невъзможното за никой свят, освен елохимния, тук става възможно.
Овцете и кравите, за съжаление, не пазят чиста околността му, но за сметка на това създават напоследък нови канали, по които идват още видове същества. Наистина, най-многобройни и разнообразни по състав срещи стават около Петото езеро, особено на връх Кабул. Съборните дни (19–25 август всяка година) предлагат наистина стотици различни зали и лаборатории, но те са по специалности, докато Петото езеро допуска всички цивилизации от физическата и етерната вселена!
 
 
Пътуващите по физически и етерен начин обаче не поразяват терена по време на празниците, спазвайки закона за равновесието и тайното присъствие, обаче хангарите на летящите тела побират невероятни количества в недрата на Рила. “УФО” имат най-много работа с Рила, обаче най-много се крият от очите ви тук. – Ама няма ли опасност с апарати и сонди да се открият хангарите под Рила?… - Това е смешно! Космосът е малко по-стар от вас, доколкото Ми е известно… Едно леко разместване във времето води до плътна илюзия за пространство. Преди да сте си свалили лигавчетата, малко трудно ще ни засечете базите…
 
 
Но защо пак техника? – питате вие отново. - Нали съвършенството изключва техника извън тялото на човека? – Понеже по този начин могат да пътуват не само Божествените Човечества, които ходят голи. Най-източното крило на Рила познава и такива посетители, защото и тотвселената има свои конгреси. Но супервселената и физическата вселена още нямат тази Абсолютна чистота, която разсъблича всякакви парцали – включително и от будическа материя. Затова съм разрешил на страхопъзльовците да си строят кораби и да участват в почти всички физически и духовни форми на общуване – това все пак е нещо, а по-добре нещо, отколкото нищо. Носят забележителни творения и научни открития и филми на всеки конгрес, но дрехите си да смъкнат – не могат…
 
 
Но има не само физически дрехи - това е друг въпрос, който ще изясня, при желание от ваша страна. На всички тези цивилизации Агарта не показва местата за подмладяване на Рила. Та Аз, който критикувам сегашната Агарта, много неща има в нея и които са безупречни. Тя не е отминала и Божественото, тъй като пращам от време на време и там “аутсайдери” – такива, които остават неразбрани от самата Агарта.
 
 
 А това е достатъчно, за да не ликвидирам системата – както и не ликвидирам вашите вавилонски стълпотворения, поради светлината на "изхвърлeците" от обществото, от чието страдание се пълнят не само търбусите и джобовете ви, но и самите недра на Вселената! Пък може и Моето зрение вече нещо да не е в ред – минавам за най-стария в Трите Вселени, макар и по правило да изглеждам млад – та всички вие ми се виждате като микроби или някакви полу-полезни бактерии, докато пренебрегнатите от вас Мои Светилници се изправят понякога почти равни на Мене!...
Махабур тихо зове вселената всяка нощ – чуйте някога гласа му и вие! Редът ви дойде, трепери и засмей се, народе Мой славен – Аз съм Цар на небето и на земята, Господар на Трите Вселени!
 
 
 Трябва вече да пътувате – на първо време физически. Моята флота е твърде внушителна; тези кораби, които разреших да се правят, не са от трупове на планети. Техника, значи, съществува, но Аз разрешавам ползване само на космически прах за съзидателство. Всичко останало е работа на чакали, лешоядство, а по-точно – проказа. Най-меко казано, цивилизация като вашата е разрушителната микрофлора и фауна на всяка планета, която ревнува Слънцето си, че не е единствена. Окончателното унищожаване на такава планета е неизбежно, ако не се пренастрои на Истината за Любовта, на която дължим живота и безсмъртието си.
 
         
Остаряването при Петото езеро се забавя, но при положение, че фино дозирате полетите. Някои от вас са вече под наблюдение от страна на треньорите и инструкторите, нали?
            16.ХI.1985г. 19-23ч.
 
ШЕСТО ЕЗЕРО
 НЕЛ – ОНТРИ[10]
 
 
19.ХI.1985 сутринта
 
Пробивът на астрала започна с полагането на оня маркуч. По линия на падналите херувими, оттичането започна по посока на битовото подсигуряване, нещо нетипично за херувими до този момент. Да следят мисълта Ми само съвсем свободните от съмнения, чистите. Останалите могат да затворят тези осияния и да не ги отварят повече. Не познавам повече от трима или четирима, които вярват беззаветно – повече от този, чрез когото говоря и повече от един, който е готов да прилага. Ако съм спънал някои неща у него, най-верния, то е защото страданието му отваря коридор към хиляди Мои нови възлюбени. Скоро неговият път ще стане път не само стръмен, но и път блажен.
 
 
Когато имате нужда от любов и разбиране, идете при Шестото езеро. Цялото там се стеснява до косъма, наречен обект; наречен още "сродна душа на монадата". Имайте предвид, че трябва да различавате ясно творчеството от преливането: твори се на местата и по времето (а най-често извън определеното време), осияни от Източна Рила. Когато обаче става дума за преливане на сродни души една в друга, "косъмът", наречен "обект", придобива живо значение. Розата е само бледо отражение на Нел-Онтрú – женския херувим, живеещ на полето на Шестото езеро. Може Евридика да пази още спомен за него, но има нещо ново вече у нея: тя е изкупена!
 
 
Посещенията на Сърцето, когато има условия за това, означават носене на трепет за любимия, носене на "инзóл" – небесна флуидична субстанция, обменяща се изключително между сродни души. Ти инзóл не можеш да дадеш никому, освен на единствения; само единственият може да ти прелее инзóл. Пространството няма никакво значение тук – преливането на “инзóл” (или интимен трепет) става от разстояние, където и да се намират сродните души.
 
 
Има нещо непостижимо на всички полета извън цяловселената – това е осияването от пълен мир и щастие чрез нежността на нашата Космическа Половина. Срещата с нея не е нещо фундаментално – тя е всичко! Ако ви насочвам към орфическото светилище, основавайки Класа на Тотвселената, настоявам да не забравяте в никакъв случай и Шестото езеро, понеже Родопа без Евридика е само илюзия, както е илюзия Евридика без Родопа. Нещата от Източния дял са напълно благословени и чисти, само ако вече си намерил сродната си душа; в най-краен случай – някой от твоята сродна верига. Откриеш ли онзи, който ще те обича повече от всички, както и ти него (тук се обича дори “повече от Бога”, което на онúя, с ниските и тесни чела не се нрави никак или пък твърде много се нрави…), пратú го в Източна Рила или гледай как ще реагира, когато отидеш без него там.
 
 
Интимното общуване на сродни души в плътска форма обикновено води до противоречия, именно защото “маркучът още е потопен в сърцето на Ева”, т.е. ревността и вампиризмът не искат и дума да чуят за “Орфическо слизане в Родопа”. На сегашния етап няма много жени (независимо от пола), които да обичат някого като единствен и да не ги пререже в сърцето, когато Бог пожелае този “единствен” да бъде обикнат и от друг. Мигът на омразата, отчетен от самата ясновселена, отприщва мигновено крупни хранилища от забранени адски енергии - и от това кръвожадният звяр в мъжа се пробужда. Аз правя опити от стотици хиляди години, но досега резултати почти няма: канибализмът, мародерството, пиянството, престъпността и целият тротилов еквивалент на човечеството в момента са все още материализиран продукт на ревността!
 
 
 
 Ако една Ева – независимо от пола – почувства радост, когато "единственият" обикне друга Ева, но без да се отдръпне при това, за да отстъпи "благородно" мястото си, някъде по света мигновено ще се обърнат на пепел завидно количество оръжия; армия някъде ще се откаже да напада друга армия!
 
 
Казах ви да не продължавате да четете, ако не вярвате. Да се чете Словото от фарисеи и книжници, половинчато приемано и никак прилагано – това е по-опасно, отколкото да се четат нацистки и аскетически съчинения! Не Ме разбирайте неправилно – вие постоянно ме подозирате в проводничество на пъкъла и то най-вече по две причини: отричането на аскетизма и моногамията, и неизпълнението на някои прогнози. Не е тук мястото да потвърждавам най-ангажирано действителното отхвърляне на тези три прокази от Моя страна: аскетизмът на неелохими, еднобрачието на неилухими; и стопроцентовата прогноза на събития, в които се вместват алохими.
 
 
Шестото езеро Нел-Онтрú означава, че този, който не иска още да попадне в Източната зона на Рилското царство, може напълно и изцяло да се съсредоточи към обекта, който е всичко за него. Любовта като съпружество намира своето подкрепление напълно и безостатъчно в лицето на херувима, който крепи и ортодокса, и окултния ортодокс, по отношение на "съпружеската вярност". Шестото езеро в това отношение е пряк вход към силата на самия Ортодоксален Христос – една могъща мисъл-форма, създадена и оживявана непрестанно от почтени съпрузи и абсолютно повярвали в моногамията отци.
 
Моногамията в тясно пространство не е идеалът на Нел-Онтрú, понеже бракът от земен тип автоматично разрушава взаимната обич и почитание за броени месеци и години. Нел-Онтрú ратува за вечен съюз, а такъв може да съществува само при невампиричен живот – живот на отделни територии. Нел-Онтрú избира и определя двойките, най-подходящи за такъв опит, и прогнозира с изключителна точност периода, в който те няма да стигнат до конфликт. Понеже “период” е категория на времето, досещате се, че не само туземният брак, установен от църквата, но и онзи, който се изтръгва от общата територия и проституционния мотив "сигурност", не може да продължава вечно – щом като няма обмен на всички полета.
 
 
Приказен е животът на онúя, които се съединяват на всички нива! По-осияна връзка от Бога няма, тъй като сам Бог е Единство от Две. Но запомнете: моно-принципът във връзката между двама не се разрушава, само когато те са свързани на всички полета – истината на единия е истина и на другия по всички въпроси на живота. А принудителното или илюзорното мъчно могат да минат за единство пред Бога. 
Новото, което ще научите от Шестото езеро, е тъкмо това: най-дълбокото чувство е именно личното чувство; но то се прелива във вечността само при условие, че няма такова нещо, което може да внесе разнотълкование в мислите им и огорчение в сърцата им. Нищо, което мисли, чувства и върши другият, не е нежелано от съпруга, от любимия.
 
 
Може и вие да си опитате късмета пред Шестото езеро - нежният полъх на сродната душа, където и да се намира, там се усеща живо и силно. При това, мерилото е следното: не престане ли да мисли за нея сърцето ви в продължение на много и много години, остане ли у вас абсолютната готовност да умрете за нея, да пожертвате всичко и всички без изключение, и в прибавък да “погубите” и душата си, ако от това зависи нейното истинско спасение – значи, това е Любовта, това е сам Бог, Който обича това същество чрез вашето сърце! Аз съм ви казвал, че серафимът може да стане илухим без никакви препятствия, само когато концентрира цялата си огромна любов в едно-единствено същество.
 
 
 Но това не става нито с рецепти, нито с магии, нито със свръхусилия – “нещото” или го има, или го няма. Може всичко да престане за онзи, който обича по този начин, но нишката на любовта към любимия не престава да свети! Не се опитвайте да разкъсате такава нишка, защото това е невъзможно. Пък и няма смисъл, тъй като Божествената Любов в Единството е най-здравата връзка с Бога. Най-обширната връзка с Бога е Божествената Любов в Множеството; а онова, което наричат пълно единение с Бога, е абсолютното Божествено единение и хармония между Любовта в Единството и Любовта в Множеството. При Шестото езеро още я няма тази последна, най-съвършена Любов, но малко ли е да направите най-здрава връзка с Бога чрез предаността към своята сродна душа?
 
 
Назовете името на женския херувим, който живее там, но с нежност и любов неизразима - и той ще ви покаже за миг онази истинска ваша сродна Половина, която единствена може да ви отведе при Бога. Не си правете илюзии – друг път, освен чрез нея, няма! Обаче срещата с нея е нещо толкова необятно, колкото само Божествените неща могат да бъдат.
 
 
Определеното, рано или късно, ще стане. Затова не се косете, ако някога “дяволски” не ви върви – това е само знак, че моментът не е дошъл. Значи, не остава нищо друго, освен да се готвите с всички сили, та като дойде моментът, да може сродната ви душа да ви познае. Не падай никога духом поради липса на любов, но раздавай, раздавай, раздавай! Нека само всеки да знае, че не може да те върже за себе си. Който не поиска – прав му път; който приеме – сам ще съкрати пътя си до своята най-сродна душа. Няма такъв закон – човек да стои и да не раздава, понеже ... чакал сродната си душа ... Само раздаването прави човека прекрасен; а нима ще ви познае вашата Единствена Половина, ако не сте прекрасни?
 
СЕДМО ЕЗЕРО
ШÉМХÁА[11]
 
 
20.ХI.1985г.
Бог не може да люби като вас, освен чрез вас. Когато Бог не се ограничава, Той люби Абсолютно – не прави разлика между съществата. Но когато се съсредоточи и обича чрез несъвършено същество, тогава Той люби ограничено – според възможностите на съществото. Точно този необикновен аспект на Бога отразява Седмото езеро – Шемхáа.
 
 
Не мислете, че любовта на частта е нещо, в което Бог не присъства. Напротив, там тя присъства най-живо, понеже е видима и осезаема, напълно конкретна. Само че тук не става дума за любов към друго същество, а за най-малката – любовта към себе си.
Ние много пъти сме се появявали на планетните човечества в най-странен образ – като човеци от кристал. Тези човеци сме пак Ние, Размноженият Аз на Христа, и проявяваме Любовта в най-кондензираната ú форма – любовта към себе си. Най-плътното отражение и въплъщение на Бога е Кристалният Човек, наречен още Космически. На Седмото езеро можете да се свържете именно с Него, т.е. пак с Мене, смален до размерите на Абсолютния Диамант!
 
Не Мен, а Бога пак ще видите, но тъй като “Аз и Отец Ми едно сме”, ще се убедите, че особено в Космичния Човек, между Нас няма особена разлика. Азът – най-сгъстената форма на Бога, - се отличава по това, че може да съществува в безчислени отделни тела. Множеството на Бога в духовния свят няма още Аз – и затова там всички същества от даден клас си приличат напълно; и трябва всяко духовно същество да мине през Земята като човек, за да се появи в него и “тяло на Аза”, т.е. кондензирано физическо тяло с индивидуално лице. Това е израз на особения начин, по който монадата трябва да зазвучи навсякъде – нещото, с което тя се отличава от всички останали. Ако става дума само за духовното й различие, можете да го откриете, например, в тембъра на гласа, обаче физическото различие изисква уникалност на формата.
 
 
 Напълно завършеният стадий на кондензацията на Аза осиява Проявеното Битие с най-съвършената форма – тази на Елмаза. Та ако сега ви говоря от името на Себе Си като “Éлма”, то, най-после, ви казвам: на Мен самия Ми остава само още една трансформация, за да се превърна от Елма в Елмаз, т.е. Зéлма, което е Моето завършено име. Не се удивлявайте, това не е никакво “натъкмяване” – новият, много по-съвършен език, който създавам напоследък на Земята, числено и идейно съответства на Нашия език, в степен, много по-висока от всички досегашни. Не можете да установите произхода на “елмаз”, но пак козерожко племе я възприе и я разпространи между турци, араби и славяни. И тази дума, която сега славяните употребяват за “земя”, наистина произхожда от “елмаз” по закона на обратното прочитане, в преводите от Божествен език.
 
 
А и “змията”, която означава кондензация на Духа, т.е. Аза, гръбначния стълб, скелета, кристалния човек, произлиза от Мене – от Зелма, Който трансформирам прочитането ú за пръв път и за пръв път Божествена дума съвпада със земна в словото “земля”.
 
Когато престанете да я окончавате с “я”, ще се извърши мутация и с езика на змията и той от “дифтонг” ще се превърне в монозвук. Сегашната “земля” се различава от Мене, от “Зелма”, по това още, че вие слагате материята пред Любовта (“м”-то пред “л”-то); и като съчетаете тази трагедия, това разместване, станало именно по време на грехопадението с раздвоения език на змията – т.е. лъжата, - получава се крахът, който сега преживявате.
 
 
 Поначало Аз съм и Бялата, и Черната Змия, само че преди 8000 години изпратих при Ева само последната, за да видя наистина ли е готова да обича всички или само така си приказва. Сатанаил се превърна в Сатана, просто понеже повярва на сърцето, че може да обича само него, преди да е завършил медитацията си върху синтеза на Битието. Това са космогонически тайни, които са още недостъпни за вас. Просто вие стигате винаги до онзи “камен преткновения”, който и в момента ви повдига кръвното срещу Мен и същността на самата религия с логичното възклицание: “Значи ти си онзи, който си излъчил Сатаната; ти си правиш разни сценарии – ако въобще съществуваш; а пък ние тука сме длъжни да се пържим заради твоята чудовищна жестокост или напълно параноична невменяемост!”
 
 
– Не негодувайте пак, като четете тука тия ваши думи – Аз цитирам вашата мисъл, не Моята. Нито ви обвинявам за вашия законен гняв, тъй като никой досега не е обяснил причината за този образ на Бога, безспорно, напълно чудовищен, който неизбежно следва от логиката на който и да е мислещ човек. Не случайно винаги казвам, че обяснението на грехопадението още не е “лъжица за вашата уста”, но самата религия и окултизъм и мистицизъм до днес не успяха да дадат нито едно сносно обяснение на този космически факт.
Та именно при Седмото езеро се открива шанс да наблюдавате лично същността на тази древна и актуална драма. Ако имате нужните органи; ако сте минали и минавате през най-смазващите противоречия и страдания; ако сте готови да проникнете направо в оная обител, която наричаме “ад” и да не полудеете от онова, което ще видите там – заповядайте при Шемхáа!
 
 
Онези, които оцелеят, най-после ще могат да разберат, че не друго, а именно неизмеримата милост на Бога поддържа засега този ред на нещата, който прилича на пъкъл. Никой никого не е вързал за ада – това е арена, при това твърде тясна, на която всички вие, по подобие на молците в пламъка на свещта, се тълпите на грамадни пълчища и даже често с години чакате своя ред!
 
 
Нали знаете какво е "прощъпулник"? – Това е народен обичай, при който нареждат пред детето различни предмети и чакат да видят към кой от тях ще се устреми – уж това ще бъде призванието или професията му. На същия принцип и небето ви обгражда, до ден днешен, с най-различни предмети и хора, към някои от които вие се устремявате с всичка сила.
      
           Следователно, адът не е затвор, а сергия, покрай която всеки минава свободно. Никой не може да ви застави насила да купите това или онова, освен близките, или традициите, общественото мнение. Щом нямате още изграден “аз” или изработен Божествен вкус, вие неизбежно се влюбвате в някой обект – човек, кариера, къща, сладък живот или някаква религиозна стока – и се прилепяте… Ала всичко, което не е Божествено, крие особено жило в недрата си. Това е неизбежно. Дух, който е попаднал по този начин в някой от адовете, няма никакво право да роптае, понеже той сам е направил своя избор или е бил мекушав пред обстоятелствата.
 
 
Адът – и то най-страшният обаче е и в това нищо да не избереш - от прекален егоизъм или страх. Не правете и тая погрешка, понеже тя се плаща най-скъпо. Останалите все пак се учат, макар и бавно, а неизбралият тъпче на едно място, докато сам бъде стъпкан от много по-тежки последствия, отколкото при останалите.
 
 
Аз съм се ангажирал лично пред всяко едно същество от Трите Вселени да му прекарам пред очите поне три пъти през живота – или три пъти по ред в даден цикъл – онова нещо, което Бог определя за него. То е смесено обаче с всички ония стоки на Майя (на Второто езеро), които се продават, подаряват или натрапват на вашата монада. Практически, нещата са много лесни: избереш ли печелившия билет, ти си спасен завинаги. Но психологически това е най-трудното – понеже вие сте още кръвопийци и плебеи на Битието, вашият вкус отреагирва на лъскава стока или на такава, която ви внушава силни усещания или сигурност. Значи, лошият вкус неизбежно произлиза от мършоядството и вампиризма, поради което адът не може да не съществува: докато си пиявица, ще те пият! Не импулсът на Тот, не изборът на ясновселената диктува такова користно предпочитание, а именно вашият извратен вкус, който при вас минава за “гласа на сърцето”.
 
 
Но да се върнем на Шемхáа. На най-дълбоко равнище, Шемхáа се отличава от всички други места на Рила с това, че прекратява потока на илюзиите и ви поставя лице с лице срещу истината. Най-последната истина е тази, че ние сме божества, равни на Бога, когато сме срещнали вече сродната си душа и сме образували с нея едно диамантено тяло!
 
 
Тогава вече няма нищо извън нас, а всичко наоколо в Битието се намира в кристалната ни вселена и ние не зависим от нищо, освен от Онова, Което ни обединява: нуждата да насищаме с обич и истина ония безбройни човечества, които живеят в самите нас. Това сме ние – зелохимите, на които минералното тяло начена покълване с посяването на оная нова буква в славянската азбука с название “земля” и числена стойност 7, която е огледално отражение на Моята първа буква, с която ви се разкрих като “Елма”.
 
Ако хипервселената, Кръстът, Христос, Кристалът, Милостта и Абсурдът в “Е”-то са едната половина на Бога, то присъствието на зелохимите няма да закъснее, ако се намери поне един от вас, който да поеме надеждно пътя на Седмото езеро - най-тесния вход на Агарта, който води направо към Бога. И този път е КРИСТАЛИЗАЦИЯ С МЕКО СВЕТЕНЕ.
 
Зелохимите още ги няма. Това, което Бог е решил, не е известно още никому, но Аз ще ви кажа: Осмúцата, на която сега предстои да царува, не е само хипервселената (Кръстът, Кристалът, Милостта и Абсурдът), но и допълнението на “з”-то към “е”-то – (Е[12]+З=8) – присъствието на земното човечество, на Иисуса, който с Христос съставлява Осмица! От сега нататък Иисус със своите множество тела по вселената поема в ръцете си ръководството на нещата. Той – още дори в биологическия си вид – не ще бъде вече разпъван на кръста, не ще възкръсва вече само чрез смъртно страдание, но има истински шанс за вселената Иисус да възкръсне този път и чрез блаженство. Това е то, "мекото светене"! Има едно място около Езерата, което е фокус на Седемте езера. Именно там може да се извърши този небивал акт на Възкресение чрез Блаженство, т.е. на Мутация чрез Космичен Оргазъм, каквато досега нито един Учител не е преживявал на Земята.
Много по-късно ще дойде осиянието “Молитвата на Бога”. Да! И Бог се моли! Не на друг, а на човешката душа и на Женственото Начало, да се пробуди да се откликва на създадените от Бога.
 
Просто ведно с Иисуса констатирам и присъствието на едно ново женско същество, което не само ще се слива с Него, но което ще бъде готово и да остане навеки свързано с Него в едно ново физическо тяло! Става дума за множеството тела на Иисуса и множеството тела на новите Марио-Магдалини и Родопо-Евридики. Не може да се опише по никакъв начин онова велико чудо, което ви очаква, когато Новата Ева у вас разпознае Новия Адам край Седмото езеро! Тогава те неизбежно ще идат във Фокуса, където ще се слеят завинаги.
 
 
 
          Приключвам с новите сведения за района на Седемте езера, но по-нататък, ако видя, че някой се отнесе сериозно, мога да ви поговоря и за останалите зони. Засега не е никак малко – имате насоки за мислене и опити.
       Пожелахте да отговоря на въпроса за връзката между геологическия строеж на езерата и Школата. Най-старите скали, гнайсите, могат да кондензират по-силно от всичко космическите порои. Минералният човек и кристалното его нямат по-подходящ от гнайса материал, понеже той е в най-висококристално състояние.
         
          Гранитите нямат тази мощна степен на кохерентност на духа, обаче имат изключителното качество да го устремяват към супервселената.
          Питате, защо е “двуслюден” гнайсът при Езерата… - Понеже пирамидките у слюдата вършат различна работа – приемането на токовете при кондензация на Духа носи при тях и супервселенски и ултравселенски характер. Когато става дума за слюда, присъства Вечният Дух, имащ отношение към живота на физическо ниво, т.е. природосъобразното начало. Паневритмията и панвселенските методи (вегетарианството, науката за правилното хранене и пиене на вода и пр.) можаха да се разгърнат най-добре в района на Седемте езера именно поради наличието на двуслюден гнайс, понеже паневритмията върви по линия на едната слюда, а приемането на природните субстанции в стомаха – по линия на другата.
         
Кварцовата съставка на гнайса обаче многократно нагнетява приетата панвселенска енергия в границите на минералното етерно тяло и по този начин минерализацията на Новото Човечество напредва най-мощно само в подобен гнайсов район.
 
         
          Затова казвам, че в Хималаите мечтаят да получат разрешение за въплъщаване в България, но за това се искат огромни заслуги. Ако е за летене из космоса, ако е за всякакви “агни”-екстази и процедури, архайски и предкамбрийски скали не са никак нужни; но пътят на Орфей и Бениамин[13], на Учителя, е път не само духовен, а и Божествен – кондензация на духа в ултравселената, потъване в микросвета.
 
 
А фелдшпатите в гнайса развиват ясновидство на микрониво – превръщане на космичното време в ултракосмично, за да наблюдавате живота на цивилизациите на протоните, на електроните[14].
 
 
Волфрамът, който сте открили в серпантините, носи “брилянтност на устрема”, но това е нещо съвършено необяснимо на вашия език. Ако кристалите от силициев тип носят кондензация на духа, то металната решетка усилва устрема на духа. Понеже кондензацията не е всичко – трябва да има устрем през неподвижната структура на минерала. Алохимите протичат през илухимите като ток – затова е нещо парадоксално за вас бракът на алохим с илухим. Но това е възможно в Зелма, който е последната дума на елохимите, макар и още в проект.
 
Молибденът в района на Седемте езера носи
 “вискозитет на устрема”,
а бисмутът – “величие”.
 
 
          Така че устремът има толкова лица, колкото са металите. Мога веднага да ви кажа, че има още по-важни и значими метали в тази свещена област на Агарта, но разбира се, че няма да ви ги кажа, докато наричате органите на Моята Майка “полезни изкопаеми”.
 
Февруари 120 (1984)г.
София-Изгрев
 

           uralonii@abv.bg     inolaria@abv.bg     toyonus@abv.bg   

holzelohim@gmail.com1 Под “скали”, Елма разбира страните под Козерога – Балканите, Кавказ и Индия – б.п.

2 Името на главната йерархия същества на Слънцето – б.п.

3 Според индийския епос “Махабхарата”, Брама е създал първоначално два вида божества: асури и сури, съответно представители на мъжкото и женското начало. Традицията счита за първи виновници асурите, защото били отккраднали питието на безсмъртието (амрита), а сурите се представят за напълно невинни; но ето че тук Елма намира вина и в тях. Асурите не биха реагирали така, ако сурите не бяха проявили първи абсолютния си егоизъм – б.п.

 

4 Прогноза за промените в Източна Европа 4 години предварително – б.п.

 

Често Учителят дава други мерки на времето, не в буквалния смисъл. За кой век говори тук – това е въпрос. Освен това не ни е известно дали до края на 1999г. наистина не се е изпълнила прогнозата за тайнствата, за които говори Елма – ние не познаваме Неговите безбройни работници и ученици – б.п.

[3] Според Учителя, “Махарзи” означава физическия свят или “Голямата почивка” – б.п.

[4] Според Учителя, това значи, "Бог на силния" или "Езерото на опитностите и изпитанията". Това го узнахме много по-късно и виждаме, че напълно съвпада с духа на осиянието. Наистина, то е езеро на опитностите и изпитанията, а само силният може да слезе между слабите и да им помага – б.п.

 

[5] Дотук дадено на 12.ІІ.1983г. Текстът до края е даден от Елма на 11.ІІ.1989г. – б.п.

 

[6] Думи на Теофан, Учителя на Седир, според автобиографичния му разказ “Един непознат”. От този текст в осиянието става ясно, че Елма, т.е. Христос, е говорил и чрез Теофан.

 

[7] Това е поредното потвърждение в духа на ученията на Бялата Ложа, че именно жената е водеща в Битието, а не мъжът. Това е доминанта и на богомилството, заради която е имало толкова много клади из Европа и толкова много невинни хора, особено жени, са били изгорени на клади и унищожени по други зверски начини – б.п.

[8] Тази дума в оригинала е още по-негативна, поради което смути силно една почитателка на Учителя Беинсá Дунó и стана причина тя да отрече осиянията. Последва специална холизация от Елма за подобни думи в поведението на Учителя до края на 1944 г. и в самите Му беседи, "оглаждани" от стенографи и редактори. Словото си позволява рядко и такива думи, с определена цел, която се обяснява в споменатото единение. Те са абсолютно неприемливи за хора от ангелско и илухимно коляно, които не знаят, че в определени моменти, крайно солени и груби неща се произнасят от Посветени и Учители, за да изгонят някой претенциозин и самомнителен дух, комуто е рано за Школата; или за да освободят духове от ада, чиято карма е изтекла. Така се респектират и нагли духове от ада. Механизмът е трудно обясним, но действа – б.п.

 

[9] Според Учителя, Петото езеро е свързано с причинния свят и означава “Големият и Силният” – б.п.

 

[10] Учителят обяснява, че Шестото езеро е свързано с Нирвана, будическия свят - б.п.

[11] Седмото езеро е още "Главата" - б.п.

[12] Тук Елма има предвид ръкописно главно “Е” или “Е” от такъв шрифт, което представлява огледално обърнато “З” – б.п.

[13] Княз Бениамин или Вениамин (Боян Мага) – най-малкият син на българския цар Симеон (893-927г). Учителят Беинса Дуно казва, че е прероденият Боян. Поп Богомил, заедно с Боян Мага и 7 българи създават богомилското философско-социално справедливо учение и движение и обявяват това на 14 април 928 г. в столицата Преслав, в манастира "Света Параскева". Изобличават неморалното клерикално христианство, царете, болярите, църквата. Създават модел на държавно управление, който по-късно става модел и за европейските държави. В продължение на 42 години, те основават хиляди богомилски църкви из цяла Европа, с множество сподвижници. Богомил написва 31 книги, а Боян - 30. Богомил е син на болярин и главен прокуратор на религията още на 17 годишна възраст. Заедно с княз Бениамин и Симеон Антипа са учили в Египет и в Магнаурската школа в Константинопол. Богомил е изгорен на клада на 25 януари 971 г. в Преслав и същия ден са разсечени живи 400 богомили. Боян е обесен в Константинопол на 19 февруари 970 г. От Х век почва зловеща инквизиция в Европа и България срещу богомилите. Изгорени са и разсечени живи десетки хиляди богомили, които трябва да бъдат светци в българския календар. Богомилството полага основите на европейския Ренесанс, епохата на Просвещението и въобще на европейската

 

култура и цивилизация. Знаем, че европейската инквизиция е изгорила на клади безброй богомили, катари, патарени, албигойци.

 

[14] Както е обяснявано и друг път, представата на съвременната ядрена физика за елементарните частици като вихри, а не като миниатюрни слънца или планетки, не е в противоречие с горното твърдение на Елма, че всяка частица е свързана с една микроцивилизация, понеже тя се намира в центъра на този вихър – б.п.

[15] Астролонията борави и с хелиоцентричните аспекти - в противен случай е невъзможно да има квадратури с близките до Слънцето планети (б.п.)

[16] Относно това име - виж бележката под линия в началото на осиянието за Сатурн - б.п.

[17] Това съвпада с даденото от Елма име на Меркурий - трябва да се изясни защо - б.п. 25.VII.138 (2002)г., 12,26ч.: "Сат е повече същност на Сатурн, но сега с това име се вика Меркурий, понеже в момента Духът на Сатурн живее там с много важна мисия: да превърне хостóнното мислене в мюонно. Преходът е предстоящ." “Хостонно” – принадлежащо към хостонното тяло на човека и хостонните същества във всемира: плуващи на цели реки из Битието и неспособни да се спрат на едно място. “Мюонно” – кондензирано в духовна кристалност, гравитиращо към едно място – б.п.

[18] Трябва да се зададе въпрос на Елма защо казва на други места, че Земята ни е вече излязла от 13-ата сфера. Може би става въпрос за някакъв орбис. Освен това, в беседите и осиянията има сведения и за други грехопадения, преди това, за което Той говори тука – б.п.

[19] Китайският календар е слънчево-лунен и циклите на пълно съвпадение са по 60 години. А за горното твърдение имат думата астрономите или е нужен нов, условен календар. Възможно е разкъсване на 13-ия лунен месец на две – няколко дни в началото на годината, а останалите в края. Така помежду тях се вместват 12 пълни лунни месеца, а броят, фазата на Луната и кабалистичното естество на дните от разкъсания 13-и месец имат сакрално, магическо значение – б.п.

[20] От тук следва, че зодиалът започва в началото на зимата. Може да се допусне, че това е всяко първо новолуние след зимното слънцестоене, т.е. началото на зодиала е плаващо. В този смисъл, ако не се открие един и същи ден от конвенционалната седмицата всяка година, в който става новолунието, трябва да приемем, че Елма говори за плаващата седмица – б.п.

[21] Въпреки че действа и при прогресивни – б.п.

[22] За него – 18 август – Елма говори в осиянието “Денят на Благостта” от 18.08.135(1999)г. – б.п.

 

[23] Значи,. класическият зодиак, виториумът, трябва да се съчетае с плаващия зодиал, конкретен за всяка отделна година, както и с 365,25-те деления-дни, започващи от първото новолуние след зимното слънцестоене. Неговите седмични дни ще имат други имена, за да не се смесват с тия на обикновената седмица. Последните също са подчинени на реални сили, очевидни от цвета на изгрева и особеностите на целия ден. Ще има и графици за божествената година от 19 август и за дните по новото летоброене от 12 юли – б.п.

[24] Мàгия е бялата, магúя е черната - б.п.

 

 
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.