15.02.2016 г. 16,19 ч.

 

ВЪЗГЛЕДИ 2 И ЖИВОТ 1 1936.03.01н тзп ВВН АСК93:410-411 "Днес всички хора - и светски, и религиозни - спорят кой има по-прави възгледи. За мене не важат възгледите на хората. За мене важи количеството и качеството на ЖИВОТА, който имаме. /…/ Забелязано е, че дето има повече духовни събрания или общества, секти, там има ПОВЕЧЕ безбожници, отколкото дето няма толкова духовни общества. Там се изучават науки, които нямат нищо общо с божествените."

БЪЛГАРСКА НАРОДНА МЪДРОСТ: "Ако някой се не дава да го познаеш, гледай го къде ходи". - Ами божествените науки и райове нямат учебни такси; чакрите, меридианите и пр. у бялата раса, славяните и българите нямат абсолютно нищо общо с тия по лекциите и картинките от източен произход; съответно, вносните упражнения, молитви, мантри и пр. са преливане от пусто в празно, а често и сериозно вредят. Най-опасни и с фатален изход са тия, чиито лидери и последователи твърдят, че тяхната църква или тяхното учение е най-право от всички, а останалите са от "дявола".

 

 

15.02.2016 г. 23,04 ч.

 

ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ, ПСЕВДОДУХОВНИ 1936.03.01н тзп ВВН АСК93:408 Казват: „Мъж с жена не трябва да се среща!”… - Ако жената е толкова опасна, защо Господ я създаде? Или ако мъжът е толкова опасен, защо Господ го създаде? Лошото не е в това. Лошото седи на друго място. Това е един псевдодуховен живот, който осакатява хората."

 

16.02.2016 г. 09,04 ч.

 

ЧОВЕШКО И БОЖЕСТВЕНО СЪРЦЕ - РАЗЛИКА: /Докато си обикновен човек/, ти "не можеш в един и същ момент да обичаш двама души. И те не могат да заемат едновременно едно и също пространство. Ако това стане, идеята ще потъмнее в съзнанието ти. Ако трима-четирима души заемат мястото на любовта, ти ще изгубиш всичката любов. Това не показва, че нямаш право да обичаш повече хора, но за цялото трябва да се образува по-широк кръг. Щом обичаш двама души едновременно, съзнанието ти трябва да се разшири. Като обичаш всички хора, съзнанието ти трябва да се разшири още повече. Всеки човек трябва да заема мястото си в пространството." (17.06.1932 „Погледът на Бога”) ЛИЧНАТА КОСМИЧНА ЕНЕРГИЯ обаче, особено и в сърцето на съвършения човек, изисква в средата на това комплексно сърце да има едно по-малко, но централно сърце вътре в него, което е любовта към сродната ни душа. Тя е такава, само когато обича всички останали около себе си заедно с нас и си даваме свобода да ги обичаме и те да ни обичат без ограничения и със всичка сила. Божествената любов, тогава, е цялото Сърце, съставено от централното и всички останали сърца - само 60 милиарда, докато сме на Земята...16.02.2016 г. 09,04 ч.

 

 

16.02.2016 г. 10,28 ч.

 

ЕТО ЕДНО ПРИБЛИЖЕНИЕ към образа на съвършеното сърце, за което Бог копнее да се яви окончателно в родените от Него. Затова, именно, ни моли: "Дъще Моя, Сине Мой, дай Ми сърцето си!" Дадем ли му го - Той ни дава всичко останало - без изключение. Все пак, в самия център на истинското сърце е Любовта на всеки човек към Божественото вътре в самия него. После е Любовта към Сродната Душа; после - любовта към Веригата от Сродни Души или Ятото; после - Любовта към всички останали сърца с искра Божия. Нека забележим: Любовта към себе си не е аморфна, капковидна, но е рубин. Казано е: "Сърце, чисто като кристал" - не като вода, дори и изворна. Рубинът на сърцето ни отвътре е монолитен, но отвън е с много страни, върхове и ръбове - съдържа формулата си за постепенно "сглобяване" със сърцата на другите същества с монада, които трябва да ни паснат съвършено, за да съберем отново Пъзела и да се върнем в Бога. Без любовта към себе си, всичко останало е немислимо. Без сливането със Сродната ни Душа, единствена за всеки от нас в Битието, ние все още сме нищо - една гола монада, която мисли само за себе си и няма никакво понятие от "Изявена, Проявена и Осъществена Божия Любов" - сърцето на Христа. Без полети из всемира и гнездене с Ято, дори и да сме срещнали Сродната си Душа, Бог все още ни гледа "накриво" и никога няма да добием "душа, обширна като вселената". Всъщност, истинското и пълно сливане със Сродната ни Душа е невъзможно, ако не сме раздавали и посрещали любов в Ято. Стигнем ли до това разбиране, ние добиваме "ум, светъл като слънцето" - имаме в орбита не само една планета. А пълното ни синтезиране до "Дух, мощен като Бога и Едно с Бога" е невъзможно, докато не обикнем и не сме готови на всичко за всички и всяко от всички останали сърца с искра Божия в Битието, а дори и за враговете ни. Врагове имаме дотогава, докато отказваме на себе си, на сродната си душа, на сродните си души и на различните от нас да се синтезираме. Различните, "враговете" са за това - да ни направят цялостни.

Пръстите на човека с искра Божия (монада) отговарят на "ОСЪЩЕСТВЕНАТА Божия Любов". Те се трудят самоотвержено и творят чудеса ЗА ДРУГИТЕ. ПРОЯВЕНАТА Любов са дланите, които милват; ИЗЯВЕНАТА - устата, която казва "Обичам ви". Трите заедно са Христовата Любов. Тя оживява ХРИСТОВАТА Вселена, която твори, раздава и обменя ЖИВОТ, т.е. Любов.

 

 

16.02.2016 г. 12,15 ч.

 

ЧОВЕК - ОПРЕДЕЛЕНИЕ:  "Една красива мисъл, едно красиво чувство, една красива постъпка – ТОВА е човекът!" (17.06.1932 „Погледът на Бога”)

А ИМА ЛИ НЕЩО ПО КРАСИВО от Жената, която дава живот? Когато знае от кого и как да зачене, не тя, а един ангел в нея износва детето!

 

 

16.02.2016 г. 13,07 ч.

 

ОЩЕ ЕДНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА "ЧОВЕК" от страницата на Людмила Сотирова във Фейсбука: "Ако чувстваш чуждата болка, значи си човек". Веднага си спомняме за мъката на още един ангел, който бе слязъл някога да озари България: АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ. Ръцете на много небесни ангели, когато са на земята, тежат като убити от "неповити чужди рани"; от това, че "няма две ръце човешки, които да ги сгреят малко"... А един друг Българин и Небългарин казва: „Например, думата "милосърдие" не подразбира само да нахраните човека”. (6 май 1928, "Разумни отношения")

 

 

 

16.02.2016 г. 13,55 ч.

 

"Чувствата са свързани с топлината, а постъпките – със свободата. Само свободният човек постъпва добре". (17.06.1932 „Погледът на Бога”)

 

 

 

16.02.2016 г. 15,01 ч.

 

ЕДНА МНОГО СИЛНА КАРТИНА от Adolph Hiremy-Hirschl (1860-1933) - "Ахасфер и краят на света". Всички знаем кой е Ахасфер - Скитникът Евреин, отказал на Иисус да се облегне замалко на стената на дома му, за да понесе после отново кръста си към Голгота. Въпрос е дали не е жив и доднес Ахасфер в самите нас, когато отблъскваме изнурения странник! Затова сме осъдени да бъдем вечни скитници в търсене на ефимерно щастие, да ни отказват и на нас, както ние отказваме, да ни връзват постоянно духовете, скърбите и разбойниците по дух, понеже сме заспали душевно и все правим погрешните избори. Как да се събудим, да се развържем? - Ето още един отговор от Словото:

"ГОЛЕМИ „ГЕРОИ” сте всички, но сте вързани… Спомняте ли си кога е станало това? На кое място е станало връзването? Сега вие знаете, че сте вързани, но кога и как е станало това, не помните... Питате какво трябва да се прави сега... - Развържете се от връзките, с които сте вързани! Човек може САМ да се развърже. ЗНАНИЕ е нужно за това! Вие сте имали някога знанието да се увеличавате и смалявате, но сте го забравили. Приложете смаляването, за да измъкнете ръцете и краката си от въжетата, които ви държат. – „Не знаем как да се смалим...” – Знаете, НО НЕ ИСКАТЕ да се смалите - страх ви е да не се „обезличите”. – Да се обезличиш, това е ЗАКОН НА САМООТРИЧАНЕ.  ТОВА се иска от вас! - Да се отречеш от майка си и баща си, от своя стар живот - ТОВА значи да се самоотречеш! ТОВА значи да се освободиш от робството и ограничението! Няма да забравиш майка си и баща си, но ще се откажеш от това в тях, което те ограничава."

 

16.02.2016 г. 17,42 ч.

  

ТРОЕЛИЧИЕ НА БОГА 1936.03.01н тзп ВВН АСК93:411 "Мнозина поддържат мисълта: „Вярваме в Троеличието на Бога”. Какво нещо е троеличният Бог? Казвам: аз вярвам в Любовта и живея в Любовта. Вярвам в знанието и живея в знанието; вярвам в Истината и живея в Истината. Защото за мене Истината е свободата; Мъдростта е знанието и светлината, а Любовта е животът. Това, е според мене, „троеличие”.

 

 

16.02.2016 г. 08,40 ч.

 

"Ако напишете думата „Любов” и върху нея напишете „Мъдрост, Истина, Правда, Добродетел”, ще разберете ли написаното? - Такова наслояване става и във вашето съзнание. Нямаш право на мястото на Любовта да поставяш други идеи или добродетели. Това пространство трябва да бъде свободно от всякакви идеи." (17.06.1932 „Погледът на Бога”)

 

 

17.02.2016 г. 18,36 ч.

 

ЕЗИКЪТ НА ОТЦА 1936.03.01н тзп ВВН АСК93:411-412 "Езикът на Отца - това е Любовта! Ако знаеш да обичаш и минералите, и растенията, и рибите, и птиците, и животните, и човека, ти ще говориш на божествен език и всички ще те разбират. Този език си има своя граматика. Следователно, не е въпросът само да говорите за Любовта. Това е празна работа, щом не знаете езика ѝ, това са илюзии. Няма по-реално нещо в света от божествения език на нещата, който осмисля всички неща в живота, който носи всички блага! Всички хора в света, били те светии, гении или талантливи, трябва да работят с единствената цел да познаят Любовта, да научат нейния език. Стремежът на цялата култура, на напредналите души, е да изпълнят заповедите на Отца си."

 

 

17.02.2016 г. 19,10 ч.

 

НИКОЛАЙ РЬОРИХ - "Пиета". ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ преди мисълта от беседите, която ще бъде цитирана. Съществува ЙЕРАРХИЯ на съществата, които светиите и добрите хора трябва да спасяват. Първо спасяват тези, които също ще бъдат спасители или са спасители, изпаднали в беда. Първо се спасяват майките и децата с искра от Бога. Да спасяваш егоисти, това е преливане от пусто в празно; даже е съучастничество.

ГЕНИАЛНИ И СВЕТИИ, ИСТИНСКИ 1936.03.01н тзп ВВН АСК93:412 Гениалните хора не влизат в числото на обикновените. Друго нещо ги занимава тях. Светиите, които са идвали и които идват в света, също така друго ги занимава. Те познават човечеството и неговите нужди. Светиите не се интересуват от това дали ще бъдат признати от някоя църква. Гениите не се интересуват от това, дали имената им ще бъдат написани на земята. Те искат да изпълнят Волята Божия. Те искат да изпълнят заповедите на Отца си, за да бъде името им записано на друго място - горе някъде. Какъв светия ще бъдеш между говедата? Или какъв светия ще бъдеш между грешниците? Ние наричаме светия онзи, който, като погледне на хората около себе си, счита ги свои братя и си казва: „Трябваше да дойда по-рано да помогна на тези хора, които са закъсали толкова много"” Той разбира нуждите им и си казва: „Аз трябваше по-рано да дойда - да ги спася, да им помогна”. Като ги гледа, душата му се къса за тях и казва: „Аз трябваше по-рано да дойда!...” - ТАКА трябва да разбираме светиите. Така е и с гениите, така е и с талантливите хора, така е и с всички добри хора на земята. Така трябва и вие да съзнавате нещата."

 

17.02.2016 г. 20,17 ч.

 

ДОБРО, БОЖЕСТВЕНО 1936.03.01н тзп ВВН АСК93:413 "Ще кажете в себе си: „Така ОТЕЦ иска!” - И както ТОЙ иска, ТАКА ще постъпите. Той иска да посрещнете в дома си бедните братя и сестри - да им услужите ТАКА, както ОТЕЦ им услужва." КОГАТО ПОЧНЕМ ДА ПРАВИМ ТОВА не само за близките си, но и за ближния и неближния, Бог отваря окото Си за нас. Има хора, които не са утешили така "външен" човек нито веднъж в живота си. Друг го е правил няколко пъти, докато е на Земята. Ако почнем да го правим веднъж годишно, старостта ни ще се отложи с няколко години. Веднъж в месеца - Бог се "сепва" и се вглежда учудено в нас: работата Му не е била напразна... Едно денонощие седмично - и няма защо повече да се прераждаме. Освен по свое желание.

 

 

17.02.2016 г. 17,06 ч.

 

БОГ-ОТЕЦ. 1936.03.01н тзп ВВН АСК93:411 "Ти вярваш в Отца, но кой е Отец? – Отец - това е Любовта! Когато говорим за Отца, ние разбираме онази Любов, която обхваща всички хора. Ако не познавате Любовта, вие не можете да вярвате в Бога."

КАКВО Е ЗА НАС И В НАС "БОГ-ОТЕЦ" КОНКРЕТНО? - За нас това е безусловното раздаване на Любов на всичко и всички без замисляне и незабавно, съучастието ни с Отца в създаването на същества и светове с искра от Бога, сътворяването на уникати и шедьоври, каквито никога не са съществували и никога няма да изчезнат. Цялото небе над нас е създаване на монади и космоси – всемирен екстаз и огнение на безброй богове и ангели, изпълнение на първата повеля на Създателя още при създаването на света.

Ето какво казва още Словото на тази тема:

"Ще кажете, че е писано в Свещените книги хората да се женят и размножават. От Божествено гледище, това означава: "Плодете се и размножавайте се по закона на Любовта, на Мъдростта и на Истината!" - А тъй, да се плоди и размножава човек без участието на закона на Любовта, на Мъдростта и на Истината, това не е никакво плодене и размножаване."" ( 28 юли 1940, „На сватба”)

"Земята е закон за превъплътяване, раждане и размножаване на всички живи същества. Та като се казва в Битието, че земята била неустроена, то се разбира, че законът на превъплътяването, раждането и размножаването е бил неустроен още. И Господ искал да научи хората как да се раждат и как да живеят на земята. Щом си се родил, ти ще се научиш на земята как да живееш." (19 март 1939, „Божественият параход и станцията „Благовещение“)

„Доброто започва с нищожните, с малките неща. Но те постоянно растат, увеличават се, размножават се, организират се и се съединяват в едно цяло. В злото има винаги разпадане, разединение. Доброто, изобщо, може да се уподоби на извор, който постоянно тече. Злото пък прилича на пресъхнал извор, който едва сълзи. Злото много обещава, но нищо не върши. Доброто пък не обещава, но всичко върши. Изворът има ли нужда да обещава, че ще тече? Той си блика! Така е и с добрия човек. В него доброто е като извор. Затова той всякога, при всички условия, си остава добър. Заблуда е да се мисли, че условията можели да го променят. Преди всичко, доброто прониква цялото му естество, то лежи в основата на целия му строеж. („Учителят говори” – „Добро”)

"Повдигането на човешкия ум седи в размножаването. В бо-жествения свят, дето има размножаване, там става подобряване на нещата; дето няма размножаване, там става влошаване. /.../ Щом се размножаваш, ти се умножаваш и подобряваш. Щом се влошаваш, ти не се умножаваш.

Та на онези хора, които се страхуват, че когато хората се размножават, ще напълнят света, ние възразяваме: Вечността с нищо не може да се напълни. Това, което е вечно, което е безпределно, никога не може да се напълни. Размножаването е един разумен, духовен живот, от който не трябва да се страхувате. (31.I.1937, „Да сторя!)

"Под думата „размножаване” се разбира възможността да можеш да даваш и да направиш всичко, което искаш." (4 април 1934, „Условия за растеж”)

 

 

18.02.2016 г. 16,42 ч.

 

КОЛАЖ ОТ ИЛЮСТРАЦИИТЕ КЪМ текстовете за звездата Ахернар и за растението клюква. Чрез клюквата се правят опити за свързване със звездата Прис в съзвездието Рак, ако се пие сок от нея 13 дни до съвпада на Слънцето с Уран, а за контакта с Ахернар помага гроздето, ако се приема от новолунието до съвпада на Слънцето с Уран. Кога е новолунието преди този съвпад през 2016 г. всеки може да провери в астрономическите справочници, а кога ще е самият той се вижда от предишния материал тука.

 

 

18.02.2016 г. 09,07 ч.

 

Приятели питат кога е времето през 2016 г. за контакт със Сириус. Според официалния Астрономически календар на БАН, Слънцето ще бъде в съвпад с Уран на 10 април в 00,27 ч. ЕЕТ. Това означава, че упражненията ни за свързване със Сириус и пътуванията дотам би трябвало да започнат от 00,27 ч. на 2 април. Ето сведенията за началото на този наш опит в Рига през 1994 г.:
http://neobyatnotogovori.com/?idpub=687&book=20
Че от Сириус изтича АСУИН - небесната есенция на Абсолютната Красота, - ние получаваме потвърждение в беседите на Учителя Беинса Дуно цели 22 години по-късно, защото не познаваме Словото Му:

"Че ако вие погледнете в Битието - нашата земя е една от най-изостаналите назад в културно отношение. На другите земи, по другите Слънчеви системи има много напреднали човечества. Ако се пренесете, например, в слънчевата система на Сириус, там живеят много добре. Старите народи като асирийците, които разбраха тази древна наука, туриха думата "Асирия" – значи, хора, които искат да живеят според културата на Сириус. Отличен живот е! /.../ Там, ако идете, тия хора са толкоз културни, че помен няма от престъпленията, които се вършат тук, на земята! Тези хора не очакват други да ги оправят, понеже /не казват като нас/: „Ако Бог съществува в света, ТОЙ ще ни оправи“. Бог, Който действа в нас, ако не Го слушаме, кой ще ни оправи? Ако аз говоря, не очаквайте отвън никой да ви оправи. Ние сме чудни! Ти, който живееш в Бога, /само/ Той трябва да ти бъде образец за онези добродетели, образец на тази КРАСОТА, с които Той живее". (23 юли 1933, "Не се сравнявай с нея")

"Интересувате се от някоя звезда - Алдебаран, да кажем; или вие се интересувате от Сириус. Какво ще ви придаде в дадения случай Сириус?" (1. X. 1937, беседа от Учителя "Възможности на Красотата") - ОЩЕ ЕДНО ДОКАЗАТЕЛСТВО ОТ САМОТО ЗАГЛАВИЕ НА БЕСЕДАТА, ЧЕ СИРИУС Е СВЪРЗАН С КРАСОТАТА, за което говори Елма в звездната приказка за Сириус през 1984 г., без да сме знаели какво е говорено в беседите до 1944 г.

"Ние ще се върнем при единния Бог! ТОЙ е Онзи, от Когото сме излезли и при Когото ще се върнем с тази богата опитност да живеем в Него и да разбираме смисъла на всичките светове, които сега съществуват. Ако аз взема сега да ви разправям какво има в Сириус, каква култура се развива в Плеядите, Северната мечка, Орион, какви същества има в Млечния път, /.../ - ТАКЪВ един свят за пътуване! А сега вие седите и казвате: „Какъв смисъл има това?...“ - Ако аз бих ви взел на крилата си като един ангел и ви занеса горе, ще кажете: „ИМАЛО смисъл да се живее“. Но трябва простор, а сега вие си поплаквате... Всяка една звезда казва: „Сестро, защо плачеш, при мене ела, ти гледай да дойдеш тук!“ Слънцето, Марс това ти говорят. Не само те, но в тайно някой дух крилат ви казва: „Не бой се, не бой се!“ И в тишината, когато се молите и мечтаете и духът ще ви шепне нещо, някоя опитност, вие ще кажете: „ИМА нещо, което ми шепне...“. ТО е реалното! Та ние сме заобиколени от един свят на свидетели - горе и долу, видими и невидими, - които казват: „Не бойте се! Вяра, Любов, Истина - всичкото е за вас! И всичките ваши страдания са нищо. Вие МОЖЕТЕ да бъдете силни! Ако на земята сте слаби, горе сте силни“. СИЛНИ ще бъдем!" (20 ноември 1921, "Ананий и Сапфира")

"Като минете през Юпитер, през Марс, през Венера, през Сатурн и през всичките крайни планети, най-после ще дойдете в Слънцето, през неговия университет, дето ще прекарате сто години. Това са сто слънчеви години. Там ще прекарате два милиона години като дете, 25 милиона години като възрастен и още толкова като стар. След това ще напуснете Слънцето и ще отидете да живеете на Сириус. Там ще прекарате 500 милиона години като стар, още толкова като възрастен и толкова като млад. След това ще обикаляте и другите планети." (7 октомври 1934, "С какво тяло?")

"Човек го очаква едно велико бъдеще! Сега е в детинство, в зачатъчно състояние. Има да мине през много фази на своето развитие и ще има една отлична форма. Неговото съзнание ще се развие, ще има спомен за живеенето си на земята. Не само на земята, но ще живее и на Венера, на Меркурий, че и на Слънцето. След като завърши своята еволюция в Слънчевата система, ще иде на Сириус и там ще живее 250 милиарда години, и оттам ще иде на едно друго слънце, около което всички наши слънца се въртят – около него се въртят около сто милиона слънца. Той ще иде там на гости, там ще го посрещнат с венци. То ще бъде Царството Божие." (7 септември 1941, "Възелът")

"Човекът съществува не само на Земята, не само в Слънчевата система. Той населява цялата звездна Вселена – всички слънца и планети. Планетите и слънцата са населени със същества от разни степени на интелигентност. Не е важно какви тела имат те. Те са разумни същества и принадлежат към една и съща човешка раса. Тази раса постепенно се развива. Много от човешките същества по другите системи са далеч по-напреднали от човека, защото са излезли по-рано от великия първоизвор на живота. Тяхната мъдрост е толкова велика, че културата на хората, в сравнение с тази на Сириус например е още в своите пелени. Съвременните хора пред съществата на Сириус не са даже и деца. Но човекът е вечен пътешественик. Земята не е била и няма да бъде едничко негово жилище. Земния човек, след като завърши своето развитие на Земята, няма да отиде на „Небето“. Той ще странства от система в система на физическата вселена, докато се развие в своята пълнота. Следната станция в неговото развитие ще бъде именно Сириус." ("Учителят говори" - "Човек")

"Няма да мине много време и ние ще правим наблюдения в онзи свят. Не само това, но ще има наблюдения от Слънцето, от Юпитер, от Венера, от Сириус и от най-отдалечените планети. От всички планети ще се изпращат новини до Земята..." (17.XII.1939, "Идете в Галилея")

"Сега, това е за онези от вас, които искат да влязат в царството Божие. Пък онези, които не сте готови, стойте си. Малките деца нека стоят в количките си. Но онези, които са излезли от количките - да ходят! Казвате: „По-големи колички няма ли?...“ Количките се свършиха, няма вече...С краката си ще ходиш... Тия железници, параходи - то са колички за деца. Аз, само като проектирам мисълта си, на Слънцето мога да ида. На Месечината – и веднага съм на Месечината. Проектирам мисълта си и ходя и на Сириус, нищо повече! Даже и една секунда не взема и аз съм там. Как? - Ходя вечерно време и се разхождам около Слънцето, върна се весел... Разговарям се там с хората..." (3.ХII.1941, "Две врати за освобождение")

"Един ден, когато завърши еволюцията си в слънчевата система, човек ще мине в друга система – в Сириус, най-светлата звезда на небето. По култура, тя стои по-високо от слънцето. Като я наблюдава често, човек изпитва особен, свещен трепет в себе си. Тя събужда в човека стремеж към чистота, към нещо светло и възвишено. Всеки би желал да отиде на Сириус, но там приемат само хора с пробудено съзнание." (26 септември 1927, "Линиите на ума и сърцето")

"Искаш да бъдеш на Слънцето. Помислиш – веднага си там! Искаш да бъдеш на Сириус; помислиш – веднага се намериш там. Без превозни средства. Значи, няма земя да те вози, няма слънце да те грее. То е безпространствен свят." (8.IV.1942, "Люби, обичай!")

"Турете в действие любовта във всички направления! Може да минат ден, два, три, четири, пет, десет, двадесет дни - ще бъдете свободни. Приложете сега любовта на опит. Не говорете за вашите постижения. Ако река да се хваля, може да ви разправям, че съм ходил на Слънцето, може да ви разправям, че съм ходил на Сириус... С какво ще ви докажа това? Какво ще ви ползва да ви кажа, че съм бил на Слънцето? /.../ Онези, които ви обичат от Слънцето, много добре мислят за вас. В слънцето има няколко депутати българи. В слънцето има няколко депутатки българки. В слънцето има няколко студенти българи, които се учат. /.../ Ние сме във великия божествен свят - в света на Истината. Бог е обърнал внимание към нас. Да Му благодарим, че ни въвел в един велик свят и постепенно ни открива този свят, за да се учим. Следователно, ние имаме възможност в бъдеще да използваме всички блага. Ако сме верни в любовта в този живот, тогава и в бъдещия живот, всичко онова, което виждаме /там, предстои да го преживеем и ние/. Онова, което ни очаква, на човека наум не е идвало, и на сърцето не е идвало! Ще кажа: тайна голяма е скрита в Божията любов! Щом ходим с Божията любов, тогава ще пътуваме /безпрепятствено/ в тия светове; ще видите каква радост, какво веселие, какво братство, какво равенство /има там/!. Ще кажете: "Струва си човек да страда за Божията любов!" Днешните страдания не могат да се сравнят с бъдещата слава, която ни очаква за в бъдеще в звездите и в слънцата. Истинското здравословно състояние на живота - това е Любовта. Турете за основа Любовта във всяко отношение." (22 август 1943, "Новото в живота")

"Сега, като говоря за щастието, аз засягам един закон, който обединява всички явления в природата. Който е придобил щастието, той е еднакъв в отношенията си към всички живи същества. Щастието не може да дойде нито от мъжа, нито от жената, нито от децата, нито от учението. Щастието идва само от едно място – от Всемирния, Всесилен Божи Дух! Някой казва, че бил много щастлив, но неговото щастие трае ден и половина. Друг се хвали с голямото си богатство. Колкото и голямо да е богатството му, с него той може да обиколи най-много земята, но не може да отиде до Слънцето, до Венера, до Сириус. Обаче, със своето богатство щастливият човек може да обиколи цялата вселена. Той няма да живее само на земята и да трепери като другите хора да не го скъсат на изпит - било в университета, било в живота някъде. Той е в състояние да направи хората около себе си щастливи." (30 май 1928, "Придобиване на щастие")

"Вие ще израснете и един ден ще станете като ангелите - хубави и красиви. Тогава лицата ви няма да бъдат така посърнали, както са сега. Ще имате светли лица; ясни, чисти очи и поглед. Тогава няма да говорите за погребение, но ще говорите на съвсем друг език. Ще се разхождате където искате. По Месечината, на Юпитер, на Сатурн, даже и до Сириус. Щом ви дотегне животът на земята, можете да се разходите по планетите, по различните звезди. Тогава и въпросите лесно ще се разрешават. Когато мъж и жена не се спогаждат, жената ще си вземе билет и ще отиде на слънцето... Оттам тя ще изпрати телеграма на мъжа си и ще му каже: "Аз съм на слънцето!" Мъжът ще се почуди, че е отишла на Слънцето, но нищо няма да ѝ каже. Мъжът не може вече да заповядва на жена, която отива на слънцето и се връща... Жената не може да заповядва на мъж, който отива на Слънцето... Обаче, ако не можете да отидете на Слънцето, непременно ще ви заповядват. Щом искате да бъдете свободни, идете на Слънцето; и, като се разходите, върнете се пак назад." (22 декември 1935, "Да имат живот")

" С вярата можеш да знаеш как е построен светът, има ли жители на Месечината или няма, има ли жители на Слънцето, на Сириус, на Алфа Центориус. С вярата можеш да знаеш ще отидеш ли на небето или няма да отидеш - и т. н. С тази вяра ти ще знаеш в коя звезда има живот и в коя няма." (12 януари 1936, "Не съдете по лице")

НОВОТО ПРЕЗ 2016 г. е, че ОПИТЪТ СЕ ЗАКРИВА, понеже пиенето на малинови сокове и пеенето на специални песни и пр., без изпълнението на изискването за 8 различни "втори пилоти" през всяка от 8-те нощи до мига на съвпада, дава минимални резултати, А ОТ ДНЕС МОЖЕ ДА БЪДЕ И ОПАСНО. Опитът се прави не само в България вече 21 години и има впечатляващи преживявания, които са описани, но досега нямаме сведения някъде да е изпълнено второто - всъщност, ГЛАВНОТО изискване. Узнахме за един случай, когато веднъж един човек е получил 8 такива покани от различни хора В ПОСЛЕДНИЯ ДЕН преди експеримента, но изпълнението бе спряно от най-високо по две причини: 1.Всяко бъдещо събитие се вижда от Небето като на длан. В случая е било видяно, че в една от осемте нощи тандемът няма да протече по божествен начин, което елиминира резултатите от останалите 7 нощи и даже ги прави опасни. Всеизвестно е, че пътуването в космоса с отправна точка Инлания (Земята) става само нощем, а 8 последователни нощи с различни "втори пилоти" всъщност представляват 8 последователни отсечки от маршрута. Ако само за миг с някого не протекат Тройновселенските Токове на 12 нива, полетът се прекратява и летящите се връщат на Земята. Това, само по себе си, е много опасно - някой може и да не се върне и да остане в пространството. Опитният водач обаче е инструктиран какво се прави в такива случаи и затова досега трагични случаи няма. Просто не се продължава с другите хора през останалите нощи, понеже е излишно. 2.Експериментите от настоящата 152 (2016) година се прекратяват с изрична забрана, понеже вече е много късно да се изпълни предварителното условие. За "втори пилот" се приема само човек, с когото са провеждани тренировки предварително поне веднъж месечно една година преди съвпада на Слънцето с Уран. На планетата Земя досега това е непостижимо, понеже през тази една година всеки от потенциалните участници е трябвало да изпълнява Тройния Ритъм по най-чист и безкомпромисен начин, в пълно съгласие с една най-висша Воля, а не според нашите ефимерни вкусове, избори и представи. Изискването за абсолютна чистота в това отношение е категорично, затова мечтата ни за участие в класовете над Специалния остава за изпълнение в далечното бъдеще. Летене в Космоса е възможно и само по двойки, но за това е необходима абсолютна чистота, космичен вкус, беззаветна преданост и Висок Идеал.

 

 

20.02.2016 г. 13,10 ч.

 

ЖИВОТ, НЕПРАВИЛЕН 1936.03.01н тзп ВВН АСК93:415 "Ние работим повече, отколкото трябва, ядем повече, отколкото трябва, но мислим по-малко, отколкото трябва. Ние чувстваме по-малко, отколкото трябва."

 

 

20.02.2016 г. 16,12 ч.

 

СЛОВОТО ЗА УНАСЛЕДЯВАНЕТО 1936.03.01н тзп ВВН АСК93:415 "Мислите ли, че когато бащата умира и остава след него наследството на синовете и на дъщерите си, че добре прави? Това не е семейство! Семейство, в което бащата умира и синовете очакват това, за да получат наследство, това не е семейство. Това е обирничество! Като им остави наследството, те след неговата смърт ще спорят на кого дал повече, на кого дал по-малко. Те ще се скарат помежду си. Бащата трябва да им даде ОБРАЗОВАНИЕ - и кой каквото може, да направи от него. Той трябва да им каже: „Както баща ми нищо не ми остави, така и на вас няма да оставя нищо друго, освен образованието, което ви дадох”. Това е ДОСТАТЪЧНО. Синът не трябва да очаква на баща си, но да се опретне да работи."

ВЪПРОСЪТ ЗА УНАСЛЕДЯВАНЕТО e също тъй сложен и многостранен в живота на Братството и в Словото, както и много други въпроси, така че и той трябва да бъде изяснен обемно - диалектически. Цитираната мисъл не е единствената истина по въпроса - знаем и за други изказвания на Учителя, и за други случаи. Допълнително ще се занимаем с някои от тях, които са ни известни.

На това място бяха изписани много редове с пунктуални обяснения по въпросите за десятъка, стотъка, хилядната част, даренията, наследствата и т.н. - стегнат синтез на всичко, което знаем по тия въпроси. Изясняване на закона, че нямаме право да лишаваме от наследство децата и най-близките си, дори и с най-благородни намерения. Че имаме право да отделим за идейни цели само една десета или - максимум - нашия собствен дял. Имах готовност и за съответни цитати от Словото. Описания, например, какво става с духа на заминалите в другия свят, когато са приписали имотите си на общество, а не тайно и персонално на божи човек; как се решава въпросът, след като божите човеци не искат да имат документи за собственост, включително и лични - и т.н. Текстът се самоизтри; това се повтори и потрети, колкото и да съм упорит и опитен. Отговорът бе, че нарушавам закон, който съм забравил. Финансови, имотни и интимни тайни не се съобщават изчерпателно - нито комуто и да е, нито публично. Ако у някого любовта и истината не избликнат сами - спонтанно вътре в самия него, - всякакви външни пояснения и подсещания могат да бъдат голям грях и осакатяване на душите. Другият начин е десетилетия прилежно изучаване на Словото, при което човек сам си изважда тия свещени правила и закони и започва да ги спазва. В първия случай някой може да се опита да се надскочи и да падне лошо; вторият е безопасен, тъй като Божието Слово устроено така, че да не виждаме в текста нещата, за които не сме дорасли.

 

 

20.02.2016 г. 22,51 ч.

 

ЛЮБОВ, УМ И СЪРЦЕ 1936.03.01н тзп ВВН АСК93:416 "Не подпушвай в себе си Божествената Любов, с която Бог те е създал! Не подпушвай в себе си онези велики влияния на твоя ум, на твоето сърце!"

 

 

20.02.2016 г. 10,39 ч.

 

Матей 10:16 "Ето, Аз ви изпращам като овце посред вълци; бъдете, прочее, хитри като змиите и незлобливи като гълъбите." 

НЯКОИ МИСЛИ ОТ БЕСЕДИТЕ ЗА САМОЛЪЖАТА И ЛЪЖАТА:

„Ако не любите някого, не го лъжèте: кажете му истината - и той ще си намери друга.” (11 февруари 1917, „Децата”)

„По някой път вие се опитвате да си представите, че не обичате някого - представяте си, че го мразите, че не искате да знаете за него. Или пък някой път си представяте, че го обичате. Но в единия случай вие лъжете, като показвате, че не го обичате – това не е вярно. В другия случай, като се показвате, че го обичате, пак не е вярно. /…/ Ако искате да представите, че обичате някого, или искате да го уверите и се показвате, че не го обичате - и в двата случая искате да покажете обратното. Но и в единия, и в другия случай не говорите истината. Нито като мразите говорите истината, нито като обичате говорите истината. То е едно маскиране!” (1. X. 1937, „Възможности на красотата”)

„Един човек, който веднъж ви е обикнал, всякога ще ви обича. Един човек, който не ви е обикнал, никога няма да ви обича. Ако вие ми кажете, че той не ви обича, казвам: той не може да ви обикне. Ако чакате да ви обикне, вие се лъжете. Ако чакате онзи, който ви е залюбил, да ви разлюби, пак се лъжете. Всъщност, такъв процес в природата не съществува. /…/ Ако един човек не ни обича, той не е съвършен. Който ви обича, е съвършен.” (3 януари 1941, „Превзмогване”)

„Дъщеря ти се влюбила в някой. - Не я учи да го не люби, а учи я да обича още повече другарки или момци - и ще се разсъмне любовта ѝ към нейния любим.” (31 декември 1920, „Всичкият дълг”)

„Онзи, който не се е отучил да лъже, мисли, че всички хора лъжат.” (26.VIII.1934,” Трите изпита - Трите велики закона”)

„Чудни са хората! Те мислят, че макар и да не са разбрали добре физическия свят, ще могат да разберат духовния. Ако мислят така, те се лъжат. /…/ Сега и вие, ако мислите, че без плът може, лъжете се.” (10 ноември 1935, „Роденото от плътта”)

„Всички слабохарактерни хора, които имат детински характер, постоянно лъжат /…/ Това е едно почти животинско състояние.” (30 януари 1931, „Разумното”)

„В обществения живот има известни ограничения. Ти искаш да се освободиш от тези ограничения. От божествена гледна точка те не са законни, и за да избегнеш тези ограничения, ти имаш право да бъдеш гъвкав. Онзи човек, който умее да лъже, има интелект - той не е заспал човек, има един буден ум - умен е той. Щом лъже, не можеш да го считаш будала, защото един човек, щом не е даровит умствено, той не може да ти каже една лъжа. Онзи, на когото умът е гъвкав, той всякога ще скрои една лъжа, и то майсторски! И след като те „сметне”, той ще те излъже, без да разбереш…" (30 януари 1931, „Разумното”) 

КОМЕНТАР: Мисълта тук е предадена както е в акаша, а не както е в цитираната беседа, която е свалена само от една от петте различни стенограми и затова на места е непълна и невярна. Такова е положението и в много от отпечатаните беседи, особено в изданията след 1944 г. 

99.99 на сто от изказванията на Учителя в беседите са категорично против лъжата и дори бялата лъжа, но знаем от първа ръка и за случаи, в които е казвал: „Който не ви обича, може да го лъжете”. Това не е най-съвършеното поведение, но докато човек не е Учител, няма никакъв друг изход, ако някой иска за му наложи волята си или ако потеря преследва хора, за да ги убие. Ще й кажеш ли вярната посока? Във всички случаи, когато човек или група хора искат да ни наложат волята си, те са от света на злото и затова те самите изхождат от някаква лична самолъжа или узаконена по човешки лъжа. Именно тогава се налага да бъдем ”хитри като змиите”, за което ни съветва сам Христос. Учителят в такива случаи ни дава образец за най-вярната реакция. Например, когато е бил скрил Георги Димитров на тавана си или в друго измерение и дошла полиция, не казал „Няма го”, а казал „Търсете”. Само слабите характери имат право да излъжат в такива случаи, ако е опрял ножът до кокала. Силният характер, който обича повече от всичко истината и не иска да му се налагат и да лъже, казва на тиранина: „Не желая да ти кажа”; „Не давам информация на човек, който иска да ми наложи волята си”. Какво може да се случи? – Най-многото – да ни изгонят или да ни пребият, да ни убият. Отиваме си „у дома”… Щом не ние, а другият постъпи така, кармата е приключила и сме свободни. Търпели сме и сме били добри до последния момент, но не ние сме разсекли гордиевия възел. Най-големите компромиси, които правим в такива случаи, за „заради децата”. Това, че някой орган или система в нас неизбежно ще гръмне при такива изтезания и самоизтезания, е по-малкото зло. Хората не подозират, че първо детето е бушонът, който изгаря при явните или невидими искри от късите съединения между родителите. Първо, децата ще се разболеят от куп детски и недетски болести; по-лошото – ще попият характера на по-злия или по-големия егоист и неговите „идеали” и няма да направят нищо по-различно в живота си от него, даже ще пропаднат още повече.

Напоследък ни се изясни още една тънкост. Смукачът на живот и енергия от нас всеки път настоятелно иска да знае къде и при кого отиваме. Това дава координати на енергийните му пипала, за да не намалява притокът на етерна и астрална кръв към него. Аргументът му, че иска да знае къде сме, за да ни помогне, ако имаме проблем, звучи загрижено и етично и може да свърши работа в редки случаи, но обикновено това е само маска. Изясни се и как става намирането на жертвата през ментала, ако не дадем на смукача географски координати. Ако не излъжем или излъжем, че сме били при еди кого си и кажем на господаря си познато нему име, особено с фамилията, пипалото засмуква и приятеля ни! И да кажем, и да не кажем, ревността и подозрението на робовладелеца с мръсните му представи ни намират винаги и без никакви координати, което е най-лошото.

Не е тук мястото да се цитират сериозни изследвания за това, какви поражения в психиката, здравето, външния вид, еволюцията, човечеството, природата, космоса и пр. предизвиква лъжата. В един център на мозъка се пази филм на действителното положение, а лъжецът и самолъжецът създава огнище в друг център за същото събитие с лъжливо изображение, друг „филм”. Двете огнища се „сбиват” и поражението обикновено е непоправимо. МОЖЕ да се поправи, но ако човек признае истината пред себе си и после пред другия или другите. 

ИМАХМЕ ЕДНА ОБИЧНА ПРИЯТЕЛКА, която отдавна си замина в другия свят. Понеже сме близки от векове, било е неизбежно да се сближим и в този живот. Понякога това става по най-драстичен начин. С Н., за която по-късно се каза, че е „самата душа на Египет”, се запознахме в един зимен ден на Витоша. Снегът бе натрупал тъй много, че на места стигаше под лифта до краката ни. На едно място не удържах ските си под нужния наклон, зарових ска в снега и паднах от лифта… В момента край мене минаваше нагоре Н. и ми помогна да стана. До върха станахме приятели за цял живот! Тук няма да разправям за удивителните й качества и прекрасното й сърце – ще дам накрая линк да прочетете нещо за нея. Понеже в случая си говорим за лъжата, ще разкажа един случай на тази тема с Н. Всеки от нас има недостатъци, един от нейните беше, че много лъжеше без никаква причина.... Поне до определен момент. Ето кой беше този момент. Едно пиленце един ден ми каза кои са главните й съзнателни, перманентни лъжи - 10 на брой. Питах я може ли да й задам няколко лични въпроса и тя се съгласи. След всеки от отговорите й следваше моя реплика „Лъжеш!”. Доколко е била моя, тя разбра веднага. До този момент беше свидетелка на много други подобни случаи, но това не бе опряло още до нея… Тук няма да изреждам и десетте, но ще спомена за една, която и днес се използва нашироко от хиляди хора в интернет. Тя твърдеше пред всички, че е родена през 1942 година, а всъщност беше през 1932. Наложи се да ми покаже паспорта си… Тогава й обясних, че това е изключително глупава „стратегическа” лъжа, понеже е сбъркала посоката… Като казва така, искайки да се представи за по-млада, всеки я гледаше озадачено и си казваше наум – „Божее, 42-ра, а колко дърта изглежда!...” Изясних и, че ако бе лъгала, че е родена през 1922, всеки щеше да каже: „Ауу, колко младееш!...”. Та и днес мнозина си слагат в интернет снимки от по млади и хубави и с това си забиват нож в гърба, ако се осмелят да се срещнат наживо с някой от чатовете. Загубват го завинаги – ако не е по-деликатен, ще си обърне гърба веднага. По-умните предупреждават: „Ама днес не изглеждам така”, но сме срещали и по-глупави… Други, които не се харесват или по други съображения, слагат неутрални картинки. Между другото, в българските беседи има и съвет да държим на стената си свои фотографии от младостта си, за да подсещаме подсъзнанието и клетките си какви сме всъщност и да заработи процес на подмладяване. Проверили сме го – работи! Но не толкова бързо и силно, освен ако не изправяме същевременно отклоненията си от правилния живот и погрешните избори в живота си. Обаче да си сложиш невярна снимка в интернет, както си изяснихме, е не само лъжа, но и глупост. Освен ако си толкоз отчаян, обвързан или задръстен, че да не направиш нито една среща на живо с нов познат от интернет. Въпросът обаче има и обратна страна. Слагаш си актуална снимка, дори и най-несимпатичната – и тогава филтрираш перфектно душите и мотивациите в интернет. Истинските хора с дух и душа, които са ти сродни души, общуват с тебе заради това, което си говорите, а не заради опаковката ти. Те знаят българската поговорка „Отвън кукла – отвътре панукла (чума)”. Знаят от опит и от богата лична еволюция и това, че понякога приятелството и преживяванията с хора не особено представителни са стотици пъти по-силни и истински – по причини, за които тук няма да се разпростираме. И обратно – немалко от младите или младолики красавци и красавици често са пълни с такива елементали и червеи, които миришат смъртоносно на стотици метри и даже на светлинни години, ако си позволим да ги приближим в аурата си. Миришат повече дори от „обезпечените” хора в този живот. 

Може би стана дълго, но искам да кажа две думи за един разказ на тази тема от талантливата еврейска писателка Суламит-Иш-Кишор. Един американски войник отбивал службата си и намерил в библиотеката на поделението интересна книга. Там имало адрес на притежателката й, която я била подарила. Започнали кореспонденция – завързала се неописуемо щастлива и рядка връзка между две сродни души – месеци наред летят огнени писма! Естествено, уговарят се къде ще се срещнат след уволнението му. До този момент жената не му била изпратила своя снимка. Разпознавателен белег – една червена роза на ревера й. Чака момчето, топи се от очаквания и чувства – най-сетне се приближава жена с червена роза… Полива го леден душ - стара, дебела, грозна, макар и с добродушно лице… Какво да се прави – той няма да избяга, я! Момчето има душа, не може да направи такова нещо. Окопитва се, заговарят се, той прави всичко възможно тя да не усети разочарованието му и й говори с топъл, непринудено приятелски тон. Нелицемерно – ОТКРИВА това в душата си, искрен е, макар че болката го разкъсва отвътре. Кани я в отсрещния ресторант, за да отпразнуват срещата си. Тогава тя му казва: „Господине, извинете ме за сценката, но не съм аз тази, която очаквахте. Преди малко едно прелестно момиче ме помоли да се закича с тази роза и да отида на срещата с вас, вместо нея. Защо не – съгласих се. Тя в момента е точно в този ресторант отсреща и ни гледа. Видя всичко. Ако се бяхте държал по друг начин, каза да не ви казвам къде е. Но след като се държахте така мило и любезно – тя ви очаква!”

По този случай може да видите текста „Драмата на красивичките”:
http://neobyatnotogovori.com/?idpub=1057&book=29

А обещаното за Н. е със заглавие „Хайде на друга сцена!”:

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=302&book=10

 

21.02.2016 г. 10,31 ч.

 

МЪЖКИ ПРИНЦИП 2 1936.03.01н тзп ВВН АСК93:416 "Всички страдания, всички нещастия в природата, на които е изложен човек, се дължат на преобладаващото влияние на мъжкия принцип. /…/ Когато Любовта сближи хората и те почнат да си отстъпват едни на други, тогава ще дойде Христос на земята."

ДОМИНАНТНО ТЪРСИМ ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ ЗНАЧЕНИЯ на темите в Словото (тезите), но без антитези и синтези не можем да имаме по-пълно познание. Адското в Мъжа след Грехопадението е жаждата да бъде пръв, единствен, най-силен и най-прав, единствено прав. По-калпавите стават печалбари и собственици на неща и хора; най-калпавите искат да бъдат функционери, фактори, "имена" и да им се възхищават, но правят не по-малко пакости от агресивния мъж. Жените са въплъщение на Бога, което трябва да откаже падналия мъж от тия адски пориви и да го направи отново отстъпчив, божествен - да го върне в рая. Уви, адските и безхарактерните жени с нисък вкус и идеал се възхищават на адските мъже, харесват ги, поощряват ги, подчиняват им се и им се отдават. Ето как се промъкват в битието деца, същества без монада, без искра Божия. В стратегията на Интервентите е жената и детето да носят мъжкото фамилно име, за да приемат пороците и кармата на рода на мъжа. Унаследяват се и добродетели, но само от мъже и родове на Бога. В идващата Шеста раса детето няма да има фамилно име по мъжка линия, даже и от майчиния род, а до 28-годишна възраст ще носи само майчиното име след личното, в случай че божествената жена е харесала и обикнала мъж, който не се налага и не прави сцени. Неагресивните мъже действат подло. Сцени и манипулации по линия на "АЗ съм собственикът!" или драмата "нещастния аз" правят предимно мъжете с повече естроген в кръвта, които е трябвало да се родят в женско тяло, но кармата ги е засилила да спят духовно цял живот като "домашари", с някаква неведома и необяснима засега цел.

 

 

21.02.2016 г. 21,40 ч.

 

ПРАВОВЕРЕН, ИСТИНСКИ 1936.03.01н тзп ВВН АСК93:418 "Който може да каже: „ТАЗИ заповед приех от Отца си - да обичам всички!" – само той е правоверен. Онзи, който не обича всички хора, той не е правоверен. Той не е човек, той няма закон. Може да направи каквото иска, но той няма бъдеще. Той не може да влезе в Царството Божие."

 

 

 

21.02.2016 г. 22,01 ч.

 

ЗАКОН, НАЙ-ЛЕСНИЯТ 1936.03.01н тзп ВВН АСК93:419 "/Да обичаш/ - "това е най-лесният закон, който можем всички да изпълним. Досега аз не съм намерил по-лесен закон от закона на Любовта. Всички закони, които сме изпълнили, започват все оттам. Следователно, няма по-лека заповед от заповедта на Любовта. И няма по-лек закон от закона на Любовта. Няма по-лесен закон за изпълнение от закона на Любовта. И всички хора го намират и изпълняват лесно. Забележете: когато обичате някого, лесно и с приятност вършите всякаква работа. Когато не обичате някого, и пари да ви дадат, не ви се работи. Като вършите нещата с любов, вие придобивате живот в себе си. Всеки човек, на когото правите добро, като го обичате, вашето богатство е и негово богатство. Казвате: „Братко, каквото аз имам, то е и твое!”

 

 

21.02.2016 г. 23,10 ч.

 

 

ЛЮБОВ И БЕЗСМЪРТИЕ 1936.03.01н тзп ВВН АСК93:417 "Любовта на вашата възлюблена, любовта на вашия баща, на вашата майка, на вашата сестра, на вашия брат, на вашия приятел - на всички хора по света - не е нищо друго, освен предисловие, встъпление във Великата Божия Любов, която осмисля живота. Когато влезете в тази област, вие ще влезете в областта на безсмъртието. ТАМ е смисълът на живота!"

 

 

 

22.02.2016 г. 20,36 ч.

 

ЛОШИТЕ ХОРА 1936.03.08н еми ВВН АСК93:425 "Хората трябва да се запитат защо понякога доброто не може да вирее в някои хора. Причината за това е, че умовете на някои хора са толкова студени, че каквото и да се посее върху тях, веднага измръзва - не може да вирее. ТАКОВА нещо представляват лошите хора. Ти им разправяш, разправяш, но нищо не излиза. Той казва: „Тези работи не могат да растат тук!”

 

 

 

22.02.2016 г. 21,04 ч.

 

ТЪРПЕНИЕ 1 1936.03.08н еми ВВН АСК93:426 "Природата има един грандиозен план, който иска да реализира. В аналите си тя е писала така: „Който изтърпи докрай, ТОЙ ще бъде спасен. Който изтърпи докрай, ТОЙ ще има най-големи постижения”. Следователно, всеки, който се научи на законите на Природата и ги изпълнява, тя ще му даде най-добрия живот. ТОВА са обещанията, които тя е писала! Кога ще ги изпълни, то е друг въпрос. Обаче тя е писала ТАКА в своите анали. Няма нещо, което Природата да е написала и да не го е изпълнила, защото има всички възможности за това. В нейните книги е писано: „Ако вие сте верни към мене, и аз ще бъда вярна към вас. Ако вие сте неверни към мене, и аз ще бъда невярна към вас."

 

22.02.2016 г. 01,35 ч   

АСТРОЛОГИЯ, КВАДРАНТИ, ПЪРВИ И ВТОРИ по с-мата на Алиса Бейли /виж допълнението в края на този текст/ 1936.03.01н тзп ВВН АСК93:419 "До 12 часà всичко можете да направите! Всеки ден ви се дават по няколко часа да бъдете в Царството Божие. Сутрин, откак изгрее слънцето до обед, вие сте в Царството Божие. От обед до вечерта сте в света. /.../ Утре, като изгрее слънцето, пак имате шанс да прогледате. Вие можете за 3/4 час да прогледате и да извършите чудеса!" ТОВА Е ПЪЛНО ПОКРИТИЕ с Програмата на Школата, както е спусната след 1984 г., без да ни е бил известен този съвет в беседата от 1936. На райските планети сутрин първо се посреща слънцето, а после - в продължение на 2 астрологически часа - има молитви, песни, Слово на живо, медитации, паневритмия и пр. Следващите 2 часа щастливите хора прекарват във втората зона на рая, когато се налива изворна вода, отива се сред плодовете в градините, закусва се, поработва се, греят се на слънце точно като Адам и Ева преди да са извършили греха с обличането, пеят на растенията – и т.н. Третите два часа до пладне се ходи из горите и поляните и се водят сладки и мъдри разговори, стават нови запознанства – и т.н. При това положение, болести и старост са изключени. Точно по обяд е тотевритмията; после се слиза по домовете, които са на големи разстояния – за почивка, обед и малко битови грижи; от 2 до 4 е времето за творчество и работа според талантите на всеки; от 4 до 6 се разнасят изворна вода и плодове по домовете на бременните, кърмещите, майките, децата и други хора в нужда, раздават им се подаръци, изнасят се инструментални концерти пред тях и им радват душите с всички други изкуства, благодатности и виртуозности, на които са способни ръцете на човека с искра Божия. За следзалезните занимания до тръгването на трите „влака” за космоса от самия залез или от 6, 8 и 10 ч. вечерта и за събуждането в 1, 3 или 5 ч. след полунощ, тук не е мястото да се говори.  Тази програма е изпълнявана когато може и на Земята – в България, Русия, Латвия, Башкирия, Швейцария, Германия, Гърция, Турция, Италия, Унгария и другаде. Колко е категоричен и точен Учителят за действието на астрологическите цикли, личи от финала на цитираната мисъл: "Казвам: царството Божие е само до обед. Като мине само една минута от обед, вече не е Царството Божие. /.../ Който влезе вътре, като дойде обед - ще излезе. Който не влезе, ще чака другия ден в подходящото време." В началото бе спомената американската астроложка-медиум Алиса Бейли. Тя обръща домовете така, че асцендентът (изтокът) да е отдясно, както е в географските карти, и първи дом при нея започва над хоризонта, съответно и началото на зодиака. Но казва, че това важи за хората на Нововия век на Водолея, което съответства на Юнговата идея за "индивидуацията" - противоположното на индивидуализацията. Индивидуализацията за тях е отминал етап. Те са престанали да слизат надолу в пътя на инволюцията и вече възлизат нагоре в една истинска еволюция - взръщане към Бога. В едни особени текстове у нас това е наречено "синволюция".- хармоничен, етичен и щастлив тандем на ЗАВЪРШЕНИ индивиди, в името на един общочовешки идеал. Това са числата 11, 22 и техните син-нумери. В "българския" пентаграм, светският човек, съответен на класическото въртене на домовете и зодиака от точка гама отляво надолу, е символизиран от външните фигури между лъчите на пентаграма: Нож, Чаша, Книга, Светило и Скиптър: Насилие, Труд и Страдание, Външно знание, Светска талантливост и гениалност с утвърждаване на име, Чистота и святост за себе си. Това все още е индивидуализъм, "падане надолу с главата" с мисъл за себе си и за света. Даже светецът е все още светски човек, понеже бяга от "света" и от "греха". В разгънатия вариант на пентаграма това е движението наляво по една легнала парабола с върха наляво, а "лявото" в езотериката и фигурата на ИНТЕГРИОНА е ОТДАЛЕЧАВАНЕ от Бога. Самоналагането, самосъхранението, самоизтъкването и себичността в този път са оптимални при Светеца, символизиран от Скиптъра. Той е все още далече от Светията, който не е дори в горната част на параболата - Пътя на Ученика надясно, - но в Центъра на пентаграма, където са Учителите. Емануил Сведенборг формулира тези два пътя съвършено ясно: и най-светлият ангел отдясно на Бога, ако само за миг помисли за себе си или за света, пада моменталано на дъното на ада; и най-тъмният дявол, ако е способен да помисли даже за миг за Бога и за ближния, възлиза моментално "отдясно" на Бога. "Ближен" не съвпада с "близък". Крум Янакиев Въжаров (Венно) много години ни е водил курсове по еотерична астрология в духа на Дейн Ръдиар и божествен мистицизъм, в духа на Сведенборг. Той бе превел главните съчинения на тия двама колоси на Уран и Нептун - съответно "Астрология на личността" и "Небето и ада и техните чудеса". Именно той ни обясни и астрофилософията на Алиса Бейли. Каза, че традиционните хороскопи важат за светския човек, а тия с първи дом отдясно и отгоре - за Ученика на Бога. Питаше ни, даже и за класическото разположение на 12-и дом, как е възможно той да е свързан с болести, алкохолизми, наркотици, отчаяния, самоубийства, лудници, тайни врагове, обсебвания, затвори и болници", след като там е изгревът на слънцето и най-благотворното му въздействие два часа след него. Каза: "Така е за хората, които спят по време на слънчевия изгрев". Първата му лекция още през 60-те години беше именно за това: тъмните духове се крият в сянката на Земята, те не могат да останат в дневното й полукълбо, защото се ужасяват от светлината. Да си припомним разговора на Хамлет с един такъв дух, но това е широко застъпено и в митологията, фолклора, мистицизма, окултизма, психиатрията и т.н. Обаче те имат шанс да останат и през деня, ако се вмъкнат в черепа и тялото на спящите по време на изгрева. Тогава през целия ден сме рухнали, ставаме нервни, лоши, отчаяни, не ни върви - и т.н. На "бухалите", които лягат и стават късно, може да им върви /както си мислят/, но те се скъсват от махмурлуци, грубизми, цигари, кафета, алкохолчец, главоболия, мигрени, депресии - и т.н.

23.02.2016 г. 13,07 ч.

 

„НЕБЕСНИЯТ СЪД 1936.03.08н еми ВВН АСК93:434 "Какво ще бъде положението ти, когато горе ще те държат отговорен за изобилието, което не си използвал на земята както трябва? Там ще те държат отговорен не толкова за погрешките, които си направил на земята, нито на първо място за това, че си измъчвал хората, колкото за благата, с които си разполагал, а не си ги раздал на хората да се ползват и те."

 

 

 

 

23.02.2016 г. 16,50 ч.

 

БЕЗСМЪРТНИТЕ СА ОКОЛО НАС 1936.03.08н еми ВВН АСК93:434 "От онзи свят са дошли хора на земята да изправят погрешките ви, да ви покажат как трябва да раздадете излишъка от благата, които ви са дадени в изобилие, а вие сте ги задържали за себе си. ТАМ е културата, ТАМ е Любовта! ТОВА значи да обичаш един човек като себе си! ТОВА е мярката! Да не го обичаш повече от себе си, нито себе си повече от другите. ТОВА е Божественото."

ТОВА Е КРАЙНАТА ЦЕЛ НА СЪВЪРШЕНСТВОТО, за да бъдем вечно млади и щастливи. Не че преди това няма щастливи мигове със сродни души и хора, към които имаме слабост, но те неизменно отминават, ако не сме постигнали радиалната Любов по всички радиуси.

Образът на Бога тук е един от редките в религиозната живопис, който е най-близко то това, което душите ни помнят. Короната обикновено е магически атрибут на сатанинските режими и църкви, но в положителните доминанти на символогията и архетипния свят илюстрира чакри и тела, които са над главата на човека. Това го има и египетското изкуство, и другаде.

 

 

23.02.2016 г. 17,43 ч.

 

БОЖЕСТВЕНИЯТ ЧОВЕК 1936.03.08н еми ВВН АСК93:435 "В Божественото няма никакъв недоимък. Божественият човек с нищо не може да се ограничи. /…/ Но ако не се справите със страданията и ви е страх от тях, вие не можете да влезете в Божественото. /За да стане божествен/, човек първо трябва да се освободи от страха."

 

ВАРИАНТ НА КАРТИНА от Кеазим Исинов - "Боян Мага".

 

 

23.02.2016 г. 18,39 ч.

 

СЛАБ И СИЛЕН 1936.03.08н еми ВВН АСК93:435-436 "Слабият трябва да стане умен, а силният трябва да желае да стане добър. ТОВА е философията на живота! Каква друга философия може да съществува? Когато слабият стане умен, а силният – добър, те ще се съчетаят. Силният-добър е разпоредителен, в него няма желание да насилва никого. /…/ Сега на слабите препоръчвам силен ум, а на силните - велика доброта. ТОВА е правилното разбиране."

 

 

23.02.2016 г. 20,16 ч.

 

ЧОВЕКЪТ В БЪДЕЩЕ – СФЕРА 1936.03.08н еми ВВН АСК93:436 "Бъдещото положение на човека няма да бъде като сегашното, той ще представлява сфера. Като влезете в духовния свят, няма да виждате хората с такава форма, каквато днес имат. Те ще представят сфери, големи или малки, от които ще излиза светлина. Всяка сфера ще се движи като земята. Тези сфери ще светят като големите електрически кълба. Когато един ангел слезе на земята, и той се проектира в същата форма, каквато човек има, но на небето той е сфера. /…/ Ти никога не можеш да завладееш една сфера, ти никога не можеш да бъдеш господар на сферата."

 

 

23.02.2016 г. 22,01 ч.

 

ПИСМА ДО БОГА 1936.03.08н еми ВВН АСК93:437 "Ако страданието е несправедливо, напишете едно заявление до Бога и го пуснете да върви."

АКО НИ СЕ СТРУВА, че е несправедливо... Словото най-често казва, че всяко страдание е справедливо, понеже е изчислено от Кармата и допуснато от Бога с абсолютна точност. Някои страдания сами си ги причиняваме, но и тях не ги спират - за урок. И - все пак, - ето че със смирение, добри дела, саможертви, покаяния, молитви и писма до Бога можем да апелираме към Неговата милост.

 

 

23.02.2016 г. 10,18 ч.

 

БЕЗ НЕУДОБСТВО И ИЗВИНЕНИЕ за илюстрациите от ада понякога, защото на един човек от милион някоя от тях може да разтърси съзнанието и да престане да яде хора и ангели, когато са родени в тяло на животно или някоя риба. Това си е чисто човекоядство! Описанието в думите на Учителя за човека в бъчвата, комуто изцеждат кръвта, е най-малкото изтезание в ада, на което ни подлагат, ако сме били човекоядци. И ТОВА иска да ни каже и Michael Whelan, а не само че лъжем... МЕСОЯДСТВО И КАРМА 1936.03.08н еми ВВН АСК93:428-429 "Представете си, че срещате един човек, който е одрал кожата на сто хиляди агнета и волове, за да търгува с тях, и вследствие на тази търговия е станал милионер. Какво е допринесъл той с тази търговия за културата на човечеството? - Той е допринесъл нещо на модерните дами и кавалери, че ще имат здрави и хубави обуща… Допринесъл е нещо и на туристите, че ще имат здрави обуща за планините. Но не могат ли такива здрави обуща да се приготвят и по друг начин? Има ред други начини. Ако животните са намерили начин, по който да приготвят своята кожа, не можем ли и ние по някакъв начин да намерим подобно вещество на това, от което животните си правят кожите и от него да направим своите дрехи и обуща и по този начин да бъдем в приятелски отношения с всички животни? – Можем! А ние, без да мислим много, одираме кожите на животните, за да си правим обуща. Много хора се оплакват, че имат страдания. Те още не са опитали какво нещо са страданията! Представете си, че вашата кръв е нужна за трапезата на някои същества и за тази цел ви турят в една бъчва и ви повъргалят с бъчвата по земята, докато започне да тече кръв от вас... След това те ви изкарат от бъчвата, поохранят ви малко - и пак ви турят в бъчвата, пак ви потъркалят с нея по земята, да потече още повече кръв… Какво ще бъде вашето положение, ако трябва често да ви турят в тази бъчва и ви търкалят, докато потече от вас кръв? Какъв живот е този? - Ще кажете, че обществените условия са такива. - Да, вашият живот е като този на прасенцата, които хранят с единствената цел да ги заколят и изядат! Ще кажете, че обществените условия, че разбиранията на хората са такива… Какво ти „разбиране”! Това е истинско мъчение!"

 

 

24.02.2016 г. 13,23 ч.

 

АСТРОНОМИТЕ ВЕЧЕ ВИЖДАТ и снимат звездни купове покрай плоските галактики. Там живеят много стари, сини слънца. Те са се научили да не отблъскват щастието, когато Бог го дава. Допуснали са ТРЕТИЯ. Дàли са път на БОЖЕСТВЕНАТА наследственост в себе си.

НАСЛЕДСТВЕНОСТ - ЧОВЕШКА, ПРИРОДНА И БОЖЕСТВЕНА, 1936.03.15н тщн ВВН АСК93:440-441 "Има два вида наследственост. Едната е естествена, а другата - изкуствена. Ние унаследяваме естествени неща, които са създадени от природата. Когато се наследяват човешки работи, това е изкуствено унаследяване. Но има и едно божествено наследство. Казва евангелистът: „Кротките ще наследят земята“. Земята е велико съкровище, което, като го наследи човек, ще има какво да учи. Земята е един начин. Ако човек разбира законите на земята, той ще може да превръща всички елементи, той няма да ходи немил-недраг. Няма да боледува, няма да страда. Такъв човек трябва да бъде щастлив. На земята човек има всички условия да бъде щастлив, но трябва да знае как."

 

 

24.02.2016 г. 12,12 ч.

 

ДАЖЕ УЧИТЕЛИТЕ ИМАТ човешка сянка в себе си, даже и сам Господ, когато е на земята. Имат даже и АДСКА сянка, в която да се разбиват враговете на Любовта и Доброто, където да се оглеждаме и ние. "Каквото повикало - такова се отзовало". Ако залеем някого с гордост и проклетия, Архатът ни показва огледалото върху гърба си, а ние си мислим, че това е НЕГОВ образ".

 

БОЖЕСТВЕНО И ЧОВЕШКО 3 1936.03.15н тщн ВВН АСК93:440 "Новото е Божественото. Вехтото е човешкото. Да си млад, това е божествено. Да си стар, това е човешко. Да се раждаш, това е божествено. Да умираш, това е човешко. Да правиш добро, това е божествено. Да правиш грехове, това е човешко. Да се учиш, това е божествено. Да останеш невежа, това е човешко. Да си здрав, това е божествено. Да си болен, това е човешко. Да живееш в мир с ближните си, това е божествено. Да живееш в постоянни караници с близките си, това е човешко. Да правиш добро, това е божествено. Да крадеш, това е човешко. Сега мога да ви изредя хиляди такива работи - паралелно божествени и човешки. Хубаво е понякога да има контрасти в нещата. Животът не може да се прояви без контрасти."

 

 

25.02.2016 г. 11,45 ч.

 

СТРАДАНИЕ, АДСКО И БОЖЕСТВЕНО 1936.03.29н аср ВВН АСК93:456 "Щом страдате, Господ Го няма там. Дето има страдания, дето има престъпления, Господ не е там. Това са нечисти места, а Бог в нечисти места не живее. Казано е в Писанието: „Святи бъдете!” Философите ще кажат, че Господ живее навсякъде. - Не, трябва да знаете, че нечистите места не заемат никакво пространство. Щом ти си грешник, трябва да знаеш, че не заемаш никакво место, никакво пространство." КОМЕНТАР: Ето едно рядко, но категорично твърдение, съвсем противоположно на честите изказвания на Учителя, че който не страда, от него не става човек. Нещо повече - казва, че когато сме на дъното на отчаянието и страданието, точно тогава се явява една малка светлинка, Бог ни проговаря и ни подава ръка. Затова трябва много тънко да разграничим антитезата от тезата в това отношение. Истинското страдание на човека с дух и душа е осияно от вяра, примирение, смирение, благоговение, благодарност, благославяне. Обаче много хора страдат безизходно от адски астрален или ментален егоизъм и нежелание да се промèнят, да еволюират. Тяхното страдание е адско, понеже е пълно с амбиции, самомнение, гордост и озлобление. В някои случаи те похулват и Бога или Неговите хора. Именно за този вид „страдания” Учителят в случая казва, че те са нечисти места, равносилни на помийните ями на престъплението, поради което „не заемат никакво пространство” и затова Бог там го няма.Човекът с душа ще ти помогне, горделивият ще ти даде съвет, ще те назидае. Ако страдащият има монада, той непременно трябва да мине през Покаянието. То не се изчерпва с „Помилуй меня грешнаго”, а с отказване от амбициите и назидателството, с ликвидиране на драмата „нещастният аз” и с безмълвно слугинство и служене. В религиозната практика такъв бивш горделивец трябва да стане ПОСЛУШНИК, а в божествената – смирено служене на божествени майки, деца и Посветени.

 

 

26.02.2016 г. 14,24 ч.

 

РАЗНООБРАЗИЕ И ЕДИНСТВО 1936.03.29н аср ВВН АСК93:457 "В живота има голямо разнообразие, в което разнообразие имате една обща цел. На дървото има много клончета, хиляди листа, но всички тия клончета, всички листа имат един общ идеал. Те всички се намират на един общ дънер. Единият клон е отишъл на север, другият на изток, третият на запад и четвъртият на юг, но всички трябва да имат една обща цел, една обща идея. Така е и с хората. Колкото да са разнообразни, всички хора трябва да имат един общ център, една обща идея."

 

 

26.02.2016 г. 00,02 ч.

 

ОЩЕ ЕДНО ИЗКАЗВАНЕ ЗА КАТЕГОРИЧНОТО РАЗДЕЛЕНИЕ НА "КОЗИТЕ" ОТ "ОВЦЕТЕ":

ГРЕШЕН 2 И ПРАВЕДЕН 1 1936.03.29н аср ВВН АСК93:457 "И княз да си, и цар да си, щом си грешен, ти не можеш да измениш съдбата си, нищо не можеш да постигнеш. Въпреки това, някой иска да докаже, че и най–големият грешник могъл да стане чадо Божие. Не е така. Праведният, който е станал грешник, пак може да стане праведник. Но грешният да стане праведен, това е невъзможно. Праведният, който е станал по някакъв начин грешник, пак може да се върне в първото си положение, но грешникът по никой начин не може да стане праведен. Това е невъзможно за него. Питам: вие можете ли да осиновите едно даначе*, да го направите ваш син и да го пратите на училище да учи?... - Можете да го осиновите, но това няма да бъде в полза и на самото даначе. Така са правили, например, някои англичани, като са оставяли всичкото си богатство в наследство на своите котки".

   * данàче - теленце до едногодишна възраст

КОМЕНТАР: За отбелязване е, че по време на изнасянето на беседи, в които Учителят е категоричен и безкомпромисен, обикновено има силна позиция на Сатурн. Беседата, която разглеждаме в момента („Ако се родите изново”) е изнесена при точен съвпад на Венера със Сатурн, при това в точна опозиция към Нептун. При това положение Той изнася много редкия, но строг закон, че грешникът никога не може да стане праведен. Тук също трябва да познаваме много добре тезите, антитезите и синтезите по въпроса. Тезите в защита на грешката и даже на греха утвърждават тяхната важна роля, за да развиват хората ум и разум. Обаче изричното твърдение на Учителя в цитирана мисъл, че грешникът никога и по никой начин не може да стане праведен, т.е. „чадо Божие”, има едно- единствено духовно обяснение: става дума за хората без монада, без искра Божия. Те са родени от други бащи, но не и от Бога. Каква е дълбоката причина за съществуването им, това е друг въпрос. Оттук следва, че всички усилия да търсим и импулсираме божествена съвест у тях са преливане от пусто в празно – мъчителна загуба на време и нерви. Те могат да имат или да имитират някакъв вид съвест, но тя не произхожда от Бога.

 

27.02.2016 г. 09,52 ч.

 

"ИСТИНАТА ПРАВИ ЧОВЕКА СВОБОДЕН"

АСТРАЛНОТО НАХАЛСТВО - И ИСТИНАТА 1936.03.29н аср ВВН АСК93:462 "Дòйде някой при мене и ме пита дали мисля за него. – Ни най малко не мисля!"

 

 

27.02.2016 г. 13,17 ч.

 

ЛЕКУВАНЕ ЧРЕЗ ЯДЕНЕ СЪС ЗДРАВИ ХОРА 1936.03.29н аср ВВН АСК93:462 "Никога не яж с болни хора! Ако искате да излекувате един болен човек, турете го да яде между десет души здрави хора, които никога не са боледували, и като прекара между тях три месеца най-много, той съвсем ще оздравее. Нека яде всякога с тях."

 

 

27.02.2016 г. 15,42 ч.

 

"ХРИСТОС Е ЧОВЕКЪТ НА ИЗЯВЕНАТА, ПРОЯВЕНАТА И ОСЪЩЕСВЕНАТА БОЖИЯ ЛЮБОВ". Тази формула има много по-голям обхват и говори преди всичко за любовта на БОГА към нас. Но когато тя търси излаз чрез хората, а те не искат да я проявят или я коментират, защото имат порочно мислене, се явяват проблеми. За това говори и Учителят:

ЛЮБОВ, ИЗЯВА 1936.03.29н аср ВВН АСК93:464 "Да обичаш човека е лесна работа, но да изявиш любовта си, това е много голямо изкуство. По-мъчно изкуство от това аз не съм намерил досега. То е най-мъчното нещо – да изявиш любовта си. Както и да изявиш любовта си, все е трудно. Ще се намериш пред беда - веднага ще те обвинят! /…/ После ще ти кажат, че мисълта ти не била чиста, че чувствата ти не са чисти, че не мислиш както трябва - и т.н. "

АКО СВЕДЕМ ВЪПРОСА ДО ЛИЧНАТА ЛЮБОВ между мъжа и жената, този проблем е стар като света. Отразен е по безброй начини в цялата световна история, литература и култура - и пак няма единна и универсална "рецепта". Обаче основните случаи са, общо взето, два. Словото препоръчва и двата, макар и да са диаметрално противоположни. Веднъж Божественото ни препоръчва да изявим любовта си моментално, ясно и красиво, друг път ни съветва да я пазим в тайна до края на живота си. В кои случаи - това е въпрос на много дълъг разговор.

За природата и невинните светове изявата на чувствата не е проблем, понеже там съществата не са минали през грехопадението на човека и на една значителна част от ангелите и затова при тях любовта се изявява и осъществява незабавно, чисто и спонтанно. В омърсеното човешко поведение се явяват користта, гордостта, насилието, унизяването, съмнението, подозрението, кокетството и пр. Има още стотици пороци в този дълъг списък, които няма как да се разглеждат тук, обаче негативният полюс на кокетството е един от най-коварните. Думата произлиза от поведението на кокошката и петела (cock), когато изпълняват брачния си ритуал. В природата това е прекрасна и целесъобразна игра - там няма и грам от насилие и лъжа. Просто, кръвта трябва да се сгорещи, пречисти и възбуди до максимум, за да стане най-силният и качествен "инпринтинг" - впечатването на генетичната информация при зачеването. При хората, възпитани от света и черните религии, коварството на кокетството да казваш "не", когато мислиш и чувстваш "да", има най-различни причини и цели - съзнателни и подсъзнателни. Кокетсво е и подлото извъртане, когато някой е дал надежда, а после се отмята. Кокетството може да е от свян или гордост, може да бъде и отмъщение. То е вид вампиризъм, но вампиризмът е широко разпространен и в стотици други форми на междуличностните взаимоотношения. Огорчаването на някого спуква милион капиляри, изтича прана, причинителят на огорчението си я всмуква с удоволствие. Така, несправедливото поведение, несправедливата забележка, казването на "точно обратното", дори критиката по идейни въпроси подсигурява на психическата пиявица чужда енергия. Тя се пренася и през пространството, когато злословим, мразим или мислим лошо за някого.

Психическият вампир е особено силен, когато се мисли за по-прав от някого. Всмукването е като циклон, когато някой се мисли за "най"-прав или хубав, най-силен; като апокалипсис - когато падналият се мисли за "единствен". Сценичните, медийните, идейните и политическите вампири смучат живот и от вярата, възхищението на жертвите си към кумира им или това, което той е измислил. Тази "технология" смуче сила от всички, които са зомбирани от някого, от някоя инфернална психика, идеология или религия.

 

 

27.02.2016 г. 17,19 ч.

 

ПРЕТЕНЦИОЗНИТЕ, които гледат нависоко и отвисоко, не искат да скочат като тази цветнокожа в 12-ия час - т.е. сегашния. Те отлагат щастието за в бъдеще, понеже се целят в ГОЛЕМИЯ Кораб - гордостта им не приема по-малки. Но цветнокожата познава разписанието и терена - знае, че Големият кораб не може да влезе в това пристанище и затова до него се отива само с малки кораби. А те вървят всеки ден.

ЖИВОТ, СЕГАШНИЯТ 1936.03.29н аср ВВН АСК93:464 "Ние трябва да разбираме СЕГАШНИЯ си живот, да го осмислим. Ако ти не можеш да разбереш СЕГАШНИЯ си живот, ако не можеш да използваш МАЛКИТЕ благоприятни условия, които СЕГА ти дават, как ще разбереш онова, което не е от този свят? Че ако вие не можете да предадете на другите МАЛКИТЕ задачи, които сте научили, какво ще използвате по-нататък?"

"При Бога може да те заведе само Христос; при Христос може да те заведе само Учителят; при Учителя може да те заведе само Ученик".

 

27.02.2016  г. 18,47 ч.

 

ЧОВЕКЪТ Е КОЛЕКТИВНО СЪЩЕСТВО 1936.03.29н аср ВВН АСК93:464 "Вие мислите, че човек е сам. - Не, вие сте сбор - КОЛЕКТИВНО същество е човекът! Вие сте голямо съдружие! Вие сте съставени не само от няколко души, но от пет-, десет-, до сто хиляди същества - и всички тия същества живеят на едно място. За да извършиш нещо, ти трябва да прекараш това нещо през цялото „събрание”. И всички трябва да си дадат съгласието за подписването на това нещо - дали трябва да се извърши, или не. Ако не дадат съгласието си или ако се яви разцепление, явява се противоречие във вас. Някога човек е радостен. Защо? - Защото всички тия същества са дали съгласието си за извършване на някоя работа - и ти започваш да я вършиш."

 

 

27.02.2016 г. 19,52 ч.

 

ПРОПОВЯДВАНЕ 1 1936.03.29н аср ВВН АСК93:465 „Като проповядвате, вие ще печелите души, а това е необходимо за всички. Когато обърнете един човек към Бога, с това вие внасяте капитала си в Божествената банка. Това е оборот! /.../ Всеки човек е капитал, той е един скъпоценен камък. Щом ти падне, разгледай го, обърни го натук-натам, „продай” го - и внеси „парѝте” му в Божествената банка. Апостол Павел казва: „Горко ми, ако не проповядвам!“ Пък аз казвам: горко ви, ако не печелите души! Да печелите души - ТОВА е благородното. Не е въпросът да печелите души и да ги употребявате като говеда, но да ги считате като братя и като сестри, за да могат един ден да ви кажат: „Много ви благодарим, че ни въведохте в правия път!” /.../ Даже и само 12 души са в състояние да вкарат целия свят в Божествената банка и да поправят неговите прегрешения! Ако на година обръщате само по един човек, това е достатъчно. Защото, ако този, когото сте обърнали, обърне по един човек всяка година и всеки прави същото, така ще се обърне цялото човечество към Бога."

 

 

27.02.2016 г. 09,17 ч.

 

ЕДИН СЪВЪРШЕНО ЯСЕН ПРИМЕР ОТ УЧИТЕЛЯ В ПРАВ ТЕКСТ, който поставя диагноза на каращисванията ни на земята като самодейност с летален край, въпреки че ние ги наричаме „любов”, „морал” и „семейство”: СЕМЕЙСТВА, ЧОВЕШКО И БОЖЕСТВЕНО 1936.03.29н аср ВВН АСК93:462 „Среща ме един познат, който наскоро се бил оженил, и ми казва: „Тази е моята другарка”. – Казвам му: „Господ да ви поживи!” После се приближавам и му пошепвам и на ухото: „Тя ще пристане на друг...” – „Не думай!..”. – „Да, след десет години ще пристане”. – „Е, тогава нека ми народи деца или да ми остави поне една дъщеря…”. Не му казвам, че още след една година тя ще го напусне, ще „пристане” на друг. Тя се е влюбила някъде другаде - и си замина. Заминала е за онзи свят. Любовта не е само на земята, тя съществува и в онзи свят. Казвам: „пристанала” е тази жена…/.../ Сега аз не искам непременно да ми вярвате. Аз не искам да се откажете от вашите вярвания. Дръжте си вярванията! Но когато хората умират, това подразбира съвсем друго нещо. Какво ще кажете за онази мома, която казва на момъка: „Аз ще умра за тебе! Не мога да живея без тебе”? Значи, тя „умира” от "любов"… Така „пристава” и мъжът. Днес мъжът иска жена му да остане на земята толкова време, колкото ТОЙ иска, а не колкото е определило ПРОВИДЕНИЕТО. А всъщност, като тръгне някой да си заминава за другия свят, Провидението му казва „На добър път” и му пожелава да живее с някого в другия свят по-добре, отколкото е живял на земята. Като си заминава, той трябва се радва, че ще обиколи един друг свят. Аз не съм против любовта - всеки може да отиде там, където я намери. Но като напускаш този свят, кажи на близкия си: „Ще ме извиниш, аз отивам при своя възлюбен”. ЧОВЕЩИНА е това! Няма да питам близкия си защо напуска този свят, защото, и да питам, и да не питам, той пак ще го напусне, пак ще си замине. Щом реши веднъж да си замине, ще замине – нищо повече! Това не става произволно.  Сега ще ви кажа нещо важно. Когато двама души се обичат истински, те си заминават за другия свят ЕДНОВРЕМЕННО. Ако не се обичат, единият заминава по-рано, а другият по-късно. Това показва, че между тях е имало „хър-мър” - че в любовта им е имало нещо дисхармонично. Когато детето в едно семейство умира, това показва, че е и родителите му не са го обичали както трябва, и то не ги е обичало. Когато детето им не умира, и родителите са го обичали, и то ги е обичало. Децата умират от безлюбие, и мъжът умира от безлюбие, и жената умира от безлюбие. Всички хора в света умират от безлюбие. ПОМНЕТЕ това! Дали вярвате или не вярвате, Любовта / - ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ - / трябва да се тури като ОСНОВА на живота!"

 

 

28.02.2016 г. 17,03 ч.

 

ИСТИНАТА ЗА ВРЪЩАНЕТО НА БЛУДНИЯ СИН - НЕ САМ, както ни разкрива Учителят с едно допълнение към Евангелието, което Христос тогава не е счел за необходимо да даде:

ВРЪЩАНЕ ПРИ БОГА С ВЪЗЛЮБЕНА ДУША 1936.03.29н аср ВВН АСК93:465 "Когато отивате на онзи свят, Господ гледа сам ли отивате, или водите някого със себе си. Ако ви види, че сте двама, Господ ще се зарадва; но ако види, че отивате сам, ще каже: „Този е много закъснял...” Ако е въпрос за блудния син тъй, както вие го знаете, аз никога не бих желал да бъда на неговото место. Ще кажете, че се е смирил. – Хубаво е неговото смирение, но Христос не е предал цялата му история. Вие знаете само половината история. /.../ ,Този син после пак се върна в света да учи. Като отиде в света и пак се върна, той вече не се върна сам, но доведе друг със себе си. Той се върна с още един свой възлюбен. Разбирайте ме право: този син имал една възлюбена душа, която доведе при баща си. ТОВА е възвишеното, ТОВА е благородното в човека! Всеки човек, който има възлюбена на душата си, той грях не прави. Който няма възлюбена на душата си, в нейно отсъствие той прави много грехове. И затова казваме: в любовта грях не се прави. Докато хората се обичат, грях не правят. Щом любовта отсъства само за един момент, в този промеждутък вече грехът влиза. Щом Любовта не действа, веднага могат да се направят грешки."

 

 

28.02.2016 г. 17,33 ч.

 

ИМА МОЩНИ ДУХОВЕ И ДУШИ, КОИТО ПОЕМАТ ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ НАШИТЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

СТРАДАНИЕ 1 1936.03.29н аср ВВН АСК93:466 "И сега, като сте дошли на земята, не съжалявайте, радвайте се, че сте дошли на земята! И като страдате, пак се радвайте, макар че страданията не са приятни. Страданията показват отклонението, което сме направили. Като знаете отклонението, ще знаете как да се изправите. По степента на страданието ще се определи и степента на отклонението. Колкото страданията са по-големи, толкова и отклонението е по-голямо. Колкото повече чувстваш това отклонение, толкова и страданието ти ще бъде по-голямо, но и толкова по-скоро и по-лесно ще се върнеш в правия път. Колкото по-малки са страданията на човека, толкова по-мъчно може да се върне. Който много страда, той лесно се връща, лесно изправя своето отклонение."

 

 

28.02.2016 г. 18,49 ч.

 

ГОСПОД НАИСТИНА СЕ ГНЕВИ, КОГАТО ЛЪЖАТ В НЕГОВО ИМЕ.

 

ГОСПОД, РЕАЛНОСТ И ИЗМИСЛИЦИ ЗА НЕГО 1936.04.05н пви ВВН АСК93:468 "Сега някой ще каже, че има Господ в света. - Колкото хора има на земята, толкова и „Господовци” има…/.../ Когато някой философ или религиозен говори за Господа, това е негово понятие, това ни най-малко не е истинска реалност. Понеже в този „Господ”, в когото ти вярваш, другите хора не вярват. Ако всички вярваха в този Господ, Когото проповядват, на земята щеше да има радост и мир. А понеже няма радост и мир на земята, това показва, че хората нямат едно вярно и общо понятие за Бога."

 

 

28.02.2016 г. 12,51 ч.

 

ПАК ОТРИЦАТЕЛНО ИЗКЛЮЧЕНИЕ, но важно за желаещите да се включат в световния бойкот срещу Космичните Интервенти в земните медии. Това е въпрос на БИТКА - който е боец. Отдавна е очевидно, че убийството и адската музика са доминанта на почти всички инфернални телевизии. Те единствени стигат до ДНК на човека И ГО ПОРАЗЯВАТ. Но не всеки знае за една мощна стратегия на най-силните конкурентни фирми. Те плащат тройно на поставени лица, за да поддържат стратегията на заблудените психолози да прекъсват филмите по телевизията заради реклами. Изследвания показват, че зрителите никога не купуват продуктите от тия реклами поради неистовата им омраза към прекъсването на филмите - особено честите и дълги прекъсвания. Противно на фантазията, че това увеличавало продажбите... Същото важи за забързването на говора при рекламиране - даже още повече. Така най-умните търговци и производители елиминират конкурентите си безотказно. Но, забележете: пускат ли те собствени реклами с адска музика, прекъсвания на филмите и забързване на говора?...

 

 

29.02.2016 г. 08,51 ч.

 

ПОНЯКОГА, ВЕДНАГА СЛЕД ИЗГРЕВА, Бог става неудържим в младите хора с душа и те не могат да Му се съпротивляват.

ОГЪНЯТ НА ЛЮБОВТА 1936.04.05н пви ВВН АСК93:471-472 "Огънят на Любовта носи светлината. Само светлината на Любовта носи живота! Тя се отнася само до онзи, който може да се нагрее в тази светлина. Безсмъртието се отнася само до онзи, който може да живее в пламъка, огъня на Любовта. Там, дето има смърт, няма никаква любов. Любовта изключва всякаква смърт. Дето има смърт, там любов не съществува. Децата умират от безлюбие; мъжете умират от безлюбие; жените умират от безлюбие. Всички хора умират от безлюбие."

 

 

29.02.2016 г. 17,03 ч.

 

ВЯРА 1 1936.04.05н пви ВВН АСК93:474 "Вярата - това е най-великият закон на човешкия ум! Когато човек работи с вяра, в него се заражда голяма светлина. Когато работи с вярата, човек е във връзка с всички светове, в които живеят разумни същества."

 

 

 

29.02.2016 г. 06,42 ч.

 

АКО НЯКОЙ Е ЧИСТ И КРИСТАЛЕН ИЗВОР, няма ли да пием от него? Ако някой е Ниагара, ще търсим ли изкуствени водопадчета, където циркулира все една и съща вода? Поканата на Бога може да звучи простичко, но ако дава живот, какво друго ни трябва? Много неща още ни трябват, но ако не сме живи, ще ги опитаме ли?

УЧИТЕЛЯТ ЗА СЕБЕ СИ – ДА ГО ОПИТВАМЕ НА ПРАКТИКА! 1936.04.05н пви ВВН АСК93:472 "Сега, за да ме разберете право, трябва не само да ме слушате, но да правите опити. Казват: „Докажи, че е така!” - Тези работи не се доказват с думи. Ще дойдеш при мене - и АЗ ще ям, и ТИ ще ядеш. Като ядеш, ще те питам: „Приятно ли ти е като ядеш?” – Като ядеш, ти сам ще разбереш какъв е хлябът. Ще ядеш от този хляб и така ще го опиташ – нищо повече. Това е първото доказателство. Или си болен. - Ще ядеш от този хляб и ще видиш ще оздравееш ли или не. Ако оздравееш, хлябът е добър. Ако не оздравееш, хлябът не е добър; ако се разболееш, хлябът не е добър. Давам ти вода да пиеш. Казваш: „Докажи, че тази вода е добра…” - Нищо не доказвам! - Пий от водата - и сам ще се увериш. Ако пиеш от тази вода и оздравееш, водата е добра."

 

ТУК ИМА ЕДИН СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ: Когато враг или невежа слага табелка на Извора, че е отровен; когато търговец и собственик ни затваря в своя нищожен рай и не ни пуска да видим Ниагара, какво да правим? - Тогава всичко опира до зрението и чистотата на сърцето ни - кому да повярваме? С кого да живеем отсега нататък? Чистото сърце знае: "Когато някой ти говори, виж го как изглежда". Щом като някой не може да се покърти от кристалността на Извора и величието на Ниагара, а предпочита смъртни хора и учения в бутилки, нека първо опита тях.

 

 

 


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.