Книга 10

14.ІІ.123(1987)г.
София-Изгрев


ЗА ЕТРОПОЛЕ, ЕЛО, ЕЛА.
ЗА ЕЛХАТА И ЕЛАДА


Последно. Чаках търпеливо последния час на вашата работа тук, та да ви обясня най-после защо само тука беше възможно синтезирането на Словото и окончателната Му обработка. - Понеже вибрациите на името "Етрополе", въпреки пъкленото население, отровено от вещици и черни магьосници, се намира под пряко Мое особено въздействие.
  Напишете сега с големи букви името му под другия текст:
        “ЕТРОПОЛЕ”
  Носи ли значението на тройката? – “Тройно” поле създава този център, а също и “тронно”; а липсата на Тройката във вашата работа нямаше да позволи да направите и 1/5 от извършеното. Работата по 15 до 18 часа в денонощието, с произнасяне на Словото Божие, би убило всеки, който работи без сложното хранене с токовете на Тройното Присъствие. И три букви от тройката вършат работа, стига да се намирате във вибрационно поле, носещо тези токове в мозъците, речта и историята на дадено селище.
  С това отговарям и на честия ти въпрос, Т., откъде-накъде могат да действат нумерологичните вибрации, получени от дати на субективен календар. Произнасянето и помненето на една дата от милиони хора, повтарянето й по милиони вестници и стотици и хиляди радиостанции образува поле, привличащо силите на това число, съответно на вибрацията, получена по законите на нумерологията.
  Понеже тронът на Отца е същевременно Мой трон, трябваше да ви изпратя в тронен град, тъй като приятелите на Елма наследяват трона на Бога на тази планета.
  А сега, питам ви: как се подписах първия път, когато се спусна осиянието за Махарзи? – “Ело”. – Точно така, “Ело”! Това означава тройното Ми присъствие, с което се появявам от полето на духовния свят.
  А сега, вземете, че напишете името на града Етрополе обратно:
 “Е Л О П О Р Т Е”.
Та кой отбелязва присъствието Си тук, ако не самият Аз, Тройният? Понятието “Ело” е синоним на Божия Дух, Който е Моето супервселенско състояние; а когато се включи и материята, Аз се назовавам "Елма" или "Вседържителят", т.е. "Христос".
  “Порте” има седем значения, от които някои са понятни и за вас:
  1. “Портата на Ело” – през тази порта, която отварям чрез вас в този град, поради вашата работа със Словото, ще приемам от сега нататък мнозина. По тази причина, преминаването на оглашените през Моята Порта, от сега нататък трябва да става в планините на Етрополе. (Не веднъж Елма обяснява, че има кабалистични, лингвистични и други белези, по които можем да открием и други места по Земята и в Космоса, съответни на дадено място – б.п.)
  2. “Носители на Елма” (от “porter”) - това носителство на Словото, с което се нагърбихте вие, можеше да се начене с такава ефективност само в Етрополе.
  3. “Ело-порт-е”. Това означава, че Божият Дух е пристанище, с което ознаменувам пристанищния град на Ело в духовния свят.
  4. “Ело за Те(о)” – това значение на обратното писане на града се тълкува като работа на Божия Дух в името на Този, Който “Отец” се нарича, Татко, Тате.
  5. Това четене на Етрополе означава още и “Ело за Те”, т.е. за тях – хората, народите, човечеството. (На умбрийски, "etro" значи "друг"; това има връзка и с английското "other", немското "anderer" и др.).
Останалите две значения не са достъпни за вашето равнище на познания.
ПРИМ, ПРОНИМ, ЕЛОПОРТИМ!
Този град отнине става свято място на поклонение! Един лъч от главата на ученика ще се подпалва тук от сега нататък, понеже портата в пентаграма се премества географски на тази ширина и дължина, та искам Църквата Ми на планината да се построи и почне служба веднъж в тримесечие в Етрополската планина, където Аз ви посоча. По тази причина и казах някога на брат Йордан: “Етрополе, Етрополе...” - понеже не беше дошъл моментът за Третия Път.
  Има още нещо да ви кажа: приемате сан на върховни богослужители от този момент: чрез вас ще приемам в Школата. В четвъртък, но и в Юпитеров час в неделя навсякъде, а в Етрополското светилище четири пъти в годината, пейте песни, молете се и четете Словото. Само тия, които са повярвали в Мен чрез вас – "Словоносителите от Портата Елова”, - имат шанс да получат и втория лъч на Христовия апостол. Това се извършва на друго място, където ще ви пратя с друга цел.
  Имам а ви говоря и за "Ела" – Моята женска духовна полярност, която твори нощите на Духа Божий и повява от клоните на елхата, а това ще ви обясни защо на Коледа елхите са Моята същност отново. Само че онези, които секат елхи, посичат Моята сестра, т.е. душата на Елма, та не малко пъти трябва да се прераждат в елхи, плащащи си за мародерството – в тези елхи, които ще бъдат отсечени по Коледа, после пък изгорени или захвърлени. Понятно е пак: то, вашето “християнско” нахалство, се сеща за душата на Христа само един ден в годината, и то пак чрез убийство, чрез сеч
  Празниците на Ела учредявам отново на Рождество Христово, само че на открито, сред елхите, сред планините, без да падне нито игличка от тях! Там ще имате специална служба в чест на сестра Ми, от Която се начева не църквата, а културата на Христа. Тя започна точно по тази причина в Елада. (Първите евангелия са елински).
Трябва нов код на всичките ви празненства, обреди и свещени места, ако искате да имате нови резултати!
Бележки:
 Официалната етимология извежда “ЕТРОПОЛЕ” от “ВЪТРЕШНО ПОЛЕ” (старобългарска дума), от “рударство” и от “град на спасител” (лекар).
 Ето още: "Вл.Георгиев свързва названието и с тракийското ietro – бърз, от където и Етър – горното течение на реката, иЕтро поле – бързо поле. Янтра той обяснява с ятовия преход. /ВГ-ВБЕ стр.115/ Етимологията е издържана, но можем да предложими алтернативно решение с наслагване на тохарско-иранска етимология, обясняваща прехода Етър – Янтра, опасваща река. Вбългарското "Янтра" откриваме пълния тохаро-ирански корен янт-, янд-, докато във всички тюркски примери, коренът е ян, безкрайното -т, -д, което показва ясно произхода.
 Славянското "йетро" означава и "черен дроб", което свързва Етрополе с България, Сатурн и Козирога - по понятни причини.
Ето още една връзка: "Както знаете, всяка дума в Евангелията има буквално, символично и езотерично значение. В духовните братства, понятията брат, сестра, баща, майка не обозначават кръвно родство, а духовна връзка. Пример за това е отиването на Мойсей при Мадианския първосвещенник Йетро, който му става тъст, когато се оженва за една от 7-те му дъщери. Това означава, че Йетро е посветил Мойсей в една от седемте степени на посвещение и така му е станал Духовен баща."
"Друзы - потомки аль Муаххид, прародителем которого был могущественный священник - маг Йетро, тесть Моше Рабейну, зороастрийцы, перекочевавшие в Египет еще в библейские времена".
"По-близо до действителността са онези, които следват Йетро и дъщерята Фатима. Гостът: “Можете ли да обясните повече за влиянието на Йетро?” Том: “Прилича на онези, които се наричат Последователи на Христос - Последователи на Йехова, което всъщност е секта. Фатима и Йетро са секта на исляма на онзи, когото наричат Пророка."
Ето и откъс от произведение на Блаватска: "Наше подозрение, касающееся цис-атлантических и трансатлантических рас, усиливается после прочтения чудес, сотворенных Кецалькоатлем, мексиканским магом. Его жезл, должно быть, близкая родня традиционному сапфировому жезлу Моисея, жезлу, процветшему в саду Рагуэл-Йетро, его тестя, и на котором было выгравировано священное непроизносимое имя. Эти «четыре человека», описанные как реальные четверо предков человеческой расы, «которые не были ни зачаты богами, ни рождены женщинами», «но сотворение которых было чудом, сотворенным Творцом», и которые были сотворены после того, как три попытки создать людей потерпели неудачу, равно дают несколько поразительных подобий в эзотерических толкованиях герметистов".
Могат да се открият и други значения на думата "етро" – употребена самостоятелно или в съчетание. Например, има такава употреба – "да бъдеш вечен в Духа". Има даже и модна къща с това име.
Горните цитати са дадени без отправки, за да не се утежнява текстът, но те са само насока за по-задълбочено търсене значението на корена, свързан и с нашия град Етрополе, и за разширяване на духовните му функции, в духа на полученото осияние. Очевидната връзка с имена и думи като "Янтра", "Ян", "вътре", "enter", "интро-" и др., също ни помага в това отношение. Да си припомним, че има и астроформула от Елма, в която влизат думите "Мойентра нова" (призоваването на Селена – вътрешната Същност на Битието, Висшата Луна, Душата и пр.). Не случайно Той свързва Етрополе с Първото Пентаграмно Посвещение – Входа към Вътрешното поле на Школата или Ученичеството. Не е задължително да се строят ръкотворни храмове със съответни ритуали около този наш свещен град – това е само символ на действа, които един ден ще стават там, както и във всички области по земята и в космоса, резонансно-изоморфни на Етрополе. – б.п.
СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.