Книга ЧЕТИРИДЕСЕТ и ВТОРА 

 

СЪДЪРЖАНИЕ[1]

 

1410  27.05.2014 Души, които ни посещават  .......................................................12305

141128.05.2014Искрящо червено; 12328;1412-29.05.2014 Божие проявление на Бялата точка.........................................................................................................12328

1413  29.05.2014 Векове няма да стигнат да осмислим и микрочастичка!; 1414 30.05.2014 Доброто сърце и свещената простота; 1415.31.05.2014 Може да идете да целунете ръката му.......................................................12331

1417  31.05.2014 Учение, което изисква Чистота1418  04.06.2014 Частичка от тебе е в мен и обратното................................................................................12332

1419  11.06.2014 Съвестта, т.е. душата...............................................................12333

1420  11.06.2014 Долината на смъртната сянка и б. „Сродните души”........12337

1421  19.06.2014 Бог е благ, абсолютно благ и положителен...........................12409

1422  19.06.2014 Годениците и съпруз. ни на земята.Децата ни на небето.12417

1423  19.06.2014 Мигновен отклик и пълно всеизгаряне....................................12427

1424  19.06.2014.Които го обичате комплексно1425  19.06.2014 Моят вид "холизация" е когато помагам на другите.............................................................12433

1426  20.06.2014 Щом сме от Един Баща, не може да не се обичаме; 1427  20.06.2014 Мекота, отзивчивост, всеотдайност и много любов; 1428  20.06.2014 За преражданията на Н. и чудесата в живота му................................12434

1429  20.06.2014 Тройната звезда (повторение на осияние за Н. от 1991г.)..12436

1430  20.06.2014 Продължение за преражд. на Н. и чудесата в живота му.....12442

1431  20.06.2014 Среща със С. Вронски - астролога на Хитлер и Сталин.....12454

1432  20.06.2014 За запознанството с Азер Алиев и сведения за него...........12463

1433 20.06.2014 Направихме частично отваряне на времевата капсула; 1434  20.06.2014 Бих дошъл да живея с вас даже и в психиатрията ….12468

1435  20.06.2014 Вещество и поле...........................................................................12468

1436  21.06.2014 Изумителна пратка и изключителна синхронност!............12475

1437  21.06.2014 Щастието като цел.....................................................................12477

1438  21.06.2014 Сега вече ще разтворя интегриона.........................................12481

1439  21.06.2014 За самомнението, суетността и фалшивата скромност.12482

1440  21.06.2014 Силно емоционална и дълбоко разтърсваща регресия.......12483

1441 21.06.2014 С цялото си същество искам да слушам Бог и Учителя!...12486

1442  21.06.2014 Освобождаването на няколко вериги от сродни души........12487

1443  21.06.2014 Въпрос за настоящето според Учителя и Екхарт Толе.....12492

1444  22.06.2014 Божественото уравновесява Дух и Природа: мненията на Учителя Беинса Дуно и Екхарт Толе..................................................................12493

1445  22.06.2014 35 съвета от Уейн Дайър............................................................12499

1446  22.06.2014 5 мисли за любовта от Тич Нат Хан........................................12501

1447  22.06.2014 14 мисли от Дийпак Чопра...........................................................12503

1448  22.06.2014 26 безценни житейски съвета от Далай Лама.......................12505

1449  22.06.2014 И още веднъж Екхарт Толе..........................................................12507

1450  22.06.2014 Вчера изграхме Паневритмията с новия текст;

1451  23.06.2014 За класическия Майстер Екхарт (1260-1328). Eckhartus de Hoch-heim, с рождено име Йоханес - доминиканец-неоплатоник.....................12509

1452  23.06.2014 Тънкости на беинсастрията – лични астробеседи; 1453  23.06.2014 Периферните астробеседи са за външните ни тела. ………………………………………………………………………………..…...12511

1454  23.06.2014 Истинският приятел иска да учим, да работим и да живеем заедно.........................................................................................................12511

1455  23.06.2014 Прогнози чрез беинсастрия; 1456  23.06.2014 Културни ценности за народа и оглашените; 457  25.06.2014 Много ми харесват астроформулите и астромолитвите; 1458  23.06.2014 Поне горе се срещаме.....................................................................................................12518

1459  27.06.2014 Нищите духом. Абсолютност и пълна безотговорност; 1460  27.06.2014 Блажено осияние! Живея без угризения и колебания; 1461  27.06.2014 Разтваряне и изчезване, за да оживее Цялото в мен... 12529

1462  27.06.2014 Дълбоко, красиво, истинско, толкова близко!; 1463  27.06.2014 Знаех, че ти ще го разбереш и почувстваш най-добре; 1464  27.06.2014 Ти си от най-дълбоките и чисти води на тази земя; 1465  27.06.2014 Един неописуемо красив и пълен с благост свят...................................12531

1466  28.06.2014 Носене и споделяне тежестта на Учителя. Колоните на Сът-ворението. Делото по износване на Бремето................................12532

1467  28.06.2014 Идване на нови души на земята, прераждане в Кавказ и др.12533

1468  28.06.2014 Колчем и „тòлчем” (Бог ни дава, когато даваме); 1469  28.06.2014 Можем ли да обичаме всички хора?; 1470  28.06.2014 Усещане, че сме за нищожества не само пред Учителя; 1471  28.06.2014 Въпроси за родените от Бога и от други бащи. За проекциите  на апостолите; за изчистване от верски егрегор; за Тройния ритъм........................12540

1472  28.06.2014 Кои лични астробеседи от Учителя са „брилянтни”?........12540

1473  28.06.2014 Кога овцата Божия е пълноценна?; 1474  28.06.2014 Родените от Бога. Проекция на ап.Павел. „Вероломство” и освобождаване от егрегор. Троен и четворен ритъм......................................................12542

1475  29.06.2014 Името Хектор. Хектор Берлиоз, Хектор Мало, Хектор Хю Мънроу-Саки, "Хектор и тайните на любовта" от Франсоа Лелор, извод…………………………………………………………………………….12546

1476  29.06.2014 Възкресение на кръста и възкресение чрез блаженство....12554

1477  29.06.2014 Скъпоценно и безценно. Кои са „Запасливците”? С какво ни об-ливат тия, в които са минали имотите, вещите и колите ни..12556

1478  29.06.2014 Висшите чувства, френологията, видове богове и др.......12558

1479  29.06.2014 Иде ми да се разплача; 1480  29.06.2014 Безкрайната любов и благост; 1481  30.06.2014 Отново ще бъдем в стихията си на руската земя............................................................................................................12564

1482  30.06.2014 Емоционален човек – ЖИВ човек; 1483  30.06.2014 Ученик в Школата на Бялото Братство; 1484  01.07.2014 Хората на Шестата раса и Епохата на Водолея..............................................................................12566

1485  01.07.2014 Картини с могъщ асуин...............................................................12566

1486  03.07.2014 Статика, динамика, кинематика...............................................12570

1487  04.07.2014 Въпроси за същността и същностите..................................12592

1488  04.07.2014 Образци за покани ("данкноти"- благодарствени банкноти) от "милутата" (валутата) на Новото човечество............................12592

1489  04.07.2014 Жива, будна и бодра съвест........................................................12594

1490  04.07.2014 Ако издържà както БОГ иска, ще намеря и светлината, и поуката, и любовта, и душите, които търся...................................................12595

УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА........................................................................12597

НОВОТО ЛЕТОБРОЕНЕ...............................................................................................12598

ВЪПЛЪЩЕНИЯТА НА ГОСПОД КАТО ЧОВЕК НА ЗЕМЯТА...................................19599

КОИ МОГАТ ДА НИ СВЪРЖАТ С БОГА, С ХРИСТА И С УЧИТЕЛЯ.......................12600

 [1] Със синьо са писмата и бележките на приемащия и евентуалните холизации, с розово – писма от приятелки, с тъмносиньо – писма от приятели, с лилаво или оранжево – текстове от и за други автори.

 


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.