Книга 41

 

Когато е готов да види, разбере,

приеме и действа 

 

2014, Май 8 18:55:49 от Х.С. Здравей! Не е възможно да не се приеме това! Винаги също съм мислила, че Бог продължава да говори и чрез казаното вече, и чрез казваното в момента; че винаги е с нас и знае – и когато мълчи и когато говори. "Сега" е момент от вечността, който застава актуално пред всеки, когато е готов да види, разбере, приеме и действа. Но Бог е в нас самите и в света - винаги и постоянно. Просто НИЕ трябва да достигнем до него, той е достигнал до нас още отначало.

 

2014, Май 8 19:12:50 от Х.С. Много е велико това и много вярвам в него! Този мъжки свят е направил велики постижения и открития, все пак Небето и Земята са се свързвали и стоят, може би тънко, свързани. Но мъжкият свят е създал и големи жестокости, несправедливости и престъпления. Много е наранявал, и то най-слабите, най-нежните, най-бързо уязвимите. Не е най-добрият свят, макар да е този, в който развиваме опита си и който познаваме.  Ако ЖЕНАТА беше законодател?... Защо е трудно да се прогнозира? - Защото това би променило самата парадигма, самата основа, от която израстват нещата, хората, реалностите - би било напълно различно. Сега това, което ще напиша, си е фантазия-хипотеза: Ако приемем, че жената е благост, нежност и съдействие, с една дума тя ОБИЧА. Това означава, първо, предотвратяване на наранявания, травми и удари. Тоест би създала една среда, която не уязвява; среда, която попива и се влива в индивидуалната определеност на всеки, така че да съдейства на неговата креативност. Затова то е блàга съзидателност ЗА ВСЕКИ - ВСЕКИ да се прояви в действителността на това, което може, едно изпълване на способностите и капацитета. Трето, това би създало синергетична среда, където изобщо всеки би съдействал на всеки, който му е насреща.

 Четвъртото не го знам: какви биха били силните и творчески индивидуалности в техните създаваеми реалности, на какво са способни новите гении, новите светли духове? Мисля обаче, че както и да се случи това, четвъртото; в някакъв смисъл и без него, ама все пак е добре дошло - светът ще бъде БОЖЕСТВЕН. Това, което в мъжкия свят е прекъснато и отделено, в женския свят ще бъде непрекъснато и сливаемо, преминаващо свободно едно в друго. 


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.