01.12.2017 г. 11,50 ч.

 

БЕИНСА ДУНО: "Защо хората да не засѣятъ цѣлата земя съ Словото Божие?" (1918.07.07 трп ДАМ С42:41)

ИЗ БЕСЕДАТА "СЕЯТЕЛЯТ", 27 март 1921:

Сеенето е едно възвишено състояние на активност на човешкия дух. Молете се Божественият плуг да мине дълбоко през вас, да ви разоре, че като дойде сеятелят, да намери готова почва за сеене. Ако сеятелят не хвърли семето върху разораната почва, тя остава безплодна. Безплодната земя се превръща в пустиня. Сеятелят дойде между хората да посее разумното Слово и с това да подобри характера им. Мнозина се оплакват от сърцебиене, от порок на сърцето и други. - Новото сърце ще бъде винаги здраво, от него ще излиза живот. То ще бъде олтар, на който вечно ще гори Божественият огън. На тоя олтар ще се принасят в жертва най-възвишените идеали на човечеството. Когато семето падне на това сърце, то ще израсне скоро и ще даде плод. Казвам: Човек може да се прояви в своята пълнота, само когато съзнава, че Бог живее едновременно и в него, и в неговия ближен. Това ще съзнаеш, само когато си в мъчнотии и страдания.  „Излезе сеятелят да сее.“ - Тоя разумен сеятел разбирал законите на природата и предварително знаел, че три от неговите семена няма да паднат на добра почва, затова не очаквал нищо от тях. Само едно семе попаднало на добра почва и дало изобилно плод. Това семе е паднало в човешката душа. Следователно, отворете широко душите си за тоя сеятел, да посее във вас своите възвишени мисли и чувства. 
Казваш: „Аз вярвам в Бога, готов съм да направя всичко за Него“. – „Да те опитам ли?“ – „Опитай ме, готов съм на всичко.“ Без да очаква, аз му написвам едно писмо, в което подхвърлям една обидна дума. Той чете писмото, захвърля го настрана и казва: „Не вярвам вече нито в Бога, нито в учението на тоя човек“. Казвам му: Не си герой, приятелю, много бързо действаш! Щом се готвите за небето, трябва да дадете пример на човечеството, да носите със себе си само божествените семена на сеятеля, и дето минете, да ги сеете. Като израснат, семената ще внесат в хората необходимата енергия за новия живот. Под „небе“ разбираме безграничното, необятното. Като дойде Духът, не казвайте, че сте без глава и душа. Преди години срещнах една религиозна жена, която казваше, че няма сърце. Питам: какво трябва да се мисли за религиозните хора, ако един от тях казва, че нямал глава, че друг нямал сърце /.../?  Един ден дойде при мене една госпожица, която имаше страдания от любовен характер. Тя ме запита: „Ти страдал ли си?“ – Страдал съм. – „Значи, и ти си страдал! Тогава ще се разберем.“ – Да, но между моите страдания и твоите има голяма разлика. Начинът, по който аз и тя страдаме, се различава. Като дòйде страданието при мене, аз го посрещна учтиво, нагостя го, разговарям се с него и го поканя и друг път да ме посети. А ти бягаш от страданието, гониш го. – „Ти си голям философ тогава.“ – Не се изисква голяма философия, това е обикновена мъдрост. Посрещни страданието любезно и го нагости. Гледай на страданието като на живо нещо и бъди благодарен, че те е посетило. Освободете се от заблужденията, от всички връзки, които ви спъват, и служете на Бога. Приемете в себе си живото Христово семе. То е посадено още преди две хиляди години. Ние искаме свобода за всички живи същества. Доста това иго!  „Какво се иска от нас? Да се повдигаме ли?“ – Да бъдете готови за всякаква жертва за Бога! ТОВА е учението, което Христос носи за цялото човечество. Можеш ли да проявиш Любовта в сърцето си като стремеж, като чувство, като сила и като принцип? Само така хората могат да си подадат ръка. И тъй, всеки от вас е фактор. Всеки е силен - може да върши Божията воля. Не се подценявайте! Когато Бог е във вас, всичко може да направите. Оня, в когото Бог живее, приема страданието с радост. Той се разговаря с него, гощава го и след това го поканва пак да го посети. ТОВА е идеалът, към който всички трябва да се стремим. Като се работи по Божествените правила, ще се създаде такова общество, което никога няма да се разруши. Време е вече да ликвидирате със стария живот, със старите си разбирания и морал. Откажете се от всякаква измама и лъжа, от всякакво съмнение и насилие. „Излезе сеятелят да сее.“ И днес тоя сеятел върви и сее. Едно от семената му падна на добра почва и даде едно - 100, друго - 60 и трето – 30 зърна. Ако умовете и сърцата ви са отворени, ще чуете гласа на ангелите, които пеят: „Днес се възцарява Господ в света! Елате, благословени от Отца моего, и наследете Царството Му, приготвено за вас в началото на създанието!“

 

 

01.12.2017 г. 17,25 ч.

 

БЕИНСА ДУНО: ХРИСТОВОТО УЧЕНИЕ. Бѫдете готови за това учение - и дето ви праща Богъ, ТАМЪ ходете. ТАКИВА хора сѫ нуждни на свѣта - да пръскатъ своитѣ свѣтли мисли и топли чувства, да очистятъ Земята. ИДЕ това време - и скоро е. Лошото се свърши, доброто иде! ТЪЙ казва Господъ. Вижда се вече краятъ на старото, иде началото на новото. Ще блесне красотата на новия свѣтъ, която Богъ е приготвилъ за онѣзи, които Го любятъ. (1918.07.07 трп ДАМ С42:47) КАРТИНАТА е от Борис Олшански. Ако наистина някой ден в света се яви човек, който отива там, където БОГ го праща, може би Земята няма защо да бъде унищожавана.

 

 

02.12.2017 г. 17,05 ч.

 

БЕИНСА ДУНО

СРОДНАТА ДУША: "Когато кажемъ „Духъ Свети”, разбираме съвокупность отъ свѣтли духове, свързани съ Бога. Тѣ излизатъ отъ Бога по двойки. За тѣхъ, именно, е казано, че сѫ направени по образъ и подобие на Бога." (1918.07.14 вич ДАМ С42:50)

 

 

03.12.2017 г. 18,59 ч.

 

Студените и горделивите поддържат постоянна дистанция, простите искат постоянна или преобладаваща близост. Тези два вида пещерен егоизъм са еднообразие, което убива духа и води до печална старост. И единият, и другият вид егоисти искат да подсигурят себе си, а не вселената. И робът, и горделивият си мислят, че сърцата и телата им са лично техни или на техния господар. Бог се отвращава и от робството, и от гордостта.

БЕИНСА ДУНО:

"Поставете човѣка на такова разстояние отъ васъ, на  каквото Богъ първоначално го е турилъ, и ще видите, че той  е свѣтьлъ и красивъ." (1918.07.14 вич ДАМ С42:50 )

"Ако се разбирате, вие сте близо; ако не се разбирате, сте  далеч. Разстоянието между хората зависи от взаимното  им разбиране. Близо си до някого, ако те разбира; ако не те  разбира, ти си далеч от него. Истинската близост означава  разбиране между два ума, две сърца, две души и два духа.  Няма по-красиво нещо от тази близост! "(25 януари 1933,  "Новата песен")

"Душата на човѣка е божественото начало въ него — никой  нѣма право да я подчинява. Пазете свободата на душата си!  Бѫдете готови да умрете за нея, но да не я заробвате.  Който заробва душата си и който заробва душата на  ближния, и двамата сѫ крадци и разбойници. Богъ гледа на  тѣхъ съ недоволство. Съвременното общество се нуждае  отъ хора съ велики души, които не мислятъ само за  подсигуряване. (25 януари 1933, "Новата песен")

"Еднообразието убива човешкия дух, а разнообразието го  повдига и оживява. Убийствено е за човека да повтаря едно  и също нещо много пъти." (15 декември 1935, "Коприненият  конец").

 

 

03.12.2017 г. 20,33 ч.

 

Триптихът е с картини от изумителния съвременен английски символист, неокласик и неоромантик Jake Baddeley, роден през 1964 г. Художниците, постигнали абсолютната човешка красота, не са толкова много по нашата планета.

СЛОВОТО БОЖИЕ СЕ ОТЛИЧАВА С ГРАМАДНО КОЛИЧЕСТВО ТЕЗИ И АНТИТЕЗИ ЗА ЕДНО И СЪЩО НЕЩО - ПО МНОГО ТЕМИ. ЕТО ЕДИН ПРИМЕР ЗА ДВЕ АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПОЛОЖНИ ТВЪРДЕНИЯ:

БЕИНСА ДУНО :

"Апостолъ Павелъ казва: „Нито жена безъ мѫжъ може, нито мѫжъ безъ жена.” Богъ не приема нито жената безъ мѫжъ, нито мѫжътъ безъ жена. Казано е още, че ако жената напусне мѫжа си, а мѫжътъ жена си, нѣма да бѫдатъ приети въ Царството Божие. Напуснатъ ли се мѫжъ и жена, смърть ги очаква! Защо е така? — Защото мѫжътъ представя духа и ума, а жената — душата и сърдцето. Какво ще остане отъ човѣка, ако го напусне духътъ и умътъ или душата и сърдцето? - Той непремѣнно ще умре. Следователно, ако нѣмашъ чувства, и мисли нѣма да имашъ; ако нѣмашъ мисли, и чувства нѣмашъ. Ако имашъ душа и духъ, ще имашъ и чувства, и мисли, и постѫпки." (1918.07.14 вич ДАМ С42:51)

МЪЖ, НАПУСКАНЕ НА ЖЕНА СИ 1: Казвам: всеки мъж трябва да напусне жена си и всяка жена трябва да напусне мъжа си! Ще кажете: "Ето, хванахме го сега. Виж, какви работи говори!" - Пак повтарям: мъжът трябва да напусне жена си, а жената трябва да напусне мъжа си. Ако спра дотук, ще кажете: "Какво учение е това?..." /.../ И тъй, всеки, който е изгубил Божията Любов, е мъртъв, и жена му трябва да го напусне. Всяка жена, която е изгубила Божията Любов, е мъртва, и мъжът й трябва да я напусне. В това се заключава спасението на човека! Закон е: всеки мъж, който изгуби Божията Любов, е мъртъв, и жена му трябва да го напусне. Същото се отнася и до жената. /.../ Само Любовта развързва човека и го освобождава. Единствената сила, която освобождава човека, е Великата Истина. Дето е Истината, там е и Любовта. Вън от Любовта, никакво развързване не става. /.../ Жената казва: "Искам да се освободя от мъжа си!" - Само един начин има за това — да приемеш Божията Любов. Това значи да пожертвуваш всичко за Любовта. И мъжът може само по този начин да се освободи от жена си. При това положение, мъжът може да напусне жена си, да излезе от дома си, но да ù даде своето благословение, да ù създаде всички условия за добър живот. Това значи мъж с характер, със силна воля. (1922.11.26н лмс ЖИГ48`142-143)

КАКВА МОЖЕ ДА Е СИНТЕЗАТА? - Ето един пример: "Не е важно дали ученикът се жени или не се жени. Важно е, като се жени или не се жени, дали изпълнява волята Божия". Цитатът е точен, в случая не може веднага да се посочи откъде е взет. В много беседи се казва още, че ако се разделят сродни души, определени една за друга от Бога, смърт ги чака. Ако се разделят несродни души, които Бог не е искал да се събират, не ги чака смърт, а радост, щастие, подмладяване и вечен живот. Но това е в сила, само когато е изплатена кармата окончателно и когато нито един от двамата няма повече никога да се събере пак с човек, който не му е определен от Бога; с когото ще работят заедно за идването на царството Божие на земята. С човек, към когото никога няма да отправят отрицателен поглед, отрицателна мисъл, отрицателно чувство или отрицателна дума. С човек, с когото участват интензивно в братския живот и никога не се наскърбяват от отсъствието на другия; с когото еднакво щастливо разширяват безмерно кръга на душите, които обичат и които ги обичат.

 

 

03.12.2017 г. 21,39 ч.

 

ОТНОВО Jake Baddeley: три картини в една.

БЕИНСА ДУНО: „Плодоветѣ на Духа сѫ любовь, радость и миръ. Люби, радвай се и носѝ миръ! Каже ли жената, че не може да обича, тя е жена безъ мѫжъ; каже ли мѫжътъ, че не може да обича, той е мѫжъ безъ жена. Каже ли нѣкой, че не може да люби, той е мѫжъ или жена разведена; той е паразитъ, съ който лесно се справятъ — турятъ го на пръста си, чукватъ го и го хвърлятъ вънъ. Въ което общество и да влѣзе, темелъ нѣма да хване; на което дърво и да се качи, плодъ нѣма да намѣри. ВЕЛИКО е учението на Духа! То обединява членоветѣ на семействата, на обществата, на народитѣ.” (1918.07.14 вич ДАМ С42:52).

 

 

03.12.2017 г . 22,03 ч.

 

Jake Baddeley: Summning

МОЖЕ ДА ЗВУЧИ ПОЗНАТО И ЕЛЕМЕНТАРНО, МОЖЕ ДА СА НИ ГО ПОВТАРЯЛИ ХИЛЯДИ ПЪТИ, ОБАЧЕ КОЙТО РАЗБЕРЕ ТОЗИ СЪВЕТ ИСТИНСКИ И ГО ПРИЛОЖИ, НЯМА ЗАЩО ПОВЕЧЕ ДА ОСТАРЯВА И УМИРА:

БЕИНСА ДУНО „Какъ можемъ да бѫдемъ щастливи? — На този въпросъ отговарямъ: вода газите, жадни ходите; хлѣбъ носите, гладни стоите. Не питайте какъ се пие вода, но гребнете съ рѫцетѣ си отъ извора и пийте. Не питайте какъ се яде хлѣбъ, но вземете едно парче отъ кошницата - и го изяжте!” (1918.07.14 вич ДАМ С42:52)

 

 

05.12.2017 г. 08,07 ч.

 

Из един разговор от 3 дек. 2017 г. за съмнението, ревността и грубостта. Потвърждаващи мисли от беседата „Добрата страна на страданията. Чистотата”:

- Много хора ги устройва да се отклоняват от Истината, понеже това оправдава начина им на живот - на това, което си МИСЛЯТ, че е живот. Затова те се самообслужват с бодлив индивидуализъм или прегръщат учения, които отклоняват от Любовта и Истината. Така си мислят, че освобождават съвестта си от нуждата да поемат сами отговорност пред Бога. Ако н есчитат себе си за по-умни от другите и затова не влизат в никакви "стада", те се осланят на някой авторитет, който се е самообявил за "глас Божий". Следователно, няма защо да еволюират.

- Така е. По-злорадите с охота вярват на клюките и клеветите за някого, а най-злобните събират, помнят и даже измислят "доказателства" и ги разпространяват. Нагонът им да апострофират е легитимация на отстрия им Камперов ъгъл и дебелата фонтанела, но те не подозират, че издават миризма, от която пръв се отвръща Бог.

БЕИНСА ДУНО: 6.IV.1924, Из беседата „Добрата страна на страданията. Чистотата”:

След като учите известно време окултната наука, най-първо у вас ще се роди известно съмнение, едно недоволство в душата ви - ще се яви една сила, която ще започне да ви тласка към периферията, ще искате да бягате от класа и ще казвате: „Мястото ми не е тук, аз трябва да напусна този клас. Тия около мен не са такива, каквито си мислех”. Но закон е: човек не може да бяга от себе си. Това състояние се дължи на набиране на известна енергия, която не може да се асимилира от окръжаващата ви среда. И тия енергии причиняват туй болезнено състояние у човека. Запример, аз забелязвам в класа, че много от вас имат силно развити лични чувства, вследствие на което се заражда голям индивидуализъм – всеки мисли само за себе си. Вие говорите за духовен живот, но личният елемент е на първо място. Дето и да ходите, личният елемент изпъква несъзнателно във вас. Но понеже се проявява и „моралът”, вие казвате: „Аз искам да бъда откровен - трябва да говоря истината”. Всъщност, и тук личните чувства може да ви заставят да изнесете недостатъците някому под формата на „истина”. Другият човек обаче ти казва същото, докато най-после се скарвате. То е, защото вие не се изказвате чрез закона на добродетелта. Ти изнасяш неговите недостатъци като някакъв дефект.

Когато видите някакъв дефект у когото и да е, няма да бързате да му го казвате. Не е хубаво да изнасяш дефектите на хората. Аз зная, ти задържаш тази погрешка в душата си, но проучи най-първо де седи вината, защо този твой приятел или познат има тази погрешка, кои са причините да има той този недостатък и т.н. Проучи я издълбоко! След като проучиш дълбоко причините, ще разбереш законите защо и за какво този човек греши и как можеш да му помогнеш. Само така ще постъпиш по един приятелски начин.

Постепенно проучи причините и последствията за неговото състояние - и чак след това пристъпи да му разправяш какво да прави. Нека се минат един, два, три, четири и повече дни - и тогава, ако искаш да му направиш бележка, направи я; пък ако мине без бележка, още по-добре. Аз мисля, че ТОЗИ е истинският път, с който може да си служите.

Гневът е най-ужасният пожар в човека! След едно разгневяване човек всякога боледува, много клетки пострадват в организма му и той се усеща неразположен. Човек трябва да изправи много мисли в себе си, за да се повдигне. Засега у всички ви стават пожари. Тулумбите ви с вода трябва винаги да бъдат готови!

Сега, знаете ли по какво се отличава безстрашливият човек? Безстрашието е качество на сърцето. Само добродетелният човек на Любовта е безстрашлив, а който няма любов, той всякога е страхлив. Хора без любов са най-големите страхливци, а хората на Любовта са смели и решителни. Някои хора минават за големи герои, обаче те нямат любов.

Човек трябва да прави опити веднъж, дваж, три пъти, сто пъти, а може и хиляда пъти, докато най-после добие туй състояние – спокойствие на духа. Тогава ще усетите един вътрешен мир, една вътрешна радост, че сте надделяли на страха си и Любовта е станала господар на вашето сърце. Ако при вас дойде някоя по-чувствителна душа, тя ще констатира една натегнатост. Вие се събирате заедно, но всичките ви връзки са още официални. Аз ги наричам неорганически, механически - връзки по необходимост. Това става и в света. Някой път, по необходимост, се събират хора от противоположни лагери и създават помежду си отношения, като че живеят в съгласие. Но в школата вашите отношения трябва да бъдат разумни, понеже те са условия, при които вашият характер може да се прояви.

Ако имате неразположение на сърцето, туй неразположение се лекува лесно, но има и такива състояния, които траят по-дълго време: може би час, два, ден, седмица, месец, а понякога и година. В такъв случай, когато минавате през тази криза, ще намерите едно лице подобно на вас, една близка вам душа, която може да ви помогне. Все ще намерите един ваш приятел, който има отлично състояние, разположение на духа, който ви разбира, влиза в положението ви, обича ви и с него ще дружите. Няма да дружите с някой песимист. И като отидете при този ваш приятел, вие ще изпитате едно разположение на душата си. Ще дружите с този човек и той ще ви служи като ограда, докато вашата рана оздравее. И тогава не разправяйте състоянията си комуто и да е, но бъдете искрени само към тази душа, сродна на вас. Разчитайте на нея само заради чистотата и добродетелите ѝ. Ако тази душа ви бъде приятел в ПЪЛНИЯ СМИСЪЛ НА ДУМАТА, тогава болките на сърцето ще се лекуват лесно, а болките на тялото ще се лекуват още по-лесно.

Та ще се привикнете да влизате в положението на другите. Затова трябва да приложите Любовта - да ПУСНЕТЕ този ток. Ако е въпрос за пущане на електричество, вие знаете как става това, но как се пуща Любовта, това трябва да го учите.

 

 

05.12.2017 г. 17,25 ч.

 

Днес една Приятелка с душа зададе въпрос относно беседата на Учителя "За молитвата "Отче наш" от 16.10.1916 г. Не я намираме в интернет, нека някой помогне. Налично е само това: 

http://www.zdravjivot.org/…/%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B…/

Може да погледнете и тези неща:

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=1265&book=36

(60 милиарда "Отче наш")

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=1307&book=38

(За Добрата молитва)

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=1258&book=35 (Молитвата на Бога)

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=741

(Молитва на искрата Божия и биáдите)

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=769&book=22 (Молитва-верую на гностика)

Може да се хвърли поглед и на един откъс от "Осияние за върбата"

"Когато прекрасният човек е в притеснение, той отделя “струúн” - славянска дума за животворното астроментално вещество “нострáн”. Астроменталното количество на струина през цялата тъжна история на вашето човечество се намалява неимоверно от мисълта за себе си, от користта, от крепостите на психическото подсигуряване. Те са тъмни абсорбери от първа величина, ракови образувания, задушаващи разумното съзнание на планетата ви и унищожаващи кълновете на Доброто.  Ако едно поетично осияние - независимо от това, дали е публикувано или не - преработва до 800 тона кромозомно вещество; ако сърдечният импулс на добрата постъпка има мощност до 7 хиляди еквивалент-тона, а любовното сливане на освободени души преработва до 500 хиляди, то дълбокото, пресовано страдание, надминава 1 милион еквивалент-тона! Сливането на освободени души не може да надмине страданието, понеже липсва балансът на природното начало. Ако сливането е на всичките три полета, но без надделяване на личната космична енергия над неличната и обратно, тогава вибрациите са толкова мощни, че надминават всякакво математическо въображение и тогава страданието престава да бъде основен абсорбционен фактор.

(На това място текстът се прекъсва поради силния импулс на преписващата, точно тук да цитира една мисъл от Учителя. Това става в края на септември 2002 г. в гр. Пловдив – б.п.):

"Щастлив е онзи, който може да срещне човек от Новото Учение и да му служи! Новият човек не говори за себе си, но ще го познаете по проявите му. Ако го познаете, ще ви се усмихне. И да не го познаете, пак ще ви се усмихне. Новият човек разбира Словото Божие и го прилага. Това му придава особена вътрешна красота. Той и външно е красив: главата му е добре оформена, чертите на лицето му са красиви. От всяка клетка на организма му излиза живот и енергия. Който иска да придобие Божието благословение, трябва да отвори сърцето си за Божествената Любов и Светлина, както житните зрънца и плодните семена се разпукват, за да приемат слънчевата светлина и топлина. Всяко зрънце, всяко семе, което се разтваря за слънчевата светлина и топлина, израства и дава плод; всяко семе, което не се отваря, не израства - лишава се от живот." (Том “Опорни точки в живота”, ХЕЛ`93, беседа ”Опознаване” от 30.08.1942г.)

 

 

06.12.2017 г. 20,56 ч.

 

Безгранично важно твърдение - разделителният признак между адските учения и божественото. Адските учения, дори и когато си служат умело с духовна и религиозна терминология, искат да внушат на хората, че Бог може да се обича само вътрешно, молитвено, индивидуално и абстрактно, без да обичаме конкретния човек, да го приласкаваме и да му служим. Исус е нежен, сърдечен и слуга - не лектор и писател.

БЕИНСА ДУНО: "Някои искат да видят ДУХА, Който ги учи. И ТОВА е възможно, но преди всичко трябва да обичате ПЛОДОВЕТЕ на Духа и да се стремите към тях. Ако искате любовта на някое семейство, обичайте първо ДЕЦАТА им. Чрез децата ще се сближите съ родителите. Вие искате Бог да ви люби, да се ползвате отъ Неговата Любов. - Какъ ще ви обича Бог, когато биете децата Му? Който се стреми къмъ Духа, първо трябва да обича Неговите ДЕЦА, т.е. плодовете Му. Щом обича ПЛОДОВЕТЕ на Духа, и ДУХЪТ ще го обича и посещава. — Къде е Духът? - "Искаме да Го видим..." - Чудни са хората, които търсят Духа вън отъ човека!" (1918.07.14 вич ДАМ С42:53-54)

 

 

07.12.2017 г. 15,53 ч.

 

БЕИНСА ДУНО: "...тя хвърля оковитѣ и се радва на свободата си. Духътъ я учи и освобождава отъ ограниченията. /.../ Кой каквото ще да казва, духътъ знае Истината, а душата търси знанието и свободата. Щомъ го намѣри, тя отъ нищо не се стѣснява — тя се е домогнала до реалностьта на живота. /.../ Бѫдете щедри - и отъ нищо не се страхувайте!" (1918.07.14 вич ДАМ С42:54)

САМООТКЪРТВАНЕТО ОТ СТЕНИТЕ, в които са ни зазидали живи или ние сами сме си ги избрали, не е никак лесно. Понякога там оставяме месо от сърцето си или плътта си. Но нима и вълкът и лисицата не прегризват крака си, когато са в капан?

 

 

07.12.2017 г. 18,46 ч.

 

БЕИНСА ДУНО : : ЧИСТОТА И СВЯТОСТ – АБСОЛЮТНОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ: "За да възприемете мислитѣ на възвишенитѣ сѫщества, на ангелитѣ, трѣбва да живѣете въ абсолютна чистота и светость; съ други думи, трѣбва да живѣете въ свѣта на Любовьта." (1918.07.14 вич ДАМ С42:56 )

КОГАТО СТАВА ДУМА ЗА УЧИТЕЛ, ЗА ИСТИНСКИ УЧИТЕЛ, Словото Му разкрива Абсолютната Истина - там няма лъжи и имитации. Той реставрира ОРИГИНАЛНИТЕ значения на думите и понятията. Враговете на Бога се борят на живот и смърт да измѐнят значението на понятията, за да вкарват хора и ангели в нелечими отчаяния и така да извличат енергията им, живота им. Същото е станало и с фундаменталните категории от северния полюс на Божествената Вселена: Целомъдрие, Святост, Чистота и Девственост. Само от Словото и единствено от Словото узнахме, че чистота и девственост означава изпълнение на Волята Божия; че майката си остава девствена всякога.

 

 

07.12.2017 г. 20,12 ч.

 

БЕИНСА ДУНО: "ВРЕМЕ Е СТАРИТѢ, НЕЗАКОННИ БРАКОВЕ ДА СЕ РАЗТУРЯТЪ И ДА СЕ ОБРАЗУВАТЪ НОВИ БРАКОВЕ, основани на Любовьта. Тогава ще видите какви синове и дъщери ще се родятъ отъ браковетѣ на Любовьта! Децата ще бѫдатъ чисти, свети, като своя Баща — Духътъ. Обществата ще бѫдатъ образувани отъ членове, които живѣятъ въ чистота и светость. Какво повече може да се желае въ този свѣтъ? Да имате синове и дъщери, родени отъ Духа - това е най-великото благо, къмъ което човѣкъ се стреми. Реалното, сѫщественото нѣщо въ свѣта е Духътъ." (1918.07.14 вич ДАМ С42:57)

 

 

08.12.2017 г. 11,03 ч.

 

БЕИНСА ДУНО: "Ще бѫдете внимателни да не заспивате дето трѣбва и не трѣбва." (1918.07.14 вич ДАМ С42:58).

ЕДИН МАЛКО ПО-СЛОЖЕН КОМЕНТАР: На пръв поглед ясен съвет, обаче това може да е една от мислите в беседите, които могат да съкратят еволюцията на онзи, който я разбере, с 25 хиляди години. Да ни спести минимум 25 хиляди години последствия от спането където трѣбва и където не трѣбва. Здравето и видът ни са функция именно на тия избори. Повечето хора се подчиняват на трѣбванията на света и различните религии, на рода, на махалата или на някой егоист до себе си; на собствените си вкусове и представи какво трѣбва и какво не трѣбва. Старшините и офицерите, които сме си избрали да ни консумират и командват, цял живот издават требвания за какво и как да ни употребяват; за какво и как да ни награждават. Който е бил в казармата или служител някъде, знае какво е "требване". Властимащите имат силата да издават требвания - те са си присвоили правото да изискват и да "взискват"; да награждават и да санкционират, ако требването им не се изпълни. Уви, хората не искат да знаят, че има само едно "трѣбва" - това, което изрича БОГ (дирекциите в астрологията). Той обаче не го изрича ултимативно или съблазняващо като враговете Му, а пожелателно. Дал ни е един минимум от 25 хиляди години, за да направим връзка между вида си и местата, където заспиваме или не заспиваме.

 

 

08.12.2017 г. 11,43 ч.

 

БЕИНСА ДУНО: "Онѣзи, които е озарилъ Духътъ, трѣбва да работятъ за повдигането на беднитѣ, на страдащитѣ, на грѣшнитѣ. Не презирай падналия, но му помогни да стане. Не презирай животнитѣ, които ходятъ на четири крака. Благодарение на тѣхъ, вие сте сити и нахранени. Тѣ влачатъ ралото по нивитѣ заради васъ. И животнитѣ, и грѣшницитѣ вършатъ нѣкаква работа, отъ която мнозина се ползватъ. Затова, отъ божествено гледище, нѣма грѣшници. Има непробудени съзнания, недозрѣли плодове, но грѣшници нѣма. Влѣзте въ положението на грѣшника и вижте какъ той се мѫчи. Като сгрѣши, той е недоволенъ отъ себе си, страда и самъ се наказва. Обикнете грѣшника, за да влизате въ положението му и да му помагате." (1918.07.14 вич ДАМ С42:58-59)

 

 

08.12.2017 г. 18,49 ч.

 

ЗА ХОРТА С ПРОБИТА ЛОДКА, КОИТО ПРЕНЕБРЕГВАТ ТЯЛОТО СИ, СЪРЦЕТО СИ ИЛИ ДУШАТА СИ. ПЪРВИТЕ ОТХВЪРЛЯТ РАДОСТТА И УДОВЛСТВИЯТА, ВТОРИТЕ - ВЯРАТА, ТРЕТИТЕ - ЛЮБОВТА. ГОРДЕЛИВИЯТ ОТХВЪРЛЯ ВСЯКА ПОМОЩ, КОЯТО СВЕОГЛАВИЕТО МУ ОТХВЪРЛЯ. ГОТОВ Е ВЕЧНО ДА СЕ МЪЧИ ИЛИ ДА УМРЕ, НО ДА БЪДЕ НЕГОВОТО.

БЕИНСА ДУНО: "Когато човек е чрезмерно страхлив, чрезмерно честолюбив и с МАЛКО развита надежда, той е всякога песимист. Защото страхът създава у него всички ония форми на препятствия, които той не може да преодолее; неговото честолюбие изтъква в ума му, че той не може да се повдигне; и слабата надежда, че той не може да работи на физическото поле, всякога поражда едно мрачно състояние и се поражда песимизмът. И с този песимизъм се раждат най-лошите черти." (5.VII.1922, "Положителни и отрицателни сили в ученика)

БЕИНСА ДУНО: "Виждаш един горд, самонадеян човек. Не го ругай, но остави го да се проявява както разбира. Той /ще живее както иска/, докато изгуби всичко, каквото има. Едва след това можеш да му дадеш съвет, да му покажеш как трябва да живее. Така той ще разбере кой е правият път, който води към щастието." (19 юни 1932, "Малкото добро и малкото зло")

БЕИНСА ДУНО: „Въ надежда бивайте радостни”. Надеждата има отношение къмъ физическия свѣтъ, къмъ всички форми, които създаватъ радости и удоволствия на хората. Значи, надеждата е реалность, която е видима за физическия свѣтъ, вѣрата — за духовния, а любовьта — за божествения. Като се надѣва, човѣкъ има стремежи въ себе си, а като вѣрва, той живѣе. Какво представя любовьта? — Принципъ на самопожертване. Богъ, Който се изявява въ свѣта, се жертва за малкото. Значи, любовьта подразбира жертва на великото за малкото. Вѣрата е принципъ, който създава условия за проява на жертвата, съ цель да се прояви животътъ. Надеждата пъкъ е принципъ, който облича нѣщата въ съответни форми. Когато нѣкой пита има ли надежда, казвамъ: щомъ имашъ тѣло, имашъ надежда. — Имамъ ли вѣра? — Тури рѫката на гърдитѣ си, и ако чуешъ, че нѣщо тупа, имашъ вѣра. Който има сърце, има вѣра. — Имамъ ли любовь? — На този въпросъ ти самъ ще си отговоришъ. Ако лицето ти е бледно, ако рѫката ти е схваната или ако имашъ сърцебиене, ти трѣбва да изправишъ надеждата си, т. е. да я усилишъ. Всѣка дисхармония въ физическото тѣло на човѣка показва, че надеждата му е отслабнала. И обратно: всѣка неправилна проява на надеждата създава физическо разстройство на човѣка. Търпеливъ човѣкъ е онзи, въ когото умътъ, сърцето и волята сѫ въ пълно съгласие. Ако умътъ на човѣка върви на една страна, сърцето — на друга и волята — на трета, той не може да бѫде търпеливъ. И такъвъ човѣкъ иска да знае тайнитѣ Божии! Това е невъзможно. Може ли Богъ да тури скѫпоценноститѣ си въ една пробита лодка и да тръгне съ нея на пѫть? Следъ всичко това нѣкой се оплаква, че Богъ не го е посетилъ. Какъ ще те посети, когато лодката ти е пробита? (1918.07.21 рит ДАМ С42:65)

 

 

09.12.2017 г. 10,29 ч.

 

Нека всеки човек с дух и душа си зададе въпроса с какво причинява страдания на Бога. Не са само активните ни грехове и грешки, но и пасивността ни, когато Бог иска да прояви чрез нас любовта и доброто, а ние Го отхвърляме. И в двата случая ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАС, БЕЗ НИТО ЕДНО ИЗКЛЮЧЕНИЕ, всеки ден и всяка нощ става съучастник на палачите Му.

БЕИНСА ДУНО : : БОГ СТРАДА : : "Ако Богъ не бѣше създалъ свѣта и ако всичко, което ни обикаля, не е Негово творение, може да се предполага, че Той за нищо не се грижи. Но понеже цѣлиятъ свѣтъ е Неговъ, Той се грижи за всичко и за всички. Хората, като часть отъ Бога, интересуватъ и Него, и Неговитѣ помощници, макаръ че хората Му създаватъ и радости, и скърби. Той всичко понася, търпи и се надѣва, че ще дойде день, когато Неговитѣ деца ще Го потърсятъ и признаятъ за свой Баща. Дотогава тѣ ще Му причиняватъ голѣми страдания." (1918.07.21 рит ДАМ С42:66-67)

Любовта и Доброто се проявяват не само чрез необходимото присъствие, но и чрез необходимото отсъствие. Добрият човек не се натрапва и не изнудва другия по никой начин, не манупулира беззащитността му, нуждите му или милосърдието му. Не ги използва и чрез възхищението им към него.

 

 

09.12.2017 г. 11,29 ч.

 

БЕИНСА ДУНО: "Днесъ много хора носятъ кръстъ на шията си, но когато страданието слѣзе отгоре, тѣ започватъ да плачатъ. Когато войникътъ носи кръстъ, това показва, че е храбъръ. Той носи кръстъ за храбрость и минава за герой. Защо и ти, като носишъ кръста, т.е. страданието, да не бѫдешъ герой? Носѝ кръста и бѫди герой! (1918.07.21 рит ДАМ С42:67)

На снимката: Усмихващият се Христос на кръста (Castle of Xavier, Испания), взето от статията "Jesus smiled…on the cross", http://www.joefessenden.com/…/11/04/jesus-smiled-on-the-cr…/

Никой не е длъжен да гледа омъчнените ни физиономии и да слуша въздишките ни!

Когато твойте светове се сриват и вълците зачакат твойта кръв; когато всички, всички си отиват, понеже тоя свят си е такъв; когато твоя, твоя гроб е зинал в едно сърце и нечий поглед пуст – ако усмихнат си се сринал, ще си Христос, ще си Исус.

Когато цял се слееш със всемира и станеш тон в световния хорал, и твоят пулс е вече пулс неспирен, защото всичко, всичко си раздал, тогава, ако с бития заплачеш и с чумавия тръгнеш гол и бос, и стоплиш някое сърце-сираче – ще си Исус, ще си Христос. 1972

 

 

09.12.2017 г . 12,46 ч.

 

МИЛИОНИ МАЙЧИЦИ И ДОДНЕС СА РАЗПЪНАТИ ОТ ЧОВЕШКОТО ЗЛО - ДАЖЕ И НИЕ ПОЗНАВАМЕ СТОТИЦИ, НА КОИТО СА ОТНЕТИ ДЕЦАТА. НИМА БОГ НЕ ПРОРОНВА СЪЛЗИ ПЪРВО ЗА ТАКИВА?

БЕИНСА ДУНО: "Като казвамъ, че хората плачатъ отъ страданието, азъ не съмъ противъ плача. Напротивъ, който плаче, заслужава похвала. Когато поизсъхне малко, човѣкъ трѣбва да поплаче, да се "понакваси"... Отъ време на време човѣкъ трѣбва да си поплаква, но цѣлъ животъ да плаче, това не е естествено. И цѣлъ животъ да се смѣе, пакъ не е естествено./.../. Ако съмъ странникъ, предпочитамъ да се спра въ колибата на нѣкой беденъ човѣкъ, който поне единъ пѫть презъ седмицата плаче, отколкото да влѣза въ кѫщата на човѣкъ, който само се смѣе и никога не плаче. Така постѫпва и Богъ. Той посещава скръбния, обременения, нещастния човѣкъ. — Защо? — Защото плаче." (1918.07.21 рит ДАМ С42:68)

ОЩЕ ВЕДНЪЖ - СТИХОВЕ ЗА МАЙЧИНКИТЕ

Как правим и убиваме деца. Как разплакваме любимите и майчиците си. Как правим войните:

А майчинките още, още плачат... Пригласят им сирените в нощта. И примката им слагам аз, палачът. И блъснал съм ги в страшна нищета.

Тиради, песнопения, задачи и прочая душевна гнусота... А майчинките влачат ли ни, влачат, и в стъпките им грее им кръвта.

Една сълза на майчинка невзрачна настига ни с куршум от Вечността; и с град от бомби - всеки горък плач на светиците, дарили ни плътта.

11.12.2013

 

 

09.12.2017 г. 13,50 ч.

 

НЕ ВСЕКИ РАЗБИРА, ЧЕ КАТО НАСОЧИ КОСМИЧНАТА ЕНЕРГИЯ И БЛАГАТА САМО КЪМ СЕБЕ СИ, БЕЗ ДА ГИ РАЗПРЕДЕЛЯ ПЕРИОДИЧНО ТАМ, КЪДЕТО БОГ ИСКА, ТОЙ ОТБИВА ВАДИЧКАТА НА НЯКОГО КЪМ СВОЯТА ГРАДИНА И НЕ Я ВРЪЩА НАВРЕМЕ. КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ ТОГАВА - СЪДБАТА ДА НИ ГАЛИ С ПЕРЦЕ ЛИ?

БЕИНСА ДУНО: "Защо понѣкога вашето корито изсъхва? - Нѣкои ваши братя-градинари сѫ отбили вашата вода къмь своята градина, за да поливатъ зеленчуцитѣ и плодоветѣ си. Като полѣятъ добре градината си, тѣ отново пущатъ водата да потече въ вашитѣ корита. КОЙТО НѢМА ВОДА, СЪ КОЯТО ДА УСЛУЖВА НА ДРУГИТѢ, ТОЙ ТРѢБВА ДА ПОЧИВА - ВРЕМЕННО ПОНЕ. Нѣкога сте скръбни, защото нѣкой вашъ братъ е отбилъ замалко водата ви. - Не се сърдете за това, НО БѪДЕТЕ БУДНИ ДА НЕ ОСТАВЯТЕ МОТИКАТА СИ ДА ПОПАДНЕ ВЪ НЕГОВИТЕ РѪЦЕ И ДА ОТБИВА ВОДАТА ВИ. Не се карайте съ хората, че ви правятъ понѣкога пакости. ВИЕ НИКОГА ЛИ НЕ СТЕ ОТБИВАЛИ ЧУЖДА ВОДА? Фактътъ, че нѣкога сте радостни, показва, че сте отбили водата на съседа си и се радвате, че ще напоите градината си... Докато сте радостни, вие не мислите, че сте причинили на нѣкого вреда. Обаче щомъ сте скръбни, тогава започвате да плачете..." (1918.07.21 рит ДАМ С42:68)

 

 

09.12.2017 г. 15,05 ч.

 

ЗА АВТОМОМИЛИТЕ СИ НИЕ СЕ ГРИЖИМ СТОТИЦИ ПЪТИ ПО-ЧЕСТО И ПО-ВНИМАТЕЛНО, ОТКОЛКОТО ЗА ТЕЛАТА СИ. КОЛКО КВАДРИЛИОНА ПЪТИ ЕДНО ЧОВЕШКО ТЯЛО Е ПО-СЛОЖНО И ЦЕННО ОТ ЕДНА МАШИНА? Защо мислим, че ще вървим дълго, ако сме блокирали волана или спирачките си? Всички ли могат да завиват в живота си или да спират пред пропаст? Всички ли си сипват редовно масло от нужната марка - или ползват каквото им падне?

БЕИНСА ДУНО: "Какво представлява радостьта? — Правилно съгласуване на силитѣ, които действатъ въ организма. Както здравата машина се движи спокойно, равномѣрно, безъ никакво сътресение и търкане, така и човѣкътъ на радостьта се развива правилно и хармонично. Скръбьта е масло, необходимо за намазване на машиннитѣ части. Както не можемъ безъ машина, така не може и безъ масло." (1918.07.21 рит ДАМ С42:68)

 

09.12.2017 г. 16,20 ч.

 

САМО БОЖЕСТВЕНО УЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НИ РАЗКРИЕ ТАКЪВ ФУНДАМЕНТАЛЕН ЗАКОН. ОСТАНАЛИТЕ СЕ МЪЧАТ ДА НИ ЗАБЛУЖДАВАТ, ПРЕНЕБРЕГВАЙКИ ТАКИВА ЖИВОТОСПАСЯВАЩИ ТВЪРДЕНИЯ:

 

БЕИНСА ДУНО: "Ако прилагашъ само молитвата, въ този методъ има 50% изключения; ако прилагашъ само скръбьта и търпението, има 25% изключения; ако прилагашъ любовьта и радостьта, никакви изключения нѣма. Въ любовьта и радостьта влизатъ вѣрата, надеждата, молитвата, постоянството и търпението." (1918.07.21 "Радостни и търпеливи" ДАМ С42:71)

 

 

09.12.2017 г. 18,09 ч.

 

БЕИНСА ДУНО: "Който мисли само за себе си, нищо нѣма да постигне." (1918.07.21 "Радостни и търпеливи" ДАМ С42:73)

 

ВСЕКИ ВЕЛИКАН-ЕГОИСТ, огромен в собствните си очи и в очите на слепите, счита живота си, творчеството си, собственостите си и истината за свое лично притежание.

 

 

БЕИНСА ДУНО: "Природата помага 50% въ всички случаи: въ болести, въ мѫчнотии, въ страдания. Постѫпвайте и вие като природата. Ако помогнете на единъ човѣкъ 50%, оставете го той самъ да си помогне 50%. Не помагайте на никого изцѣло - сто на сто. Дойдете ли до човѣка, давайте 50%; дойдете ли до Бога, давайте сто на сто. Забелязано е, че майкитѣ изгубватъ онѣзи отъ децата си, които най-много обичатъ. Тѣ искатъ да имъ дадатъ сто на сто отъ онова, което иматъ, затова Богъ взима децата имъ при себе си. Нѣкои майки уморяватъ децата си отъ голѣма любовь." (1918.07.14 вич ДАМ С42:72)

 

10.12.2017 г. 15,15 ч.

 

БЕИНСА ДУНО: "Жената се оплаква отъ мѫжа си, че му е дала всичко, а му станала робиня. ТАМЪ е нейната погрѣшка. И мѫжътъ се оплаква отъ жена си, че е далъ всичко за нея, че ѝ станалъ робъ. ТАМЪ е неговата погрѣшка. Богъ не ви е пратилъ на земата да ставате роби и робини. Всѣки самъ е виновенъ за своето заробване." (1918.07.14 вич ДАМ С42:74)

 

 

10.12.2017 г. 19,50 ч.

 

БЕИНСА ДУНО: ОЩЕ ЕДНА СИНТЕЗА ЗА ИСКАНЕТО И ЖЕЛАНИЕТО : : "Искането е подтикъ, движение въ живота въ една или въ друга посока, предизвикано отъ човѣшкитѣ желания. Дето е животътъ, тамъ има и движение. Движението може да бѫде или въ хармония, или въ дисхармония съ Божиитѣ закони. Сѫщото може да се каже и за човѣшкитѣ мисли и желания." (1918.07.23 зам ДАМ С42:74). "Аз не ви казвам да не ядете, но ви казвам да ядете най-чистата, най-хубавата храна. Аз не ви казвам да не любите, но любете най-чистите, най-мъдрите, най-добрите и най-прекрасните хора. Аз не ви казвам да не четете, но четете най-хубавите книги, в които е изнесена Истината".

В СЛОВОТО ИМА БЕЗБРОЙ ТЕЗИ И АНТИТЕЗИ И НЕМАЛКО СИНТЕЗИ - ОБЕДИНЯВАЩИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, в които се изяснява в кои случаи важи утвърждението и в кои - отрицанието, във връзка с едно и също понятие. Един приятел-мъдрец с неудържимо творческо милене ни разкри, че не са само тия три категории: възможно е да има и супертези, ултратези, хипертези, холитези - и т.н. Но за класическата система по Хегел, даже марксистите някога се изказаха в свои официални академични издания за Учението на Петър Дънов като за "последователно диалектическо Учение". От своя страна, и други хора с искра Божия, между които и юдаисти, евангелисти, католици, православни, мохамедани, индуисти, будисти и др. изтъкват възхитено уникалността и божествеността на това Учение. Враговете на Истината, било явни противници на Учението, било псевдопривърженици, се борят съзнателно с диалектичността му, обявявайки някои понятия в него за изцяло отрицатлни, не виждайки или криейки ПЛОЖИТЕЛНИТЕ изказвания и СИНТЕЗИТЕ на Учителя Беинса Дуно; примерно - за материята, греха, страстта, плътта, желанията, човешката и животинската любов, влюбването, женитбата и т.н.

 

 

11.12.2017 г. 05,42 ч.

 

ВСЕКИ СИ ИЗБИРА САМ КОЙ, КЪДЕ И КАК ДА ГО ПОДСИГУРЯВА : :  БЕИНСА ДУНО: „Чрезъ чувствата човѣкъ се свързва съ душитѣ и ги опознава. На физическия свѣтъ хората изучаватъ нѣщата чрезъ сѣтивата си, а въ астралния свѣтъ — чрезъ чувствата си. И душитѣ иматъ мирисъ, вкусъ, тонъ - като физическитѣ предмети. Колкото по-фини сѫ чувствата на човѣка, толкова по-лесно може да познае дали една душа е отъ долния или отъ горния свѣтъ. Всѣки трѣбва да си зададе въпроса, отъ кой свѣтъ е като душа - дали е на мѣстото си въ физическия свѣтъ, има ли благородно сърдце и свѣтълъ умъ. /.../ Който има благородно сърдце и свѣтълъ умъ, той е праведенъ и добъръ човѣкъ. Искате ли да знаете дали сте праведенъ, духовенъ човѣкъ, огледайте се въ божественото огледало и се запитайте: имате ли нужното благоухание, сърдцето ви благо ли е, умътъ ви свѣтълъ ли е? Щомъ искате да знаете това, отъ разумния свѣтъ ще изпратятъ комисия да ви изпита. Тя ще провѣри уханието ви, благостьта на сърдцето ви, свѣтлината на ума ви, богатството ви; и като разбере какъ използувате даденитѣ ценности, ще опредѣли къмъ кои хора спадате. Тогава ще ви постави съответна бележка, както тукъ оценяватъ ученицитѣ, и ще ви изпрати при Бога за одобрение. Човѣкъ се изпитва въ всички свѣтове. Нѣкой мисли, че може да живѣе както иска и както разбира, че никой не държи смѣтка за това. Не е така - разумниятъ свѣтъ е точенъ, всичко тегли и преценява. ” (23.07.1918 зам ДАМ С42:78-79)

 

11.12.2017 г. 06,53 ч.

 

БЕИНСА ДУНО: "Какво означава лѣвата страна на Христа? — Работа на земята. — А дѣсната? — Работа на небето. Значи, който иска да седне отлѣво на Христа, той е слѣзълъ на земята да работи. Който иска да седне отдѣсно на Христа, той иска да работи на небето. Дали ще "седнешъ" отлѣво или отдѣсно на Христа, ТИ ТРѢБВА ДА РАБОТИШЪ." (23.07.1918 зам ДАМ С42:79)

НЕГОДЯЯТ ИСКА ДА МУ СЛУЖАТ, РОДЕНИЯТ ОТ БОГА СЛУЖИ. САМООКАЙВАНЕ ИЛИ САМОУРЕЖДАНЕ БЕЗ ИНТЕНЗИВНА РАБОТА ЗА БОГА, Т.Е. ЗА СТРАДАЩИТЕ И ЗА БЛИЖНИЯ, СЕ НАКАЗВА С ОТЧАЯНИЕ И СМЪРТ. Бог не ти е дал това тяло, за да го разкапваш!

 

 

12.12.2017 г. 09,13 ч.

 

ИЗБРАНИ МИСЛИ ОТ КНИГАТА „ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ” от Елеазар Хараш, Варна, 2017

Нека преди тях да прочетем няколко свещени мисли от Учителя, за да си припомним върховния ключ за разпознаване на Божественото: дълбокото уважение към братята си, ако сме родени в един и същ дом под покрива на Баща ни, или когато посещаваме друго учение, друг дом на Мъдростта:

„Няма по-красиво нещо от това да влезете в дом, където всички членове се уважават и почитат.” (4 август 1940, „Стотникът”)

„Да имат такова уважение и почитание, че да придават импулс и благороден стремеж в техните души.” (25 август 1922, „Беседа за младите”)

„...и затова към всички трябва да имате дълбоко почитание и уважение.” (Пътят на Ученика – „Духът на Господа”)

„Всѣки човѣкъ, който работи въ духовния свѣтъ честно, както и всѣки човѣкъ, който работи честно безъ изопачение на своята мисъль въ умствения свѣтъ, ние имаме къмъ него нашето почитание, нашата любовь и уважение. Къмъ всички тия хора ние ще имаме уважение, почитание, любовь - и всѣкога ще приемаме тѣхното мнѣние. Дали тѣ ще се проявятъ въ науката, въ образованието, въ изкуството, въ музиката, ние съ радость ще отворимъ тѣхната книга и ще четемъ. Всички тия хора, отъ памти-вѣка и досега, които работиха отъ душа въ пълния смисълъ на тази дума, не взеха първото мѣсто, а послѣдното мѣсто.” (15 февруари 1925, „Послѣдното мѣсто”)

ЕЛЕАЗАР ХАРАШ, ИЗБРАНИ МИСЛИ ОТ КНИГАТА МУ„ДРЕВНИ ОТКРОВЕНИЯ”, Варна, 2017:

„Но Древните знаели, че могат да Му посветят живота си. Така те се спасили от чистота, мъдрост и святост. Така те станали безкрайни.”

„Това е Слово, което е потекло. Това е Слово, което се е превърнало в постоянно течение. Ето защо Изворът постоянно тече: защото се храни от Словото.”

„Само Той може да ни научи да Го изричаме с Любов.”

„...и този Син постоянно ни подава Ръка. Но ние сме отвлечени от света, вместо от Зарама – Истината.”

„Словото, което избираме е Словото, което ни е избрало.”

„Всички събития без изключения произлизат от Бездънната Му Любов.”

„Те знаели, че в събитията умът търси правото си – и се проваля.”

„Той се дарява само на тази Чистота, която вижда Истината.”

„Умът не е Същност и затова той е нереалност.”

„Дарая обича да живее в чистотата и в порядъка, а умът обича властта. Властта е стар Азорим – паразит. Този паразит винаги ограбва човека. Този паразит отделя човека от Зарама – Истината.”

„Ангелите се хранят с Чистота. Серафимите се хранят с Любов. Боговете се хранят с Мъдрост. Старите Древни се хранят с Истината.”

„Дарахар решава на кого да даде Себе Си, Откровенията Си. Така Той се самосъхранява, а ние оцеляваме.”

„Само Смирението и Любовта виждат Истината. Смирението и Любовта имат право да докосват Истината.”

„Тя различава Мъдростта от знанието, защото Тя умее да се потапя в Непознатото.”

„Неговата граматика е Любовта, Неговият говор – Мъдростта.”

„Изкривената черна енергия е много алчна. Самоизяждайки себе си, тя яде от енергията на другите.”

„Само безумните са поискали ръкотворен дом, но някога и те ще се върнат във Вечния Дом.”

„Има само една цел. Само Единството е пътешествие от себе си към Храма. А тези от другата същност пътуват от себе си към смъртта и от смъртта към света. Те са пожелали себе си.”

„Опитът пълзи, а Любовта лети. Опитът винаги е бавен, когато не е одухотворен от Любовта.”

„Когато в древността слънцата се възхищавали от своята усмивка, покрай тях минала Аараявара. И тя излъчвала такова сияние, че всичките разбрали, че не са от тази безпределност – и те преживели някаква тъга. Слънцата светели, но на тях им било показано, че има нещо по-дълбоко от светлината, и това е Сиянието.”

„Древната Ааявара е създала възхищението, но в своята безпределност Тя е сияеща. Възхищението е само Лъч от Сиянието. В Безпределността възхищението умира, остава само Сияещата Пълнота.”

„Смирението е явление на Тишината, на Дълбочината. Смирението не е постижение. Гордостта е постижение и затова който постига, умира, а който живее в Истината – оживява.”

„Той е Върховното Нищо. Той движи Истината. Той е Случайността, която те намира. Случайността е създадена, за да се случват нещата.”

„Анхарат е Блага вест, Древнодвижеща се Ефирна Сила, която търси своите си – тези, които търсят правилата в Сърцето си, а не в Писанията. Древните знаели, че който се е завърнал в Сърцето си, той превъзхожда всички свещени Писания, защото Сърцето е написано преди Писанията.”

„Течащата Истина в нас. Тя тече върху нас и ни води в Чистия Път. Ние не съзнаваме, че тази течаща истина в нас решава задачите ни. Тази Течаща Истина не е обяснение, а нашето решение. И ние трябва да станем Вахая (жива вода) за другите за да им донесем Живота.”

„Да подадем ръка на същността си. Колкото повече се одухотворяваме, толкова повече оздравяваме.”

„Тайната на всепобеждаващата усмивка. Човек, който има Харавар – Здраве, - той се усмихва на плача си. Той има усмивка, която отива отвъд света. И тази усмивка е от Духа. Който няма дух и душа, той отива в собствената си тревога, за да учи уроците на тази тайна усмивка, която е всепобеждаваща.”

„Културата никога не е спасявала хората. Само Истината спасява и освобождава.”

„За какво жадува Истината? – Единствено за Безкрая, за Прапроизхода, за Пълната Свобода. Ако сме едно с Истината, тогава Истината ще върши в нас Истината. И ние ще станем духове на Изначалната Свобода.”

 

 

12.12.2017 г. 18,43 ч.

 

Какво иска да каже Jack Siegel с картината си „Сватба в Самария”?

БЕИНСА ДУНО: „Женитбата е необходима, за да се развиватъ мѫжътъ и жената, да придобиватъ нови качества и да изучаватъ Божиитѣ закони. - Може ли безъ женитба? - Въ широкъ смисълъ на думата, безъ женитба, т.е. безъ развитие на земята, не може. Всички се оплакватъ и казватъ: „Не трѣбва човѣкъ да се жени!” - Когато направи човѣка, Богъ го създаде мѫжки и женски полъ. Думитѣ „мѫжки и женски полъ” подразбиратъ Любовьта и Обичьта. Мѫжътъ представя Любовьта, а жената - Обичьта. Мѫжъ, който не люби, не е истински мѫжъ; жена, която не обича, не е истинска жена. Това е велика истина, която засѣга едновременно и мене, и васъ. Мѫжътъ трѣбва да бѫде облѣченъ съ нова дреха - съ дрехата на Любовьта, а жената - съ дрехата на Обичьта.” (1918.07.28 "Събличане и обличане" ДАМ С42:96)

 

 

12.12.2017 г. 20,14 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ ЗА ЛЮБОВТА И ОБИЧТА:

"По отношение на мене, Богъ е Любовь. По отношение на Бога, азъ съмъ Обичь. Следователно, азъ трѣбва да дамъ възможность на Божията Любовь да се прояви чрезъ мене. Само така умътъ ми може да бѫде свѣтълъ, а духътъ ми — силенъ и бодъръ." (1918.07.28 сио ДАМ С42:97)

"Душата, която очаква да я обичат, създава импулс на другата душа, която я обича. /.../ Който обича, произтича от СУБЕКТИВНИЯ свят, а обичаният създава ОБЕКТИВНИЯ свят на живота. Следователно, онзи, когото вие обичате, ВСЯКОГА ДАВА ИЗРАЗ НА ВАШАТА ОБИЧ - ЗАТОВА го обичате.  Но аз зная, че вие не сте обичали досега, нито сте били обичани. Туй, което вие наричате „обич“, то е било само спънка за вас; и като ви обичат, и то е било спънка. Аз говоря за ИСТИНСКАТА обич. Щом тя проникне в душата ви, веднага ще дойде едно просветление в ума ви, вие ще се намерите в хармония с всичката земя, с всичкия живот, с цялото битие, като че всичко ви е ясно и близко на душата. Всичко туй ще почувствувате,като обичате; и като обичате и като ви обичат, пак ще почувствувате същото. Тогава ще почувствате вътрешния смисъл на тази обич - и пак ще го преживеете. Тъй щото, това ще бъде за вашата бъдеща еволюция. Затуй, дето ви казвам да обичате и да ви обичат, вие ще учите хиляди години! Само когато преживеете ред съществувания, ще дойдете до онова вътрешно, дълбоко разбиране на нещата така реално. В туй отношение, аз не искам да направя един опит, понеже вие не можете да издържите. Ако при сегашните условия пусна тока на Обичта, вие ще трябва всинца да се намерите по корем - нито един няма да стане, само ще ритате, ще почувствувате, че умирате и ще кажете: „Стига, Господи!“ – Спира ви дишането, спира мисълта, изчезват животът и съзнанието. ТУЙ ще почувствувате, но вашата нервна система не е достатъчно калена, телата ви не са калени, за да могат да се възприемат тия силни вибрации. Затуй вие ще проявите и проверите тази обич в най-малкия размер. И тогава ще вземете и другите крачки напред. Разбира се, няма изведнъж, но полека-лека и съзнателно. Две правила ще ви дам, /.../: Ако искаш да обичаш, страх не трябва да имаш; ако искаш да те обичат, съмнение не трябва да имаш." (24.V.1922, „Страхът и съмнениено. Обичта”)

 

 

13.12.2017 г. 08,24 ч.

 

БЕИНСА ДУНО: „Човѣкъ има обуща не само на краката си, но и на рѫцетѣ, на ума, на сърцето си. Затова той трѣбва да събуе обущата си и отъ краката, и отъ рѫцетѣ, и отъ ума, и отъ сърдцето си. Има обуща на краката, които сѫ тѣсни и човѣкъ мѫчно ходи съ тѣхъ. Но има обуща и на ума, които сѫщо стѣгатъ човѣка - не може свободно да мисли. ЧУВАТЕ НѢКОЙ ДА КАЗВА, ЧЕ НЕГОВОТО ВѢРУЮ Е НАЙ-ДОБРО, НАЙ-ПРАВО. ДА СЕ МИСЛИ ТАКА, ТОВА ЗНАЧИ СТЕГНАТЪ, ОГРАНИЧЕНЪ УМЪ, Т.Е. УМЪ, ОБУТЪ ВЪ ТѢСНИ ОБУЩА.

ЕДНО е истинското вѣрую, ЕДНО е правото вѣрую! Всички други сѫ изопачени, окарикатурени образи на Eдинния, Истинския Образъ. ЕДНА е истинската и права религия - религията на Любовьта.” (1918.07.28 сио ДАМ С42:97)

 

 

13.12.2017 г. 10,14 ч.

 

БЕИНСА ДУНО - ШИРОКА КУЛТУРА : : „Когато ставате сутринь, мислете за всичко възвишено и благородно, за работата на великитѣ хора — музиканти, художници, писатели и поети.” (1918.07.28 сио ДАМ С42:92)

„Този Господь е Господь на Любовьта. Цѣлиятъ свѣтъ ТОЙ го е събудилъ, цѣлата култура ТОЙ е събудилъ! И ние сме призовани въ тази нова култура. Този, живиятъ Христосъ, трѣбва да се приеме навсѣкѫдѣ.” (8 априлъ, 1923, „Защо сте тъжни?”)

„Туй, което сега изучавате, втори път няма да го минете. В сегашната култура влизат не хиляди или един милион същества - тук влизат милиони същества, които взимат участие да реализират тази божествена мисъл.” (11 февруари 1923, „Съмнение и воля”)

 

 

13.12.2017 г . 15,17 ч.

 

БЕИНСА ДУНО: „Въ който день и часъ дойде въ ума ви една свѣтла мисъль и въ сърцето ви добро чувство и желание да помагате на слаби и на страдащи, благословението ще потече.” ( 1918.07.28 сио ДАМ С42:99)

 

 

13.12.2017 г. 18,01 ч.

 

БЕИНСА ДУНО:” Какъ ще приложи новото учение? - Преди да дойде мѫжътъ отъ работа, тя трѣбва да изчисти и измие стаята, да провѣтри въздуха и да тури на масата три саксийки: въ едната да има бѣло цвѣте, въ втората - синьо, а въ третата - розово. Докато мѫжътъ не се върне отъ работа, децата не трѣбва да влизатъ въ стаята. Следъ това тя да се помоли на Бога да възприеме мѫжътъ ѝ добродетелитѣ, които цвѣтята носятъ въ себе си. Като види, че той идва, тя трѣбва да го посрещне, да му предложи да измие краката му. Като мие краката му, да му напомни за неговата майка, която нѣкога е правила сѫщото. Следъ това да му даде вода да измие рѫцетѣ и лицето си.” (1918.07.28 сио ДАМ С42:99)

 

 

13.12.2017 г. 19,05 ч.

 

БЕИНСА ДУНО: ДУХОВНИ ОПИТИ, САМОЛЕКУВАНЕ И ЛЕКУВАНЕ - НЕОБХОДИМА САМОТА И ПОЧИВКА ОТ БЛИЗКИТЕ. „Като правите нѣкакъвъ опитъ, бѫдете самъ въ стаята си. Така е постѫпвалъ и Христосъ. Когато искалъ да излѣкува нѣкой боленъ, Той изпращалъ близкитѣ му навънъ и оставалъ самъ съ болния.” (1918.07.28 сио ДАМ С42:102-103)

 

13.12.2017 г. 19,05 ч.

 

БЕИНСА ДУНО: ДУХОВНИ ОПИТИ, САМОЛЕКУВАНЕ И ЛЕКУВАНЕ - НЕОБХОДИМА САМОТА И ПОЧИВКА ОТ БЛИЗКИТЕ. „Като правите нѣкакъвъ опитъ, бѫдете самъ въ стаята си. Така е постѫпвалъ и Христосъ. Когато искалъ да излѣкува нѣкой боленъ, Той изпращалъ близкитѣ му навънъ и оставалъ самъ съ болния.” (1918.07.28 сио ДАМ С42:102-103)

 

 

13.12.2017 г. 18,33 ч.

 

БЕИНСА ДУНО: „Колкото и пѫти да грѣшите, ще знаете, че пакъ ще изпълните Божията воля. — „Голѣмъ грѣшникъ съмъ!” - И като грѣшникъ, пакъ можешъ да изпълнишъ Божията воля - отъ ТЕБЪ зависи, отъ твоето добро желание и силна воля. Нѣкой може да е „праведенъ”, но нѣма желание да изпълни волята на Бога. За предпочитане е да бѫдешъ грѣшникъ, но да изпълнишъ Божията воля, отколкото да бѫдешъ „праведенъ” и да нѣмашъ готовность да изпълнишъ волята на своя Баща.” (1918.07.28 сио ДАМ С42:100)

 

 

 

14.12.2017 г. 23,42 ч.

 

ИЛЮСТРАЦИЯТА: вариант на картината „Хар и Хева” от Уилям Блейк по негови литературни персонажи, аналогични на Адам и Ева. Към темата за числото 999, изразяващо благуването на съществаята в най-съвършения свят на Бога.

14.12.2017 г. ИЗ ЕДИН СТРАНЕН РАЗГОВОР НА РАЗСЪМВАНЕ И СЪОТВЕТНИ МИСЛИ ОТ БЕСЕДИТЕ:

- Все пак, какво ще даде Сатурн тия три години в своя си знак? - Нищо няма да даде. Той не дава, а чисти. По-добър чистач от него няма. - Тогава? - Той чисти последствията от Числото на Звяра. Без Сатурн, като Чистач, досега нямаше да има нищо. - Много е говорено за това число... - Той чисти поразиите от лошия вкус. 666 ОЗНАЧАВА ВКУС КЪМ НЕЧИСТИ ИДЕИ И ЦЕЛИ, ВКУС КЪМ НЕЧИСТИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ И ВКУС КЪМ НЕЧИСТИ СЪЩЕСТВА И ВЕЩЕСТВА. Сатурн е любим Син на Бога, понеже изпълнява волята Му да тормози носителите на тия три вида вкус докрай, докато ги ликвидира.  - Това е точно обратното на Христовата милост и милостта на Майка Му. Те ни учат да бъдем добри и милостиви.  - Добри и милостиви няма. ИМА няколко на Земята - те са вечно млади и не умират. Останалите са съучастници, предатели. - ?!? - Те само си МИСЛЯТ, че са добри и милостиви. Това се ЗАЧИТА и присъдата им се намалява, но на практика са съучастници. Спират еволюцията на съществата и ги провалят още по-надълбоко в ада. Правят ги самоубийци и убийци. - ?!?? - Да обслужваш отровители и самоотровители и да им продължаваш живота – това какво е? Вкусът към нечисти същества и вещества е самоубийство, вкусът към нечисти преживявания е самоубийство, вкусът към нечисти учения е самоубийство. Да си добър с такива е убийство - Това е много сурово... - Когато Сатурн е на трон, с ТОВА се занимава. Помага на предателите по-често да си сменят телата, за да вървят напред.  - Невежите не са предатели, те просто имат лош вкус... - Невежите с лошия вкус са в ръцете на „добрите и милостивите”. Принудени са да проституират, за да получат помощта им. Сатурн има рентгетово зрение - почти не познава „добър” и „милостив”, който да не иска отблагодаряване.  - ТОГАВА ВЪПРОСЪТ Е КАКВО Е ЧИСТОТА И НЕЧИСТОТА. Чистачи има и в мафията, и в разузнаването... ВЪПРОСЪТ Е КОЙ Е „НОРМИРОВЧИКЪТ”, КАКВИ СА „НОРМИТЕ?”...

ЕТО НЯКОЛКО ОТГОВОРА до 1942 г.:

„Колко мъчно е човек да развие своя усет, да бъде правилен или да ВКУСВА нещата! Колко мъчно е да развие своя вкус, да бъде правилен, нормален. Някой път и усетът не е нормален. Тогава и впечатлението, което приемаме не е нормално. Уж разбираме, но нямаме онази мярка, с която да мерим, да имаме истинска представа за нещата. Ти пипаш, но имаш погрешно схващане. Или вкусваш нещо, но нямаш онази норма, имаш погрешно схващане за вкуса. Тогава започват да влизат в тебе без преглед нещата, от които човек се разболява. Много болести са дошли от вкуса. /.../ Вкусът, този инспектор, по някой път се подкупува. Може да го подкупиш лесно./.../ Да може безсмъртната храна човек да я намери някъде да си вкусне от нея - и веднага ще стане безсмъртен! Първото прегрешение започна с вкуса на човека. (16 юни 1937, „Пътят на музиката”)

„Някой казва: „Аз не мога да се огъна“. – Как ще се огънеш, когато ти липсват огънати линии? Такъв човек няма обхода, няма вкус. /.../. Каквато работа започне, не я свършва. Запише се в някое училище - и него не свършва. Там трябва да се огъва, а той не може. Някога пък се огъва там, където не трябва. /.../ Слабата памет се дължи на отсъствие на вкус, на обхода. /.../ Аз наричам идеален онзи човек, който има прави мисли, огъваем вкус и овални чувства. Според вас, в идеалния човек всичко е право – и мислите, и вкусът, и чувствата. - Не, такъв човек няма никакъв идеал! /.../ /Но има и едно външно, неправилно огъване у тщеславния човек и човека без силен ум/. Той само угажда на хората. И това не е лошо, но сам не може да се ползва от него. Който има силно развити чувства и желае само да се харесва на хората, нищо не постига. Да мислиш, че ще угодиш на хората и ще им се харесаш, ти си на крив път. /.../ И тъй, където работи умът, там са правите линии; където работи сърцето, там са овалните линии; където вкусът се изявява, там са огънатите линии. Значи между правите, огънатите и овалните линии има известно отношение. Творчеството на природата започва с правите линии, после идват огънатите, и най-после – овалните. Без прави линии няма творчество, те са началото. Те са идеалът, мярката за правилната обхода. Умът не може да работи без прави линии. Където са правите линии, там преобладава работата на ума. Който отлага нещата, умът му е слаб. Ако искаш да усилиш ума си, никога не отлагай! Силен е умът на човека, когато прилага волята си в действие. Значи, без воля умът не може да бъде силен.” (10 февруари 1933, „Отношение между линиите”)

„Човек има вкус, но той не се подчинява на онзи вътрешен импулс. Защото има вътре един правилен импулс, но човек не му се подчинява.” (18.X.1935, „Великите музиканти”)

„Ако твоят вкус го одобри, твоят живот се продължава най-малко с 40 години.” (25 декември 1932, „Ще влезе Духът”) - КОГАТО ИМАМЕ НЕУВРЕДЕН, БОЖЕСТВЕН ВКУС, НИЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ЖИВОТА СИ. Тази мисъл е изказана във връзка с храненето, с избора на добрия плод, обаче с колко ще ни се продължи животът ни, ако имаме божествен вкус към идеи, преживявания и същества от много по-висока еволюция?

„Не можеш да проявиш своя ум, ако нямаш реч, ако нямаш очи. Не можеш да проявиш своите добри чувства, ако нямаш ухо. И не можеш да добиеш разсъдък в тебе, да определиш качествата на нещата, ако нямаш вкус. Да вкусиш!” (15.XII.1935, „По новия начин. Коприненият конец”)

„Ето един човек с вкус, с желание да научи нещо - ДОБЪР е той! (15 май 1938, „Главните точки”)

„Външният образ на фарисея наглед е приличен. /.../ Човек с голямо самообладание, самоуважение, гордост, взискателност и тщеславие. Религиозно чувство ПРИТЕЖАВА, но едностранчиво развито; милосърдие ПРОЯВЯВА, но само към себе си и близките си. /.../ Човек с естетически вкус, но без поезия и обич към природата, към възвишеното и идеалното. Човек със силна вяра, но вяра само в СВОЯ ум; с голяма надежда, но надежда само в СВОЯТА сила. ИМА религия, но в тази религия почита, обожава само СЕБЕ СИ.” (5 октомври 1914, „Фарсей и митар”)

„Мислите ли, че в божествения свят има вкус? Там в какво седи вкусът? - Ако влезеш в Божествения свят, тия възвишени същества не вкусват ябълките, но едно същество от един възвишен свят, като вкуси твоята мисъл, ще почувства дали е сладка.” (14 април 1939, „Единният закон”)

„И от чисто християнско гледище, трябва да се намираме близо до този Извор. Живият Христос е Изворът, само трябва човек да знае как да пие от водата на този Извор. Не казвам, че вие не знаете да пиете, но пиете на 500 или 1000 километра далеч от Извора и тогава казвате, че знаете какъв е Христос... А пък не знаете колко други елементи са влезли в тази вода, размътили са я, заблудили са вашия вкус. Трябва да тръгнете нагоре по течението на реката. Пътят е малко дълъг, по краката ще излязат мехури, но като дойдете до Извора, ще кажете: „ТОВА разбирам вода!“. А онези, които не могат да отидат до Извора, ще пият мътна вода - мътна, защото пък без вода е още по-лошо. Аз ви казвам, макар и да ви излязат мехури по краката, идете при Извора и пийте от Неговата чиста вода. Като се върнете, ще имате бистър и свеж ум, добро сърце и широк поглед. Трябва много труд, много работа над себе си, за да може човек да приложи Христовото учение, да добие онези благоприятни резултати, които един ден ще го повдигнат да бъде съгражданин на Небето, да живее между светиите и ангелите.” (12 октомври 1914, „Условията на вечния живот”)

„Най-добрият слуга на разумността е окото, на интелигентността е носът, на волята е вкусът. Който няма вкус и не може да усеща нещата, той няма воля. Първо зрението и обонянието дават мнението си за нещата, после иде вкусът, а най-после – слухът. Той е старецът, който последен дава мнението си. Каквото той каже, всички му се подчиняват. Капиталът на човека е под негов контрол. Дойдеш ли до основния капитал на човека, ще се допиташ до слуха. Зрението има предвид капитала в обръщение. Обонянието работи с прихода на капитала, който е в обръщение. Вкусът изчислява колко и какви приходи има човек. Зрението, обонянието и вкусът определят вътрешните процеси в човешкия живот. Като знаете това, работете с ума, със сърцето и с волята си, за да развиете основния капитал, който Бог е вложил във вас, да го увеличите и да придобиете големи приходи.” (30 март 1932, „Възпитание на волята”)

„Ще започнеш с любов към Бога с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум, с всичката си сила! Второ, ще започнеш с любов към ближния. Третото положение: ще дойдеш до любовта към себе си. Любовта към себе си пак има потънкости – не само да угаждаш на себе си, на своя вкус, като дойдеш до себе си, ЩЕ МИСЛИШ.” (8 март 1942, „Най-лесното”)

„И тъй, положете вѣрата въ ума си, любовьта въ сърцето си, за да познаете Бога като Истина вѫтрѣ въ себе си. Познайте Бога, освободете се отъ всички стари връзки, че като дойде вашиятъ възлюбленъ, да го познаете. Знаете ли какъ му е името? – Не знаете... Въ Писанието се казва, че той ще дойде инкогнито и е сѫщество съ другъ, по-особенъ умъ отъ вашия. Ако знаете божествения езикъ, ще го познаете, ще се разберете. Вашиятъ възлюбленъ има особенъ знакъ, и ще го познаятъ само тѣзи, които сѫ го виждали. Ще кажете: „Той е!“ Сестрата ще каже: „Той е братъ ми!“ Приятельтъ ще каже: „Той е приятельтъ ми!“ Всѣки ще носи този знакъ на челото си и нѣма да има абсолютно никакво излъгване - и така ще се познаватъ хората. Сега хората казватъ, че дяволътъ дошълъ въ свѣта и турилъ печатъ. И наистина, само двама поставятъ печатъ на хората: Христосъ и дяволътъ. Въ какво се различаватъ тѣзи два печата? Ще ви обясня различието, за да не ви оставя въ невѣжество. Качествата на Христовия печатъ, печатътъ на Любовьта сѫ Любовь, радость, миръ, дълготърпѣние, кротость, смирение, благость, милосърдие, вѣра и въздържание. Печатътъ на дявола е 666 и нѣговитѣ качества сѫ прѣлюбодѣяние, плъть, чародѣйство, ревность, кощунство и т.н. Тѣзи сѫ качествата на двата печата, които сега се удрятъ върху челата на хората. Тѣзи печати ние ги разбираме и въ тѣхъ не можете да се излъжете по никой начинъ.Тъй че и Христосъ, и антихристъ поставятъ своитѣ печати. Не се плашете. Видите ли у нѣкой човѣкъ печата на Христа, подайте му братски рѫка! Видите ли на челото на нѣкой човѣкъ печата на антихриста, на дявола - заобиколете го! (13 мартъ 1921, „Новиятъ човѣкъ”)

"Какво означава числото 666? /.../Това число съществува, то е ОРГАНИЗАЦИЯ. Това са онези криви учения в света, на които хората се подчиниха. То е цяла една система. Злото в света не седи в самите хора - самите хора са изложени на едно хипнотическо състояние отвънка." (16 февруари, 1930, „Изпитай и виж“)

„666 е една банда разбойници, които чакат в гората.” (15.IV.1932, „Живи числа”)

„Числото 666 е число на човека на греха. Това число трябва да се превърне в 999, за да може човек да излезе от греха.” (12 февруари 1930, „Съчетания на числата”)

„В деветката се крият всички възможности за твоето повдигане. Като дойдеш до числото 999, не отлагай, в него са всички възможности. Ти имаш всички условия и в трите свята – във физическия, духовния и божествения. Започни да работиш!” (1 март 1931, „Първичната храна”)

„От всичките прераждания, които според едни окултисти са 777, според други – 999, а според трети – 9999, всичко 12 прераждания, според зодиите, могат да се срещнат ония души, който са свързани с великата любов. В такова съчетание вие ще бъдете гениални; и двамата ще свършите някаква велика работа на земята. В другите прераждания вие ще бъдете един обикновен човек, който ще свърши една обикновена работа. Необикновените, великите работи, се вършат само тогава, когато на земята се срещнат двама души, които истински се обичат, които са определени един за друг.” (15 януари 1939 год, „Ще го поставя над всичкия си имот”)

„9 – един божествен резултат, от който всеки един разумен човек може да благува. Ти може да намериш щастието си в числото 9. Единственото щастливо число, според мене, е числото 9. Ако повторите 9 в 99: туй е още по щастливото число. Ако го повторите три пъти – 999:, - то е най-щастливото число и в божествения свят, и в света на светиите, и на хората. 999 – туй значи да имате един разумен свят.” ( 13.V.1934, „Числото 153”)

„Божественият живот изисква от човека висок морал, който произтича от ума, сърцето, душата и духа. Следователно високият морал е вътрешно качество на човека. Той подразбира абсолютна чистота и безкористие. Отношенията ви към Бога, към ближния ви и към самия себе трябва да почиват на пълно безкористие и абсолютна чистота. Не е позволено на човека да използува ближния си в името Божие.” (7 юли 1922, „Основни закони”)

„Там, дето има светлина, там дето има чистота духовна и свобода Божествена, Духът се изявява. В изявената, проявена и осъществена Любов на Бога душата разкрива своите най-благородни черти. Имай живот и любов в душата; светлина и мъдрост в ума; чистота и мекота в сърцето; свобода и истина в Духа.” (Вечният Завет на Духа)

„Какво изисква Бог от човека в най-новата епоха, която идва вече в света? Пак чистота: чистота в мисли, чувства и действия. Истинският живот се основава върху чистотата. Всичко друго – къщи, имоти, пари, даже и знанието, са непотребни неща. – Защо? – Защото те имат отношение към временния живот. И най-голямото знание на земята не може да се сравни със знанието, което имат децата на небето.” (11 ноември 1931, „Двоен дял)

„Вие сте дошли на земята да развивате доброто и красивото, което е вложено във вас. Трябва ли да отлагате тая работа за друго прераждане? Дадени ви са всички благоприятни условия, да развиете едно нещо – шестото чувство. Повече не се иска от вас. От вас се иска да виждате нещата ясно, да ги чувствате право и да ги прилагате на място. Изгревът трябва да бъде образец на чистота, на светли мисли, на възвишени чувства и на благородни постъпки. Помагайте на ония, които страдат и се нуждаят. От Изгрева трябва да излязат хората на новото! И като виждат ясно нещата, да знаят как да помагат. Ние трябва да бъдем образец във всичко. Бъдете образци не на думи, а на дела. Не сте ли образци, думите ви ще бъдат глас в пустиня.” (18 октомври 1936, „Шестоато чувство”)

„Виноватъ е вкусътъ, трѣбва да има чистота въ вкуса. А чистотата ще дойде само при велики убѣждения.” (29 априлъ 1917 година, „Чистосърдечнитѣ”)

„Любовта изисква нещо повече от жертви. Жертвата е само закон за изкупление на нашите грехове. Когато човек изгуби своята чистота, той може да я възстанови само чрез закона за жертвата. Самопожертването е само закон да възстановим своята първоначална чистота, и след като я придобием, ще имаме основание да видим Бога, а като видим Бога, ще придобием онова истинско съзнание за нашето развитие. Това ще бъде първият ден на нашата еволюция, денят на изгряването на слънцето. Това слънце, като грее хиляди години в нас, ще издигне душата до оная висота, на която тя е била, преди да се разбие нашият кораб. И тъй, с жертвата се придобива чистотата, с чистотата се слага основа да видим Бога; а с виждането на Бога започва истинското съзнание, истинското развитие, еволюцията на душата, нейният живот. Следователно, когато кажем, че трябва да любим, подразбирам, ЧЕ ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕМ ДА ЖИВЕЕМ.” (1 януари 1922, „Сродните души”)

„Вие искате сега без новите идеи да бъдете щастливи, но без мекота и без чистота в света не можете да бъдете щастливи. /.../ Всичко има в света, но въпросът за чистотата и мекотата и за чистата мисъл - този въпрос не е разрешен. Като се дойде дотам, дяволът, казва: „Аз не разреших едно време този въпрос, там ме скъсаха...“ Като речеш на дявола да те учи на чистота, казва: „Там не бутай!...“ Пък кажи му мек да бъде. – „Ако аз исках мек да бъда..., казва, ...аз исках да бъда самостоятелен.“ Вие всички искате да бъдете самостоятелни. Самостоятелните хора не са меки хора.” (24 април 1936, „Увеличаване и размножаване”)

„В Любовта няма никакво престъпление. Две чисти води, като се съединят, не се опетняват. Една чиста и една нечиста като се съберат, се опетняват.” (7 юни 1942, „Всели се между нас”)

„Истинска работа е тази, която произлиза от Любовта. Без Любов никакви постижения не можете да получите. Ако имате някакви постижения, те са временни. Всяка мисъл, всяко чувство и всяка постъпка, които се основават на Любовта, са вечни. Някои се възмущават от целувките. Ако целувката е идеална, проникната от Любов, тя повдига човека. Ако целувката произлиза от трите свята – физически, духовен и Божествен, считаме я идеална. Значи всяко нещо, което има отношение едновременно и към трите свята, е чисто, възвишено и идеално. Ако то има отношение само към двата свята, в неговата чистота има една трета примес. Ако има отношение само към единия свят, две трети са примеси. Ето защо, задачата на всеки човек е да разглежда своите мисли, чувства и постъпки и да ги пречиства. ДОКАТО ДОЙДЕТЕ ДО СЪВЪРШЕНАТА ЧИСТОТА, БЛАГОДАРЕТЕ ЗА ВСИЧКО, КОЕТО СТАВА В ЖИВОТА.” (28 юли 1940, „Вечно обновяване”)

„Някой казва: „Влияние...“ - Влиянието е резултат на божествената чистота, която се проявява в нас. Чистотата е един резултат на Любовта.” (19 юни, 1938, „Три фази”)

„Майките посрещат децата си всякога голи. Голотата е израз на чистота. Само чистият може да бъде гол.” (1 август 1932, ”Опрони точки на живота”)

„И тъй, ние определяме Любовта така: три качества има в нейното проявление. Първо, когато Любовта се проявява в сърцето, произвежда най-нежното чувство - чувството, което прониква във всички други чувства! Следователно, то господства навсякъде, от него по-нежно чувство няма. То е за сърцето. Тогава при туй чувство ще се образува у вас ново сърце. Казва се в Писанието: „Ново сърце ще направя“. Там законът е същият. Туй чувство, като дойде, то ще създаде сърцето и ума ни ще се преобрази. Казва апостол Павел: „Ще се преобразим“. Как ще се преобразим? - Любовта, като дойде в ума, произвежда най-мекия поглед. Погледът има най-меката светлина - светлина, която прониква навсякъде и на която зреят най-добрите плодове; на тази светлина всичко расте и зрее. Това е второто качество на Любовта. Третото качество: когато тя се прояви в материалния живот, произвежда най-сладката дума. Тази дума няма да бъде нещо особено, тя ще бъде една обикновена дума, но само онзи, у когото се е проявила тази Любов, може да схване тази дума. Може да бъде обикновена дума: „Къде отиваш?“, но тази дума ще бъде тъй произнесена, тъй ще звучи, че вие през целия си живот ще я помните, винаги ще ви въодушевява. Следователно, най-нежното чувство, най-мекият поглед и най-сладката дума! Питам: Ако вие сега можете да кажете най-сладката дума, какво ще бъде за вас? – Щяхте да бъдете най-добрите ученици. Следователно, ако вие можете да кажете тази дума, всинца ще бъдат на небето. След като се прояви туй нежно чувство, то произвежда изящната Любов. Туй чувство произвежда и чистота. Само тогава можем да бъдем чисти. Без туй чувство, чистотата е невъзможна. Щом туй чувство се прояви в душата ви, тогава може да очаквате тази божествена чистота във вас. Второ, когато се появи този мек поглед, непременно ще дойде тази светлина в ума ви. И когато дойде сладката дума, непременно ще се прояви свободата в душата ви.  Следователно, това са трите качества, които трябва да имате. Вън от тях, колкото и да философствате, колкото и да си слагате каквото и да е друго определение, все ще се поставите на един фалшив път. Тия неща аз съм ги проверил 99 пъти, и опитите, които съм правил върху тази основа, са ми дали отлични резултати, без никакво изключение. Казвате: „Не може ли по друг начин?“ Аз казвам: Абсолютно не може! Аз съм опитал всички системи, разбирате ли? Всичко съм приложил. Тази система е система на Природата, тя е Божествена, тя е система без изключение.” (12 октомври 1922,” Практическо приложение на музиката”)

 

 

 

15.12.2017 г. 13,51 ч.

 

Грегг Брейден сообщает поразительную информацию о трех экспериментах с ДНК, которые доказывают, что МОЛЕКУЛА ДНК МОЖЕТ ИСЦЕЛИТЬСЯ ПРИ ПОМОЩИ ЧУВСТВ ЧЕЛОВЕКА. Было обнаружено, что переживание чувств любви, благодарности и восхищения ПОВЫШАЛО СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ ОРГАНИЗМА В 300 000 РАЗ!

ЖИВОТ ЗА ДОМА СИ И ЖИВОТ ЗА ВСИЧКИ „Ще кажете, че човѣкъ трѣбва да живѣе за дома си. Вѣрно е това, но домътъ, въ сравнение съ цѣлокупния животъ, представлява само малкия пръстъ на рѫката. Човѣкъ не живѣе само за малкия си пръстъ /.../.” (БЕИНСА ДУНО 1918.07.23 зам ДАМ С42:81)

Мнозина си мислят, че трябва да са само двама, трима или четирима в една молекула или в една верига от молекули, че чувства и валенции извън семейството не съществуват и не трябва да съществуват. А от пълното насищане на валенциите зависят здравето ни, видът ни и животът ни. Ето колко безкрайно важно е да изпитваме и предизвикваме благодарност, любов, щастие, радост и пр. поне сред най-близките си, ако нямаме повече валенции:

ЭКСПЕРИМЕНТ №2 От доноров были взяты лейкоциты из ДНК и помещены в специальные камеры для измерения электрических зарядов. В ходе эксперимента донора помещали в отдельную комнату и подвергали «стимулированию» при помощи видеоклипов, которые вызывали у человека различные эмоции. ДНК находилась в другой комнате того же здания. За донором и за ДНК велось наблюдение. По мере того, как донор «выдавал» пики эмоций, измеряемые электрическими импульсами, ДНК реагировала ИДЕНТИЧНЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ИМПУЛЬСАМИ В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ. Не было ни времени запаздывания, ни времени передачи сигнала. Пики и спады импульсов ДНК В ТОЧНОСТИ СОВПАДАЛИ по времени с пиками и спадами импульсов донора. Военные хотели узнать, на какое расстояние они смогут отдалить донора от его ДНК и продолжать получать такой же результат. Они прекратили исследования после того, как расстояние между донором и его ДНК составляло 50 миль, а результат эксперимента был всё ТОТ ЖЕ: не было ни времени запаздывания, ни времени передачи сигнала. ДНК и её донор проявляли идентичные реакции в одно и то же время. Что это может означать? Грегг Брейден говорит, что живые клетки обмениваются информацией через не признаваемую ранее форму энергии. На этот вид энергии не влияет ни время, ни расстояние. Это не локальная форма энергии, это энергия, которая существует везде и в любое время.

ЭКСПЕРИМЕНТ №3

Третий эксперимент был проведён Институтом Математики Сердца, а отчет, написанный об этом эксперименте, называется «Локальное и Нелокальное Воздействие Когерентных Частот Сердца на Конформационные Изменения ДНК». (Не обращайте внимание на название! Сама информация — потрясающа!) Этот эксперимент имеет непосредственное отношение к сибирской язве. Несколько ДНК плаценты (самой древней формы ДНК) были помещены в контейнер, в котором могли быть измерены её изменения. Обученным участникам эксперимента, каждый из которых был способен переживать сильные эмоции, раздали 28 пузырьков с этой ДНК. Всех участников опыта проинструктировали, как воспроизводить и переживать «нужные» чувства.

Было установлено, что в зависимости от чувств исследователей ДНК ИЗМЕНЯЛА СВОЮ ФОРМУ. Когда исследователи ЧУВСТВОВАЛИ благодарность, любовь и признательность, НАПРЯЖЕНИЕ ДНК СНИЖАЛОСЬ, а спираль распрямлялась и становилась длиннее. Когда исследователи ОЩУЩАЛИ страх, злость, разочарование или переживали стресс, то ДНК ЗАКРУЧИВАЛАСЬ и УПЛОТНЯЛАСЬ. Она становилась короче и ОТКЛЮЧАЛА многие из наших ДНК-кодов! Если вы когда-либо чувствовали себя «отключенными» негативными эмоциями, теперь вы понимаете, почему ваше тело было таким же образом «выключено». Коды ДНК включались, когда участники снова испытывали чувства любви, радости, благодарности и восхищения. Позже этот эксперимент проводился с ВИЧ-положительными пациентами. Было обнаружено, что переживание чувств любви, благодарности и восхищения повышало СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ организма в 300 000 раз. Здесь и находится ответ, который поможет вам всегда чувствовать себя хорошо, независимо от того, какой страшный вирус или бактерии находятся вокруг вас. Оставайтесь в состоянии радости, любви и восхищения! Эти эмоциональные изменения выходят далеко за рамки известных электромагнитных явлений. Люди, умеющие испытывать чувство глубокой любви, способны изменять форму своих ДНК. Грегг Брейден говорит, что это иллюстрирует признание новой формы энергии, связывающей всё творение. Эта энергия, похоже, представляет собой ПЛОТНО СОТКАННУЮ СЕТЬ, связывающую всё материальное. По существу, мы способны оказывать влияние на эту сеть творения через наши ВИБРАЦИИ. „ ВЫВОДЫ:

Чего же общего имеют эти эксперименты с существующей ситуацией? За всем этим стоит наука, определяющая, как мы сможем выбрать нужное время, чтобы оставаться в безопасности, независимо от того, что происходит вокруг. Как объясняет Грегг Брейден в «Эффекте Исайи», время имеет не только линейные характеристики (прошлое, настоящее и будущее), оно также имеет глубину. Глубина времени состоит из всех возможных молитв, которые когда-либо могли быть и были вознесены. Собственно, на все наши молитвы уже получен ответ. Мы лишь активизируем один из них, переживая его своими ЧУВСТВАМИ. ВОТ КАК мы создаем свою реальность — мы выбираем её своими чувствами. Наши чувства активизируют временной интервал через сеть творения, связывающую всю энергию и материю во Вселенной.

Помните Вселенский закон, что мы притягиваем к себе то, на чем концентрируем своё внимание? Если вы фокусируетесь на страхе, тем самым вы посылаете сигнал Вселенной дать вам то, чего вы боитесь. Но если вы настроитесь на чувства радости, любви, благодарности или восхищения, и сконцентрируетесь на привнесении еще больше этих качеств в вашу жизнь, то тогда вы автоматически сможете избежать всего негативного. Своими чувствами вы будете выбирать иной ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ.

Вы можете предотвратить вероятность заболеть сибирской язвой или гриппом, другими вирусными и прочими заболеваниями, если будете стремиться испытывать только позитивные чувства, способные поддерживать иммунную систему на невероятно высоком уровне. Таким образом, вы получаете защиту от чего бы то ни было: найдите то, что будет радовать вас каждый день, или час, или всего несколько минут в день. Это самая лёгкая и самая лучшая защита, которая может у вас быть. А если ничего «не находится», то будьте довольны тем, что Вселенная уже поймала всех преступников!опубликовано econet.ru

Автор: Грегг Брейден

 

 

15.12.2017 г. 16,42 ч.

 

НАПУСКАНЕ НА СТАРОТО: "Това, което днесъ ви говоря, е малко мѫчно за прилагане. Защо? - Защото сте се отклонили отъ правия пѫть и мѫчно можете да се върнете назадъ. Какво трѣбва да направи водата, която се е отбила отъ пѫтя си? - Да се върне назадъ, не може. Нищо друго не ѝ остава, освенъ да си направи новъ пѫть. Щомъ е така, и на васъ казвамъ: не се обезсърчавайте, напуснете старата вада и си направете нова." (1918.07.23 зам ДАМ С42:82)

ВЪПРОСЪТ Е ОБАЧЕ ДАЛИ В НОВИЯ СИ ПЪТ ЩЕ ЖИВЕЕМ ПО НОВ НАЧИН - ИЛИ ЩЕ СИ ПРАВИМ СЪЩИТЕ ЛОДКИ И КОРАБЧЕТА СЪС СПЪТНИЦИ, КОИТО НЕ ОБИЧАТ ПРИЯТЕЛИТЕ НИ И БОГА.

„И тъй, работете с Любовта, като начало на Добродетелта. Никога не се поддавайте на влиянието на чужди мисли, дошли отвън някъде. И вие не налагайте своите убеждения на хора, които не са готови. Ако им се наложите, вие ги излагате на опасност. Всяко пиле трябва да излезе от черупката точно на времето си. Щом прилагате Любовта в живота си, ТОВА е приложение на Новото Учение! За да видя как го прилагате, аз ще посетя гостилниците ви, домовете ви, научните ви кабинети, лабораториите ви, беседите ви - и ако видя Новото, ще остана между вас; ако нищо ново не намеря, ще взема шапката си и след 2,000 години пак ще ви посетя.” (4 юли 1928, „Новото на Добродетелта”)

 

 

15.12.2017 г. 18,51 ч.

 

А Царят в отговор ще им рече: „Истина ви казвам: понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на МЕНЕ сте го направили. (Матей 25:40)

- Моля те, роди ме от свестен баща!

„Какъвъ е планътъ, който Богъ е опредѣлилъ за човѣка? — Той го e изпратилъ на земята да работи съ ума, сърдцето, душата и духа си и да се развива. Христосъ слѣзе на земята да научи хората какъ да живѣятъ и да работятъ правилно. Той внася свѣтли мисли въ човѣшкия умъ, благородни и възвишени чувства и желания въ сърцето му и така повдига духа му, прави го силенъ и бодъръ. Мнозина очакватъ Христа да слѣзе отъ облацитѣ, но вмѣсто да видятъ това, главитѣ имъ се пълнятъ съ мъгли. Христосъ хлопа на вратата на вашето сърдце, а вие гледате горе нѣкѫде и се чудите кѫде ли се тропа... Не гледайте нагоре! Той нѣма да дойде оттамъ, но гледайте къмъ вратата на сърдцето си, дето се хлопа. ТАМЪ е Христосъ! Отворете вратата си и Го поканете вѫтре.” (1918.07.23 зам ДАМ С42:83)

 

ТОВА Е ПОВТАРЯНО БЕЗБРОЙ ПЪТИ, НО ЗНАЕ ЛИ НЯКОЙ КАКВО ЗНАЧИ И КАК СЕ ПРИЕМЕ ХРИСТОС В СЪРЦЕТО? КОМУ НИЕ ОТДАВАМЕ СЪРЦЕТО СИ?

 

 

15.12.2017 г. 20,35 ч.

 

БЕИНСА ДУНО: „Желая на всички хора да започнатъ новъ животъ и да се вслушватъ въ своитѣ възторжени и възвишени желания. За това се изисква свѣтълъ умъ, благородно сърдце и възпитана, силна воля."  (1918.07.23 зам ДАМ С42:84)

В МИЛОСЪРДИЕТО СИ БОГ ДОПУСКА И ИГРИТЕ И ЗАБАВЛЕНИЯТА, защото в тях има чувства. Без чувства не би оцеляло нито едно същество.

„Ние можем да си създадем хиляди забавления, още по-благородни. Светът е създаден - ние не сме използвали още природата и онова, което Бог е вложил в нея - толкова забавления има, а ние още не сме ги изпитали! А сега се проповядва, че земята била „юдол плачевен“... - Тази земя е едно велико училище и ние трябва да изучаваме всички блага, които Бог е внесъл, и върху тази земя да потърсим Неговото Царство.” (26 февруари 1922, „Царство Божие”)

СЪДЪРЖАНИЕ
/