Книга 21


17.XII.130(1994)
В.Търново

РАЗУМНИТЕ ДЕВИЦИ


Разумните и неразумните девици – F.W.Von Schadow (1788-1862)

19,34ч.

- Може ли да се даде точния асцедент на Нели М.?

- Да. 17º57´24´´79..... (дадено в 19ч.38м.)

- Има ли да се каже нещо друго за нея сега?

- Ясновселената ни се открива чрез Н. по особен начин. Покрит асуин продажник го не лочи. Същест­вата с покрит асуин следват пътя на Небесната Дева. Те обменят асуин рядко, и то само с подобни. Няма по-икономични ангели от тях: те не прахосват даденото от Духа, но го кътат в най-дълбоките ракли на Принца Небесен. На тях нищо не им трябва, защото имат всичко. Писанието неведнъж ги описва в бяло облекло; а в Новия Завет това са "разумните девици". Принцовете Небесни слизат само при ра­зумни девици. Всички неразумни не опазват маслото си – те го разпиляват по просяци.


Направи небокартата й по всички правила и ще ви говоря по нея.
Опрял е нож до струната на егото ти; пресява­нето продължава. Нямаш лична вина, но праната не се натрупва пълноценно. Просто, остават мили­метри! В подходящ момент се намесвам – прескача­нето ще бъде успешно.

Отόн, оторόн, оторнόн!

Превъзмогването е на хоризонта.

В оригинала са изобразени три вида движение на Силата, с които е завършил горният текст: окръжност, обратна на часовата стрелка; права вертикално в двете посоки; и трето движение – същото с малкък диапазон, което се превръща после в спиралообразно, разширява радиуса и се затваря в ок­ръжност. И трите движения са по три пъти.
20,04ч.

22.12.1994г. 11,28ч. 1.Да не би предупреждението накрая да е не за Н., а за мен? Понеже следва веднага след думите: "Нап­рави небокартата й"? 2. Какво означават трите знака нак­рая?

- Аз го казах на Н.
 Първият ви е известен, вторият означава раз­ширяване на съзнанието, а третият – снемане на разширеното съзнание в яснофизата. Живот на Пра­лайя с разширено съзнание. По-точно – самосъзнание и подсъзнание, милващи свои.


В оригинала накрая има начертана спирала, развиваща се надясно и покриваща нагоре 4 реда от текста. Написано е, че се е получило разширение и ускоряване на въртенето до безк­райност!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.