Книга 12

28.ХІ.124(1988)г.
София-Изгрев


ЗА ТЕЛЕПОРТАЦИЯТА, ПЕНТАГРАМИКАТА
 И СИЛАТА НА БРАТА


            - Възможно ли е да се телепортирам; и ако е възможно, как се извършва телепортацията? – пита КТК.

          - Далекопреносът се дава на посветени с Пето посвещение. Това означава “сол” - плод на сполучлива реакция между киселина и основа. Основата е Любовта, киселината – Мъдростта. Сами разбирате тогава защо със солта човек става свободен. Истината прави съществата свободни.
          Посветеният с ранг на Брат се подлага на нечовешки страдания и проблеми, обикновено минава през насилствена смърт и после възкръсва. Казвал съм ви, че възкресенията досега стават по пътя на киселините. Възкресение чрез основна реакция досега Аз не зная на вашата планета. Самият Аз съм възкръсвал неведнъж само чрез киселинно трансформиране. Учителите са съвършено подобие на Бога- Отца, ала и те са зависими от онова, което ги допълва, а то е ученикът. Само ученикът може да достави оная основа на Учителя, с която реакцията да достигне до сол. Само Учителят може да достави оная киселина на ученика, с която солта да бъде реализирана. Учителите постигат солта вече триста хиляди години по пътя на страданията, самотата, болката, противоречията и пр. Последната песен, която ви дадох, представлява именно такава сол. («Странник съм в този свят», дадена на 16.06.1941г. на Витоша, Ел Шадай. Защо тук я нарича «последната», след като до края на 1944 г. е дал още песни, не е известно – б.п.)
          Утре се очаква и ти да поведеш сродните си души по пътя на основата, сдружена с киселината като сестра и брат. Телепортацията тогава ще стане възможна. Съвсем наскоро се очаква да ви се дадат и невидимост по желание, ясновидство, яснослушане, лечителски дарби, психометрия, соединение с братя от космоса и от невидимия свят. На някои вече се дадоха подобни средства, но те нямат право да ги предават на оглашените.
          Сега приемете, че страданието остава все още първият метод и че дори Словото и Делото остават след него по важност. Само обществените ви задължения и кармичните плащания са онова, от което не трябва и не можете да се освободите. Тъкмо в този развален свят се изпитва по какво се отличавате от адските същества – сред изпитанията, всеки оголва същността си.
          Така, телепортацията се дава на Брата. На Мистика под него се дава излъчването на по-тънките тела в по-тънките светове. А на Мъдреца под тях се дава ясномислене, ясновиждане, ясночуване, ясноусещане. Така че, преценете сами: ако сте ясновъзприемащи Трите Вселени и сред тях няма голям или малък обект, който да ви е непознат, вие сте Мъдрец – ученик от Трета степен. Щом се научите да се вселявате в телата на всички същества в Битието, пренасяйки душата си, то вие сте хора на Любовта – ученици на Преображението. Ако и това го имате, то вече се отваря помагането на душите. Ако делата на вярата в Първото посвещение са ти най-скъпи, ти си още далече от Брата. Ако апостолското рвение да се разпространява Словото ти прави неприятни всички останали неща в света, ти си все още далече от Брата. Потънеш ли в съзерцание на микросвета и макросвета, прехласнат от чудесата на Създателя, ти също се дразниш от външния свят и още си далече от Брата. Почнеш ли да скиташ между звездите, по световете, излъчвайки своята по-горна обвивка, и въобще не се сещаш, че си човек на земята, освен по страданието, което те приковава в някоя болница или с някой недъг – в повечето случаи така е с мистиците. Ала те също още не са Братя.
          "Брат" се нарича Посветен от Пети ранг, който се посвещава на по-долните си братя с огромното желание е най-силен импулс да поеме кръста им върху плещите си. Той поема болести, поема природни бедствия, поема кървави разпри в пространството, поема опасности от войни и технологически катастрофи, поема лична карма на отделни същества и колективна карма на групи от сродни души, нации и човечества. Ето защо, Посветеният от Пети ранг открива път към Възкресението, към ползване плодовете от Дървото на Живота. При него не само клоните, но и корените са с гигантски размери и сила. Той не живее само от въздуха и слънцето, но и от влагата и земята. Нему клоните и плодовете са мощни, именно защото корените му са такива. А корените са титанично силни точно толкова, колкото клоните, плодовете и листата, затова посветеният ученик на последната степен на Пентаграмния път живее в небето тъй леко, колкото силно се вкоренява в земята.Това тъкмо пробужда в него силата на плодоносене, образуването на семе, с което той продължава рода на Божествените Цивилизации по планетите.
Скръбта на Брата не произтича от нуждата да се освободи от корените, от неблагоприятните условия на живота, а от случаите, в които няма баланс между корени и клони. Така за всички останали ученици от по-долните степени гниенето на листата, плода и семето представляват неимоверно, ужасно страдание, но Братът на страдащите знае: щом изгние самото семе, тогава то ще възкръсне. Нещо повече: дори и Братът обикновено не знае, че ще възкръсне, понеже неговото необятно смирение не му позволява да се мисли за нещо повече от обикновен човек, с обикновени дарби и недостатъци. Затова възкресението, невидимостта, далекодейството, далекопреносът, преобразяването във формите на останалите същества и неща в Битието стават изненадващо за такъв ученик, като той мисли, че това му се дава даром, понеже се счита за недостоен. А всъщност той вече ги е изработил тия способности, понеже се е смирил да изгние в най-неблагоприятните условия на живота. Той се справя с всички трудности и остава с положителна мисъл, с добро чувство към всички наоколо.
          При телепортиране има формула, има специално движение, а има и проверовъчен поиск. (Както се вижда, и тук Елма употребява русизми. Обяснява, че това е подготовка на Словото за идването Му в Кавказ в 30-те години на 21 век. В последните денонощия до 27.12.1944г., когато външно Учителят е бил «в безсъзнание», е «бълнувал» на руски език – б.п.) За да се озовеш на едно място мигновено, ти трябва да си проверил първо свободно ли е, понеже ако не се пренесеш с точност до микрон, ти можеш да убиеш някого или себе си да убиеш. Затова телепортиращите се първо се излъчват, отиват на нужното място с причинното си тяло, което Аз нарекох “принципно”, и едва тогава повикват и физическото. Това става за нищожни части от секундата, ала без предварително присъствие телепортацията е невъзможна.
          Служенето на всички отваря пътя към телепортацията. Ако за тебе няма по-близък човек от всеки останал познат или непознат, ако няма същество, по-долно от човека, на което ти да не си готов да услужиш; ако си готов да се пожертваш за мравката точно тъй пламенно, както го правиш и за архангела, единият ти крак е стъпил вече в Братството. Ако си готов да изпълниш Волята Божия с радост и щастие, независимо от това дали се иска да станеш просяк, цар или микроба, ти си вече на прага на освобождението! Посветеният от този ранг няма нищо свое – всичко е раздал, всичко раздава до шушка и остава само с ония неща, които му се подаряват от Бога и ближните. При това той не се отказва от обществено участие, понеже там се проявяват и най-големите противоречия и страдания, а туй е единственото условие да почне да гние семката. Като те хвърлят в производството, в тъмницата, на война или в някое адско семейство, ти изпитваш чудовищно страдание поради отчуждението на твоя дух от това, което му се иска да прави, трябва да прави и може да прави.
          Ала туй не означава, че вие трябва сами да търсите тия страдания. Не, в никакъв случай! Вие се посвещавате на основния импулс с всичка сила, с цялата си титаническа жажда за работа, творчество и блаженство, а се оставяте в ръцете на обстоятелствата само дотолкова, доколкото те са неизбежни. Щом са те вързали и не можеш да мръднеш, значи това е волята Божия. Вече при тия условия, ти ще правиш опити да плащаш или поемаш товара на другите – без да роптаеш, без да проклинаш, без да се отчайваш. Тука вече собствената работа остава на второ място, понеже Бог е преценил, че като страдалец и мост, като носеща конструкция ти ще си по-полезен от ония, които се изявяват – “свободните”. “Щастливите”, на които шансовете работят в този разкапан свят, са или още твърде зелени духовно, или – в много редки случаи – получават компенсация за добрини, извършени в миналото. Те и да се скъсат, не могат да попаднат при лоши условия, понеже първите трябва да навъртят престъпления, за да им се оголи същността, а вторите трябва да блаженстват за определено време. Оня обаче, който се изкачва на Голгота с кръста на човечеството на рамо, няма право да си мисли за свобода. Неговата кръв и пот спасяват света в момента и дават възможност на стотици музиканти да музицират, на художници да рисуват, на поетите - да се реят из своите светове. Без здание няма нито рояли, нито органи, нито цигулки; няма нито книги, нито платна на живописци, нито сладки философски разговори, нито целувки и прегръдки на съпрузи и влюбени...
          За да могат простите да си получат шансовете, а добрите – своята награда, Братът на човечеството трябва да е носеща конструкция, скала, арматура. По тази причина микровъзкресенията, телепортацията, метаморфозите, Бялата магия и още ред неизвестни вам чудотворски дарби на Брата от Пети ранг се пробуждат, именно защото той е натоварен със страданията на всички останали, в качеството си на носеща конструкция. Тъй като той приема напрежението с благодарност, с едно особено вътрешно блаженство, което изключва всякакво недоволство, то атмосферите на света, тъй огромни, в един чудесен миг превръщат в него въглена в диамант, егоизма – в “Его” (Аз), себичността – в “Себе” (Дух), а киселината в него се свързва с основата по всички правила и той става един от ония, за които съм казвал: ”Вие сте солта на Земята!”
          Тъй че няма да дам никаква формула, нито специалните движения, с които се постигат дарбите на посветения от Пети ранг, докато не свикнете с мисълта, че сте абсолютно сами, че сте «странници в тоя свят» и никого не познавате, освен Бога, Господа Бога ваш; когато престанете да имате по-близки и по-далечни, по-симпатични и по-антипатични, по-приятни и по-неприятни, а се примирите с участта на житното зърно, което е готово да изгние в мрачната, черна почва, без да има никаква надежда дали ще възкръсне.
          С това, братко, не казвам, че си много далеч от тоя стадий, понеже ти вече отдавна имаш смирението. И тъй като работата на Нивата Божия и изпълнението на Волята Божия тебе те вълнуват повече от всичко, то по пътя към трансформациите ще ти оставя няколко насърчаващи, нови средства, които ще се задействат, всяко на своето време, както и досега се задействаха нещата, които те изненадаха. Важното е да се проумее окончателно едно: за ученика не съществуват понятия като “нямам сили”, “не мога”, “не ми се иска”. Ученикът иска всичко, което иска Учителят му; а онова, което ви налага животът и от което не можете да избягате по никой начин, е тъкмо гласът на Бога, на Господа, на вашия сърдечен Учител.
          След пет години отново ми поискай сведения за метода на далекопреноса. Ако си изгнил достатъчно и зародишът е възкръснал, то ще ти я дам и без нужда от специална формула, понеже Бялото Братство постига нещата с формули и движения на второ място, а на първо място – чрез интензивно желание.
Когато Любовта към Бога у вас стигне най-пределно напрежение, то вие се озовавате пред Бога. Когато обичаш някого с обич, стигнала до бяло от напрежение, то вие се озовавате при него мигновено, независимо от време и разстояние. Ако някой Ми казва, че обичал някого, а “обстоятелствата” ги разделяли, то Аз и всичките ангели му си подсмиваме... Обстоятелства, по-силни от Любовта, означават антилюбов или любов слаба, кекава, човешка. Същото е и с телепортацията. Ако ти искаш да бъдеш в една парижка компютърна печатница, за да положиш дискета в печатащото устройство през нощта, когато никой няма, да изключиш с мисълта си всички аларми и да отпечаташ нужното ти количество материали със Словото, то ти ще се озовеш там незабавно, ако си нажежен до бяло от любов към Словото! После ще препратиш всички тия материали, пак чрез далекопреноса. Ако ти си нажежен до бяло от любов към Делото, ще се озовеш незабавно при някой мултимилиардер, чиято дъщеря е болна неизлечимо, ще докоснеш рожбата му - и тя ще оживее. Тогава колко милиарда ще влязат в касата на Братството, за да развиваш Делото? Петдесятницата, с която са известни твоите последователи, е нищо в сравнение с чудесата, които вие, верните, ще извършите с влизането на Плутон в Скорпиона! А когато влезе в Стрелеца, тогава ви каня на космически пътешествия...
            - Постига ли “Братът” съединяване с Цялото и загубване на своето Аз?
            - Братът от Пети ранг, който е получил Голямото Възкресение и дарбите на бялата магия, на всички мутации, метаморфози, лечителни сили и пр., не загубва своята индивидуалност с приемане на волята Божия а, напротив, той е най-индивидуалвизираният от всички. Само че, освен индивидуализацията, при него има и обратното, колективното съзнание, което липсва на индивидуалистите. Първото Аз нарекох “свръхсъзнание”, а второто – “подсъзнание”. Съзнанието и самосъзнанието, наистина, ще изгорят като безполезни хартийки с настъпването на новата ера на земята, което ще рече, че вие вече няма да се стремите към одобряване на качествата ви от туземното население, нито ще правите някакви стабилни емоционални или социални връзки с туземци. Докато сте вързани, ще играете и на това дайре, ала когато се научите да се развързвате, дресираните ще продължат да си подскачат, а вие ще плувате из космоса...
 Какво значи хармония между подсъзнание и свръхсъзнание? – Това значи, че когато Бог иска нещо от тебе, ти се подчиняваш абсолютно доброволно (можеш и да не се подчиниш, защото имаш свободна воля, за това Бог няма да те накаже) и изпълняваш онова, което се иска от тебе. Може да те прати с мисията на архангел да отнемеш някоя душа, да предизвикаш земетресение със стотици хиляди жертви или да основеш ново братство на безсмъртните в някоя далечна галактика. Може да те помоли да се превърнеш в нищожен електрон и да проседиш в някоя метална решетка сто хиляди години! Къде ти отива тогава свободата? Ала ти го правиш, защото сам Той те е помолил. И когато те освободи от Своята молба, ти вече си свободен да проявишсвоята индивидуалност, да твориш и живееш тъй, както го иска сърцето ти. Това Аз наричам свръхсъзнание! Тогава сам Бог не те моли за нищо - и няма сила в света, която да те отклони от изпълнението на твоята собствена божествена воля.
          Така че, туй е разрешението на въпроса: колективната Божия Воля и твоята индивидуална, лична божествена воля се редуват. Важното е, когато се отдаваш на едната, да не се тревожиш защо е в спящо състояние другата.
Така е, докато сте на Земята; когато дойде Новата Земя и Новото Небе, тогава няма да има редуване, а тия работи ще стават едновременно. Както има такива певци по други светове – те могат да пеят на няколко гласа като цели хорове, като цели огромни оркестри. Ето, в един такъв божествен оркестър на колективната воля вашето соло може да се издигне с неподражаема красота и прекрасност, за да видят и чуят останалите, че волята на оркестъра и волята на солиста могат да бъдат в абсолютна хармония!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.