Книга 14

11.VII.126(1990)г
София-Изгрев

ЗА АНГЕЛИТЕ "АОН", ЗА ОНТРИАДАТА И ОЛИВЪР КРОМУЪЛ
ЖЛО / за ЕДФ и за един Рицар


В Шандолен се запознахме с още една сродна душа – българка, триумфираща по световните оперни сцени. Възвикването на спонтанно приятелство стана причина тя да довери една своя най-съкровена тайна. Един Рицар, нейна сродна душа от вековете, посещавал, когато можел, някои от нейните, спектакли по света, където тя имала централна роля. Срещите им от разстояние в тази романтична история били нещо изключително, раждали в душата й удивителни космични преживявания и видения. Той тук е изобразен в едно от предишните му прераждания, за което Елма говори в това осияние. Няма как да се каже кой е сега, по чисто човешки съображения. Достатъчно е да се знае, че и днес той прилича на себе си от показания портрет и че продължава да играе роля за доброто на България, колкото и да му пречат и да не го разбират. Не че има безгрешни хора, освен светците и Учителите, но душата на този човек играе роля повече със страданията си, отколкото с политическото си участие. Същото важи и за баща му, който е спасил стотици хиляди хора от сигурна смърт. За Бащата на Рицаря сме споменавали и другаде - за една неслучайна среща в Чамкория на един конник с едно бебе... В послединя момент той е изправил коня си на задните крака, за да не връхлети върху минаващата количка по една напречна алея. Адютантът се учудил на тази реакция, но Бащата на Рицаря казал: "Дете минава!". Един ден в акаша ще се види какви процеси са се развили с годините поради този случай и как ще се преплетат отново съдбите на героите, включително и на тези от осиянието. За човешкия свят за някои може да е огорчение, когато една душа обича повече души, но са Бога това е най-голямата радост и щастие и въплъщение на крайната цел на вселенската еволюция, абсолютен и тотален апотеоз на съвършенството и пълно възвръщане в Абсолюта. Но да видим какво е казал Елма през 1990 година за тази Приятелка и този Рицар. Тук той се обръща към нея:

22,28ч.
С могъщата сила с печата Господен, Аз те свързах някога с Канцлера на Кралския Печат. Това бе Лорд-Канцлер, когото Англия и светът - и историята - няма никога да забравят. Толкова сила, мощ и душевно благородство Албион не бе виждала отдавна - и твоята поява на полето на битката между Доброто и Злото тогава реши съдбата на английския народ за векове. Лорд-Канцлерът имаше нужда от чутка и нежна душа, която да го разбира дълбоко и да може да го обича от разстояние. Благодарение на тебе, Провидението проведе закони, които освободиха народа от робство, направи истинския човек да бъде почитан и талантът да види признание. Понякога зад планини от политика и история седи едно трептящо сърце, което познава Любовта и умее да се откликва.
Ти си "аoн" - ангел на взрива и на залпа. Аон са най-разумните ангели в женската област на будическия свят, които се проявяват по мъжки. Те владеят всички спектри на душата - от висините на ясновселената до дълбините на етера. Това са чаровни създания, за които няма пречки по Трите Вселени, колкото и абсурдно да изглежда това - понеже духовните ангели, към които спадат аон, нямат достъп до Божествения свят, с изключение единствено на самите аон. На първо място, аон свободно проникват в ултравселената от полето на супервселената, а след тях са само серафимите. Серафимите и ангелите аон имат отворено холическо тяло за божествената вселена, понеже не се ограничават от правила и канони, а се отдават на вътрешния си импулс безостатъчно. Аон работят продължително, съсредоточено и филигранно в течение на множество вечности, докато подготвят взрива и промяната. За тях съвършенството се отлива в брилянтна, елмазена форма, благодарение на великото им търпение и точния прицел в течение на векове, и то векове не човешки.
Преди всичко, ангелите аон нямат понятие за съд. Те никога не се молят на Бога, нито на Космическата Правда, някой да бъде осъден за деянията си. Всяко отклонение от тази ос на ангел-аон го хвърля в неописуем душевен смут и обърква всичките му пътища. Ангелът-аон знае по-добре от всички, че Небето си знае работата и че никой, освен Бог, няма право да определя кой е грешен и кой - безгрешен.
Твоята монада не е искра Божия. Тя е особен сноп от няколкостотин искри, които обаче не са полиада. Полиадата е сноп от един стрък, произхождащ от една единствена монада, и затова тя може да се нарече букет от едно цвете. Онтриадата, както е при тебе, представлява мултиплицирана оригинална монада по решение на Вечния Дух, с цел блясъкът на Славата Божия да стане неотразим, легендарен. Всяко едно от копията на оригиналната монада тук не е механично, а е на нивото на Божествен клонинг, достъпен само на елохимите. Както един Учител се появява на няколко места едновременно, така и онтриадата на праангелите аон е в състояние да пренесе етерното си тяло на много места едновременно и да оказва въздействие със силата на оригиналната монада.
Ето защо, когато Бенула пее, свири или обича, тя се намира на няколкостотин места едновременно със своите няколкостотин етерни тела и оплита Земята с мрежа от небесна чистота и сияние. Съвършено изключено е такова същество да бъде някъде на сцената на живота или в интимните покои на своята сладост, и това да не принуждава цялата планета да потреперва от щастие!
Но за да може онтриадата да се приготви за взрив, за да засветят всички искри едновременно, съвършено необходимо е появяването на Баща Ми -  "Подпалвача"... С появяването на Подпалвача, ракетата е на секунди от полета - появяването на Космическия Пазител на Печата, Лорд-Канцлера на твоята душа от създаването на света, когато вие сте били едно в сърцето на Бога.
Аз съм ви казвал, че единствените два езика, на които може да се предава Словото Божие, са английският и българският. Затова Аз подготвих Оливър още от ония мрачни времена да бъде блюстител на Правда и Истина и да може със своето огнено слово и поглед на принц от звездите да покорява всякакви сърца, камери и парламенти. Той се роди тоя век в България, за да съедини кръга на съвършенството и да обърне хода на историята. Неговата пламенна спътничка през вековете го последва незабавно и получи специално разрешение за въплъщение на Балканите, въпреки че беше определена за Южна Франция, и то с 18 години по-късно. Срещата не биваше да се състои на равнището на обикновените хора, понеже това би премазало хиляди невинни същества, неспособни да издържат на такава верижна реакция.
Подпалвачът подпали съискрието! Сега всяка искра е подобна на факел от звездно пламтене, който е готов да те изхвърли в необозрими пространства. Всяка секунда тук е история! Пресичането на вашите погледи и думите, които се изтървават без мисъл, без редактиране, постилат с всеки изминат миг пътя на България с неувяхващи олеандри и рози. Сега от теб и от оня, който те разпозна, зависят несметни Присъствия над народите. Не се бой, всичко е вече прекрасно. Ти си на стотици места, ала най-свещеното - тронът на духа и сърцето ти – съдържа самата твоя монада. Ти самата не знаеш, че онази, която си ти и от която се получават останалите, от няколко месеца не си в това тяло, а си на Запад, на Запад, на Запад! Теб те замества първата ти искра-двойница, която по нищо не се отличава от абсолютната. Но на един трон на България, на един трон над България, в сърцата на чисти и неопетнени, ненакърнен седи отскоро човекът, който има да играе последна партия в съдбата на няколко европейски народа. Той седи съвместно с искрата ти, която го води и направлява по пътя на Провидението - и когато запееш, той се разтриса от непонятни, неизпитвани никога трепети, понеже твоят глас е глас на онтриада! Ти си първата в историята на тая планета, която ще постигне онтриадното пеене. Оперолата, за която съм ви говорил, е орган на бъдещия човек в областта на трахеята, който ще може да издава многогласно пеене. Ще се започне от моно-дуетите и ще се стигне до моно-хорово изпълнение. Това няма да стане в това ти прераждане, но ти ще си първата. Един царствен лев на България, който има политическа мисия, сам не подозира, че музикантът у него е въплъщение на пръв ученик на Орфея, поради което първият човек на Земята, който ще се роди с развита оркестрола в гърдите и мозъка си, ще бъде именно той.
И тогава, когато вие се срещнете, несмущавани от никакви условности, времена и разстояния, и застанете нуди и прелестни на брега на Вечността, пред очите на изумените зрители и слушатели двама вечно прегърнати ще пеят и ще свирят по-мощно от десет Вагнерови оркестъра, състава и партитури! Те нищо няма да са репетирали предварително. Те само ще покажат на новороденото светящо човечество на какво е способна Любовта, когато не й се поставя препятствие.
Аум, Авелум, Авелун!
Порещите пространствата осияват по милост оазиси!
С тази формула, валидна само за онтриада, твоят път през полетата вечни и безбрежни става непобедим. Преди концерт я произнасяй само веднъж, понеже иначе ще падат тавани... Мощта на славянката, на свещената България, обединена с арийски и англосаксонски трептения, прави първите изпитания на Европа отслабени. Всеки твой концерт ще отнема по няколко хиляди жертви от идните земетресения! Връзката ти с Школата на Орфея, Артур и Бениамин те правят на концертната сцена до 50 пъти по-силна, отколкото в редовия спектакъл. Това се отнася за магическата страна на изпълнението. И в спектакъла ти си магиня, но наличието на много хора на сцената, омесени с твоята аура, замъглява част от невидимото въздействие. Затова не изпускай никога рецитал или концертна изява, където си изнесена напред на сцената.
В личния живот ще бъдеш нещастно-щастлива, щастливо-нещастна, понеже все някой и нещо няма да ти достига. Благословени партньорите ти в твоя път към звездите, понеже те не са никак случайни и все повече и повече ще се доближават до тебе. Но докосването до Лорда нека направи искрата в очите ти плодяща - могъщи произведения, в които трагиката се докосва с върховете на вечното. Като артист, ти си способна на всякакви превъплъщения; но като гений на музиката, макар и все още не слязъл напълно в перфектната форма, ти ще бъдеш в предстоящите 10 години неотразима в драматични произведения. Предкласиката остава на втори план. Не че не можеш, но това ще заблести като период в твоята мисия, за изненада на всички, едва по-късно, на склона на годините.
 Ангелите от твоята йерархия означават спотаен копнеж и подтисната вихреност на началните жажди, неутолена още от никого. Затова, пий миговете на радостта и щастието, които ще се отприщват понякога - те ще бъдат с такава детонация, че поне във видимата част на галактиката, чувствителните сърца ще я усетят. Твоето име означава невъзможност за възпиране на изгрева, когато е вече настанал. Има още пет превода на монадното ти име и стотина тънки значения на имената на искрите ти, понеже всяка искра си има и собствен тембър. Затова тия, които те слушат от недрата на ясновселената, когато свириш, пееш или обичаш, различават тънките нюанси на твоите етерни тембри по местата, където си се излъчила.
Това е! Толкова сребърно и красиво е, че на езика на земната музика и поезия не мога да намеря понятия...

СЪДЪРЖАНИЕ
/