Книга 1 

111(1975)г.
Рила, връх Мусала
 
ХОДИ С ТЕЗИ ПРИЯТЕЛИ!
;
 
Десетина кратки живоструйни лични осияния до приятели, изкачили се на Мусала през 111(1975) г., между които астрологът Иван Цветинов и алпинистката Красимира Георгиева, на която Елма каза:
 
- Ходи с тези приятели - и всичките ти мечти ще се сбъднат!
 
За нея беше направена още една прогноза от Елма: че ще се омъжи през 116(1980) г. - и какви неща могат да ù се случат, в зависимост от избора ù в живота. Наистина, прогнозата се изпълни, но в по-тревожния вариант, понеже тя направи кармичен, а не дихармичен избор.
На всеки бе дадено листче с неговото послание от Елма, но текстовете не са запазени. Помни се само това, което е съобщено по-горе.
 
 
В някои случаи избраните души сънуват хората, с които предстои да се срещнат и да не се разделят повече никога. Знаем много такива случаи. Както казва народът: "Ако някой се не дава да го познаеш, виж къде ходи".
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.