Книга 41

 

Подрежда пъзела на Разпознаването

 

150 Май 9 06:35:37 от приятеля Г.П.: Благодаря Ти, Господи! Океанът на вълшебството и очарованието повдига приказно-сънната завеса, изчезва като "нежно чувство споделено, всяко зло е разтопено".

            Въздишката и копнежите на Вечните влюбени, очакването на любимата в земята, където грее една звезда... А душата на дървото спира да говори, изпитвайки споделеността на срещата...

            Благодаря Ти, Господи!

            Семейството от вече заминалите на сладка приказка събрано е в прегръдките на смъртта, във Вечния Живот! Подрежда пъзела на Разпознаването!

            Благодаря Ти, Господи!

            Океанът на въздишките се изхлузва, влачейки окови, и пропива във забравата...

            Да бъде Божията Воля!

 

150.05.10 09:19:40 до Г.Г.: Когато един приятел бил в чужбина, една бабичка от паневритмията се влюбила в него. На другия ден дошла една прекрасно облечена млада жена и всички бързали да се запознаят с нея. Казвала, че е самата възрастна Леокардия - Ричард Лъвското сърце в женски образ... Никой не повярвал, че е тя, докато не изкарала паспорта си и не разказала всекиму случки от общуването им, които никой друг не може да знае...

 

 

2014, Май 10 10:39:50 до много приятели, мисъл от беседите: ЛЮБОВ, ПРОНИКВАНЕ В ЧОВЕКА 34.03.11н сло ПНС98:039 Ако любовта проникне само в твоя ум, ще имаш само една четвърт от истината - ще рабираш любовта с мисълта си. Ако любовта проникне в сърцето ти, ще разбираш любовта със сърцето си. Ако любовта проникне в твоята душа, ще разбираш любовта с душата си. Но ако любовта проникне и в твоя дух, ще имаш истинско разбиране. КОМЕНТАР: Тази мисъл е фундаментална и с това, че разкрива едно от качествата на духа: той е синтезатор на ума, сърцето и душата. Значи, ако ние разберем що е дух и как можем да живеем в него и чрез него, ще проявим едновременно всички добродетели и качества на любовта. Духът е подвиг, самоотречение, действие и изпълнение на волята Божия. Духът е моментално изпълнение на първия божествен импулс, без замисляне и в настоящия момент. Духът е саможертва, живот за всички и работа за всички. Духът е двигател на Делото, летене "като торпила към целта на любовта и съвършенството". Духът е пълно и неотклонно посвещаване на идеала на Христа: сваляне Царството Божие на земята. Духът е създаване на братски общини с братски взаимоотношения. Решим ли това твърдо, отдаваме ли всичките си сили за Делото на Бога, тогава Любовта от само себе си ще озари и ума ни и той ще засвети като слънцето; ще насити сърцето ни и ще ни даде безусловно и пълно щастие - ще дойдат най-после истинските ни любими; ще разшири и душата ни и тя ще стане обширна като вселената - ще обитаваме цялата вселена. Физическите същества я изучават чрез пътуване, духовните същества я изучават чрез духовни практики, а божествените - съществата на духа -  чрез любов към всички и чрез обитаване. Те са едновременно навсякъде, но се концентрират по желание във всяка точка на Битието, където поискат и където ги обичат. Всички същества с искра Божия по цялата вселена ги канят с радост и ги посрещат с отворени обятия. Никой не може да ги задържи за повече от миг, но те имат способността да разтягат мига във вечност, когато някой не иска да ги задържи. Поканите са тъй много и любовта тъй преизобилна, че няма да им стигне и цялата вечност, за да посетят всички. Тъй щеше да бъде, ако живееха само в ума си, в сърцето си или в душата си. Но понеже живеят в Духа, те се обменят едновременно с всичко и всички. При все това, заради любовта и милосърдието те периодично слизат в световете на ума, сърцето и душата, за да могат да приемат и отделните покани на съществата, които още не могат да живеят в Духа. И едното, и другото е еднакво приятно и угодно Богу. Понеже да си едно с Бога и мощен като Бога е съвършенство, а да отидеш при отделното същество или общество, това е любов и милосърдие - пак дейност на Бога. Случи ли се това, отдай цялата си любов и грижа на тези, които те обичат, но внимавай да не ги удавиш в любовта си – божествената Любов е необятна. Учѝ съществата да плуват в нея, но не им позволявай да те завлекат на дъното. Възлизай в океана на Любовта само с такива, които са се научили да плуват сами и не искат да се хващат задълго за инструктор или спасител. Които вече сами са станали инструктори и спасители и затова обичат не една, а безброй души.

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/