Книга 35


8.ХІ.138(2002)
Пловдив

БОЖЕСТВЕНОТО ВИБРАТО


                 
            - Във връзка с импулса за официално разпространение и издаване на Словото във вид на текст и фонозаписи, задаваме въпроса: Може ли това да стане със заплащане при разпространението?

         - Отварям абсурда и казвам: може да се продава! Съвестта ви знае как. Умните ще разберат много добре защо го правите, а безумните, каквото и да правим, винаги осъждат. Началото е добро. Правете нещата бързо, защото от Словото в този вид сред народите сега зависи всичко. Импулсът е точен, понеже този акт ще намали значително текущите и предстоящите изпитания на човечеството. Приложете на корицата най-силната формула: "ХОЛ ЗЕЛОХИМ" - и не се бойте. Даже и нищо да не излезе, само първата стъпка към издателя ще спаси половин континент!

         Въпреки “официалното” разрешение на Учителя днес, някои от свързаните със Словото Божие запазват свободата си да не участват в продаване и да не сътрудничат на такова.
            Отправяме молба за тълкуване на следното съновидение на един приятел. Сънят може да се раздели на три части: в първата се вижда как известният цигулар от братството П.Ганев свири на цигулка, но не с лък, а с пръсти (не става дума за пицикато) и се чува същата музика, както с лък. Във втората част той свири на четирите струни на цигулката, които са двойни и вертикални, като изважда лъка от едното ниво и преминава на другото. В третата част се вижда цигулка с четири групи от по шест струни, които са бели, от мека материя, а не метални, и са свързани помежду си с малки мостчета. Шестте струни са вертикални, свири се направо върху всичките.

         - Дойде време да се действа с ръце, без инструменти. Това отговаря на едно астрологическо събитие. В този смисъл, с китарата и подобните ней инструменти се постигат неща, които другите музиканти не могат. Това е непосредствено пипане на сърцето - без предисловие. Предисловията са човешките и ангелските измислици, преди да се докосне директно сърцето. Те са красива прелюдия, сбор от обещания и илюзии, необходим воал, за да бъде подготвено сърцето.
         С този сън ти се показва, че вие почвате работа с готови сърца – няма нужда от убеждаване и "омайване". П.Ганев е символ: сърца от мюонен тип (Петър), съчетаващи Господа, Абсолютния и Найанда.
         Вторият епизод. Хоризонтално разположени струни – това са сърцата и сърдечните колективи в плоскостта на еклиптиката и на екватора. Колкото и да са прекрасни и съвършени, те не могат да излязат извън дуализма. Сега се почва работа и процес на възвръщане в рая чрез сферичните сърца. В сферичната астрология тези струни са символ на паралелите – излизането извън плоскостта. Явяват се диалектичните, интегралните сърца, които търсят и намират Любовта и нагоре, и надолу, а не само отстрани.
 Този сън е свързан с новите приятели от Варна. Те са ядрото на Новото Човечество. Лъкът, които излиза от едно ниво, за да влезе в друго, означава последователността на срещите, тайната на различните гостувания, при които трябва да излезеш от едно място, за да влезеш на друго. Само така музиката ще продължи. Този вид общуване и музициране важи само за третото измерение. Там без тайна не може. От четвъртото нагоре, лъкът преминава през струните напречно, без да се изважда. Това означава, че в Новото Човечество тайна няма да има, защото то ще е невинно. Там Любовта ще се разлива свободно, независимо от обстоятелствата.
          Първият сън е програма и за новото издаване на Словото. Той съдържа сигнатури за етапите и хората, с които ще работите.
          Третият сън е надежда за евродоров клас. Няколко групи от струни, разположени вертикално, означава няколко ядки от евродоров клас, в които душите са вече готови. Те чакат с нетърпение Словото, за да започнат Делото и да потече Животът. Това, че струните не са метални, а меки, означава, че пак сестри и любими ще направят всичко. Бéли са, защото са от Бялото Братство, т.е. могат да обичат всички.

            - Моля, да се тълкува постановката на палеца и китката на лявата ръка при свирене на цигулка.

         - Постановката на ръката при всички инструменти означава настройката на мюонното тяло, за да произведе най-съвършения звук, т.е. да проведе гласа на Отца. Не само на Словото. Слово е, когато Той е сам; но когато е с Мировата Душа - Майката на всички същества, - гласът Му става музика. А когато те се сливат, раждат светове и същества. Значи, постановката на ръката е водеща и затова всеки учител по музика трябва да дава пълна свобода, независимо от изпитаните положения. В крайна сметка, важен е резултатът; но това, че шийката на грифа трябва да лежи в дъното между палеца и показалеца, е велик символ и магически акт, който означава, че "вратът на сърцето" (вратата към него) се намира между Любовта и Истината – точно там, където те се съединяват. Само Любовта не докосва директно струните на сърцето, защото би го изпепелила; но без него останалите добродетели няма да действат. Вертикална китка при тази постановка означава вярност към Космическия Огън - т.е. мюонно тяло от женски тип (лява китка), което е в постоянно огнение, както Отца. Излизането от тази вертикалност означава почивки от огнение – потъване в Татван - в транс и сън, в прегръдките на Пралайа. Който не удържа вертикалата, не е виновен, а прави мост между огнение и Тръпното Блаженство.
         При пианиста, лакътната става и китката са преобладаващо хоризонтални, а пръстите, по-точно крайната фаланга - предимно вертикални. Това означава, че пианото изгражда мюонно тяло, т.е. Царство Божие на Земята чрез първата фаланга – плътското умствено тяло. Това е велика тайна, с която Бог строи вселените сега. Тя е приоритет на атмическото тяло на нивото на духовния свят; а цигулката - на будическия свят. Съвсем не са случайни тези имена на телата и световете: душата е от будическия свят, защото трябва да е будна и да буди за любовта, т.е. тя има степен на отклик.
 Трептенето на сърцето от търкане и от удар са две различни неща; от дърпането на струната – трето. Триенето на сърцето от ръката на живота е прелюдията на любовта – цялата подготовка с хиляди нежности, благости и сияния, за да се разположи за огнение. В това отношение, струнните инструменти са майстори. Ударните инструменти отприщват способността за огнение дори между най-вялите същества. Но за да се стигне до хармония и Божествен финал, трябва участие на струнни и ударни инструменти, а заедно с това и духови. Духовите инструменти настройват мисълта за възприемане и предаване на истината. Правят духа свободен и го извайват като съвършен работник.

            - Под какъв ъгъл трябва да падат пръстите на лявата ръка при полагането върху струните?

            - При ръчните и поставените инструменти има, съответно, различни принципи на вертикалност: индивидуална и колективна. Ръчният инструмент се държи от всеки под различен ъгъл и постоянно описва различни ъгли в пространството, с което буди индивидуалните ъгли на монадите. Постановката "вертикалност" там, на първата фаланга върху струната, е пак огнение, но не триизмерно, то е индивидуално. Психологически, това означава способност за самовъзбуждане на духа – принцип на Отца. Там любовта е независима и безусловна: Царството Божие на Земята се строи при всякакви условия, дори и да няма отклик ("И сам воинът е воин"...). Триизмерната вертикалност на първата фаланга при поставените инструменти означава възбуждане на колективно огнение, необходимост от отклик и постигане на едновременно огнение на всички съпрузи и влюбени. Вие не знаете, че ако слушате такъв инструмент или свирите на него, много по-лесно ще стигате до едновременно огнение не само в Любовта, но и в Делото. Огнение в Делото е нещо велико, рядко постижимо. Това се случва само при партньори с паралелни позиции на струната на аза.
         В духовата музика започва светът на "едносемеделните" мисли и чувства, защото инструментите там са кухи, като стеблата на тези растения. В другите инструменти това се върши от резонаторната кутия. Но резонансът е едно, а непосредственото провеждане на Духа – друго. Всички инструменти, изискващи виртуозност на ръцете и пръстите, изработват мюонното тяло; но когато човек дава дъх от дъха си, свири сам Божият Дух! Най-чистата Му проява в този вид е пеенето. Който е певец и инструменталист, и то и на трите вида инструменти и на колкото може повече, той изгражда едновременно всичките си тела и може да раздава любов навсякъде.
         В друго осияние мога да ви поговоря за ролята на Диригента.

             - Как да се увеличи разстоянието между пръстите на лявата ръка за по-добро свирене?


Сергей Рахманинов и неговите уникални пръсти – без прецедент по обхват в историята на пианото.

            - "Паганиниевият синдром", "синдромът на Рахманинов" означава завършеност на мюонното тяло – грамаден обхват на пръстите. Но "синдромът Бадев" означава друго – пъргавина на пръстите. Едното е Меркурий в Дева, а другото - Меркурий в Близнаци. Хубави са "паешките" пръсти и дават огромни възможности, защото оперирт с пространството и правят това с лекота. Те са свързани с квантовия ефект – едновременно случване на нещата при далекодействие. Затова са свързани с Бялата и Черната магия; но предимството на по-късите пръсти и по-малко разтворените е че подтикват духа да влезе във времето и да почне на развива ума, пъргавината на Любовта. Големият обхват е даденост, а пъргавината – дарба. Добре е да ги имате и двете; но когато Бог ви лишава от дадености, Той ви дава дарби – пъргавината на ума и сърцето. В този смисъл, помнете поговорката: "Любовта е да се сетиш". Хората, божествата, ангелите с големи първични и наследствени дадености постигат нещата леко и с по-малко труд и това е благословение – те са в почивка. Пак може много да се трудят, но им е 100 пъти по-лесно от хората на времето и духовете от тази сфера. Спънат ли се малко, те стават крадци на материя и енергия, защото са свикнали наготово, на дадености.
         Пъргавината на ума и сърцето при хората с по-малък обхват може да се изгражда и чрез добродетели, а оттам и да си удължат пръстите. Когато сърцето и умът безспирно и неуморно се сещат къде и как да правят добро, да се учат от Новото и да се откликват на Любовта, те оперират все по-виртуозно с времето и постигат универсума.
Обхватът на пръстите е свързан с ултравселената, а пъргавината - с универсума. В универсалното съзнание ти си целият огромна любознателност и отклик - така се строи небесната механика и се сваля Царството Божие на Земята. Хората с голям обхват да ви водят по небесните райове, а хората с бързо сърце и бърз ум - да ви въвеждат в земния рай! Дългопръстите могат да ви доведат до Бога изведнъж, ако са безкористни, а пъргавопръстите ви свалят сладко във времето, където узнавате Бога като блаженство. Следователно, омесвайте се с хората и бъдете пъргави в приемането на техните истини, защото това са истини на Духа – и пръстите ви ще се разтворят. Бъдете пъргави в приемането и отдаването на Любовта – и пръстите ви ще се удължат.
         Ако сте с "паешки" пръсти, престанете да се тревожите толкова много за себе си и за проблемите – и пропорциите ви ще се скъсят.

             - Моля, за обяснения на постановката на дясната ръка при свирене на цигулка.

            - Лъковата техника има отношение към мъжката част на мюонното тяло – инициаторите в приложението на Божията Любов. Лявата китка означава отклик в приложението на Божията Любов, а дясната – инициатива. По това ще разберете защо ви куца или ви върви повече на едното място. Гъвкавостта и амплитудата на китката означават същото при инициативите в приложението на Божията Любов. Дървена китка, малка амплитуда – това са "дървеняците", които налагат любовта си директно. И те създават, но... дървено поколение, грубияни. Останалите от този сорт не са грубияни, но са гипсирани, комплексирани. При поднасянето на любовта, духът трябва да има размах, такт, култура, пиетет, изящество! За да отпуснеш китката си при лъковата техника, никога не разстрелвай в упор ближния, че искаш да му отдадеш любов. Не поставяй въпроса директно. Истината носи свобода – това е вярно, но имате беседа "Истина и благост". Благостта, финесът, прелюдията, изяществото при предлагането на своето сърце развиват такава брилянтна лъкова техника и предизвикват такъв кристален отклик в чуждите сърца, каквито са немислими при "дървеняците" в любовта.
В китковата техника и етика на дясната ръка важи с всичка сила рефренът: "Да знаеш да чакаш, това е любов"... Но когато стигнем до ударната техника и точния тон, до пръста и инструмента, поставен в точния космичен миг на точното място и с точната сила, тогава поговорката става друга: "Един миг колебание - и край!" Изпуснеш ли точния миг, точния човек и точното време и място на огнението, според импулса на сърцето си и волята Божия, ти почваш да свириш фалшиво и Диригентът те изхвърля от оркестъра. Гробищата са пълни с дървеняци и мухльовци, които не са приложили както трябва Божията Любов. "Както", "Когато" и "Където" – това са трите нотни ключа, от които зависи в коя вселена ще попаднем.
         Има огъване на китката, има и огъване на пръстите. Това пак са две различни неща. Танцуването на китката е способността на плътското умствено тяло да разширява диапазона на инициативите и отклика и да прави това изящно. Това означава, преди всичко, освобождаване от дървенячеството в мисленето. От мисълта за себе си и за каноните на Дявола. Танцуването на пръстите означава практическият усет за милионите форми и позиции на обмилването, като присъствие на Благия Дух на Земята.
         На Небето няма цигулки и дрънкулки. Това са играчки за хора и ангели, създадени с единствената цел да се научат да обмилват. Милионите танцувания на ръцете през всичките животи на музиканта и съответните трепети на сърцата, които той възпламенява, имат за единствена цел, един ден той да влезе в Божествения свят, където инструментът е душата и тялото на любимия. И там има любов, любим и семейство. Не вярвайте какво ви говорят прокълнатите окултисти. Друг е въпросът, че любимият и семейството могат да са вътре в тебе - но без тях не може. Без тях просто не би имало нищо, не би имало Бог. Ако идете в Божествения свят, ще видите странна гледка: всеки там милва любимия, приятеля или някое дете по най-различни начини – и те издават музика! Те пеят – о, как те пеят! Никой не може да са разпее нито на Небето, нито на Земята, ако не е бил милван. Попитайте сирачетата.
         И вие, сиротите на света, които въздишате тежко и отчаяно, защото няма кой да ви помилва, правите това, само защото в този свят пръстовата и лъковата техника на човешките души е в плачевно състояние. Гласовата "техника" на нежната дума, душевните струни на поканата, пъргавината и крешчендото на проявената Божия Любов са забравени и затова сте още сирачета.
         Както казах, не само в ударните инструменти има инициатори, атмически майстори на Любовта. Поставянето на пръста върху струната или отверстието е също положителен акт на духа – момент, когато изпълняваш на практика вътрешния импулс.
         "Само проявената Божия Любов е Любов!" Проявявайки любовта с трите основни ключа, за които говорихме, поставяте всичко на мястото му и Битието започва да пее.
      Върховният акт на Божественото съвършенство при приложението и изпълнението на Любовта, когато инициатива и отклик се сливат, е вибратото. В 48 измерения трептиш, в едно си абсолютен. Верният тон идва от Татвáн - света на Абсолютния Дух, - а пеещият, плачещият, обезумелият от щастие тон идва от свободата на всички останали светове и тела да вирбират, оставайки неподвижни само в една точка. Мръднеш ли на струната [настрани] от Абсолюта, пееш фалшиво; престанеш ли да вибрираш – умираш. Това е философията на живота! Който не може да вибрира от любов, предлагайки любов и отклик, няма нищо общо с Проявеното Битие – той е още семенце в хамбара; или въглен, от който искрата Божия е отлетяла.
Който не може да стои в една точка и да не се откъсва от нея през всички вечности, въпреки всички бури и циклони на любовта и щастието, на творческите пориви, той няма нищо общо с Абсолютния Дух, и светът на Мъдростта и Истината е затворен за него.
         Затова, останете верни и вибриращи при всичките условия на живота! Не забравяйте, че има един Бог, един-единствен Учител и една-единствена сродна душа в Трите Вселени, които ви държат вечно в светая-светих на Абсолюта. Не забравяйте, че има милиарди и милиарди възможности за отдаване и приемане на любов, ако искате да останете прекрасни. Мир и радост без такова вибрато няма.
         Днес много души и сърца и техните нещастни умове правят много широко вибрато и ходят по хиляди секти и църкви, по стотици курсове и авторитети, където загубват основния си тон. Слушали сте такива певци и знаете, че това е много неприятно и грозно. Там се говори за "Учители", но Учителят го няма - или слагат някой друг "Учител" на Негово място. Там се говори за много методи, упражнения и молитви, медитации и посвещения, за много посвещения, за много богове и чакри - но Бог го няма.
         Познавате и "дървеняци" на вибратото или певци без вибрато. Те са заковали очи в себе си, в църквата си, в семейството си или в единственото си любимо общество, което вярва, че е във връзка с Бога. Може и да е последната Школа на Единствения Бог, но без вибрато на сърцето и душата, такъв Бог няма.
                

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.