Книга 12

11.VІ.125(1989)г.
 София-Изгрев

ЗА ЗВЕЗДАТА ТУРÁН,
ЗА ТОПЛИННОТО ТЯЛО,
 ЗА ОРФИЧЕСКИЯ КЛАС


                  Данте и Вергилий много добре знаят кога да излизат да наблюдават полетите на орфическите класове. В случая, един такъв клас пътува през съзвездието Пегас. Всички знаят, че само по двама това е напълно невъзможно. Невъзможно е и това, което е нарисувал художникът, колкото и да е гениален: космически полети с дрехи са смъртоносни. Но в онази мрачна епоха даже и посветените художници е трябвало да правят компромиси, за да могат да покажат поне малка част от човешкото тяло в райския му вид.

21,19ч.

            - Сравнявайки холизациите до двама приятели, които са дошли от звездата Туран, се откриват големи различия в сведенията за нея, дадени от Източника. В посланието от 1985 год. до Н.М. (Аруил) се казва, че Туран е преминала от ултравселената във физическата вселена, че йерархията там е от ангелите, наречени “власти”, и че е невидима с просто око. А в посланието до Д.Н. от 24.07.1988г. се твърди, че Туран е звезда, противоположна по естество на Централ­ното Слънце Ан в Божествения свят (Ан е и Любовното Тече­ние в Битието), че е звезда на илухими и че е видима с просто око. В първата информация тя е локализирана в съзвезието Пегас, а във втората – че е в област южно от Пегас, на около 17 градуса.

            - Когато говоря за една звезда, от която са дошли две монади или повече от две, то всеки път ще говоря различни неща, понеже всяка монада из­лиза от там в различно време, през което йерархи­ята и духът на звездата обикновено са преживели големи промени. Ако Д. премина през Туран полиадно, то Н. се роди там монадно. Полиадата се развива не само от Светия Дух, но и от илухимите, тъй като илухимите са напълно слезли в атомарна структура. Полиадата се разгръща на електронно равнище като пълен завършек на Божието Творение. Аруил обаче руйна от Туран в духовното му тяло, образувано от “власти”. Властите също са свръхплътна йерархия, с която илухимите си служат в своя положителен по­люс. Освен това, при избухването на Туран, за което вече съм ви говорил, повечето илухими там имат врата към духовното поле именно чрез властите, в които се кондензираха. Това избухване беше навътре и стана почти едновременно с избухването на Свръхновата преди две години. Ето защо, по времето на първата информация Туран беше невидима с просто око, а след 1987 година стана видима.
          - Как се отваря топлинното тяло?
            - Това, което се предизвиква от външни методи и окултно-магически средства, го могат и черните. Ако ви дам сега подобен отговор, няма да остане в тайна - и при пръсването на черните в пространст­вото, те няма да си получат заслуженото. Предпочитам да пробуждам новите центрове и органи в не­очаквани за всички мигове, и то по закона на Бялото Братство: без насилие.
       Троичният код - и галактика NGC 7742 в съзвездието Пегас

 Предвид жаждата ви за яв­ления, обещавам, че те няма да закъснеят, ако се общува орфически - най-малко в хексаграмна ядка. Още в тройната стават някои явления, но само ако не се спи две нощи последователно с един и същи човек. За Словото такова ясновселенско, свято блаженство не е пречка, а даже мощно помага, но за явленията и Делото се иска крайно раздвижен ритъм. Белият маг, пътуващият по световете, невинно яснодейст­ващият обменя енергии най-малко с две опорни точки, понеже само с един рог, Стрелта не може никога да се изпъне от стрелеца. Стрелата, опъваща кордата на Атма, е мъртва за чудотворство, ако кордата не бъде завързана божествено и в двата края на лъка. Ала при изобилието от Слово, което имате, няма още смисъл да се надявате на ултравселенска тройка. Тройката, която възникна сега, върши су­первселенска работа – и това не е ставало и до ден днешен в историята на човечеството с такава чис­тота и сила, както при вас.
Освен това, дори и при ултравселенските тройки съществува непременен закон – обмяната на всички полета да не става на малко пространство. Превеждам: опъването на кор­дата за възбуждане на явления, изисква третият да е по-далече. Тогава той става Стрелец, в който се кондензира силата от обмяната на свещената двойка. Ако са на една територия, няма атмично пространство, в което третият да опъне кордата. Ако е Слово, този закон не важи; ако е за Дело – важи, и още как! А там, където се излъчват съзнателно, порят просторите на Всемира и се завръщат с ясен спомен за пóлета и работата, се изисква периодично оставане сам, без аура дори на сродна душа, в радиус най-малко от 10 метра. При семействата, значи,  това е неиз­пълнимо. Всички летци са били самотници! За лете­нето, самотността е абсолютен закон. Но ако искаш след приземяването да правиш чудеса, да лекуваш, да се задействат скритите сили и дарби, ти трябва да си или Учител, или да променяш съчетанията на ау­рите най-малко с още петима.
          От двойка сродни души, това се постига само след обединяването им в едно тяло, при което те ста­ват елохим. На физическото поле елохимът сменя самотата с присъствието по строго специфичен ритъм, за всеки отделен елохим.
          Сега не се опечалявайте, не мислете, че нещо не е в ред – понеже в плътното присъствие сега, Аз награждавам дълго гладували Мои най-скъпи деца. Ако усещате нуждата от плътно присъствие на най-обичния на земята, не се съпротивлявайте на тази нужда, понеже младенците трябва да бъдат на гръдта на милостивите. Ако откъснеш младенец от святата прегръдка на майката, амралната няма как да протече в душата му!
          Асуинът се суче от гръдта на самотата, сал­мата – от гръдта на Природата, праната – от па­невритмията и общите духовни дейности с повече приятели, а амралната – чрез святата половина на Онази, с която не можеш да се разделиш! Всяка друга амрална е... аморална.
          В момента, в който почувстваш, че можеш да се разделиш, ти си попаднал на вълната на асуина и тогава ставаш творец на Прекрасното. Ала при първия вик на сърцето, да се впие най-нежно в гръдта на Великата, ти се притисни до нея – и се върни при скъпата!
          Ако говоря отколе за божествена тройка, Аз ня­мам предвид трима в една къща, а казвам: отсъства ли ближният, повдигнат от вятъра на салмата, праната или асуина, вие не се тревожете. Вие не го за­питвайте никога, когато се върне, асуин ли го е граб­нал с циклона си, салма ли му се е дощяла в приро­дата, или прана – от контакта с повече хора. Ако не го попитате никога, а се отдадете и вие на едно от тия течения, когато него го няма при вас – тогава именно сте божествена тройка! Само тогава амралната на сродните души ще пее все по-сладко и сладко в ду­шите ви, когато се срещнете отново само двамата.
          - Единственият по пол в тройката лети ли?
            - По славната система на мистичните комбина­ции, вариации и пертурбации, се получават нараст­ващо число смайващи постижения в пътя на осияни­ята! Ако помните какво е “факториал” в математи­ката (знакът му е като удивителната), ще Ме раз­берете прекрасно. Трима души могат да постигнат 9 типа явления, ако могат да си замéнят ролите из­цяло. Но могат да постигнат и 27 блаженства, в случай, че не са духовна, а божествена тройка  (Неизвестно защо, тук Елма повдига тройката на квадрат и на куб, а не с факториал. Иначе 3! = 6; 4! = 24 и т.н -  б.п.). Ста­ете сега дъх! – Пентаграмната божествена група, от която всеки може да изпълнява ролята на всеки, постига вече 120 блаженства! (Тук вече е факториал, понеже 5! = 120 - б.п.).
          За домашна работа: “Колко блаженства постига орфически клас от 12 души?”... (И без домашно, калкулаторът го дава веднага:  479 001 600 -  б.п.).
          Така че, не Ме мислете за Инструктор с на­чално образование... Като ви говоря за опасността от двойката, от четворката, от осмицата – от производните на двойката без Третия, като Двигател, Аз само постоянно ви предупреждавам, че с несродни души обмяната е опасна. Там може да се добие опит, бърза еволюция, но и много сълзи и въздишки.
          Появата на въпросителни и реплики с контра-реп­лики между двама е симптом на настъпило амрално деление. От една аура, в която са плували двамата, се получават отново две; от двете се по­лучават 4, 8, и пр. Докато не е започнала да се дели собствената ви аура, по закона на сблъсъка с дру­гата, отворете бързо вратата, но външната, и я затворете от външнатастрана – ако сте разумни, а не глупави... В противен случай, оставането в ра­диус, по-малък от 10 метра, раздробява аурите ви с геометрическа скорост и вие се превръщате в пар­цал за броени часове или години.

Различният пол в една тройка, ако е мъж – тъкмо той е Стрелата. Другите двама са краищата на лъка, които опъват кордата. Ако е жена, става нещо съвсем различно: изсипва се рогът на изобилието в нозете на другите двама, т.е. на тройката. Ако искате да получите природни блага, младост, здраве, безсмъртие – ра­ботете с Мировата Душа по средата. Ако искате да получите осияния, явления, сила и победа, работете с Отец по средата. А намерят ли се, живи и смели, шестима приятели от такива тройки, тогава Сед­мият помежду тях ще бъда Аз – Вседържателят ЕЛМА! Това е началото на Царството Божие на Зе­мята!
          Ако намерите друга такава шесторка – сам Бла­гият, Цялото, БОГ, ще опъне над бездните шат­рата Си – и няма защо да идвате повече в Тринайс­тата Сфера!...
          Аз нямам съд за такива.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.