Книга 27


19.І.133(1997)
Бургас - Изгрев
 
СЪБИРАНЕ В ТОЧКА
ЖЛО / В.К.
 
 
Какво прави Айорàн в съзвездие Персей...
 
Сърцата в тотвселената са пламък от Абсолютния Дух! Те не се съобразяват с нищо, освен когато преценят, че съобразяването може да даде по-добри резултати. Ето защо, тотвселенските сърца или монади - искри Божии - отиват в неизвестност, когато искат; излизат от неизвестност, когато поискат; палят пожари, когато поискат; гасят пожари когато поискат; строят или рушат по собствено усмотрение - но плодовете им са винаги Милост, Светлина и Живот.
Абсолютният Дух се гордее със Своите безчетни сърца. Той самият не е искра, Той не е антиискра, но Отец, Когото наричат навсякъде "Тот" - Той ражда монадите, искрите Божии, в сърцата на съществата. Докато някой е още сянка, същност, той лежи непроявен в покоите на Татвáн - безмълвното царство на дъното на Битието, на дъното на Мировия Океан, където се таят потенции на искри. И когато духне, от Мировия Океан на Любовта и Обичта Му захвърчават искри Божии и се разпространяват из цялото Битие! Създават нови звезди, нови галактики, нови вселени!
 
 
Айоран продължава да се събира в съзвездието Персей
 
Айорáн се роди преди 370 милиарда години, по Иклово време, на звездата Лан в съзвездието Персей. Чистотата на съществата там произтича от тяхната тотвселенска принадлежност. Лан е не звезда, а антизвезда, от гледна точка на вашата съвременна астрофизика. Там протоните са отрицателни, а електроните са положителни, но не и от човешка гледна точка, а от гледна точка на тотвселенската физика. Айорáн е тотвселенско създание, с мисия да търси, открива и разпространява Диамантените Истини. Не само съществата, не само веществата и същностите имат физически тела - физически тела имат и всички истини. Няма истина, некристализирала във физическо тяло. Само степента на кристализация е различна. Някои истини са още в аморфно състояние. Ето защо, Абсолютната Истина, пребивавайки в своето множествено състояние под управлението на Универсалния Дух или Духът на Учителя, представлява Моноистината на Отца, разбита на безброй полиистини от абсолютен елмаз. Всяка една от тези истини е в микроскопично състояние, на нивото на субатомните величини, така че това не е кристал, познат на Земята. Айорáн съдържа абсолютната субстанция "нориáл" - способността да открива абсолютните микроистини, т.е. кристалите на Универсалния Дух, разпръснати из Трите Вселени. Тъй като всяко същество с огнена, пламтяща монада като Айоран, не може да стои на едно място, тъй и Айоран има способността да облъхва с атмическия си и тотвселенски пламък всички кътчета на Битието, промъквайки се често и в Хаоса - Небитието. Тревогата на неговия дух е тревога за възстановяване на хармонията, реда и чистотата, тревога за възвръщане на душите към тяхното Божествено целомъдрие, тревога за изкуплението на Първичния грях - не само този отпреди осем хиляди години, а най-началния - падението на божествата "илухими". (Но и това преди “8000 години”, според Учителя Беинса Дуно, е равно на 200 милиона земни години – б.х.). Айоран умее да изхвърга себе си по невероятни траектории през всичките 49 измерения и да стига моментално до някоя скрита истина, независимо от нейното място, вибрация или координати във времето. Опитът на този дух е немалък, защото той не е само от тази планетна верига. На Земята живее от 3500 години, но неговият случай е рядък. Той не се преражда принудително, а се въплъщава и вселява по много планети и звезди, както и в междузвездното пространство, което, както знаете, е гъстонаселено.
Айоран е рядък случай на същество с няколко паралелни тела в различни времена и измерения. Ето защо, той черпи опит от паралелните си животи и затова острието на истината му обикновено е безпогрешно. Това не значи, че такива духове са напълно съзнателни, тъй като напълно съзнателен е само Бог. Дори и божествата имат още какво да осъзнават. От Айоран сега се иска осъзнаване на планетната му мисия тук, защото на другите места, където пребивава, пребиваваше и ще пребивава, той е осъзнал почти напълно мисиите си.
 
 
И все пак, той се разпръсва и събира все повече и повече...
 
Като тотвселенски дух, универсално разпилян във физическата вселена, за да вибрира в резонанс с множеството кристални истини, той има един проблем - проблемът как да се събира. Тъй като истините са разнообразни, науката, изкуството, културата и животът ни заливат отвсякъде и затова проблемът на универсалните същества да се съберат в своята монада е особено остър. Ето защо, Айоран от векове търси своя Учител, търси учéния, техники и практики, способни да съберат разпиляната му душа из Универсума отново в точката, откъдето е излязла неговата искра. Когато едно същество е пламък, а не само искра, това е особено трудно, понеже атмическият и тотвселенският пламък се стремят да се разгорят в космически пожари - пожарите на Делото, Словото и Екстаза, - а антизвездата, на която се роди някога, има тъкмо обратният импулс – импулс на имплозия. Това двойнствено начало на едновременно разпръсване в универсума на безброй резонансни частици и изначалната жажда за самосъбиране към центъра, е основната драма на съществото от Божествен произход Айоран. Това е проблем за повечето тотвселенски същества, но при него шансът е значително по-голям, тъй като той е мултиплициран и познава някои методи за самосъбиране.
Нашите беседи с Айоран ще продължат и в бъдеще, но по най-истинския начин: след всяка опитност, ще обсъждаме подробностите и резултатите. Не мислете, че е опасно някой да получи ЖЛО. Наистина, тогава кармичните линии се изправят почти вертикално и тръгват по акселеративна крива, но заедно с това изправят още стотици и хиляди пъти по толкова вертикали на излитането. Просто, излитането обира всички кармични луфтове, а при Айоран почти не са останали такива.
Животът е многостранен, и много от небесните посланици сами не подозират, че са Посветени от много по-висок ранг. Те си вършат работата предимно на свръхсъзнателно ниво, а земната им дейност е само прикритие. То е само една нищожна част от разгънатата им космическа дейност. Разбира се, няма същество, няма дори и велик Учител, който да не прави грешки, но грешките влизат в плана на еволюцията и са най-добрите стъпала към съвършенството. Важното е те да бъдат изправяни.
Хиляди и хиляди години Айоран върви паралелно със 76 свои сродни души, от които 43 са тук, на Земята. Трябва да се поддържа контакта помежду ви, понеже са дошли дните на Жътвата. Още тази година ще паднат първите снопове. Зряло жито на еволюцията ще се изсипе в хамбарите на Вечността! Много плява ще отвее в простора на Нощта! Празнувайте! Тази година Небето почва да ви се разкрива.
Айоран значи още "ненакърним". Нищо не може да накърни същество с искра Божия, която е вярна на Космоса! Не че няма да скърбим, не че няма да тъгуваме, не че няма да скърцаме със зъби понякога, но "ненакърнимите" са особен клас, които превъзмогват всичко с лекота. Те са, фактически, непобедими.
Остават само няколко неща. "Айоран, не забравяй, че планините в България крият скъпоценности, липсващи почти навсякъде по целия свят. Ако станеш страстен планинар, по всяка жила, във всяко кристално находище ти ще откриваш съществата, веществата и есенциите, които ще ти помагат в окончателното ти събиране.
В момента ти не можеш още да се възвръщаш в точка, а пулсираш на едно разстояние от около 3 светлинни години около Земята. Всяко свиване под този радиус ти причинява болка. Съществата с космично зрение те възприемат като една сфера от вакуум, пулсираща в диаметър от 6 светлинни години. Следователно, проучването и прилагането на специалните методи, давани от векове на територията на свещена България, ще ти позволи да намалиш бързо този радиус, и още в този живот да се събереш окончателно.
Сон, Соáн, Сонолóн!
Единството на Слово, Дело и Живот, уравновесява духа във всички точки на Битието и на Небитието.
 
18,35ч.
 
- В този живот ще придобия ли космическо съзнание?
 
- Ти придоби космическо съзнание още преди 500 хиляди години на територията на Индия, така че, по-точно, въпросът ти би трябвало да бъде: "Ще възвърна ли целия обем на придобитото вече от мен космическо съзнание?"... Тъй като се намирате на изхода на космическата нощ, малко преди разсъмване, тъмнината е най-гъста. По тази причина, и при такива елитни създания като теб, космическото съзнание се прикрива и затова са нужни спешни мерки за неговото пробуждане, разгъване, разкриване. Има шанс още в този живот, до три години отсега нататък, да получиш такова разширение на съзнанието, което да е близко до твоя капацитет. Повтарям: нужни са интензивни екскурзии високо в планините. Сега можеш да питаш нещо по-конкретно.
 
- В чисто материален, земен, личен план: професионален път, материални проблеми - как ще се разрешат?
 
- Когато Посветеният работи на Земята, той е по-добър от всички. Личният му живот е пълен с всякакви подаръци, изненади и проблеми. (Длъжен съм да кажа, че при думата "изненади" се получи един ефект, който подчерта, че наистина при В. скоро ще има някаква изненада - б.х.) Тази изненада ще дойде до 7 месеца отсега нататък. Трябва да си готов за нея. Изненада в личния живот.
 
- Лоша ли?
 
- Неприятна. Но тя ще пробуди един твой древен, дремещ център. Ти, като внимателен хирург, трябва да отстраниш не жива тъкан, а същества, които, за съжаление, засега се впиват във вас, в теб и най-близките, които обичаш и те те обичат - и те идват отвън. Смяната на територията ще даде добър резултат, тъй като пипалата идват от близки. Те не са виновни, но нямат друг изход, освен да черпят енергия от по-силните.
Под "близки" ние не разбираме само рода, но и хората, които живеят в същия дом, т.е. хората на близко разстояние до аурата ни. Но в случая се касае не само за близост по метраж, но предимно по кръвен път. В такъв случай, жадните за енергия протягат смукала и през няколко града. Това досега не го знаехте и мислехте, че родовите и съжителските в един блок или дом "чудовища", "октоподи", "медузи", действат само на близко разстояние. Такива съществуват не само в междуградски и междуселищни, но и на много по-големи територии. Ето защо, най-големият проблем на Посветения е да се справи със смукалата на рода, от най-близките.
 
- В професионално-творчески план, в материален план?…
 
- През следващата година имаш възможността да създадеш съвсем ново направление, много над очакванията на другите, дори над твоите собствени очаквания. Обаче твоите потенциали се разгръщат над формите и жанровете, в които работиш досега. Ти имаш немалък талант на пътешественик, разкриващ тайните на света, така че готвú се за експедиции! Този процес може да започне още отсега: 1. Жив център за привличане на необикновени хора с необикновени таланти и съдби; и после - откриване на такива по целия свят. Ще получиш неочаквани средства, за да станеш напълно независим. Така никой няма повече да ти диктува стил и условия. Три години са достатъчни, за да стане това.
 
- Голяма моя, лична медия?
 
- Отговорът на този въпрос се дàде в предишния отговор. Той означава именно това: една неочаквано голяма материална подкрепа, плюс предварително обявена абонаментна система, ще ти дадат възможност за собствена студия и информационно-печатен и компютърен център.
 
- Собствена телевизия ли ще имам?...
 
- В комплект. Но не пренебрегвай империята на компютърните мрежи, въпреки вредата от компютрите. Гутенберговата галактика скоро ще умре. Минава се на оптични и надоптични принципи. Скоро ще бъде направено голямо техническо откритие за пренос на информацията. Направо фундаментално! Ако ти го въведеш пръв в България, няма да имаш конкуренти.
 
- Нещо за сегашното ми семейство?
 
- Партньорството във вашия случай е желано от Небето и то помага за плодотворни преживявания и резултати; но ако се види, че и вие, като другите, заспивате в традиционния семеен дълг, ще загазите. Имайте предвид, че трябва да посрещате много нови души, а не да сте затворени. Само тогава, при това условие, ще се запази връзката ви.
 
- Деца?
 
- Не се препоръчва от сега нататък да създавате физически деца, тъй като предстоят такива събития на Земята и Космоса, които ще ви поставят в екстремални условия. Наистина, поколение чрез вас би било прекрасно, но не се напъвайте. Ако Небето реши и това стане от само себе си, няма да противостоите и ще посрещнете принц и принцеса от древността. Обаче тогава - мислете му: трябва пълна всеотдайност! Животът обаче не задължава дори и вас да предавате непременно физическата си наследственост.
 
- Искам да попитам кога ще ми се разреши да се излъчвам съзнателно в невидимия свят. Какво трябва да правя, за да постигна това?
 
- Влизането във Вътрешната Школа не е проблем за теб, понеже си бил почти винаги там. Сега временно това е прекъснато - не защото нямаш развити центрове, а понеже имаш други задачи. Животът изисква "сдаване" на атрибутите на старото човечество, за да се отворят фините центрове. Когато се вземат насериозно правилата на първоначалните три или четири изпита и се прилагат съвестно години напред, докато ти станат навик завинаги, центровете ти ще се отворят, и първото ти съзнателно излъчване може да стане най-много до две години.
 
- Какви са тези правила?
 
- Те са азбуката на Школата - няма да ги повтарям...
 
Реплика на х.: - Аз знам какви са, но Той сега не иска да ги изрежда - по-добре да не Го прекъсвам. Става дума за ликвидиране с месоядството, пиенето на алкохол и студена вода и напитки, пушенето, късното лягане е ставане и пр.
 
- Каква е моята мисия?
 
- Мисията ти в този живот на Земята не е нито литературата, нито телевизията, нито медиите въобще. Те са само средства, за да привлечеш с космичния си вид и чар и способности сродните си души, които си призван да въведеш в тайните обители на Космоса. Ти си древен водач, опитен пилот - и няма душа, която да не тръгне след теб, ако застанеш най-после на мястото си! Приеми пак проблема за първите четири изпитания: максимално излагане на слънчевите лъчи на максимална надморска височина, за максимално време в годината. Второ: брилянтна вентилация на дробовете, по възможност по-често в планината, и приключване с нечистите субстанции в тях. Трето: вода предимно от извори; и никакви студени течности - необходимо е да пиеш гореща, кипнала вода. Четвърто: съвършено безусловно вегетарианство без никакви компромиси, плюс постепенно минаване към суровоядство. Естествено, без ексцесии и самонасилие. Това за тебе е играчка. В противен случай наличието на адските храни, вещества и течности в един дом, даже и за почерпка, създават коридори към пъкъла, откъдето излизат, на грамадни пушливи кълбета, същества, с които и ти трудно се справяш. Можеш, не е проблем, но защо да си губиш времето?
 
- Да остана ли на работа тука? Може ли да се занимавам с политика?
 
- Нищо не пречи да останеш и тук. А политиката е в кръвта на всеки свестен дух. Не може без политика, но зависи по какъв начин - всяко създаване на недоволство, конфликт и напрежение, дори и в името на истината и правдата, влиза в резервоарите на черните - и тогава те имат повече гориво. Затова, стани родоначалник на положителното, на изтъкването на това, което е бяло. Недоволството е свято, но е барут, динамит, киселина! Оставù другите да се занимават с отрицателното и търси със свещ тези, които внасят положителното. Тогава и бъдещите ти медии от всички видове ще поведат именно такава линия.
 
- Ти спомена, че пътешественик ще бъда. Това в буквалния смисъл на думата ли е?
 
- Пътешественик по света, в буквалния смисъл, не само можеш, но и трябва да бъдеш, като си определиш част от годината за това, когато станеш материално и професионално независим. Ти имаш да просветляваш и да доведеш в Школата и други души от други страни - и затова пътешествията ти, експедициите ти в търсене на Красотата, Правдата и Истината са неизбежни. Ще имаш съвършено оборудван екип със всички модерни средства, не по-лош от този на добрите репортери и пътешественици. Красотата, Истината и необикновените чудеса и хора, които ще откриеш и покажеш на човечеството, ще бъдат несравними, понеже ти имаш главното: Способността за Откриване на Истината.
 
- Как да работя върху чакрите си?
 
- От няколко години имаш отворен сърдечен център и интуицията ти обикновено е безпогрешна. Не се бой, вярвай в нея и знай, че примерът ти за другите е заразителен. Фактически, ти си асистент на най-високи Посветени, и в потенциал си един от тях; а в невидимия свят разпределяш токовете на Истината по специални вихри между Земята и шест планети от други системи, където са най-важните ти планетни тела в момента. Тези вихри вече пускат разклонения и почват да образуват вихрова мрежа. Това се извършва на атмическо равнище.
Формите на живот, давани от Универсума (т.е. Учителя) са различни за всяка конкретна епоха и народ. Основен проблем за осъзнаване при теб сега е важността на упражненията.
Ако страхът от общественото мнение пречи на Посветения, то рано или късно Небето му отнема и това, което е придобил. Обратно: смелият рискува, но печели - понеже Царят на Космоса е по-силен от Княза на света!
                     Край 19,30
 
Бе отворен напосоки том специално за В.:
 
"Английската кралица Виктория имала едно магаре, на което слугували четирима доктори - треперели над него! Четирима души с висше образование - за едно магаре…" (Том "Вземи детето", стр. 212, из беседата "В последното време" от 6.ІІІ.1932г.)
 
Тази мисъл от Учителя, измолена специално за В.К., потвърждава изискването за вземане на "4-те изпита" по изборност и самоконтрол. Магарето също не случайно се падна тук - то пие вода само от най-чисти места...
 
"В последното време, когато Истината озари хората и в сърцата дойде Любовта, ще дойде тази светлина да разбираме живота - да разбираме, че има нещо не привидно, но съществено, към което ние трябва да се стремим да го намерим. И като го намерим, всички да участваме в това благо. Да разберем Бога така, че всички да бъдем доволни от нашето разбиране.
Аз искам всички да имате една религия, едно верую. (…) Дръжте се за новото верую! И старото го дръжте, не го изхвърляйте, но новото сега търсете, защото в него ще възкръснат мъртвите.” (пак там)
 
"Вие може да не знаете това нещо, но те са правила. Например, един учител обяснява с плюс и минус числата 1, 2, 3, 4 и т.н. - как може да се работи с тях." (Том "Вземи детето", стр. 299, беседа "Наклали огън" от 3.ІV.1932г)
 
Понеже Айоран получава първото си ЖЛО (Живоструйно лично осияние) от Елма, т.е. Духа на Христа, тук е уместно да се изяснят и сумират някои неща от холизацията и от мислите, паднали се специално за него при спонтанното отваряне на том с беседи от Учителя Беинсá Дунó. В досегашната ни практика няма нито един случай (а те са вече хиляди), чрез подобни отваряния да не се е получавал съвършено конкретен отговор или редица от отговори в пълен синхрон с казаното в дадено осияние.
Първо трябва да се каже, че на В. бе изяснен рискът от получаване на ЖЛО: незабавно и рязко ускоряване не само на добрата, но и на негативната съдба - човек вече се намира "под лупа". Той пое този риск, казвайки, че така или иначе и благата, и "разтривките" са неизбежни - защо да не ги приближим?...
И така, според текста, заглавието и даже датите на падналите се мисли, Учителят потвърждава на два пъти необходимостта от взимане на четирите първоначални изпита за влизане в Общия Окултен Клас: посрещане на слънчевите изгреви и съответно ранно лягане до 22 часá; дишане на максимално чист въздух и често ходене в планините; пиене на максимално чиста, изворна вода - кипната и гореща; хранене с вегетарианска храна. Потвърждава мисълта от осиянието, че са настанали "последни времена"; насочва Айоран към главния духовен метод за свиване на духа в точка - избор на една религия и едно верую. На практика, именно това е базалното изискване за влизане в Общия Окултен Клас: избор на един Учител, изучаване на Неговото Слово и прилагане на Неговите окултни методи - въпреки необходимостта от толерантност и широка обща култура. В беседите на Учителя, в паневритмията и хилядите упражнения, както и в братския живот, има всичко.
На В. се дават някои космически неща и предимства и поради това, че даде възможност на хора на Словото да бъдат в ефир с него нееднократно и много дълго – до 40 минути и повече на интервю, на негова отговорност. Задаваше въпроси и не прекъсваше говорещия и по най-тънките теми: за Учителя, за Пентаграма и Паневритмията, за Новите Майки, за Любовта и Свободата и новите Орфеевци, Евридики и Родопи, за осиянията на Елма, за опита ни за контакт със Сириус, за астрология и кабала, за розенкройцерите и пр. Подобно нещо досега се е случвало само в Латвия. Така че Някой не случайно бе казал на някого: “Мèтла от София!”, която не се интересува от такива работи...
Като става дума за отблагодаряване и подаръци, някъде може би съм разказал и за една случка именно с В.К., от която си личи още веднъж, че Елма не е Човек само на приказките. За всеки случай, ще го повторя и тук или ще го разкажа предварително в резюме. Един ден си говорим с В. в едно кафе по интересните въпроси и той въздиша, че още си няма джипка, а много му трябва – иска японска... Аз не винаги помня какво е излизало през устата ми. След два дни ми се обажда да благодари на Елма и ме покани да ме повози на новата си джипка... Като се качвам, твърди, че в кафето съм му бил казал: “Готово, имаш я...”. Какво се случило? – Още на другия ден, на същата маса в същото кафе сяда до него непознат и му казва: “Братко, погледни през прозореца...” – В. поглежда и вижда чисто нов японски джип. “Искаш ли го?...” – “Ми че как, ама...” – “Няма “ама”, давам ти я почти безплатно, за символични пари. Бързам за чужбина и нямам време”...
 
По-горе отбелязах, че понякога Небето говори даже и чрез датите. Ако в случая това е така, то последната паднала се мисъл за В. от беседите е от 3 април, а на тази дата е роден още един човек с В.: най-напредналият ученик на Учителя - Венно. Айоран минава под негово покровителство! Нещо повече - днес на Земята ние не познаваме по-подобен на Венно от В.К. И Венно бил награден веднъж от Небето с четвърт милион – и само с това ли?
 
Тъй като човекът все още е в ефир и е един от най-известните и най-“стреляните” поради неукротимото си чувство за правда и точна камера и език, може би не е уместно тук да се слага негова снимка. Затова пък ще сложа снимка на Венно, от същата възраст:
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.