- Р -

Ра: Слово за свободно преминаване през Трите Вселени и за връзка с божеството на нарциса.

Рай: Дума от астроформулата на Меркурий: „Почти същото като славянското „рай“, с тази разлика, че е на сложен интеркосмичен език и означава рая на умственото поле.“ (лично обяснение от Елма, дадено на 15.02.1991)

Рал: Страна на Мореп, планета от системата на Сириус.

Раляни: Жители на Рал.

Рену̀н: Трансплутонова планета, владетел на знака Дева. Ренун е мостът към ултрасъзнанието или – както вече знаете от “Звездни приказки” – към ултравселената.

Ретѝн: Дума от астроформулата на Лусин. Ултравселенско слово, извличащо енергия от дълбочините на спящата материя.

Рий: Сила на изхвърляне на новородени монади от монадни извори.

Рилн: Престолна чакра в човека с вид на карамфил.

Рин: Елфа на карамфила.

Рионѝди: Познаващи всички звезди и обекти във физическата вселена.

Ро: Звезда в Супервселената на годсподаря на тинтявения елф.

Роу: Елф на тинтявата.

Ро̀ун: Първожрец на свободата и господар на тинтявения елф, живеещ на звездата Ро.

СЪДЪРЖАНИЕ
/