Книга 42

 

1444  22.06.2014 Божественото уравновесява Дух и Природа: мненията на Учителя Беинса Дуно и Екхарт Толе 14:58:00 до В.Л.: Има двама Екхарт  -  единият от миналото и един съвременен. Последният ми е по-познат, гледал съм и слушал негови лекции,  понеже една приятелка англичанка му е голяма фенка. Но знам и за класическия.

            По-късно В.Л. ме попита как разбирам понятието "Бо– жествено",  тъй като всички хора в света, духовните хора и даже последователите на Учителя го тълкуват по най-различни начини. Аз все още изучавам този въпрос, защото не съм изчел и осъзнал всички 7500 беседи на Учителя. Работната ми теория е, че Божественото не е третият или най-горният етаж, а това, което уравновесява физическия и духовния - Духа с Природата. В. е много права, че е желателно да изучаваме уникалната философия на Екхарт Толе (и не само неговата), за да разберем още по-добре Учителя.

            В беседите има стотици мисли в защита на тялото на човека и природните му потребности и функции без изключение, обаче мнозина са повлияни от стари учения, често облечени в нови дрехи, и четат Учителя през техните очила. В момента на запад Екхарт Толе е една от най-мъдрите и свежи струи в полза на интегралността, т.е., на Божественото, което не отхвърля и не задушава нищо, а намира мястото на всяко нещо, създадено от Бога, и ни съветва като Учителя да живеем във всеки свой център с всичка сила, спазвайки обаче Високия Идеал, приоритетите, ритмите и дозировките. Неведнъж сме цитирали такива мисли от Словото до 1944 г., не е тук мястото да ги повтаряме и да привеждаме нови. Но в полза на препоръката на тази интелигентна приятелка да изучаваме Екхарт Толе, не е излишно да включим тук някои негови силни разсъждения от лекциите му, които сме имали шанса да чуем от видеозаписи или които сме прочели. Публиката реагира възторжено, има много смях и въз-клицания, той извършва истински психокатарзис и хората си тръгват пречистени,  изцелени, щастиви,  подмладени. Такива озарени лица сме виждали и в документалните видеозаписи с беседите на Ошо или даже в трамвая, когато някоя жена на средна възраст чете негова книга... Пратеници на Бога като него и Екхарт Толе не могат да не предизвикат възторг от узнаването на истината, от изясняването на Божественото, като баланс между Дух и Природа. Какво пълно съвпадение с Учението на Учителя! Неведнъж Той казва: "Божественото съдържа всичко в себе си: в него влиза и ангелското, и човешкото, и животинското. (1929.07.21н ивд ГОБ36`146)  Ето как потвърждава това Екхарт Толе:

 

      "Адам и Ева видели, че са голи - и се изплашили... У тях много бързо се вкоренило безсъзнателното отричане на своята животинска природа. Страхът им, че могат да бъдат  завладяни и повлечени от мощните инстинктивни влечения, в тях бил съвсем реален. Затова те си наложили строго табу по отношение на някои телесни части и техните функции, най-вече половите, и от това възникнало в тях порочното чувство за срам. Светлината на съзнанието им все още не е била тъй силна, за да се сприятелят с животинското в себе си и да му дадат воля, сами да му се наслаждават съзнателно. Още по-малко били в състояние да му се отдадат, ЗА ДА ОТКРИЯТ СКРИТАТА БОЖЕСТВЕНОСТ В НЕГО, търсенето на Реалността в „илюзията”. Започнали да разграничават себе си от тялото си - да си въобразяват, че ПРИТЕЖАВАТ тяло, а не че самите те са тялото. С възникването и развитието на религиите, тази пропаст започнала да става все по-голяма. През вековете огромна маса хора на изток и на запад започнала да търси Бога, отричайки се от тялото, да търсят спасение и просветление по този начин. Това се оформило като отказ от чувствените удоволствия, на първо място сексуалните; като изтощителни потения и аскетически практики. Стигнали дотам, че почнали да причиняват болки на тялото си, да го изтощават или даже да го повредят, понеже го възприемали като „греховно”. В псевдохристианството това се нарича "умъртвяване на плътта". Други са се опитвали да излизат от тялото си в състояние на транс или чрез извънтелесни усещания, мнозина правят това и до днес. Казват, че даже Буда цели шест години бил практикувал отричане на тялото чрез пост и екстре-мални форми на аскетизъм, обаче не получил просветление, до-като не се отказал от това. И факт е, че никой не е станал истински просветлен через отричане на тялото или борба с него; или через съмнителни извънтелесни усещания. Въпреки че подобни преживявания могат да бъдат очарователни и да предизвикат проблясъци на освобождаване от материалната форма, в крайна сметка ще ти се наложи да се върнеш пак към фзическото си тяло, където на практика се извършва истинската трансформационна работа. Трансформацията става чрез тялото, а не без него! Ето защо, истинските Учители никога не поощряват оставяне на тялото или борба с него, въпреки че псевдопоследователите им правят това много често. /.../ Уви, вярата в това, че „ти не си твоето тяло”, е започнала да преобладава масово, което води до отричане на тялото и опити то да се напусне. Безброй търсители са стигали до това препятствие, което им пречи да стигнат до своята истинска духовна реализация и да намерят това, което търсят. ("Силата на настоящето", из главата "Трансформация через тялото"). Не се отвръщай от тялото си, защото истината не може да бъде открита никъде без него. Не воювай с тялото си, защото така ти се сражаваш със своята собствена реалност. Ти си ТЯЛОТО, ти! (пак там, из главата "Проповед за тялото"). А ако решиш да се съсредоточаваш все повече и повече във възможностите на тялото си, ти ще пуснеш благословена котва в момента. Няма повече да се луташ из външния свят  и да  губиш себе си в напразни умувания. Всякакви мисли и емоции, страхове и желания ще продължат да те навестяват, но повече никога няма да могат да те съборят. (пак там, из главата "Имай дълбоки вътрешни корени").

        Така че, изрази като: "Аз търся божествената любов, а не физическата" (телесната), са едно старозаветно, новозаветно или "праведнишко" недоразумение и нямат нищо общо с ученията на интелигентните Посветени и Школата на Учителя. Когато Той говори против плътта и й противопоставя Духа, Той има предвид адската плът, а не природната. Разликата е огромна и за нейното изясняване могат да се съставят десетки томове с цитати от беседите и обяснения от истински ученици на Учителя.

            Освен това, могат да се посоча немалко мисли от бе-седите в защита на това, че Божественото не се изчерпва с индивидуалната свобода и самодостатъчност и с вътрешната пълнота без партньор. И това е Божествено, но само елемент от Божественото. Достоевски казва, но това е и тревогата на Христос и кредото на Учителя днес, че не можем да бъдем щастливи, ако в света има дори само едно същество, което е останало да страда или е лишено от нещо съществено, което ние имаме, а то го няма. Самодостатъчността и вътрешният мир на архата поради собствената му свобода и пълнота е единият полюс на Божественото, а свещената тревога за другия, милосърдието и саможертвата - другият.            

         Науката днес говори за онтогенезис, филогенезис и со-циогенезис. За нас онтогенезисът е от Бога и разкрива произ-хода на индивида от Него и пътя му през вечността; филоге-незисът е от Великата Разумна Природа и има отношение към функционирането на естеството ни и към обмяната ни със сродните души, към родовите ни функции; социогенезисът ни прави човек само при общуване с повече хора. Тъй като и вторият, и третият генезис са пак сам Бог, а Бог живее и във всеки човек с душа, много е важно как Го посрещаме и как Го уважаваме и на тези нива. Върхът на филогенезиса е майчинството и бащинството, основани на природното създателство и природната обмяна на съществата.

            Съществуват божествена, ангелска и човешка брачна любов; даже и адска, за които говори подробно Емануил Све-денборг. Потвържадва го и Учителят с думите Си, че "Христос не приема мъж без жена и жена без мъж". Но в Царството Божие - на Новата земя и в Новото небе - това са души, които не живеят постоянно на една територия и имат свободата да обичат и други.

             Екхарт Толе казва в една от лекциите си: "Аз винаги съм считал, че истиско просветление е невъзможно без любовта между мъжа и жената. Не е ли именно тя, която ни възвръща цялосттта? Нима живот без любов може да е истински и пълноценен? (Из "Просветлени взаимоотношения). Без такава любов, на физически план вие със сигурност сте нецялостни и никога няма да бъдете цялостни. Щом сте мъж или жена, вие, както се казва, сте   п о л о в и н к и   на цялото.  На този план стремежът към цялостта, възвръщането към единството, се проявява като полово влечение: мъжът има нужда от жена, а жената – от мъж. Това е почти непреодолимо желание за обединяване с противоположната енергийна полярност. Коренът на това физическо влечение е всъщност д у х о в е н: силно желание да приключим с дуалността и да се върнем към състоянието на цялост. Сексуалният контакт ни позволява да се приближим максимално към това състояние на физически план. Ето защо, това е най-силното преживяване, което може да ни предостави физическата реалност. (из гл. "Пагубната привързаност и търсенето на цялостта").

            Това сигурно ти е известно:

            "През 2011 г. английското списание Watkins Review публикува списък на 100-те най-влиятелни живи духовни личности. На първите пет места в този списък са съответно Екхарт Толе, Далай Лама, Уейн Дайър, Тич Нат Хан и Дийпак Чопра. С изключение на Тич Нат Хан, който е сравнително по-малко известен у нас, останалите четирима са изключително популярни и почти 100% преведени на български език. Освен с написаните книги и издадените видео и аудио материали, тези автори са известни и със срещите си на живо с почитателите си в много страни по света. В края на 2011 г. в Мауи, Хавайските острови се срещнаха и разговаряха пред публика повече от два часа Екхарт Толе и Уейн Дайър. На 24 април т.г. в Карлсбад, Калифорния, се срещнаха пред свои фенове Екхарт Толе и Дийпак Чопра. Събитието можеше да се следи на живо по Интернет и да се изтегли срещу $20. Изненадващо, в края на разговора към двамата се присъедини Уейн Дайър. И тук, според мен, избухна "българска бомба". Дайър започна обръщението си към публиката със следните думи: "В своето (духовно) пътуване стигнах до нов вид любов. Четох един велик Учител от България, Петър Дънов, за когото Айнщайн, когато е на върха на популярността си към края на 30-те г. казва: "Цял свят се прекланя пред мен, а аз се прекланям пред Петър Дънов". Петър Дънов говори за различните видове любов. Той казва, че има три вида любов - човешка любов, духовна любов и божествена любов..."

      Защо не погледнем какво казват споменатите фаворити на човечеството според Watkins Review?

(Продължение в следващата глава)


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.