Книга 35


12.II.139(2003)

ПЛОДОДАВАЩА ИСКРА БОЖИЯ


Писмо от С.Д. от гр. П.:

            "Приятелю, напоследък упорито се оформя в мен една мисъл – че настоящият ми живот е един Голям подарък от Бога. Подарък – но за отскок. Отскок – но поне две крачки, две степени, две… Опирайки се на обещанието на Елма от 17 август 1999 г. – че "за твоята мисия и задача във връзка със Силите ще поговорим обстойно следващия път", моля за лично послание. С притеснение ще задам и един въпрос: информацията, която получих на 30.11.2002 г. в медитация, истинна ли е или е плод на мое подсъзнателно желание? Отговорът е от изключително важно значение за мен. Ако моите размишления заслужават вниманието на Елма, ако времето е настъпило – нека бъде! Давам и рождената си дата – 19.08.1945г.

                                                           Стефка"

Коментар от п.:


            На тази молба също нямаше отговор от Елма, по причини, които засега не могат да се изяснят. Съществото, което е написало това, се отличава с плододаваща искра Божия. Един от белезите ù е, че в такава монада се явява импулс да осигури жилище за човек на Бога и да се грижи за него. Небето познава и други прекрасни създания от този тип и на това ниво, но на даден етап този им импулс се заглушава и те тръгват да уреждат неща, които не съдействат за здравето и подмладяването им. Красива и силно искряща монада има и сестрата на това създание. Когато закопнеем да заживеем с хора на Бога и осъществим това въпреки всички обстоятелства, светът ще се оправи. Да се надяваме, че в бъдеще на всички ни ще се дадат поправителни изпити и ние ще ги вземем с отличен. Но като се има предвид казаното от Учителя, че Истината е 50% субективна, нека се надяваме, че и онова, което С. е видяла в медитацията си, е поне една втора от Истината. Другата половина - половината на Абсолютната Истина - може да се докосне само с неслучайни хора от неслучайно Ято, с Троен ритъм и Тройновселенски токове.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.