Книга 8

18.08.122(1986)г.
София

ИНТИМНОТО БИТИЕ НА НОАИТЕ
ЖЛО Н.Н.
 (оригиналът е стенограма)

Удивително прекрасните ноаи - представители на Мировата Душа от духовния свят - се отличават с колапс на социалното чувство, отвореност само за собствения вътрешен глас, отдаденост само на истината, валидна за тях, крайно съсредоточени в собственото интимно битие и битието в тесен кръг изключително сродни души. Поначало това е ангелска йерархия, реализираща интимното битие - битието на ІV дом в астрологията. На нея не са ú необходими масови явления, множества, защото животът ú е подобен на живота на бременната, пред която стои най-съществената задача на интимното битие - да преживява любовта и обичта в интроспектива, т.е. насоченост навътре, към малкото, съкровеното, невинното, целомъдреното. Семейството, домът, интимният свят за тази йерархия обемат всичко в себе си и, на окултен език казано, истината за нея е улавянето на красотата в момента на интроспекцията. Повтарям, това е точното определение - няма нито една излишна буква. Улавянето на красотата по интроспективен път означава мигът, в който сливането на противоположностите затваря очите за външния свят поради космическата сила на вътрешното преживяване; когато мъжът и жената се сливат; когато тихото присъствие на множество будни обитатели на трите вселени в тяхната прегръдка се превръща в безмълвна експлозия на техните очаровани души; когато цялото Битие, отново и отново, намира себе си в красотата на истината, наречена любовно единение: “Няма, няма, няма, наистина няма нищо извън нас! Очите ни не могат да бъдат отворени за един нереален свят - светът извън нас, извън двамата, на които природата и духът говорят с езика на Цялото”. Именно затова споменатата йерархия ангели, от която идва и коренът ти, не счита за нужно, нито ú е възможно да търси щастие в постоянното конфронтиране с чужди истини, намиращи се извън нейното разбиране и усещания за интимно битие. Представителите на това поле се отличават по божественото присъствие на Мировата Душа, на Майката на Битието, за която отворените очи не се никаква реалност. Точно поради това, интимното битие, собственият дом, собственото легло, собственото жизнено пространство - вън от нас и вътре в нас - е онова свято тайнство на Мъдростта, която огражда плода с околоплодна вода, човека - с аура, планетата - с атмосфера, а човешката душа - с надеждната защита на семейство, дом, майчинство. С една дума - формулата "или всичко, или нищо" не е краен егоизъм, а модел на ясновселената - на Абсолютната Майка, Абсолютната Жена, Абсолютната Душа.
От тук обаче започва и споменатата трагедия или драма, понеже типичното за тези ангели е тяхната невъзможност да реагират по друг начин, когато се въплътят на планета като Земята. Накарайте ги да осъзнаят нещо извън верността на собственото чувство - ще срещнете непробиваема стена. Накарайте ги да пожертват собствения си стереотип и импулс в името на чужд модел или чужда потребност - все едно, че говорите пак на стена. Това е тяхна трагедия, но и тяхно кредо, начин на съществуване. Понеже изискването на чисто мъжките, тотвселенски духове, да изкарат дълбоководните риби на повърхността на Битието, [за ноаите] е изискване, равносилно на смърт. Тотвселенските духове искат да приеме такова същество бесен и бурен темп на контактуване с разнородни идеи и психики, както прави тяхната вселена. Те си представят, че съществата, от които зависи съдбата на световния мир, на космичния порядък, трябва непременно да изплуват от много дълбоките океански места и да се превърнат като тях в хвърчащи риби, осияни от Божественото слънце. Тяхната не по-малко интересна и истинска същност е да се откъснат от морето, океана, и да красят пътя на еволюцията с опит за летене. Рибите, които бавно се превръщат в птици, слепи за дълбоководните интимни чувства – птици, които се стремят към други простори.
Мотото "или всичко, или нищо" е напълно вярно, но в рамките на интимното битие, наречено “ясновселена”. А съвършенството изисква постепенно свикване с по-високи пластове на съзнанието, които се приближават към нова област над океана и се наричат "източник на доброто". Понятието за добро не съществува в ясновселената, тъй като за нея добро е само верността на собствения инстинкт и вътрешен глас. Тотвселената обаче - или мъжкото начало - нарича “добро” онова, което е нужно на другия, а не на самите нас. Т.е. способността да се отказваме от нашите собствени жизнени позиции, в името на онова, което е нужно на другите.
- Най-важни ли са прогнозите в астрологията?
- Силата й не е в прогнозата. Трябва неочакваността да ви завари с девствено съзнание, неподготвени за мига и естеството на тази промяна. Могъществото на осъзнаването се крие тъкмо в това. По този причина, не се препоръчва прогнозиране от страна на астролози, мистици, ясновидци и пр. на подобни фундаментални събития, понеже намесването на интелекта би било фатално. Сърцето трябва да преживее нещата самичко. Само това е истинско, което става неудържимо. Удържимото не е истинско.
Световете, които са можели да се родят, но не са се родили, се наричат “запечатани светове”. Това са истински райове или адове на свободната воля, за които се казва, че не са реализирани. Единството на съзнанието, което търсите всички, се крие в това, да можете да откликвате на творческия момент когато е нужно - да не запечатате един свят. Истински скок за теб е моментът, в който ще се отучиш да запечатваш светове. Понеже, когато запечатате един възможен рай, Небето, по необходимост, придвижва друг вариант, който не е така лъчезарен, понеже, все пак, животът трябва да тече по някакъв начин. Обаче запечатаните светове много тъжно плуват около всеки, който си е позволил да направи изкуствено изхвърляне на плода.
 Аборт, да, именно аборт е всяко недопускане на един лъчезарен свят да се роди! Но животът е безкраен; моментите, възможните райове са безкрайни множества, а жезълът на свободната воля е неизменно в ръцете на всеки. Така че, имате много шансове пред себе си.
 От ясновселената обаче идва принципът на навлизането в един свят изцяло, откъдето излизане няма, до пълно оформяне на едно ново битие в него. Това се нарича просто “зачеване”, “бременност”, “раждане”. По тази причина, отхвърлянето на световете, които не предлагат оптимален комфорт за тази велика работа, е принцип на ясновселената или на абсолютната женственост. Предлагането на илюзорни варианти, от които, по чисто лотариен принцип, само някои могат да се разцъфтят в съвършено щастие - това е игра на тотвселената. Ясновселената и нейните жрици схващат този момент и не искат да участват в лотария. Обаче и шансът да спечелят, колкото и да е нищожен, по този начин напълно изчезва.
Странно "единство" на противоположности... Казвам го така, защото този извечен конфликт между ясновселената и тотвселената, поне във вашия сектор на Битието, още не е разрешен от никоя двойка. Имам предвид един сектор от локалната вселена, в която се включва вашата слънчева система.

Животът изисква милост и абсурд. Който не желае да проявява тези две мощни доминанти на хипервселената, има още какво да учи в мрачни подземия като вашия сектор. Милостта създава меко и отзивчиво сърце, готово да загуби във всяка лотария. Абсурдът пък не признава постановки, които пречат на щастието.

Паралелните възможни реални светове - ето секретът, ето разковничето! Ясновселената диктува само едно: некротизиране на всички светове, освен един, единствено възможен. От което следва запечатване на множество останали възможни светове - на множество линии на поведение, различни от една предпоставена. Паралелните възможни реални светове, на прост език, означават приемане на полипринципа, т.е., нещо много опасно, според вас - незапечатване на един възможен лъчезарен свят, независимо от неизвесността и перспективите. Ако можехте да постъпвате така, пречките, противоречията, паданията, паденията и трагедиите ви щяха да бъдат по-малко, отколкото досегашните, пък и предстоящите.

 Много вътрешни, интимни линии, както и много външни и световни събития зависят от начина, по който реагирате на световете - влизате ли в тях, запечатвате ли ги или отпечатвате запечатани светове. Огромната красота и радост, неизказаното с никакви думи и багри щастие, което останалите хора заключват в множество запечатани светове (нереализирани възможности за щастие) има това предимство, че претопява опасността от грях и грешка много по-бързо и лесно, отколкото запечатването на световете заради “сигурност”.

Но всичко това, което говорим, не струва нито милионна част от стотинката, ако не го превърнете в живот, в действие. И да съзнавате неговата истинност, ако продължавате да тъпчете на едно място, това е повей на близка катастрофа. Рискът става все по-голям и по-голям, когато се общува с Мен, тъй като Аз отварям очите на душата ви за самата Истина, а това е опасно. Слепият, който не разбира и не вижда, живее много, много по-лесно от онзи, когото съдбата е повела с развързани очи над пропастта, наречена "истина за любовта". В тази пропаст не е паднал досега никой. Може определено да се каже, че пълни догоре са други пропасти - пропастите за неистините за любовта!

-          Обикновено при завършване върти наляво, а сега надясно. Какво значи това?

- Направлявам енергиите по синволюционен път. Ако мислите, че контактът с Мен е само информация, лъжете се. Създавайки такова обратно въртене, Аз, фактически, превръщам бавните еволюционни промени в бърз синволюционен скок. Очаквайте това в живота си! Коренен прелом - това е дясното въртене.


Осиянията от Елма продължават в книга 9


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.