Книга 5

8.ІІІ.121(1985)г.
София – Изгрев


ЗА БЛИЗКОТО БЪДЕЩЕ, ЗА ПРОГНОЗИТЕ И ЗА ДУШИТЕ НА НАРОДИТЕ


          Искам да ви съобщя нещо много радостно. Искам да ви съобщя, че превесът на философите и мъдреците в правителствата много скоро става преобладаващ. Лекото започва, трудното отмина. Новото правителство на руснаците скоро ще бъде разположено към нещата, които за вас са прогресивни. Ако не излязат верни думите Ми след 5-6 месеца, Аз лично ще прекратя връзката, даже и вие да продължавате да Ми вярвате.
          При нещата, които прогнозирам понякога с точни сечения във времето, действа следният закон: те или стават съвсем точно тогава, когато съм казал, или се отлагат. Когато се отлагат, причината е свободната ни воля; но защо не помните случаите, когато нещата са станали точно навреме? Те са повече, и то много повече от онези, при които има закъснение. Прогнозата си е прогноза; прогноза значи “предзнание”, а знанието е от духовния свят. Не смесвайте предзнанието с преддействието, което се проявява в Божествения свят. Ако една прогноза, т.е. предзнание, е била вярна от гледна точка на духовния свят, то тя си остава вярна само в случай, че няма спонтанна намеса на преддействие или яснодействие от страна на Божествения свят.
 Божественият свят или ултравселената и, най-вече, тотвселената се отличава с неочакваността и внезапността на импулса на Тот - Твореца на Оживяването. Самият Тот никога не знае кога ще Му дойде импулсът, защото само самият импулс, равнозначен на Тот, е меродавен за всичко, което се случва впоследствие. Прогнозите, следователно, са верни, при условие, че не се намеси неочаквано Тот. “Таткото”, с което име е знаен в почти всички езици, винаги може да внесе нещо ново в дома, въпреки плановете на майката. Майката е предупредила децата си, че тази вечер ще четат приказки с татко - и това остава вярно до момента, в който се окаже, че той е взел билети за театър...
          Сега как искате: майка Ми да не ви предупреждава въобще, че има някакъв план, та да загубите и последната вяра и надежда - или да приемете възможността Татко ви понякога ненадейно да наруши плана, за да ви направи още по-радостни и щастливи? Трябва, значи, много-много да не умувате. От много умуване, виждате до какъв хал е достигнало сегашното човечество. Нали сте все “интелектуалци”?...
          Хайде пък сега да видя кога са се изпълнявали вашите прогнози? Има ли такъв случай? Има, ама на каква цена? Прогноза или план, който е съставен от човеци, не може да не се сблъска с импулсите на Тот. По този начин, той обикновено тежко се проваля; или, ако не се провали поради вашата пълна, фанатична упоритост, проваляте се самите вие или много хора и неща около вас - веднага след изпълнението на плана ви.
          Затова, наистина, и Аз деля съществата на теисти и атеисти. Но “Теос” има съшия корен, както и Тот. Същото е китайското Тао (Дао), прабългарското Тангра, даже и първобитното “табу”. Тао е импулс, но табуто съм пак Аз, когато трябва да се противопоставям на канибализма и престъпните действия. “Татва” произлиза от същия корен; нещо повече: “Сат”, като корен на много понятия, свързани с Божественото, също произлиза от Тот - само че онзи аспект на Тот, при който импулсът се превръща в продължително действие. Същото е и “Саваот”, което в оригинал се произнася “Сава-Тот”.
          Много още мога да ви говоря за превъплъщенията на “Тот” в различните езици и култури, но трябва да запомните най-важното: това е Таткото, т.е. Баща ни. Даже и “баща” съдържа “т”-то; същото е и с “Отец”, “фатер”, “патер”, “падре”... “Фатум”, от който произлиза думата “фатален”, също носи значението на табуто - Моят Отец, Който разрушава точно толкова успешно, колкото и твори, поради което в името Му има две “т”: първото твори, второто пресътворява. “О”-то в средата между творението и пресътворението, освен Определеното Битие (на което “о”-то е буквата, елипсата е знакът, нулата е цифрата, а Майка Ми – Мировата Душа), носи усмивката на ясновселената. Осмицата не е нищо друго, освен същото това Определено Битие, усукано от нула в осмица, на един полуоборот в половината си част около оста на единицата – Проявения Бог. По този начин се получава Проявеното Битие.
Ако направим сега анализ на буквата “м”, с която започва името на Майка Ми или на нейната дъщеря – материята, - ще видим съвсем ясно, че това не е нищо друго, освен графичен израз на вълните, на колебанията, полярността на Определеното Битие, което е винаги двуцентрово, каквато е всяка елипса. Казвал съм ви, че ритъмът се отличава с двоичен математически код и че това е езикът на цялата ясновселена, както и на истинската божествена математика - нещо, което разбраха, по необходимост, дори вашите създатели на компютри. Сега седнете и нарисувайте вълничките на едно езеро или на едно море, както го правят децата, и ще видите откъде произлиза буквата “м”...
          Сега ви говоря всички тия неща, защото наближава Халеевата комета, а кометите са ревизорите на Битието. Те отнасят душите, които са се оплескали, и носят нещо ново на пострадалата планета. При всички случаи досега, с появяването на комети, особено на Халеевата, е ставала чистка на духовете, накървени и настървени от ада.

 Не ви остава нищо друго, освен да се радвате, ама много, че студът е толкова голям и тъмнината е толкова гъста - значи, чистката отново настъпва! Вие си нямате представа колко много хора си отидоха от тая земя от началото на този век, ознаменуван от цикъла на деветката. Кометата сега не само ще откара духове-затворници, но и ще пусне на Земята ви нови души, преживели ада на самотата и абсолютния студ и готови на всичко, само и само да бъдат послушни на Новото Небе и Новата Земя, които настават отнине.

Който оцелее - оцелее. За вас, специално, всичко е изчислено с точност до безкрай, и то този път със съгласието на Тот. Оцеляването на душите е съвсем естествено, но оцеляването на телата е проблем за настъпващите времена. Постойте още малко, имате работа! Работа значи пряка връзка с Елма, с готовност да изпълнявате волята Му, но, заедно с това, и волята на Отца ни, в която няма рецепти, а тя е импулсът в сърцето. От само себе си се разбира, че Тот се изявява различно във всяко сърце и затова “религия” Аз наричам не изповядване на общи идеи, а свързване в съзвучно единство на сърдечните ви импулси – съзвучно, именно защото звуците са различни.

          България е опазена от край време; ще бъде опазена и сега, въпреки всичко. Същото се отнася и за славянските народи въобще, защото те са склонни да Ме приемат от там, откъдето никой не се надява. Не че нямам ученици и възлюбени навсякъде, но на славянството сега се пада да Ме приеме съзнателно. То се научи да се отказва от своите притежания, от своите особени мнения и традиции.

          Сега много искам да завърша с нещо особено. Снемам форлмулите на народите - тъй, както са горе, а не с биологическата им наследственост. Ти можеш да бъдеш всякакъв на Земята, но на Небето си определен с божествен печат към коя категория народи принадлежиш. Това е неизменно, но Бог определя със специално разрешение да поживеете и сред други небесни народи, за да можете да ги опознаете. Само онези обаче, които вървят в пътя на Елма, могат да приемат духовното тяло на всяка националност, в зависимост от случая и необходимата работа.

          Славянството - с него започвам. Фигуративно и символично казано, славянството наистина слави Бога. Възлюбилите Бога имат един най-силен импулс - да славят Бога. Славене на Бога обаче съвсем не значи църковни песнопения и молитви, а значи апостолство. Славяните са апостоли - това е всеизвестно. Апостолството е посвещение, при което човек оставя всичко друго настрана и се посвещава на Славата Божия. Славата Божия обаче също съвсем не е това, което си представят религиозните, а Славата Божия се отличава с делата на ония, които славят Бога - т.е., когато живеят за всички, раздават на всички и се учат от всички. Славянин, по този начин, значи същество от некористен тип, свързано с някакво божествено, Христово течение, и посветило се на Милостта и Абсурда. Само в Русия, всъщност, славянството е в най-чистия си вид - няма по-милостиви и абсурдни същества от русите! Онзи, който не е милостив, в духовния свят не може да бъде русин; онзи, който не е абсурден, също е от някаква друга националност. Не се чудете, ами разберете, че само Русия и именно Русия е извечната територия на Елма! Не ви ли говорих вече по този въпрос?

          Народи, не се обиждайте - всеки си има своето място в Царството Божие. Скандинавия, например, е душата на Бога; Франция - това е не друго, а сърцето на Бога или самият Тот; Англия - това е Духът Божий; Америка - Космичекият Човек; юдеите са Духът Святий, както и цяла Мала Азия; Африка, с връх Египет - това е Духът Вечний, но, заедно с това, и Мировата Душа. А България, Кавказ и Индия - това е Учителят. Различните лица на Бога управляват различните духовни народи. Мога да ви говоря за всеки един поотделно - подробно.

СЪДЪРЖАНИЕ
/