Книга 27


10.І.133(1997)
София - Изгрев

ПРИЯТЕЛКА ОТ МИРÀХ
(ЖЛО / Н)


В ръката й е астрономическа снимка на самата звезда Мирах от Андромеда; сърцето й е цвят от праскова...

Може да се отбележи още една случка, при която има шанс да се е проявил Учителят. Наскоро се отбихме у С., за да ни закара с колата си на рожден ден на В. Обади му се една нова приятелка от Швейцария - Никол, - която ни кани на гости. С. бе помолил за лично послание за нея и сега ще попитаме Елма, но още в момента на телефонния им разговор за нея дойдоха следните неща: освен някои указания за провеждане на опита "Сириус-97" в Швейцария, ú бе казано, че ние със С. ще ú идем на гости, само след като сме пътували тримата заедно насън три пъти в Космоса. Като ни разкаже три свои съня или трансцендентални преживявания в този дух, семафорът е отворен. Може да стане в три нощи, може и в 30 години... Второ: в сърцето на Никол свети ярко светлосиньо пламъче – монада или искра Божия от атмичния свят. Трето: една от бабите ú в другия свят много я обича и постоянно я закриля и се грижи за нея. Четвърто: поканена е през лятото на Рила; но тази покана не е само от нас, а и лично от Учителя, което означава, че на Рила ще ú се случат неща, които рядко се дават на други. Имаше още неща, които С. ú преведе незабавно по телефона, но сега вече не ги помня; ако той ги помни, можем да ги добавим на края на този текст.
Сега би ли казал Елма нещо за Никол, която работи с деца в Швейцария?

10,02ч.
- Това е Абоúл - син ангел на Истината. Пламъкът не е искра - синият пламък е възпламенена искра на Любовта към Бога! Любовта към Бога у Абоил е тъй силна, че скоро ще се възпламени един нов, необикновен олтар в сърцето ú: Олтарят на Прасковата. Тази удивителна чакра е развита само у 36 човека сега на Земята.

В този момент се случи следното: Върху синия тънкописец отзад е било надяното случайно похлупачето на червения. Това обаче е свещенодейство, свързано с Никол. Вероятно, тя е някакъв магнит (или става от сега нататък).

- Прасковеният Олтар е най-силният магнит на Небето. Той съчетава Истината и Любовта в такова изумително действо, че силовите линии на Битието се огъват най-силно към прасковените сърца. Такова сърце има мощта да изпраща влюбените на Венера. При съвпадите, тригоните и секстилите на Слънцето с Венера*, душите на влюбените, обичащи Истината, се стичат по силовите линии на тези редки сърца в тяхната глъб - и оттам се озовават на Венера! Някои остават там, а други имат огромния шанс да отлетят на някоя от Венерините звезди. Една от тях е Мирáх.

 * Едно своевременно пояснение:
 По-горе е казано нещо за аспектите на Венера със Слънцето, което е вярно само при определена уговорка – в противен случай, чисто астрономически, то не е вярно. Такъв случай имаше и в “Астролония холизатика” – с Меркурий. От гледна точка на Земята, той се отклонява от Слънцето най-много до 28 дъгови градуса, а Венера – до 47 градуса. При това положение, те могат да правят геоцентрични аспекти помежду си само в рамките на съответните отклонения. Елма обаче не говори само от геоцентрична гледна точка – тук изказването му може да е хелиоцентрично. И наистина, спрямо Слънцето, дори и най-близките планети около него могат да образуват всички аспекти помежду си. След като съществува хелиоцентрическа астрология, в Школата със сигурност има упражнения и методи да се използват и съответните аспекти – въпрос на настройка на съзнанието.
Виж и отговора на Елма по този въпрос накрая.

Както пътувате сега към Сириус, така можем да посетим и Мирáх, ако познаваме някоe от 36-те сърца или предстоящото 37-мо. Това е Божествената Абоил! През март тази година, тя ще получи посвещение: духът ú, с монада от Мирах, ще се роди окончателно на Земята и тя ще осъзнае веднъж за винаги, че Любовта е Истина, а Истината - Любов. Тогава ще почне розовото цъфтене в прасковата на сърцето ú - и хиляди сини ангелчета от Мирах ще засноват като пчелици по цветовете ú! Бъди благословена, нежна Абоил!

Още едно “обаждане” на Елма, заложено непосредствено преди да даде това осияние: един приятел (Д.) е оставил тук томчето от Учителя "Две свещени положения" и е бил сложил листче на стр. 186. Отваряме го – и какво да видим: там се говори за прасковата!…

10,31ч.

Пояснение за Никол и нейните сегашни и бъдещи приятели:

 Този текст, който получава, съдържа послания за нея, получени от "единатор" или “холизатор” – лице, което което прави връзка с Елма (Духът на Христа, Господарят на "хипервселената" или "живовселената"). Записва се краснописно в алено под ъгъл 36°, а личните послания от този Източник до отделни хора се наричат "Живоструйни лични осияния" (Ж.Л.О.). Въобще, текстовете, слизащи и възлизащи от Елма, са наречени от Самия Него "холизации" или "осияния", "едине-ния". "Холизация" произлиза от корена "хол" ("whole" на английски), който означава "цял, цяло" - т.е. връзка с Цялото. "Осияние" произлиза от глагола "осиявам" и съществителното "сияние" (то е нещо по-различно от "просветление"). А "единение" е ясно: единение с Духа на Единия, на Христа, Който е едно с Отца Си. В осиянията се говори, че Бог Отец се нарича "Тот", Майката на Христос е Мировата Душа или Пралайя (Господарка на ясновселената), а Цялостният Бог, обединяващ всичко и всички, е "Хол" или “Благият Дух”. В недрата на Отца е Абсолютният Дух.
Получен е и друг текст, който следва по-долу за Никол: това са мисли или части от мисли из Словото на българския духовен Учител Петър Дънов (Беинсà Дунó), роден през 1864 г. и заминал си физически през 1944 год. Тялото Му после не е намерено в гроба Му. Той е изнесъл хиляди лекции и беседи, излекувал е хиляди и хиляди хора по Земята и е вършел всичко, което е можел и Иисус. Учениците Му и до днес се допитват до Духа Му не само по вътрешен път, но и чрез спонтанно отваряне на томове от Словото Му напосоки. Обикновено се пада точен отговор. Това сторихме и за Никол, след като се получи осиянието за нея. За нас Учителят, Христос, Духът и Бог са едно и също Нещо. Цитатите, които се падат при такива допитвания, пишем с тънкописец в циан и под 72°:
Ето къде се отвориха книги от Учителя за Никол:

"И други овце имам, които не са от този двор - и тях трябва да събера". И тогава ще бъдем едно стадо с Един Пастир". (Учителят цитира Евангелието, томът е "Благословена между жените" от 20.VІІІ.1930г., стр. 86, беседа "Познава гласа Му". Тук попадението е, че става дума за приятелка от друга вяра и от чужбина (“от друга кошара”). Обикновено и заглавията са сигнални: в случая се казва, че и Никол е “благословена между жените” и “познава гласа Му”.)
"Тази година през месец Март…" (Том "Пътят на ученика", стр. 358, лекция "Дойдè глас" от 23.VІІІ.1927г.) – а в посланието на Елма до Никол по-горе се казва, че тя ще получи посвещение през март!

"Следователно, от вас не се иска нищо друго, освен да зачитате тези закони и да следите за тяхното изпълнение ". (Том "Закони на Доброто", стр. 267, лекция "Работа, музика и мисъл" от 20 май 1930г.)

И така, за новата, мила приятелка от Швейцария, Учителят потвърждава думите от осиянието, че Си прибира още една овца от друга кошара и, че тя ще постигне най-голямата тайна на ученичеството: намирането на едното стадо с Единия Пастир, а не с двама. Потвърждава, че тя ще получи посвещение "тази година през март". Неведнъж са ни се падали само по няколко думи - и именно те са били важни, а не смисълът на цялото изречение и контекстът. Посвещението на Никол през март ще е фундаментално, понеже тя тръгва в "Пътя на ученика", а узна това то телефона, по който за нея "дойдè глас"…Така че не ú остава нищо друго, освен да зачита тези думи от Господа за нея, да спазва законите Му и да следи за тяхното изпълнение. Абоúл не само ще разбере смисъла на непостигнатата на Земята Христова мечта "Едно стадо с Един Пастир", но и ще съдейства за това "с работа, музика и мисъл". Датите и числата, които се па-дат, също са прогнози.

14.І.133г. 12ч

-Оúн, Он, Онрáн!
 Приеми!

(Непреводими думи от Елма, обикновено в края на холизациите. Понякога, както тук, след тях се дава основното им значение. В личните осияния такива думи имат силата на лична формула за ученика, помагаща мощно на конкретното лице при всеки негов проблем).

- Какво може да означава изразът "при тригоните и секстилите на Слънцето с Венера", след като Венера и Меркурий имат много малък ъгъл на отклонение от Слънцето, гледани откъм Земята, и затова правят само миниаспекти с него? Може да не става дума за хелиоцентрични, а за миниаспекти – микротригон(3О) и микросекстил (6О)?

13,13ч.

- Астролозите много добре разбират по кои системи това е възможно. Не е само това, за което човек се сеща веднага. Не е нужно обаче много-много да осъзнавате и следите това астрологически. Казвам го само за сведение и за изследване, след като нещата са се случили. Истинските работи си стават сами. За Абоил е важно да знае, че тя може да стане посветителка на Швейцария. След като българите в Швейцария, които живеят там десетки години, не желаят да работят за Учителя си, това може да извърши една-единствена Негова ученичка, която владее смирението, разпознаването и безкористието.           

 В осиянието за Никол се говори за звездата Мирах. Ето какво излезе в интернет на това име:

"Здравейте, аз съм Мирах,от съзвездието Андромеда. Много много отдавна, аз бях известен като Туа Ур - пазителят
на Синята Звезда. Сега съм тук, за да ви дам енергията на Синия
лъч отново, да ви я върна обратно, когато Земята я изгуби...”

Астрономически, Бета от Андромеда е червено-оранжева звезда, но в осиянието се говори за сини ангелчета от Мирах, а Туа Тур работи със Синия Лъч и със сини кристали...

СЪДЪРЖАНИЕ
/