Книга 26


17.ХІ.132(1996)
Бургас – Изгрев

СЕМЕЙСТВО ОТ 36 БАЛАНСЬОРА


На 14 ноември вървяхме по бул. "Витоша" по посока към Лозенец, където трябваше да се срещнем с приятелите. Разговаряхме за различни неща, но по едно време темата пак се завъртя около последното осияние за Рила. Един от нас каза, че въпреки хилядите случаи досега, при които Елма е излизал прав; и независимо от хилядите знаци, явления и помощи, които ни дава на всяка крачка, този път задачата за Рила изглежда трудничка и неясна; че нашата инертност, дори безразличие, може да накара някои от нас да си останат в града, дори и да сме свободни от професионални и други задължения.
В същия миг едно момиче ни подаде три листчета с подкана и реклама, каквато въобще не очаквахме: "Приказна е есента на Рила! - MED-THERM ви кани да посетите Рилската света обител"… (Обратно се чете като "úдем"… Инак цялото значи "средá за топлина".)
После седнахме в една сладкарница (американски тип) и един от нас си поръча спиралообразен бял сладкиш - по думите му "най-вкусното нещо, което съм ял през живота си"…
В градината на НДК, търсейки скамейка да седнем, се оказахме на такава, където някой бе забравил три пластмасови диска с еднаква форма с щемпел "Platten platte". Преписваме този надпис, тъй като всяка подробност може да е част от символиката на това, което става. Защо например "Platten" да не означава, че престоят ни на Рила ще бъде платéн от някого, тоест безплатен за нас - нещо, за което ни съобщи Б. по късно вечерта: един от метеоролозите на Мусала не вземал пари от туристите, когато е дежурен. Между другото, стилизираното повторение на това наименование съдържа точно три буквички с формата на този диск, плюс буквите l и tt. Има резон да се мисли, че тези "l" и "tt" съответстват на редуващите се единични и двойни зъбци на дисковете. Трябва да се пита какво представляват - дали не са платки или феродо за уплътняване на цилиндри; т.е. от функцията им можем да извлечем още символика.


Почти веднага след като ги намерихме и взехме, един от нас взе от земята едно листче с изобразена цифрата "9" (откъм неговата позиция) или "6" (откъм позицията на другите двама приятели).
Веднага след това намерихме и рекламно листче с надпис: "Печелете колкото струвате" и символ на съответната фирма - трилистно цветенце, със средното листче, по-високо от другите две…
Всички тези случки и намерени неща може да са нова верига от значими символи, чрез каквито Небето не е преставало да ни говори години наред. Ако са - те няма да закъснеят да се проявят с точното си значение и последователност; ако не са - мислим, че имаме право да си разнообразяваме живота с подобни окултни и мистични игри, след като останалите хора си играят на какво ли не и не са по-щастливи и до-волни от нас…
Би ли казал нещо по тези въпроси, а също и по повод на разговора ни вечерта, че Рила, както въобще всяко място, има свои съответствия навсякъде по местоположение, форма, функция, символика и пр.? - Това е нашият въпрос към Учи-теля.


21,46ч.
- Искате отново тълкователна патерица, но този път ще ви оставя сами. Нека всеки поотделно си изгради план и го обсъди с когото намери за добре. Направете по двама, по трима и по повече общи модели на стратегиите, според поредицата от съвети и символи. Открийте тези символи какво представляват в науката и живота - и се помъчете да разгадаете плана за Рила и за пътуванията преди и след Нова Година.
Новият човек е с най-сродните си сърца до Нова Година, но сродни по космичен, а не по астрално-човешки вкус. Сега сестрите канят, но според най-високия идеал, не като Старата Ева.
След Нова Година почват пътешествията и гостуванията най-интензивно, но за Новия Адам това ще са космически пътешествия от място, понеже той ще е в седмúца по новото летоброене. Какво означава това? - "От място" не значи постоянно стоене вкъщи, но значи постоянно изкачване и слизане където има висок връх, но в много малък радиус. Същевременно, Новият Адам, по време на новата седмúца, съвсем не е постоянно сам, но във времето за общуване общува с всички поравно, понеже е съвършен - числото на Хол (на Бога) е седмúца. И понеже, също както у Бога, всичко е вътре в него, той може и сам, без да се нуждае от никого; но когато му идват гости в определеното от него време, той служи, защото е нужен на другите.


И тъй, ако не можете да живеете по този начин, по-добре последвайте осморния кръговрат на Великата Разумна Природа и обходете нови земи и небеса, запознайте се с нови приятели, преживейте нови, силни неща. Това е по-добре, отколкото да търсите новото в окаяните форми и влечения на старото човечество. Смъртта е най-силното преживяване на стария Адам и старата Ева, а после следват шоковите наслади и действия, ограбващи прана и салма, материя, енергия и живот. По време на осмúца, ужасите и "силните преживявания" нямат край; но Новият Човек [тогава] сменя блаженства с откровения, откровения - с открития; открития - с посяване, въз-растване на нови семена.


Импулс, творчество и създателство са приоритет на три различни "вибрации" - І, ІV, и VІІІ. Осмицата означава не само създателство, но и непрестанно обновяване на създаденото, поради което новите човеци ще скитат постоянно в търсене на нови преживявания, земи, слънца и вселени. Опасността винаги ще съществува, но изненадите и потресенията в новия свят ще раждат нов живот, а не смърт и разруха.
Прочее, старият и новият човек още дълго време ще бъдат плътно слети и затова препоръчвам да ползвате едновременно и старото, и новото летоброене.


Когато се налага да живеете за себе си и за света - вървете по старото; когато сте достатъчно пораснали да живеете за Новото Човечество, за Новия Човек и за Бога - следвайте пътя на новото летоброене. Така ще ги редувате през годината, месеца и денонощието, че старият и новият човек у вас да са напълно доволни един от друг. А щом дойдете до девятката, тръгнете сред народа - проучвайте навсякъде кой от какво има нужда и помагайте, работете, спасявайте, примирявайте, преобразявайте! Прекрасно е по време на седмúца да си стоиш вкъщи и повече да почиваш, да философстваш, да проучваш науките, Словото и небесата от мястото си, а движението ти да бъде повече вертикално; освен това - при тебе да идват, а не ти да ходиш при хората. Тръгнеш ли по време на осмúца - повече откривай, изследвай, изучавай Природата и човека; запиши хиляди приказки, песни, народни мъдрости, случки за добри и чудни хора; предания, поверия, пословици, поговорки и житейски истории… Това е времето да се за-познаеш с всички добри и интересни хора на Земята, но не се спирай никъде. Помагай, но без обвързване, оставай замалко. А по време на девятка, царят обхожда поданиците си, Учителят - своите ученици по Земята и на Небето, а новият човек помага на народа, разширявайки постоянно радиуса на своите обиколки.


Да не остане нито един човек ненапоен, ненахранен, необласкан с обич и доверие! Да не остане нито една нива неокопана, неполята, непогледната! Да не остане нито една майка, нито едно дете, нито един болен или нещастен непосетени, непомилвани, ненахранени и нестоплени. Това ще правите не само през годината, но и през месеца, през деня; по време на часа, когато влияе деветката. (Учителят дава модели за обработване на земята и без копане и външни, физически грижи, но това е друга тема – б.п.)
Приемете сега поздрав от онези, които току-що приготвиха окончателно Новата Земя за посещение и населване! Възлизанията стават най-добре по време на седмúца; пътуванията - на осмúца; помаганията - на девятка.
 Най-добре се възлиза от висок връх или в подножието му, ако сутринта си посрещнал изгрева от него и ако си спазил нужната тишина и мълчание и нищо не ти е попречило, не те е отклонило със земни грижи и разговори. Новият Човек възлиза повече с духа си, но не пренебрегва и възлизания нагоре по планини и хълмове с тялото си.


Вие, които сте вързани на работа и по други причини, не пренебрегвайте стълбищата по време на седмúца. Само дръжте отворени прозорци, качвайте се и слизайте по стълби - и не се бойте! И три стъпала да изкачиш - полезно е. Ако живееш на партера, на равно със земята, качвай се на един стол и слизай толкова пъти, колкото ти сърце подскаже, но никога не се изоставяй! Повечето стълбища по блоковете образуват правоъгълни спирали, а това се нарича разчупване на квадрата, учи пешеходците на нови ходове и ги подготвя за преломи и смели скокове. Асансьорът само трамбова и разтяга етерното тяло на мързеливеца, но не го прави по-прекрасно и съвърше-но. Така асансьорното човечество престава да се стреми към промени и повече си стои в апартаментите, в колите, в службата.


Пестете костите и ставите си и не съсипвайте скелета и мозъка си с много ходене по паважа, плочите и асфалта; особено е опасно да се тича и скача по тия човешки покрития. Предпочетете велосипеда, когато сте в града или транспорта, за да излезете по-скоро на прост път, на пътека, в полето, в гората, в планината. По-глупави хора от тия по кафенетата ние днес не познаваме. Понеже висенето в едно кафене, бар, ресторант и пр. с тия смъртоносни пушеци, мисли и "музики", е по-вредно от месоядството и пиянството, взети заедно! Па вземете един трамвай или рейс и идете за 15 минути в гората!
Първото ресторантче навън от града с тиха и нежна музика и без алкохол и цигари, а само с пресни плодове и зеленчуци, ще бъде посетено от повече пришълци и Посветени, отколкото можете да предполагате. Останалите заведения са територия на Сатаната.


По време на седмúца, старото човечество строи и ремонтира къщи, апартаменти; а новото строи тялото на човека на високо място, на чист въздух, на слънце и при чисти води изворни. Старото човечество превива гръб от чувство за дълг и поети обещания; новото човечество пренебрегва плътта и стряхата и пита Бога накъде да хване пътя, за да се озове на най-тихото място.
Същевременно, новият човек, когато е в клещите на съвършено неотклоними обществени и лични задължения, не унива, не се отчайва, че не може да прави това, което му се иска, но се запретва и служи още по-сърцато на близки, приятели и народ, за да могат свободните на този етап да бъдат на предните линии на духа. Ние, несвободните напълно и предимно несвободните, носим по-леките на плещите си; а най-силният е най-отдолу - той поддържа цялата пирамида!


Балансьорите в цирка с колелата и върлините, с набучените един върху друг столове, са най-добрият пример колко много са си необходими най-горният и най-долният в живота. Ако в този живот сте били по гръб на земята, в пълен "туш", и не сте смеели да се помръднете нито на милиметър, за да не пребиете хората, които крепите, Господ ще зачете тази ви свята и смирена служба - и другият път ще ви направи пеперуда. Не укорявайте и най-леките, които се изкатерват най-нависоко, понеже те ще ви покажат други чудеса, непостижими за "тежките" и "стабилните". Пътувайте към звездите по повече от един, но не скърбете, когато сте ракета-носител и по закон Божи ви е писано да изгорите в атмосферата (На следващия ден вестниците съобщиха за неуспешен опит с руска ракета за Марс с 3 бълг. апаратури - носителят ще изгори в атмосферата - б.х.). Вие ще изгорите през това прераждане, но тези, които сте отнесли нависоко-нависоко зад пределите на земната гравитация, ще ви бъдат вечно благодарни! И дай Боже винаги да съзнават, че без вас те са били само кръгли нули, пълнещи складовете на Битието.


Скръбта, отлежалото вино, пресованата глина, антрацитът под земята, диамантът под ужасните атмосфери - всичко това е семейството на Христа, Който се бори за правото на съществата да бъдат родители. Бъдете добри майки и бащи на първолаците в еволюцията и не смейте да мечтаете за отпуск, докато децата ви не са прописали и пропели хубаво; не смейте да се пенсионирате, докато някой, който зависи от вас, още се катери по върховете на образованието! Това, което губите с годините, ще ви се придаде с хилядолетия.
Амин.

Един от изводите е, че са нужни на 3 големи дяла от Рила, по 12 души за тази задача: по 4 "самотника" и 4 двойки във всяка дузина - на по 8 места във всеки дял. И още: три зъбни колела не могат да се зацепят и да се въртят едновременно – едното трябва да е на разстояние и да са скачени последователно, за да се въртят и трите.


Размишлявайки за сложността на монтажа при една съвременна машина или завод, за да заработи, човек загубва всякаква надежда скоро някой да проумее колко е важно "сглобяването" на една космическа група по правилния начин. Идеята за пробването на милиони парчета от Великия Пъзел, за да видим кои най-после ще ни паснат от всички страни, е много велика, но каква е гаранцията, че повечето хора не правят това с насилие и насляпо и затова си оронваме и смачкваме очертанията? Какво ще стане, когато срещнем истинското "парче", а вече сме съвсем деформирани и не му пасваме? Няма ли и друг, по-рационален и идеален начин: например, да се потърси Инженера, снабдителя, технологическата инструкция - и те да ни съберат с истинските останали части наведнъж, а не да се чаткаме и ни стягат с хиляди допълнителни шайби, защото сме от друг калибър или модел? Защо и сега, според препоръката да се отиде съзнателно на Рила, не се каже по-определено точно кой с кого се пасва, поне донякъде, а не да чакаш до свършека на света някой да се сети, че е точно твоята гайка и ти си неговия болт? Защо е нужно елитни части на Космическия Организъм да си лежат самотни на склад - или да се изтезават взаимно в някоя чужда машина или в циганска сбирщина от части?...

19,38 часа

- Науката за попадането на "технологическата инструкция", както се изразяваш, е духовна, а не човешка или Божествена наука. В Божествения свят, прочее, с нея се занимава предимно ясновселената, така че тази наука е и наполовина Божествена.


Но последното творение на Бога - човека - е създадено така, че повечето му "детайли" са с възможности за милиарди комбинации за подвижни "сглобки". По тази причина, човекът с искра от Бога на прак-тика може за мили-част от мига да провери с вътрешния си локатор всички профили на монадната ключалка на всяко друго същество, подобно на един универсален шперц, на една универсална кръвна група, която може да спасява всички. Но това е разгърнат дар само за полиадата - за напълно разцъфтялата монада.
На практика, такъв човек или елохим, равен на Бога, няма никаква нужда да отваря ключалките на съществата, тъй като всички същества, със все “стаите” и ценностите им, са вътре в него - Н.Н.Н. (известното съкращение от Елма “Навънка Нищо Няма” – б.п.)Той [лично] няма нужда, но много същества имат въпиюща нужда да им бъдат отворени вратите: те вътре умират от глад и жажда или се е подпалил пожар, от който няма спасение. За разлика от полиадите, съществата без монада или с неразцъфнала монада подражават на ония, които дават ключ само на едного. Мнозина обаче захвърлят ключа или нарочно държат жертвите си под ключ, за да могат само те да ги глозгат. Тогава идва някой приятел на Ключаря, вади шперца си - и отключва вратата. Ако някой отвътре е залостил нарочно, за да не окрадат скъпоценната му персона, Бог ще му праща специални крадци или динамитчици, които могат всичко.
Мнозина от вас не знаят, че скачване в Космоса става само след многобройни успешни скачвания на Земята. Нито за секунда не си и помисляйте дори да вземате със себе си в Космоса някой, който не е пожелал да тренира на Земята - даже и да има пълно пасване с вашата част от кораба. Теоретически, има възможност за първо скачване в Космоса, но то ще стане много бавно и неуверено - и то с определени опасности, щом не е било отработено до съвършенство в ракетния център.
Та пасването на частите си остава закон за разглобения свят и, на практика, Съдбата ще гони частите дотогава, докато осъзнаят, че са още само части и докато не потърсят кой им е Майсторът и към кое Негово творение принадлежат. Само на Земята и подобните ней планети хората се прилепят към някоя чужда част съвършено безразборно, а когато срещнат части от собствената си машина, не могат да ги разпознаят.
Космос и Небе са две различни неща във Всемира. Небето се обитава от ангелите, а Космосът - от човеците. Но тъй като истинският човек е ангел в духовния свят, естествено е, че два ангела трябва първо да се скачат на Небето, а после на Земята. Всички опити за скачване на Земята, без да е станало скачване на Небето, завършват с провал. На културен Божествен език, това означава първо се обикваме на небесата, после на Земята; и чак накрая ни се дава Универсалната Парола за отключване на всички светове и същества в универсума. Ние тук си говорим за "скачване в космоса", но вие си представяте само ракети…
Който може да живее без вашето духовно творчество и верую, той не е от вашето ангелско общество и не ви обича. Тогава всякакви опити да се скачите с него на Земята ще бъдат несполучливи; и да успеете временно - раздялата е неизбежна. И то - раздяла завинаги или поне задълго, до някое друго прераждане; при това - преизпълнено с карма и взаимни обвинения.
Скачванията в космоса са нещо непознато за класическите ангели и неосъществените човеци. Населяването на универсума сега - на Новите Земи и Небеса - почва първо с успешни опити за скачване и на Небето, и на Земята. Успеете ли да се скачите така, че да можете да се разкачвате и закачвате периодично, вас ви очаква нещо нечувано и за ангелите: преливане със съществата от цялата Божествена Вселена!

 Ето какво се падна и от беседите:

"Великите неща на Земята стават чрез вярата, в която взимат участие множество същества и помагат на хората. Обичат ли човека, те му помагат и той успява в предприетата работа. Във вярата нещата стават по любов. Работите ли само с вярване, не можете да очаквате на никого. Мнозина може да ви обещаят, че ще ви помогнат, но когато трябва да го направят, не можете да ги намерите. - Защо? - Защото не са свързани с вас по любов. И при това положение пак могат да ви помогнат, но трябва да чакате, когато те имат свободно време. При суеверието вие сте принудени да разчитате на същества, които мислят само за себе си." (ООК, том "Реалности и сенки", стр. 130, лекция "Разбрани неща" от 27.V.1931г.)

"Кáжете, че ще направите нещо – направете го! От вас не се искат никакви обещания. Едно се иска: да приложите великия закон на Любовта, на Мъдростта и на Истината. Как-вото кажете днес, още вечерта го направете! Обещания без изпълнения нищо не струват. Тук никой няма да ви държи сметка какво сте обещали и какво сте направили. Това има отношение към самите вас, към вашия характер. (…)
Едно от отличителните качества на учениците от Божествената Школа е абсолютното доверие. Те имат пълно доверие помежду си и абсолютна вяра в своя Учител. Откак съществува светът, никой ученик не е излъгал Учителя си, нито Учителят е позволил на ученика Си да го излъже. Не е било случай ученикът да се усъмни в своя Учител! Тази е причината, дето в аналите на Божествената Школа няма случай ученик да влезе вътре, и след време да излезе. Който влезе като ученик в тази Школа, той остава завинаги в нея. Докато не завърши учението си и не завърши развитието си, той не излиза вън от Школата.
Защо ученикът на Божествената Школа не излиза от нея, преди да завърши развитието си? - Много естествено: кой напуща Любовта, без да я придобие? В безлюбието връщане може да става, но в Любовта - никога! Дето отсъстват Истината и Любовта, човешкият ум и човешкото сърце се изопачават. Те са лишени от онази Мъдрост, която единствена е в състояние да ги повдигне. Вън от Любовта, като принцип в живота, човек става инвалид." (т. "Трите живота", стр. 56, л. "Три категории ученици" от 30.ІІІ.1922 г.)

"Съвременните хора са много суеверни, но трябва да се прави разлика между вяра, вярвания и суеверия. Човекът на вярата е дълбоко убеден в това, което предприема. Той казва: "Аз ще се кача на Хималаите!" Той не допуща в ума си никаква отрицателна мисъл: "Дали ще мога да се кача или няма да мога?…" Той казва: "Когато и да е през живота си, аз ще се кача на Хималаите!" Човекът на вярванията казва: "Имам силно желание да се кача на Мусала, но ще чакам благоприятни условия"… Суеверният казва: "Имам желание да се кача и на Мусала, и на Хималаите, но съм човек с деликатно здраве - не мога да предприема такъв път". (том "Козативни сили", стр. 212-213, беседа "Външни влияния", 27.І.1926)

"Казвате: "Как ще ни помогне Бог?" - Чрез хора, които са в хармония с вас. Когато човек се заеме безкористно с реализирането на някоя възвишена, Божествена идея, в помощ му идват и Бог, и хората."

Тук трябва да се поясни, че последната цитирана мисъл е именно тази, която се падна при отварянето напосоки на тома "Козативни сили", но нещо подтикна ръката да прелисти и на предишната страница, откъдето е цитатът за Хималаите и Мусала. Между другото, най-вярна приятелка от Рига преди три години си постави за цел да отиде на Хималаите - и ги посети. Донесе от там 3 камъчета и ни ги подари. За това, че Бог винаги е буден и винаги подготвя дори и такива немислими за нашите възможности пътешествия, говорят случаите с приятели и братя от Индия, които, дори само по телефона, преди още да сме се запознали лице в лице, казват, че усещат грамадна вълна от любов и радост и са готови да направят всичко за нас. Явно - части от "Машината", към която принадлежим…
А сега - още два тома беседи. По импулс, тази сутрин ръката извади общо 5 "случайни" тома във връзка с осиянието:

"Казвам: нещастието на хората се дължи на неразбирането на своето естество. Те не разбират и естеството на ония, с които имат отношения." (т. "Великата разумност", стр. 183, л. "Положително и отрицателно" от 23.12.32г.)
    
"Сега, като се говори за Любовта, хората я свързват със самоотричането. И наистина, Христос казва: "Който иска да бъде Мой ученик, той трябва да се откаже от себе си, от баща си и майка си, от живота си - и да Ме последва". - Значи, ученикът, който люби Учителя си, трябва да се самопожертва. Ако е женен, той трябва да напусне жената и децата си; ако не е женен - ще напусне майка си и баща си - и пр. (…)
Като говорим за Любовта като велик космически процес, имаме предвид онази Любов, която ражда живота. Само новороденият – само онзи, който сам се е родил - разбира тази Любов. Новораждането е процес на Новата Култура. Значи, само новородилите се хора, само хората на Шестата раса ще разбират и прилагат Любовта. Хората на шестата раса са хора на свободата, на безсмъртието! Те са носители на Божественото в света, в което няма измяна, нито промяна." (т. „Да възлюбиш", стр. 80-81, л. "Тайната на живота" от 7.VІІ.1924г.)

Непочтително и твърде човешко е да репликираме веднага след "катедралното" Слово на Най-Великия, но тук е трудно да не се отбележи поредното удивително съвпадение на случки, осияния и коментари на Учителя чрез отваряне на беседи:
В осиянието се говори за "космически скачвания" - тук Той отваря на страница за Любовта като космически процес - освен всички други точни "попадения"…
Намираме числото "6" ("9") на земята точно по време на решаващия разговор - Учителят сега ни казва, че без девятката (напускането на всички, с които сме обвързани родово и лично, астрално) не може да се влезе в шестицата – Шестата раса на свободата и безсмъртието…

9,55ч. – последно отваряне на беседите за днес:

"Работú, учи - и свободен бъдú!"
                                                 
Домашна работа №1
от кандидат за участник
в 36-орното упражнение през
месец декември 132 год.
18.ХІ.132г.

Забележка: домашните работи или темите, както и всички останали индивидуални творения и откъси от книги, се пишат под ъгъл 9°; но тук, поради липса на съответен копирен шаблон, се прави изключение.
Желателно е всеки кандидат за участие да изпрати своя домашна работа на тази тема, за да обединим тълкованията и предложенията си, и по този начин всички да бъдем доволни. Тълкуването на базовите символи и осиянията за предстоящото действо е строго лично, но комуто се харесат чужди варианти, свободен е да ги приложи заедно със своите или да приеме изцяло чужди, ако няма разположение да даде свой. Веднъж приет обаче доброволно един общ, синтезиран план, участниците трябва да се постараят да го изпълнят, за да има синхрон в усилията по време, място и същество.


Вариант №1 за тълкуване на 4-те основни символа, дадени на 14.ХІ.131г. във връзка с осиянията:

І. "Приказна е есента на Рила!"
1. От това следва, че упражнението трябва да се извърши в рамките на есен`132, т.е. най-късно до 22 декември. Времето, което остава за информиране на приятелите тук и в странство, е много малко и затова трябва да се действа експедитивно. (Под "Рила", чужденците трябва да разбират най-високото място в страната си)До края на м. ноември трябва да имаме план, обратна връзка и сигурен текущ контакт с всички, заявили желание за участие.
Ползването на фирма "МEDI-THERM" не е задължително, нито пък непременно включване на Рилския манастир – подаването на листчето е било най-вече за потвърждение на задачата ("Приказна е есента на Рила!"). Ако се приеме обаче моделът, предложен по-долу, една от двойките би трябвало да отиде именно там за определените две дати или по възможност за повече време, но включващо тези дати.
2. Могат да се обявят, като дати за упражнението, всички съботи и недели от сега нататък, за да има повече шансове за успех. Това са 30.ХІ./1.ХІІ, 8.ХІІ., 14-15.ХІІ и 21-22.ХІІ. Тогава е най-реално да участват повече кандидати, тъй като през седмицата хората са на работа. Разбира се, свободните в останалото време, имащи материални възможности да прекарат по-дълго, са само от полза, тъй като съдействат за "нагнетяване" на енергията и за съзнателно или свръхсъзнателно присъствие на повърхността на Новата Земя, която сега се пуска в "експлоатация".
3. Не се изключва вариантът всички (или максимален брой) желаещи наистина да почнат упражнението чрез използване на фирмата "MEDI-THERM" и нейния "безплатен" обяд в "Рилската света обител"… За целта тези, които могат да си го позволят, трябва да се запишат незабавно; за другите остава възможния наличен дял (4) от селищната Пентагрална Каса - по жребий. Едни ще се върнат в София; други, които са свободни, може да потеглят оттам направо нагоре по Рила или да останат в манастира (или хотела);

ІІ Трите зъбчати колела (рисунка - обемен кръст, от чиито четири ъгъла излизат още по едно обемно, но двойно (∩) изображение, така че се получава още един, но наклонен кръст, а в средата има кръгче):

1. Това наистина може да означава присъствие на 3 дузини участници в Трите основни дяла на Рила през тази есен - и особено на споменатите дати. Поне на един от тях - последният - би трябвало да сме се събрали по места, в пълен комплект от 36 души. Има и друг вариант, при това указан от Елма: че поне веднъж месечно би трябвало да се събираме всички заедно. За целта може да се използва последната дата - 21/22 ХІІ. Тогава именно ще изпратим есента и ще посрещнем, по традиция, зимата - и ще си разкажем как е протекло упражнението. Необходимо е твърдо да се определи подходяща хижа, където няма да имаме проблеми.
2. Значи, за детайлното, поединично и по двойки изпълнение на упражнението остават останалите две или три двойки дати. Защо "поединично" и "по двойки"? - Защото всяко колело символизира, според един от вариантите, във всеки Рилски дял да има по 4-ма души сами и по 4 двойки. Според закона на пълната тайна, никой, освен централния координатор, не трябва да знае кои ще са самите и кои - двойките (с уговорката по-долу).
Нужно е на организатора срочно да се обадят кандидатите за "солисти" и кандидатите за "дует", за да може, на всеки поотделно, той да посочи хижата или хотела, където да отседнат. Повече от двама души на едно и също място, при това упражнение, биха провалили инициативата.
Нещо повече: дори самият организатор не бива да знае кой е другият в дадена двойка - само единият получава направлението и казва, че партньорът му е осигурен. Нито преди, нито след упражнението, никой не трябва да издава кой му е първата или втората “цигулка”. Координаторът стриктно осигурява и това, да не пътуват повече от двама участници с един и същи рейс, дори и после да се отправят към своите пунктове.
По закон Божий и канон космичен, всеки има право на всяка следваща дата (екскурзия) да кани друг партньор или да приеме покана от други.
Разбира се, желаещите могат да останат в несменяем състав и през целия месец на упражнението, но пак не бива да се знае кои и къде са.
Ако на Рила не се подсигурят нужните 24 хижи, отговарящи на изискванията за пълна самота на "солистите" и "дуетите", последните могат да бъдат и по хотели и частни квартири в селищата около Рила. Самите обаче (12 души) - по 4-ма във всеки дял - би трябвало, поне на една от датите, през нощта да бъдат по най-високите хижи. Не е желателно на самия връх Мусала да има дует от женени или постоянно заедно живеещи хора. Там трябва да бъде само един или - при изключителен шанс - цялата група, на "заключителния концерт". Последното е нереално без специален ангажимент на хората от върха, като се има предвид, че цяла България се изсипва там и на заслона по това време.
Дуетът трябва да е "брат-сестра", "мъж-жена", а не еднополова двойка. Всяка дисхармония по време на действото ще се отрази на космичния процес. Затова всеки трябва да внимава кого кани и кой го кани и да предвиди поведението му, въз основа на предишен опит. Ако има опасност от непротичане на ТВТ (тройновселенските токове), поканата не се приема. Който не знае що е ТВТ и как протича, подава заявка за "солист" - или не участва в действото през края на есента на 132г. Натискане на педал за протичане на ТВТ или съпротива означава провалено излитане за участие в Горните Празници. В Школата педалът за пуск се натиска спонтанно, едновременно и с абсолютно единство на импулси, чувства, желания, мисли и действия. По вертикалата текат неподпушени ТВТ, а по хоризонталата - Четирите Потока на Любовта: ПСЧС (Любовта като Принцип, Любовта като Сила, Любовта като Чувство и Любовта като Стремеж). Който не знае какво представляват тези четири Потока, не взема участие в упражнението; друг не бива да ги определя с думи, но им се отдава без отказ на "автопилот". Критерият за успех е непомръкналият поглед, неболящото сърце, липсата на горчива въздишка.
Участниците си водят бележки за преживяното на Горната Земя в срока на упражнението. Имащите уокмани могат да си записват преживяванеята и разговорите по този повод. После ще обединим всички впечатления - и ще искаме коментар от Елма.
При заявки на повече от 36 души се образува нова тройка (най-малко трима → 2 + 1), най-много → 36; и т.н.

ІІІ. Шестицата-Девятка:

Би могла да означава, че солистите имат шанс сега да се срещнат със сродните си души на Великите Празници на Инлáния (Земята) горе; или че наистина до края на тази година "канят дами". При определяне на партньора, например, за образуване на 12-те двойки за Рила, поканите, персонално и тайно, са от страна на сестрите.
Девятката означава безотказно приемане на всяка покана, ако поканеният е приключил с привързаностите и обвързаностите; но също и гаранция за качественото протичане на ТВТ (Тройновселенските токове), ПСЧС, НКЕ и ЛКЕ (Неличната и Личната Космична Енергия) и пр. чрез предварителни тренировки на Земята или 1000%-ово обещание за сигурност на пòлета.
Във всички тези тълкования и модели, базирани на опита ни в СДЖ (Словото, Делото и Живота), не се прокарват никакви намеци за неморални действия, а се говори за святата и свещена практика на жителите на Новата Земя и Новото Небе. Който още не е възлизал и не е виждал как живеят всички безсмъртни същества из целия Космос, може да си остане на Земята със своите навици и възгледи и да продължи да "живее" с хората, които му харесват.

ІV. Трилистното цвете (рисунка) и надписът под него: "Печелете колкото струвате!"

Този символ и това ачúк-изречение не се нуждаят от коментар…
Още веднъж настояваме, с мълниеносна бързина желаещите да излъчат централен координатор, да изпратят домашните си работи и… да се готвят за скок! Неуспелите и колебаещите се имат шанс за догодина, когато почват екскурзиите, експедициите и пътешествията из цяла България и по света. Спонсор - Дядо Тот…
                                                              

ВЕЛИКОМУЧЕНИК МИНА КОТУАНСКИЙ
(† 296)


Чества се на 11 ноември (24 ноември стар стил) заедно със свв. мъченици Виктор, Стефанида и Викентий и преп. Теодор Студит.
Кондак, глас 4, подобен: Явился еси
Христос, нашият Бог, те грабна от привременното войнство
и в нетленното на небесното те показа общник, страстотръпче Мино,
който и на мъчениците е нетленен венец.

КРАТКО ЖИВОТООПИСАНИЕ

Св. Мина бил войник в Египет. За вярата, след тежки мъчения бил посечен с меч в 296 година при Диоклетиан и Максимиан.

ЖИТИЕ НА СВ. ВЕЛИКОМЪЧЕНИК МИНА

Свети мъченик Мина бил египтянин. Той изповядвал християнската вяра и служил във войската, разположена в Котуанската област, под началството на военачалника Фирмилиан. По това време в Рим царували заедно двамата нечестиви царе Диоклетиан и Максимиан (284-305 г.). Те издали указ да се предават на мъчения и да се убиват всички християни, които не се покланят на идолите. Според указа, вярващите в Христа навсякъде били принуждавани да извършат идолски жертвоприношения.


Св. Мина. Мозайка от Църквата "Иисус Христос Спасител в Хора"
(Кахрие Джами) в Истанбул

Тогава блаженият Мина, като не желаел да гледа това бедствие и почитането на бездушните идоли, оставил воинското си звание и се оттеглил в плани­ните в пустинни места. Той сметнал, че е по-добре да живее със зверовете, отколкото с хора, които не познават Бога. Свети Мина дълго време се скитал в планините и пустините, поучавайки се в Божия Закон, с пост и молитва очиствайки душата си и служейки ден и нощ на Единия, Истински Бог. Така изминало доста дълго време.

Веднъж в главния град на Котуанската област се провеждал празник, на който дошли много езичници. Те се събрали в чест на своите нечестиви богове за различни игри, зрелища, конски надбягвания и състезания по борба, които всички жители на града можели да наблюдават от специално устроени места. Като предузнал от Светия Дух за този празник, блаженият Мина се разгорял от ревност по Бога, оставил планината и пустинята и дошъл в града. Той из­лязъл насред мястото за зрелища, за да го видят всички, и възкликнал високо:

- Намериха Ме ония, които не Ме търсеха; открих се на ония, които не питаха за Мене.

При тези думи, всички присъстващи устремили погледите си към него и зам­лъкнали, дивейки се на неговата смелост. А князът на града, на име Пир, запо­вядал да хванат светеца и го запитал:

- Кой си ти?

Свети Мина пред целия народ казал високо:

-                      Аз съм раб на Иисуса Христа, Владиката на Небето и Земята!
-                       

Св. Мина. – руска икона

Князът отново попитал светеца:

- Чужденец ли си или си местен? Откъде имаш смелостта насред игрите да извикаш това?

Преди светият да успее да отговори, някои от воините около княза познали Мина и възкликнали:

- Това е воинът Мина, който беше подчинен на Фирмилиан.

- Наистина ли си бил воин, както казват за тебе?- попитал князът.

Светецът отговорил:

Да, наистина бях воин и служех в този град, но като видях нечестието на хората, прелъстени от бесовете и покланящи се на идолите, а не на Истинския Бог, оставих воинската служба и напуснах града, за да не бъда участник в беззаконието и гибелта на тези хора. До днес се скитах в пустинята, като избягвах да общувам с нечестивите и враговете на моя Бог. Но като чух, че сте устроили нечестив празник, пламнах от ревност по моя Бог и дойдох да изоблича вашата слепота и да ви проповядвам Еди­ния, Истински Бог, Който е създал със Словото Си Небето и Земята и владее Вселената.

Като чул тези думи, князът заповядал да отведат светия в тъмница и да го пазят до сутринта, а сам цял ден участвал в празненството и зрелищата. На другия ден князът седнал в съдилището и заповядал да доведат свети Мина. По всякакъв начин се опитвал той да го склони към идолопоклонство - обеща­вал му дарове и го заплашвал с мъчения. Но като не успял да го подтикне към нечестие с думите си, започнал да го принуждава и с дело, като заповя­дал на четирима воини да съблекат и хвърлят светеца на земята и без по­щада да го бият с волски жили, а кръвта от раните му текла като река. Един от присъстващите, на име Пигасий, казал на свети Мина:

- Човече, пожали себе си и изпълни княжеската заповед, преди тялото ти да бъде напълно унищожено. Съветвам те да се поклониш на боговете поне временно, за да се избавиш от мъченията, а после пак служи на своя Бог, Който няма да се разгневи заради отстъплението ти, ако само веднъж прине­сеш жертва на идолите и закратко се обърнеш към тях по принуда, за да се избавиш от тежките мъки.

Но светият с гняв отговорил:

- Иди си от мен, беззаконнико, аз вече принесох жертва на хвала и ще я при­неса отново само на моя Бог, Който ми помага и ме укрепява в търпението, така че тези мъчения ми изглеждат леки и радостни.

Изумен от това търпение на мъченика, князът заповядал да подложат свети Мина на още по-големи мъки. Светецът бил окачен на едно дърво и рязали тялото му с железни куки, а мъчителят се надсмивал над него и му говорел:

- Чувстваш ли някаква болка, Мина - или тези мъчения са ти приятни и искаш да ги увеличим? Но макар и да страдал силно, светият мъченик твърдо отго­ворил на княза:

- Няма да ме победиш с тези кратковременни мъки, защото ми помагат неви­димите за теб воини на Небесния Цар. Князът заповядал на слугите си още по-силно да мъчат светеца и му казал:

- Не изповядвай тук друг цар освен римските императори!

Мъченикът отговорил:

- Ако познавахте истинския Цар, нямаше да хулите Този, Когото проповядвам, защото Той е истинският Цар на Небето и Земята и няма друг, освен Него. А вие Го хулите без да Го познавате и Го сравнявате с вашите създадени от прах тленни царе, на които Той е дал царско достойнство и власт, защото е Господар на всичко сътворено.

Тогава князът казал на светеца:

- Кой е този, който дава власт на царете и господарува над всички?

Мъченикът отговорил:

- Иисус Христос, Синът Божий, вечно съществуващият, на Когото се подчи­нява всичко и на Небето, и на Земята. Той въздига царете на престолите им и царува, дава власт и владее.

Мъчителят казал на светеца:

- Нима не знаеш, че римските императори много се гневят на изповядващите Христовото име и заповядват да бъдат убивани?

Свети Мина отговорил:

Господ царува - да треперят народите! Ако вашите царе се гневят на Христа и на християните, изповядващи Неговото име, какво ме засяга? Аз не обръщам внимание на гнева им, защото съм раб на моя Христос и имам само едно желание - да бъда изповедник на Неговото всесвято име до самата си смърт и да се насладя на Неговата сладка любов, от която никой не може да ме отлъчи - "скръб ли, притеснение ли или гонение, глад ли или голотия, опасност ли или меч."

Тогава мъчителят заповядал да разтрият силно раните на светеца с власена кърпа. И докато правели това, светият говорел:

- Сега събличам кожените си ризи и се обличам в ризата на спасението. Ос­вен това, мъчителят заповядал да горят светеца със свещи, а той мълчал.

Князът попитал:

- Чувстваш ли, Мина, този огън?...

Светецът отвърнал:

- "Нашият Бог е огън пояждящ!". Онзи, заради Когото страдам, ми помага, и затова не чувствам огъня, с който ме горите, и не се страхувам от мъчени­ята ви, защото помня евангелските слова на моя Господ: "И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият".

Тогава князът казал на мъченика:

- Откъде имаш такова красноречие? Бил си воин; как така говориш като човек, който е прочел много книги?

 Светецът отговорил:

- Нашият Господ Иисус Христос е казал: "И ще ви поведат пред управници и царе заради Мене... Не се грижете как или що да говорите, защото в оня час ще ви бъде внушено какво да кажете'.

Князът попитал светеца:

- Знаеше ли вашият Христос, че заради Него ще претърпите такива мъчения?

Мъченикът отвърнал:

- Тъй като Той е Бог Истинен, знае бъдещето. Знаел е и знае всичко, което става; и всичко, което ще стане, Му е известно. Той знае занапред всички наши мисли.

Като не знаел какво да отговори на светеца, князът казал:

- Остави, Мина, това празнословие, и избери едно от двете: или бъди един от нас и ние ще престанем да те измъчваме, или бъди Христов, но ние ще те умъртвим.

На това светецът високо възкликнал:

- Аз съм Христов и ще бъда Христов!

- Ако пожелаеш, ще те пусна за два или три дни, за да размислиш добре и да кажеш последната си дума - казал князът.

Но светецът възразил:

- Не два или три дни, а вече много години изповядвам Христовата вяра, но никога не съм си и помислял да се отрека от моя Бог и затова сега не подо­бава да размишлявам за това. Не се надявай, княже, да чуеш друго от мене. Ето последната ми дума: от моя Бог няма да се отрека, на вашите бесове не ще принеса жертва и няма да преклоня колена пред бездушните идоли!

Този твърд отговор силно разгневил княза и той заповядал да разсипят по земята куки, тризъбци и железни гвоздеи и да влачат по тях вързания мъче­ник. Но сякаш положен върху меки цветя, свети Мина още повече порицавал многобожието на езичниците и се смеел над безумието на прелъстените от бесовете. А князът заповядал да го бият с железни пръчки. И дълго измъч­вали свети Мина така.

По това време, един от присъстващите воини на име Илиодор казал на мъчи­теля:

- Княже, нима твоя светлост не знае, че християните са безумни и не се боят от мъченията - понасят ги, сякаш са бездушни камъни и дървета, а смъртта смятат за сладко питие. Не се труди повече, а заповядай по-скоро да убият този ожесточен християнин. И князът веднага изрекъл присъдата си над мъ­ченика:

- Злия воин Мина, който падна в християнско нечестие и не пожела да из­пълни царското повеление и да принесе жертва на боговете, заповядваме да бъде посечен с меч, а тялото му да бъде изгорено пред целия народ.

Воините отвели свети мъченик Мина извън града, където отсекли главата му, запалили голям огън и хвърлили в него многострадалното му тяло. Когато огънят изгаснал, вярващите дошли на това място и събрали останалите мощи на светеца, обвили ги с чисти повивки и ги помазали с благовония. Скоро те пренесли тези свети останки в родния си град Александрия и ги пог­ребали в почести. Впоследствие, на това място била построена църква в името на светия мъченик и поради молитвите към светеца, в нея станали множество чудеса.

© Из “Жития на светиите”, преведени на български език от църковно-славянския текст на Четиминеите ("Четьи-Минеи") на св. Димитрий Ростовски.

Източникът настоя да се включи тук житието на св. Мина поради общия дух на осиянието и падналите се мисли от беседите – защитаване на Първо Посвещение по Пентаграма. Всички подвизи на светците и мъчениците, въпреки специфичния църковен стил и манталитет на животоописанията им, по същество са защита на Първо Посвещение – Самоопределението. Самоопределението към “Правата Вяра” за някои може да е тесногръдие и фанатизъм, но ако тази Вяра произтича наистина от последната изява на Бога на Земята и е единствено правата и вярната за даден космически момент, то основното й изпитание е дали ще се отделим категорично от всичко останало, дори и с цената на живота си. Само тогава се подпалва Първият Лъч над главата ни и се влиза през Тясната Врата на Новата Вселена.

СЪДЪРЖАНИЕ
/