Книга 5

11.02.121(1985)г.
София-Изгрев

ПРИНЦОВЕТЕ НА СУПЕРВСЕЛЕНАТА
ЖЛО.Хрисмал


  Принцовете на супервселената са свръхйерархия, построяваща сенките на Битието. Сенките на Битието нямат нищо общо с Хáдес - те са лъх от Духа Божий. Не за тях говорят древните елини, когато описват сенките на Хадес. Сенките на Духа Божий са мъдри херувими и архангели, наказващи, но и оживяващи. Сенките на Хадес наказват, без да оживяват.
    Най-мощните изяви на Принцовете са колективните революции и промени, извършвани от тях във вселената и супервселената.
Крепостта им е съвършенството, слабостта им е себеотдаването; енергията им е свръхчовешка, неописуема. Не ви съветвам да се противопоставяте на Принцовете, когато работят. Принцовете нямат корист. Те са изпитани, но животът им е определил път на категоричност, принципност и характер несломим, неогъваем.
Има дълбока връзка между думата “принц” и принципите, изграждащи най-рядката сфера на духовния свят, наречена от някои “причинна”, но точната дума е “принципна”. Когато вашите окултисти превеждаха “каузален свят”, те се подведоха и сложиха думата “причинен”, а той е принципен. За причините отговаря друг свят, много по-висок и по-нисък от принципния. Когато причината действа, принципите могат да не действат; когато принципите действат, причината може да не действа.
    Полето Мон е създало всички култури по планетите и звездите. Това поле лови образите и идеите с невъобразим усет за Истина, Добро и Красота: може да ги композира в нови съчетания, строящи жанровете и пластовете на историческите културни епохи. Мракът е необходим на Мон като панорама от недиференциран дух и материя, на която на преден план изпъкват и се очертават явленията на проявеното духовно подвижничество.
    Ето защо, търсете Принцовете само в мрачни епохи, когато имат да се надвиват династии, пъклени системи и тоталитарни режими. Принцовете сега са крайно необходими, най-вече с мощта на своята великолепна и несъкрушима структура и организация, понеже битката настана! Отрицателните сили са също много силни и Принцовете ще кръстосат словесния си меч с тях, за да им се противопоставят чрез епохата на слънчевата култура, където ще възсияят отново образите на звездното човечество.
    Искам да ви припомня и някои нови положения, настъпили след промяната на Всемирната Конституция.
    Истината отдавна се крепи на крилете на Любовта и Мъростта, но Всемирната Конституция е закон и на Трите Вселени, от които се ръководят всички. Той е написан в душите и сърцата на всички разумни, съзнателни същества, но промените, които стават в Коституцията, често остават неосъзнати от всички. Настъпилото приключване на един етап от строежа на Новата физическа вселена оформи няколко нови закона, които отменят старите.
Получú - и предай!
Животът има една нова фаза: появяването на Принцовете върху планети с тъмни сили, каквато е и вашата Икло. С тази поява много неща се променят рязко и необратимо. Носителите на Мон съсредоточават лъчи с изключителна мощ и затова положението на пъклени и престъпни цивилизации се поставя на голямо изпитание. При навлизането на Сатурн и Плутон в Скорпиона се раждат Принцовете от Първа Класа и се възбуждат полетата около онези Принцове, родени по-рано. Това прави нетърпима виделината им за престъпниците, които сега ръководят човечеството на планетата ви. При това се възбуждат всички индивидуални и национални роптания, които могат да създадат непреодолими трудности за техните водачи.
    Посягането върху беззащитни хора и твари през такъв преломен момент вече не може да остане без мигновенен съответен удар и лавина от бъркотия и последствия. Посягането пък върху Принц е мигновена смърт или парализа за насилника, който е посегнал.

Коментар: За отбелязване е, че думите в това осияние: "С тази поява много неща се променят рязко и необратимо" идват точно един месец преди избирането на Михаил Горбачов за генерален секретар на ЦК на КПСС - б.п.

СЪДЪРЖАНИЕ
/