Книга 25


17.ІІ.132(1996)г.
Бургас - Изгрев

НАУКАТА "ЛОИНТИКА"
УСЛОВИЯ ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ

 - Може ли да се каже какъв е асцендентът на П.ÜÛ Г.ßÞ Б.ßÞ, роден на 25.V.1979г., най-късно до 19,30ч. в Пловдив? Но може да бъде и 7,30ч., според майка му. Кой е: Везни или Скорпион? (Отговòри се в 12,15ч.)
А защо при името му движението бе перпендикулярно, а при Везни – наклонено от ляво на дясно? Задавайки този въпрос, съобразих, че държах махалото над "Г.", мислейки че питам за П. въобще, но че Елма отчита връзката му с бащата по този начин. Затова изпитах допълнително движението над всяко от имената и се получиха разлики, които се виждат - червените стрелки. Веднага попитах майка му идвали ли са сведения за П. в осиянията и тя каза, че в нейното ЖЛО се говори за карма с баща му: някога, в Испания, “П.” е обърнал каретата на "Г." (тогавашен негов господар) и "Г." си е счупил крака в дерето: затова в този живот П. се е родил с увреден крак и в неговото семейство.
Досега почти никога не съм питал какво означават посоките и движенията на махалото при разчитане на въпроса и при отговор, а това трябва да е цяла наука. Какво означават тези посоки в горния случай?

12,50ч.

 - Науката за движението на мандалата се нарича "лоúнтика". Тя отчита отношението между Господ, Който говори, монадата на холизатора, монадите или същините на хората, за които се пита - и космическия момент. Това е обширна и дълбока наука с хиляди клонове и милиони подробности. Някога може да започнем разглеждането ú, но само ако престанете да лъжете духа и душата си. Генералните и бързи разрушения на настъпващата старост могат да се спрат и подмладяването да започне единствено при вярност към гладовете и жаждите на оригиналните ви тела, създадени от Бога, при вярност към изобилната светлина, големите височини и слизането периодично в низините; вярност към чистия въздух и кристално чистата вода; вярност към житото и плодовете. Никой мъдрец, послушник или даже архангел не може да избегне смъртта, ако си стои неотклонно в мръсотиите - в къщата и оковите на човешкото. Бистрата струя на Словото пада и в клозети, но Делото иска крака на турист, а Животът – минимум 144 къщи, където да гостувате!
Асцендентът на Пламен е 27°39'54".58 от Везни.


Тony Kew – Тичай волно!

СЪДЪРЖАНИЕ
/