Книга 25


29.I.132(1996)
Бургас – Изгрев

АПОКАЛИПСИСЪТ Е СЪВЪРШЕНО
ПРЕДСТОЯЩ!


11,00ч.

 Въпрос на приятелка:

 Току-що Покахонтас пак дойде при нас и ни остави разкъ­сани от копнеж по волност, простор, любов, свобода и пълно разтваряне в Природата, с която си говорим!… В този момент влиза още една П. с документ в ръцете, издаден преди минути, удостоверяващ нейната окончателна свобода от брачна об­вързаност.
Господи, какво правиш с нас? Моля Те, по отчетлив и ясен начин ми посочи пътя, по който ме тласкаш!
В този момент д. разказа за случай с Учителя на беседа, на която е присъствал баща му. По средата на беседата Учи­телят спрял да говори и започнал да се смее на глас като дете - хем весело, хем малко тъжно. Накрая се замислил и казал: "Гледам ви и ви се чудя: вода газите, жадни ходите…"
Веднага след това ние с д. едновременно заговорихме за различни неща, но в един и същи миг изрекохме думата "свéтна".
Ще ми светне ли най-после, Господи?

11,48ч.
 - Най-печалното е, че наистина всичко ви е да­дено, но вие правите това, което правят всички. На­реждате се на опашка и чакате да минете през една врата в полето. Малцина смеят да минат свободно отдясно или отляво. Най-много, живите се смеят на онези, които ходят по врачки и астролози, за да им гадаят кога ще им дойде късмета. Късметът, щас­тието никога не идват - те се правят! Да ти светне, значи да проумееш, че не аспектът прави живота, но животът ражда всички аспекти, когато си решил да го родиш. На Небето си устройват праз­ници на смеха и се смеят до загуба на свяст, когато вземат на фокус някой от вас, питащ с повдигнати вежди ясновидеца или морското свинче с късметче­тата: "Кажи ми, бабо ле, бай ми, писано ли ми е да родя, като съм бременна?" - Ами, че всички същества с искра от Бога са бременни от жажда за любов, ис­тина, свобода и простори! Като сте бременни, вие сте живи; жив е и плодът на Живота вътре във вас, щом като въздишате и се топите в копнежи. Който е престанал да въздиша, той започва да яде и да пие, да лъже себе си и Природата, да казва на Бога най-нахално в очите Му: "Ти Си гледай работата, аз съм почнал да се уреждам…" - Кажеш на Любовта и коп­нежа: "Ти си гледай работата", вземеш, че затлъс­тееш или се свиеш от дамлá - и скоро свършиш пе­сента…
Какви закони има в света - на това ви учи всеки ден Животът. Но какъв закон няма - това ще ви кажа сега Аз. Няма космичен закон, който да ви държи на синджир в една кочина с парно и видео! Няма разумен закон, пречещ на разумното създание Божие да скита из горите и планините с дрехи или без дреха, сам или с когото си поиска! Няма карма за онзи, който раз­познава Словото Божие, познава Учителя и съучени­ците си и иска да се срещне с истинските си любими от вековете! Щом като си волен и силно искаш да си млад и хубав, Бог е последният, който ще те спре, т.е. - никога няма да те спре. Всички останали изре­чения и заповеди в така наречените "свещени книги" и в пúсания, и в непúсания морал на пропаднали чове­чества, са уловки на тъмни династии, които смучат праната и салмата ви.
Свободният е млад, хубав и силен, понеже рядко се откъсва от Природата и живее в съгласие с ней­ните закони. Да си див, значи да си жив! "Див" произ­лиза от "дев": божествен, истински девствен - неп­ро-тивящ се на Любовта и Свободата. Това, което ви внушават, че сте длъжни да правите, за да оцелеели децата ви, е пълна измама, стратегия на робовла­делци и експлоататори. Ако вие сте прекрасни, нор­мални и здрави, макар и по-рядко да слизате вкъщи, децата ви ще разберат, че това, което правите, е истина. Ако вие сте постоянно в клетката около тях, те самите ще се научат да седят в клетка или ще отидат в нечия друга клетка, в която пак ще гле­дат видео, ще слушат диско и ще гълтат цигарен пушек. Но ако вие сте някъде по горите, в тях ще се зароди копнеж да ви подражават и да излизат по-често от смрадта и астралните изпражнения на ци­вилизацията. Тъкмо тогава няма да ви хване никакъв кармичен закон, защото кармата хваща оня, който е станал свиня, а не свободната сърна или антилопа, която се вика със своите си през горите…
Световните разрушения са съвършено предсто­ящи! Няма да ви мигне окото и ще видите най-близ­ките си затрупани и отровени под бетоните, ако не се изселите да живеете незабавно сред природата. Който сега замени апартамента си за колиба - пе­чели, нищо повече! И да се нарани малко, то ще е по­носимо. Планът на Небето е да си отидат повечето любители на градовете - и после да нямат възмож­ност дълго време да се прераждат. Понеже ще им предложат райски условия, но те самите ще се от­кажат. Закон е: ако си потърсил рая на Земята, ще го намериш и на Небето; ако си останал в ада на Зе­мята - ад те очаква и оттатъка. Всеки отива там, където е свикнал.
Затова и на тебе казвам ясно, точно и конк­ретно: намерú едноетажна къщичка в провинцията при планините и очаквай събитията там. Намери каквато и да е проста работа, ако не се осмелиш да си изкарваш прехраната с просто земеделие. Сега и земеделието ще се отрови за малко, когато “паднат” звездите от небето и Слънцето потъмнее. Научете се да постите по-често и по-дълго или заровете буркани жито под земята. Апокалипсисът пристига, този път наистина. Който иска, може да го чака и в града, но повече ще плаче за децата си.
Съвършено Нова Земя и Ново Небе ще се отвори изведнъж пред очите ви! Който остане, няма да повярва, че е възможно такова нещо. Изчакайте да се отмие пепелта и да дойде първата реколта. Щом всичко е измито до пет пъти от чисти извори, можете да го ядете.
Запазете тези думи! Разпространете Словото на различни места извън градовете, за да видят останалите живи, че сме ви предупредили. С това не искаме да внасяме паника, но се надяваме да стигнем до съвестта на ония, които вярват, че Небето още говори.
Съвсем скоро ще се видиш насън подмладена и много хубава, каквато си горе на Небето. Веднага след това ще ти пратя помощника.
                                                              

Между Слънцето и Луната
Tony Kew

СЪДЪРЖАНИЕ
/