Книга 5
 
10.ІІ.121(1985)г
София-Изгрев

СЪВЕТИ КЪМ ЕДНА СЪПРУГА

     
Поставú му ребром въпроса: ще живеете ли интимно или не? При това положение (в случай, че откаже), запитай го, имаш ли ти право на интимен живот. Тогава не се колебай и му кажи, че ако той е почтен и честен човек, трябва да те разбере и да реши дали да се разделите юридически или не, но при всички случаи поемаш своя интимен път. Предложú му той също да бъде свободен, без да се развеждате. Ако е съгласен, определú му два дни в седмицата, в които можеш да поемеш готвене и пр., но не повече, като му кажеш, че нуждата ти от нормален интимен и духовен живот изисква другите ти дни да бъдат напълно твои.
Истината прави човека свободен! Кажи му, че искаш да го гледаш с чисти очи и затова поставяш въпроса за едно такова пълно изясняване; че ти продължаваш да държиш на него, но че не можеш вече да не държиш на себе си; че той трябва да те разбере като човек, да почувства колко ти е трудно без нещата, които са ти най-скъпи: нуждата от любов и нуждата от срещи с духовни приятели. Ако той приеме да бъдеш напълно свободна по тези две линии, без да се развеждате, то нито ти, нито той губите нещо. Можеш да го увериш, че интимната страна на въпроса няма да се реализира в твоята къща, докато той е там, независимо от това дали отсъства в момента или не, в името на твоето уважение към него, но че ти няма да се чувстваш длъжна да спиш само вкъщи и да бъдеш домакиня в дните извън двата уговорени. Това му дава шансове да се определи сам към друга жена, когато се появи такава на хоризонта му, и така да си прекарва някои вечери и нощи там, докато реши кой ще бъде домът му, в който нещата ще бъдат пълноценни.
Извини му се нежно, и с много молба го помолú да се опита да те разбере и да се съгласи това да бъде ваш вътрешен договор, в името на спокойствието вкъщи и между хората, стига той самият да разбере удобството и целесъобразността на едно такова напълно изяснено приятелство. Ако ти възрази и не се съгласи, примири се и тъжно го попитай как той желае да живеете - и му обещай, че ще направиш всичко, което ти каже, само и само на него да му е добре. Не го играй като на театър, а сама се убедú, че това е единственият път. Ползата ще бъде голяма.Той е чувствителен и фин човек и не може да не разбере, че по такъв начин ти се примиряваш да се лишиш от живота, за който копнееш. Тогава ще видиш, че сам ще ти даде свобода. Не бързайте с развод, тъй като разводът не решава кармични проблеми.
Ти нямаш карма – това е твърдо, но това не значи, че той няма карма към тебе – макар и малка, тя се дължи на това, че той иска удобство, без да дава пълна свобода. Та един пряк въпрос за развод ще го огорчи и озлоби, а това не е уместно. Ако проявú неделикатност и настои за твоето подчинение, казах, ти се съгласú, но при първия му отказ да стори нещо за теб или за […], си иди от къщи или на гости за известно време - при някои от тези, които те обичат. Просто не го прави като демонстрация, а като проява на свободата си - кротко, мило и без излишни обяснения. При отказ да бъде някъде с теб или с […], канú друг с вас и така му докажи, че не може нещата да бъдат едностранни. Ако решително се опъне, тогава може завинаги да се разделите. Небето първо дава шансове на ближния и чак тогава го отстранява, ако той не разбере, че е била проявена милост и любов към него свръх силите ни.
          Настоявам за пълно изясняване и приемане на твоите тези, с категоричността да не завършвате разговора без изясненост, в една или друга посока.

СЪДЪРЖАНИЕ
/