Книга 25


24.I.132(1996)
Бургас - Изгрев

РЕВОЛЮЦИИ И… РЕВÁНЕ

ЖЛО / ГГГ

19,19ч.

- Може ли да се даде асцендентът на Г.Г.Г. с точност до стотна от секундата?

- 2º49′16″.89471

- Защо при нея се даде с толкова голяма точност - само защото вътрешно бе пожелано, или има и друга причина?

- Някои души са бързи, други бавни при раждането. Някои влизат с часове и дни, даже с месеци. Причините са различни, но бързите се отличават с изработено тънко умствено тяло. "Тънко" не значи висше - висшето, според вашата традиция, е принципното или причинното тяло. Бързо влизащите в материята не всякога са безкористни, но при определени условия могат и бързо да си излязат. Сега няма да се спирам пак на въпроса кой с кого и защо живее, но казвам: служете на душите, без да очаквате революции от тях. Щом искат да реват*, нека не правят революции; но вие помагайте!

___________                                              

Току-що (по обед на 25 януари) Г. каза, че плаче много често и много по всякакви поводи - на лекар, на кино и пр. – извънред-на чувствителност, без обясними външни причини.

СЪДЪРЖАНИЕ
/