Книга 23

Из Дневник 131.2

10.VІІ.131(1995)г. В много квартири на простолюдието се среща един от навиците на провинциализма да се затъмняват през лятото прозорците, за да не избелявали мебелите и чергите от слънцето... Много по-добре да избелеят и даже да изгорят, отколкото да се събират тъмните духове, които не понасят светлината! Те имат сметка от това, за да могат да пият здравето и душата на обитателите. Какъв е изходът – не знам: може би неизбеляващи и предпазващи от изгаряне бои?... Кичовото съзнание предпочита шаренията пред светлия и бял интериор. И нещо друго, направо отчайващо: старите хора и младите духове (с малка еволюция) държат вратите и прозорците затворени – спареният въздух и вонята вкъщи е потребна на пъклените смукачи около тях и в тях, за да могат да останат. Които проветряват, отварят прозорците замалко през деня или само вечер, но за през цялата нощ – абсурд. Мислят, че ще настинат. Нищо подобно – обсебителите в тях изпадат в паника от чистия въздух и ветреца, доколкото в града може да има такова нещо. Гостуваш ли на такъв – инквизиция; ожените ли се – загиваш...

            Друго, което забравих да спомена, бе как се насочих към един плик с много пари в предишната квартира. Бяхме прибрали всичко и щяхме вече да предаваме ключовете, когато нещо ме накара да се кача на стол и да погледна в дъното на горния кухненски шкаф, уж отдавна изпразнен от К. Там намерих плик с пари, надписан за мене – приятелите правят тия работи. Ако не бях послушал импулса си, щеше да си остане там, и не е известно дали и новите наематели щяха да го намерят скоро...

11.VІІ.131(1995)г. Следобед – на кино. Щом тъмните в Америка (лошите, а не тия по кожа...) имат толкова много пари да възпроизвеждат злото, явно кой още управлява света. Добрите почти никога не могат да имат толкова средства, а са пълни с благородни идеи. Нашата Школа не изключва участие в световната култура, но не се безпокои, ако няма спонсори и консуматори с искра Божия. Реалните екскурзии в Космоса са много по-интересни от нагона да ги гледаш от леглото или креслото на екран под формата на измислици. При това – болен, разкапан и в депресия... Но за тия космични екскурзии трябва да постиш: не само гастрономически, но и визуално, слухово, мисловно. Гледащите денонощно гадости, слушащите шум и адска музика и въобще всеядните фенове на масовата "култура" и нейните помии в никой случай не ще могат да излязат на свобода. Напротив – смъкват ги задълго в гробищата и ада, което е и целта на този инфернален бизнес.

12.VІІ.131(1995)г. И на тази страница в тоя календарен бележник – много подробни описания на измененията в атмосферата в мига на преминаване от един астрологически час в друг, с точност до секунда. Ето и едно принципно ново откритие: "При рязкото изменение на облаците, настъпването на ас-трологическия час се наблюдава с няколко минути по-рано, ако се гледа на изток. И това е съвсем логично: точно на зенита промените стават в момента, а на запад – след няколко минути".

13.VІІ.131(1995)г., 14ч. (Сатурнов час). Сега се изяснява категорично, че постенето откъм храна пречиства предимно организма (разбира се – и психиката в много отношения), но ако в това време човек гледа телевизия и слуша антимузика, глупа-ви разговори, шумове и пр., това е боклук, който се натрупва в астралното и менталното тяло. Винаги сме го знаели това, но изкушението е голямо и гледаме и слушаме какво ли не. После се чудим откъде ни идват главоболия и неприятности като гръм от ясно небе. Значи, сериозният ученик със силна воля би трябвало да не осквернява очите си с образи на оръжие, насилие, барове, коли и пр.адска техника; с долни и прозаични физиономии и картини, и да подбира само прекрасното и въз-вишеното, ако иска по-скоро да попадне в един висок свят. Понеже харчим напразно енергията на Природата, тя ще ни иска сметка за това.
            Изследването на човешката култура си остава много важна задача, но при първия адски или прозаичен образ, звук, реплика, мисъл, трябва да се прекъсват източниците, да се напускат, да се затварят очи и уши. Трите индийски маймунки значат и това. Воайорите и шумоманите на адската култура се съдят наравно с месоядците, ако не и по-строго, защото са консуматори ретранслатори на това, което върши Сатаната. Същото важи и за някои модерни "хармонии", по които си падат дори много интелигентни и духовни личности. Това, че имам телевизор с 27 или 270 програми не е нищо – засега лично пъкълът инсталира програмите му, а Божественото в тях е част от промила. Същото е и с радиото, видеото, киното, концертите, литературата, вестниците, интернет.

            Друго нещо, което се изясни тия дни: ходенето по плажа в гъстонаселени райони е благоприятно в Марсов, Нептунов и Слънчев ден (период), а често и в Меркуриев. Голотата разширява или по-скоро пробужда холополето на човека (и думата е същата), а при повече хора то се усилва до максимум. Дрехите го нулират – свиват го до границите на кожата. Това личи особено много, когато се гледат хората по бански – цялополето (Божественото тяло) е прищипнато в областта на банските. На нудиплажовете то свети прекрасно и е даже лечебно, обаче там си остават тъмни и грозни други тела: астралното, умственото и пр. Рядко се срещат изцяло чисти аури. Ясновидците със сигурност ще потвърдят тия наблюдения. По-късно забелязахме и типични особености в аурите и особено в холополето на женените и ангажираните по двойки хора. Православните ясновидци трудно ще го обяснят. Не че "свободните" са цвете - те грешат по други показатели и това се отразява в духовните им тела, - но при тях холополето е много по-ведро и видимо.

СЪДЪРЖАНИЕ
/