Книга 23


22.ІV.131(1995)
София - Изгрев

ТРОНЪТ НА КРАСОТАТА
(пожелание към приятел)


19,00ч.
- Ралица! - Лицата на Ра са множество. Който обича и уважава всички, ще приеме и Лицето на Приятелството, и Лицето на Отсъствието, и Лицето на Свободата. Тронът на Красотата се кове в самота сред другите или с други сред самотата.

СЪДЪРЖАНИЕ
/