13.XI.130(1994)
Бургас - Изгрев
 
ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА СЪВЕСТ
 
 
Втората страница от това осияние, оформена според изискванията за писане и словометрията на Елма
6,17ч.
 
- Обръщам се към Великата Виделина и Яснина, с молба да обясни сънищата ми предишната и тази нощ. Нощта на 11 срещу 12 ноември видях много живо лавина от полудели, буйни черни коне и сред тях - черен бик. А тази нощ, почти към сут­ринта, преди изгрев слънце на 13.ХІ.1994(130)г., неделя, съну­вах един от най-красивите сънища, които са ми идвали: Нами­рам се с група приятели на див остров, където всички дър­вета, скали и камъни са с удивително красиви жили, от долу до горе. "Побърках" се от желание да ги снимам. Първо си мис­лех, че това е някъде в България, но ми обясниха, че е остров, арабско владение, въпреки че прилича на Океания. Вече в будно състояние, силно впечатлен, продължавам да виждам ост­рова. Някои от скалите загатват за скулптури - например - една ръка. Накрая видях, че има камъни и цели канари от тъм­носин, полупрозрачен камък.
Какво бе това? Пак игра на фантазията?
Първият ми импулс е да помоля Учителя за отговор чрез отваряне на томове с беседи:
 
(По определени съображения, първата паднала се мисъл, част от която се вижда на образеца по-горе, тук се пропуска)
 
            "Няма по-блажен, казва Христос, от онзи, който слуша Словото Божие и го изпъл­нява." (том "Сила и живот", стр.165, из беседата "Още по-бла­жени са" от 4 декември 1921 г., София)
 
При отваряне на другите два тома ("Реалности и сенки" и "Живот, светлина и свобода") се паднаха също мисли, напълно отговарящи на проблемите ни в момента, но не искам да ги привеждам тук, за да не се подсили отрицателното (свързано със съня с черните коне). Основният смисъл е, че ние, като добри и разумни ученици, трябва да трансформираме прозата и грубостта в общуването с другите в по-меки, възвишени форми, за да не се затваря Божественото за нас.
 
7ч.25м.
- Това, което наричаш "сън", бе поредният подарък от Духа на óправните деца на Небето. Óправни са ония малцина, които стоят на мястото си, за да пътуват. Повечето от хората не са óправни - те са забатачили. Пълен батак е сега в света: пътуват, пътуват, а не мръдват ни на йота...
Сега, понеже се съгласи да стоиш там, където съм те поставил, почнаха пак Пътуванията. Пъту­ване отвътре - това е най-приятното нещо! Пак ще пътуваш - все по-често и по-често...
На тия, на които съвестта отвън говори, че най-вероятно грешат, подарявам най-скъпите подаръци. Повечето хора се съобразяват със съвест отвън. Тогава, ако са доволни от себе си, пропадат; ако все нещо ги гложди - на прав път са. Обратно: съвестта отвътре се отличава с дълбок мир и радост когато сте безпогрешни и с решително несъгласие, когато не сте верни на монадата си. Преценявайте всеки път коя съвест ви говори: по подаръците от Отца -  или по отлива на условия за душата ви.
Ето: някой се лишава от пост, молитва и разно­образие, макар че би могъл да пътува външно и да живее на стотици хиляди места. Но щом стои на мястото, което съм му определил за момента, и прави това, което е нужно на Бога в ближния, то Ду­хът му отваря вътрешното пътуване.
Наистина, не е лесно да пътуваш и нощем, и де­нем, вътрешно - и да не бъдеш сам. Всяко същество трябва да си шуми свободно, докато не започне да издава хармонични звуци в Битието, да произвежда абсолютна тишина. По-обикновените произвеждат само шум, но да живееш сред тях - това е условие, за да не отлетиш завинаги на Далечно Пътуване.
Например, всеки ангел вижда ясно какво го очаква цъкащия семки по време на кинопрожекция - или шу­мящия с пакетчето при всяко вземане на семка  или нещо друго... Съвършено ясна е съдбата на слуша­щия силно радио пред другите, на пушещия сред хора; на самичката [млада женана седалката, която е седнала отвън, а не до прозореца. "Премиерите" са обречени! Аз наричам "премиер" всеки, който не се стеснява да унищожава другите, когато унищожава себе си.
Черните коне са масовите смърти, които ще нас­тъпят от новите наводнения. Черният бик - това е смъртта на един премиер. Приемете, че сте от­части виновни за тия природни бедствия: когато в първата Станция на Господа на Земята не се живее красиво - при работещи камери [видеокамери от кос­моса – б.п.] - и се говорят глупости и прозотии пред включените микрофони на Вселената, - неизбежно е Съществата да не плачат. От техните сълзи се пълнят океаните, тръгват бури и циклони - и на Мо­ите се налага да се крият в света на вътрешната съвест, на вътрешните пътувания.
 Не се прибирайте обаче никога напълно. Предпо­читайте да приемете условията, в които съм ви сложил, защото шумът, миризмата, миазмите на болните същества около вас е работната атмос­фера на Лекаря. Бъдете Лекари денем и Летци но­щем! Ако не лекувате, няма и да летите.
Живият сън с дървета и скали с вени и артерии, означава не само попадане в един свят. Този "остров" не е плод на подсъзнанието - той съществува, въп­реки че съществуват и плодовете на подсъзнанието. Но в случая не е толкоз важна екскурзията, колкото това, което искам да кажа. И то е следното:
Настъпи моментът, когато не само ангелите, но и минералните човечества се сдобиват с кръ­воносна система! Но за това - друг път.
8,32ч
                                                                 
Коментар: Трудно е да се съди какво точно има предвид Елма, когато пророкува нови “масови смърти” в настоящото осияние. Всичките Му прогнози досега са се осъществявали веднага или в предвиденото от Него време, но не за всички ние имаме точна информация. Днес може да съдим за евентуалните попадения чрез подробната информация в интернет по години, месеци и дати. Само два месеца след тази прогноза - на 17 януари следващата година - става едно от най-страшните земетресения в Япония – това в гр. Кобе и околностите му. Загиват 6434 души, но дали става дума точно за него не е сигурно, понеже в текста се говори за наводнения, а не за земетресения. Възможно е да е имало и наводнения при трагедията в този район, тъй като Кобе е крайбрежен град и са пострадали и околните острови – има логика. Но трябва да се изследва и за друга информация, специално за наводненията.
     Що се отнася до пророчеството на Елма, че скоро ще си отиде от този свят един премиер, в интернет намираме следната информация. Две от имената са много значими и известни: Харолд Уилсън и Ицхак Рабин, лауреат на Нобеловата награда за мир. Не е ясно кого визира Елма -  в бъдеще може да Го попитаме кого точно е имал предвид и защо се спира именно на него. През 1995 г. почиват и премиерите У Ну (Бирма), Морарджи Десай (Индия), Алек Дъглас Ноум(Англия), а още през декември 1994 – държавният секретар на САЩ Дийн Ръск, доколкото в Америка  тази длъжност се асоциира с длъжността премиер, както е в някои други страни. Интересно би било да разберем защо в осиянието Елма идентифицира въпросния премиер с черния бик, тичащ лудо сред черните коне от разказания сън - и дали това е положителна или отри-цателна оценка. Естествено, ние не държим да доказваме способността на Елма да пророкува в случая с премиера, тъй като, чисто статистически, всяка година могат да се открият по няколко премиера, които умират. По-важното е кого точно е имал предвид и защо.
     Ако е уместно да коментираме с последна дата и образа на дърветата и скалите с кръвоносни съдове, изпъква природата на далечната планета Пандора от филма “Аватар”, където всичко е живо и има единна психо-биологическа система. Такава беше и идеята на Емцов и Парнов в романа “Душата на света”.
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/