Книга 4


11.ХІІ.120(1984)г.
София-Изгрев
 
ЛЮБОВТА НЕ ПРИЗНАВА
СЪОБРАЖЕНИЯ И ПРЕМИСЛЯНИЯ
ЖЛО / СН (Ал-Хонéй)
 
      
    Ал-Хонéй носи на Битието познание за мерките на "налимното" тяло, с които Любовта отстранява вируси и приближава осияни от ултравселената. Може да се каже, че Ал-Хоней е духът-ръководител на особен клас напреднали ангели, търсещи контакт с ултравселената от полето на супервселената. Имайки основното желание за чистота, те за пръв път се пробуждат и за много мощен прилив на неудържимост. Любовта не признава съображения и премисляния; онова, което включва предпазване, не е любов. Принципно е невъзможно някой да е овладян от истинска любов и да не направи всичко, което иска от него любимият. Не е ли в състояние да направи това, прогнозата е неумолима: катастрофа!
Обаче "всичко, което иска любимият" е много условен израз. Той не включва поразените от пъкъла. Поразените от пъкъла искат най-интензивно да ви консумират само вас, като не ви дават възможност да живеете на нивá и в среда, които са ви необходими. Поразените от пъкъла не са в състояние да се отказват от пороците си, ако това ви е неприятно. Поразените от пъкъла не могат да не ви налагат нещо, било с насилие, било с лъжа, било с изнудване.
А ти, която отдавна не си на равнището на обикновените хора, преживяваш своето поредно разочарование от тях. Но Аз не храня търтеи. От край време Новите Светове предпочитат любовта да подарява не само поколение или удоволствие, но и свобода. Точно затова ти дадох това име този път - предвид последното, което ти предстои и още не си доизградила.
От най-древни времена ти си избягвала страданието, което се дължи на индивидуализация. Но няма по-светло и по-велико страдание от това, да се отказваме от себе си в името на волята Божия и на ближния - истинския ближен. Това е единственият път към свободата! Родовите и обществените традиции обаче са те задължавали да правиш компромиси с идеала си и това даде онази операция и разстройството в лимфната ти система. Корист няма в тебе ни капка, но страх и неверие има. Освен това, не е приключено с не особено високото ниво на онова, което наричате "вкус" във вашата цивилизация. Мъжете с изразена брада и челюст са силен магнит за тебе, но те, освен сила, носят и насилие. Не живеят с живота на примирението, но насилват с избухвания, инат и самоналагане. Разбира се, съществуват и Учители с такива бради, но те имат за задача да прокарат Новото при най-тежки външни условия. Апостоли, пионери, борци за свобода, хора с мощна лична воля, не ще и дума, са с изразена кост на брадата. Но това почти винаги е в съчетание с неразвити устни или къс нос, с неразвити скули, уши или чело. Неравновесието и недоразвитостта непременно прави тези хора недостатъчно търпеливи и въздържани, от където следват и конфликтите с тях. Енергията им е в излишък - от там идва всичко.
Психологически обяснено, у тебе този вкус идва не само от изключителната ти женственост, но и от нуждата от силен защитник, на който да се опреш. Обаче физическата сила не е гаранция за духовна сила. От тук иде и разочарованието. Няма да имаш никога спокойствие с такъв избраник - шило в торба не стои!…
       Но често "козерози" (Правилната дума за този зодиакален знак е именно  "козерог" - това не е козел, а еднорог - б.п.) са добро съчетание на брада, нос, чело и уши. На тях им липсват само скули и устни, което ги прави хладни и не особено нежни. Ако търсиш обаче защитник, съпруг, баща на децата си - те нямат равни на себе си.
Нуждата да бъдеш майка е свещена, няма две мнения. Но готовността ти за компромис в името на удоволствието, която получаваш лично и в името на общественото мнение, би придала такава наследственост, която да ти създаде много големи неприятности впоследствие. Това, всъщност, става с почти всички, но ти не трябваше да минаваш през човешките заблуждения. Казал съм ти, че ти не си от земна, а си от ангелска еволюция. Това обаче не значи, че нямаш няколко земни въплъщения. Много силни бяха те, много даде ти за напредъка на човечеството.
 
 
Може да узнаеш, че Жанна Д΄Арк съвсем не е случайна твоя "любов". Ти не си самата Д΄Арк, но си виконтът, който я следваше навсякъде и написа мемоарите си за нея. Най-нежна и светла любов те свързваше със светицата от Домреми през всички векове! От там, всъщност, ти носиш култа към силната брада, защото Жанна не беше мъж, но имаше мъжка сила на лицето и духа. Левски, Джек Лондон (Приятелката, за която е това лично послание от Елма, отиде в Америка в родното място на най-любимия й писател Джек Лондон и написа книга за него - б.п.) - това са все мои апостоли, които те познаваха лично. Не е лошо да се поровиш и в биографията на Караджата.
Аз имам много да ти говоря и да те напътствам, но все се въздържам. Каквото и да решиш, с тебе съм! Но има опасност да отложиш с няколко  десетки години мисията си, а това не е никак хубаво. Майчинството ти е вродено, но не винаги раждането на дете е майчинство. Да създадеш условия на един Мой апостол или на повече от един да не се разкъсват от дълбоки и неразрешими проблеми и противоречия, да им дадеш това, което ти имаш, а те нямат - ето какво значи майчинство!
Сега не остава нищо друго, освен да се научиш и в интимния си живот да държиш на апостоли; или пък онзи, на когото държиш, да стане апостол. Запознай го с материалите, дошли от Мен, обаче не сега, а като стане промяната с него.  
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/