Книга 21

15.VII.130(1994)

ВОИН НА СПАРТАК
ЖЛО / КПБ


20,42ч.

- Наистина, Близнаци ли е Асцендентът на КПБ?

 - Да 

       - Защо отговорът е с "мъжко" движение?

 - Защото тя бе воин във войската на Спартак!

- Може ли да се каже деканатът?

 Дава знак Близнаци, деканат Близнаци.

    - Градус, минута, секунда и стотна част от секундата?

 - Аsс 4º26′47″.21 Близнаци

СЪДЪРЖАНИЕ
/