Книга 21


7.VI.130(1994)
София-Изгрев

ОЩЕ ПО ПАРИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ

12,10ч.

- Казано е да питаме винаги и по най-малките въпроси и проблеми. Може ли сега да питам?

- Да.

- Може ли да се внасят пари за майките и децата на седмо число?

- Може. Всичко за майките и децата е разрешено всякога! Законите хващат само ония, които не отда­ват себе си безкористно като майките, и ония, които са престанали да бъдат деца.

- Добре. Ето, тук разпределих парите за Л., Г. и Е., които взех от Пощенска банка и искам веднага да им ги внеса в една от най-близките и изгодни банки, тъй като Ти каза, че всички трябва да сме губещи и всички останали пера, дори и Сло­вото, трябва да не се олихвяват, но майките и децата за­дължително трябва да са печеливши. Но останаха и 5000 лв. в перо каса "майки", от които 2000 са дадени от приятели за покани за хора от Рига и Лйèпая, а останалите 3000 - от С., която каза: "За децата ти". Правилно ли е да внеса всички в каса "майки"?

- Отчасти - правилно. Парите се разпределят по 5-те каси! А ти самоволно решаваш да останат само за майките. Освен това, пари, дадени изрично по предназначение, се използват именно по предназна­чение. Защото Небето държи сметка за всяка дума. Ако не се изпълни - плаща се! Затова ти можеш да отделиш от тези пари за покана само на С.

- Ясно. Сега да питам още нещо, което ме тревожи. На 2-3 пъти наруших специалното изискване за мен да не отделям дял от всяка идваща сума за себе си. Обаче картата ми за транспорт в София свърши - вече два пъти си купувам би­лети. Има много работа - не лична, а за Теб и другите. Поня­кога (3-4 пъти за тия три месеца) си купувах нещо за ядене, защото... - ясно защо. Остава ли в сила този закон в моя слу­чай и сгрешил ли съм, че съм взимал? Вкъщи също съм давал, тъй като не е справедливо да съм на гърба на майка си и брат си.

- Исках да бъдеш "железен" в това отношение, но ти разсъждаваш по човешки, когато опре ножа до ко­кала. Виждаш как минаваш на Моя издръжка всеки път, когато спазиш Закона до стотинка. Опитай се. Вярвай. Ходи пеш. Гладувай.

СЪДЪРЖАНИЕ
/