Книга 21

21.I.130(1994)
Рига

ПРИМЕР ЗА ТРИЛИНГВА КРАСНОПИСЕН ЛИСТ А4 С КОНТУР ОТ ДЛАНИ


Истинското положение на листа е хоризонтално - тогава редовете се издигат нагоре. В случая са под 36 градуса – мисъл от Елма.

СЪДЪРЖАНИЕ
/