Книга 20


Юни 129(1993)г.
София – Изгрев

ЗА СЪРЦЕТО
НА ХРИСТОВАТА
 ЗВЕЗДА


В горната си част Розовата Звезда образува сърце, като вдлъбнатината достига до средната точка на разстоянието от дъното на параболата до окръжността. Двете изпъкнали части на сърцето отляво и отдясно се изпълняват по свобода от всеки, който желае да изобрази Звездата, като ли­ниите на сърцето отляво и отдясно трябва да се слеят хармонично с окръжността на универсума.

Лъчите на Розовата Звезда се прекъсват до лини­ята на сърцето и завършват със същите снежинки и слънчица, както останалите. Така Христовата Звезда добива най-уточнения си вид в настоящия космически момент, представлявайки средно нап­речно сечение на хипервселената, която е не елип­соид, а житно зърно.

Пространството над сърцето е запълнено със светлосиньо, както целия кръгов пръстен, и с частта от 12-лъчната звезда.
Желателно е Розовата Звезда да е изобразена така, че синята основа и синята звезда леко да се виждат през нея, без да изменят цвета на Розовата Звезда.          

СЪДЪРЖАНИЕ
/