Книга 4


16.Х.120(1984)г.
София - Изгрев

БЛАГОДАТ ИЛИ ПРИНУДА
ЖЛО за Елúмна, Тойóнус, Онтиéл и Рамóн


Царица на Поречието! Този живот ти беше кардинален, защото прие посвещение от първожреца Тойòнус. Когато ти се роди, той ти направи хороскоп и определи, че си му много близка душа от вековете. Живя повече от 40 год. под неговото крило и ти получи от него неща, които останаха в теб през цялата вечност.
 Тойонус не пожела тогава да сподели с теб физическите блаженства на любовта и те остави безпомощна в ръцете на най-големите ви врагове, понеже самият той беше отявлен аскет и девственик. Когато правдата замръкна, той не се осмели да те защити пред тия, които бяха твои родители, роднини и съцаредворци. Санът и убежденията му не му позволяваха това.
Великата Книга на Живота постанови: Да бъде волята на хипервселената и холивселената, които прощават всичко, освен непълнота. Хиляди години трябваше да минат, за да се срещнат Едитис и Тойонус, който сега е пред теб. Колкото по-буйно и сладко се обичате, толкова по-скоро ще запълните бездната, която остана да зее оттогава в Битието. Ти си идеалната негова любима, която му решава всички въпроси, без изключение. Има и други идеални любими, които решават други въпроси и той на тях; и нека бъдат благословени всички тия срещи, които оставят следи в Трите Вселени!
 Христос бди над всеки порив, който е искрен, дълбок и прекрасен. Той се жертва за цялото проявено Битие и точно поради това моли и вас за жертви. Така всичко се оглажда и променя, в угода на Отца ни. Затова и в случаите, когато ни се молят за това или онова, ние изпълняваме молбите, в съответствие с жертвите, които са правили просителите; а при вас е толкова хубаво! Няма жертви, а има само хармония, единство и благодат. С това искам да изясня защо вашите работи ще вървят все по-добре и по-добре и защо тревогите и молбите на ваши приятели не получават отклик.
Растенето на една душа става или по благодат, или по принуда. Когато живият Бог още не е буден някъде, то благодатта просто не се осъзнава и се пропуска. Няма физическа причина за това. Тя е само субективна. Преминаващите през това изпитание трябва да пострадат от дълбоко замразяване на универсалните блага, от катаклизми и разочарования, от нещастия, болести и смърт - докато не се научат да оценяват любовта и доброто - т.е., докато не изработят съвършен вкус. Понеже не са още зрели, те имат особени мнения и вкусове, на които стават плячка. За вас това вече не е валидно, защото сте готови да изпълнявате волята Ми безпрекословно, и то не без удоволствие, а това значи най-висока форма на вкуса. Личният вкус се съвпада с космичния и по този начин не се получава никакво противоречие. Има хронични, т.е. периодични жертви, при които нещата, които ви се изискват, не са приятни. Тези, които се опъват, са свободни, но временно.
Истината е, че ти си от Алтаир и си идвала на Земята само чрез вселяване, а не чрез кармично въплъщаване, затова и си преживяла само това, което е било волята на Отца, а не твоята лична воля. Сега ти е дадена красотата на ангелите, които са запазени от посегателствата на земните чудовища. Ако те бях пратил в най-пълния ти блясък, нямаше сега да се срещнете с Тойонус. Ако ти беше от онези, които жънат успехи пред тълпата, цялата щеше да бъдеш във властта на изверги, дори и да не желаеш това. И тогава Тойонус трябваше да бъде трагично разделен с тебе, тъй като той не е от тия, които се борят за овладяване на възлюбената.
 Истината е тази: когато за пръв път те видя в този живот, Тойонус те позна в сърцето си, но и ти него. А сега неговата връзка с Бейонил се задържа, само и единствено защото вие имате с него да плащате сладък данък на Битието, който трябва да се изплати точно и коректно.
 Запазете контакта си, но не се лакомете за повече от определеното за сега. Лично Аз, ако зависеше от Мене (а трябва да ви кажа тайно на ухото, че всичко зависи от Мен...), бих ви съдействал да бъдете неразделни, но тъй като много ви обичам, мисля, че такова нещастие не мога да ви поднеса за свадбен подарък… Аз обаче ще ви науча на нещо, което има живото  Христово благословение: когато любимият е надалече, виждайте го в онзи, на когото раздавате любов. Това е много трудно за ограничените и посредствените, особено когато са жертва на неправилно разбран морал и общественото мнение. Утре вечер ви пожелавам пълнота.
А. е физическото тяло, което носеше в едно прераждане духът на сегашната си майка, затова тя сега те чувства като своя дъщеря, в известен аспект и смисъл. Предателства тя не е вършила никога, но в газенето на лютиви зеленчуци има известна практика... Под "сгазване на лука" и на неговите растителни роднини не се разбира само нещо комично, като сравнение, но това е и строго определена символика - инак бих казал "минала през просото" или "тъпкала цветя" - и т.н. Общо взето, лютивите зеленчуци са символ на либидото, т.е. на любовта като стремеж. Да тъпчеш, т.е. да "газиш лук", символично означава да погазваш и тъпчеш либидото в ближния. Така че това, което мислехте за нейния случай, е точно обратното: не че е била разюздана, а е била безотговорна в жестокостта си при играта с чуждите природни желания, затова сега тя е крайно зависима от тия желания и страда от тях и от техните последствия. Просто, тя трябва да разбере и почувства какво е правила на другите. Въпреки това, всичко при нея скоро ще изтече. Това, което преживя, не е малко за годините ú.
Т., ти трябва да бъдеш по-благороден и възвишен с нея и никога да не ú загатваш за проблемите си и т.н., да се грижиш за нея като приятел и баща. Ти си ú много скъп и близък и нейното израстване напоследък е изумително, благодарение на средата, в която тя навлезе. Това го имай предвид. Зачети огромното ú духовно пробуждане, а за интимност не мисли, въпреки че, ако това бе станало, от нейните проблеми нямаше да остане нито един. Обаче тук тя няма никаква вина, защото само опитът и страданията променят вкусовете на човека и го карат да мисли за другия, а не за себе си. При това и вкусът се изменя, и принципите се трансформират. Ако ходиш с нея навсякъде, тя ще се разнообрази, ще ú олекне, и така ще преминат по-лесно нещата, които сега я тревожат. Престани с тази натрапчива мисъл, че тия, които желаеш, трябва и те да те желаят… Укроти това тежко страдание, а Аз ще те наградя с това, което те очаква утре.
Ти, Елимна, не се тревожи, че имайки тебе, той остава с тези си проблеми. Това съвсем не означава, че ти не си нещо изключително за него, но той никога не е преживявал множествеността на любовта и затова, поради липса на пълноценна социална изява, творческата му енергия става неудържима и неутолима, нещо което не би могло да задоволи и най-сродната душа. Това не е сексуален, а космично-енергиен проблем. Ако един творец не се изтезава с нерешими социални проблеми и с неадекватна професия, той много лесно би се концентрирал в единствената си любима. Поради тежките условия на живота, ако той не иска да полудее, да се пропие и пропуши, необходимо му е някакво разнообразие в емоциите от интимен характер. Това е закон за артистичната личност. Но когато тя е и силно духовна, изпада в големи крайности - не желае да живее, стига до старите си фантазии за аскетизъм, постене, отшелничество и пр. - не от духовност, а от отчаяние. Не съдете такива, защото трябва да ги разбирате.
- За Рамон?
Велик пазител на душите ви, в миналото и сега. Не му намирайте кусури, защото, ако не беше той, щяхте да имате много повече проблеми. Приятно е на Духа Ми да ви вижда в този състав, поне засега, въпреки всички различия. Все още имате да си помагате, макар и в тясно поле. Когато удари часът ви, всички ще разпръсна за нови приятелства и съжителства. Сега обаче не бързайте, той непременно ще ви потърси на друго поле, защото е невъзможно духът му да не се пробуди още в този живот. Той е древен учен и изследовател, дори беше философ в Елада и писател в Северен Иран. Този път обаче трябва да не е много велик, а само популярен. Богата е реколтата му в зоната на признанието - по-скоро сега има да учи и изследва, и това постепенно ще го увлече повече от всичко. От неговото научно задълбочаване, както казах и преди, зависи еволюцията му.
Нòси ти, освен социална база, и особен лост към ултравселената, който никой друг не може да ти го даде. Има неща, които той разбира по-добре от мнозина, и то именно в пътя на Мъдростта. Един ден ще си припомните думите Ми.

СЪДЪРЖАНИЕ
/