Книга 20


11.ІV.129(1993)г.
София - Изгрев

ЕДНО НА 10 МИЛИОНА ПРИ ЖЕНИТЕ

ЖЛО / Ст


20,47 ч.

            Стойанна има оформено атмическо тяло, ко­ето е едно на 10 милиона при жените. Морета от страдания преплува ти, достойни Нéлусе, за да дос­тигнеш брега на Мъдростта!

          Коментар: Това твърдение на Елма не е онеправдаване на жените, понеже човешкият дух, когато е в женско тяло, специализира любовта с обект. Почти няма жена, която за дълги години или за цял живот да не е фиксирана в един обект. Това обаче не е недостатък, а върховна добродетел и благодат, отлята най-съвършено в обожаването на сродната душа и в майчинството.  Тя извира от едно Божествено тяло, още по-високо от атмическото, а именно ясновселенското. То се отличава с Разпознаване, Благоговение и Служене. От своя страна, мъжете с действащо ясновселенско тяло са извънредно малко в космоса. Драмата на жените не е самият едновалентен  избор, а опасносттта от неправилен избор. Вторачеността в хора и неща от по-ниска еволюция или от крайно различна йерархия ражда всички проблеми и трагедии на жената. Мъжът без ясновселенско тяло има друг порок: гони само своята задача, само своя модел и своя импулс, поставя ги на първо или единствено място. Той никога няма да остави издаването на своята книга или удовлетворяването на своите нужди и хобита на второ място, за да даде предимство на нечии чужди, дори на най-добрия си приятел. Именно затова се прераждаме ту в мъжко, ту в женско тяло, за да не се увреди духът ни прекалено много от тези две крайности.


В света на Духа изработваме атмическо тяло, когато сме готови като вълка да прегризем крака си и даже сърцето си, но да се освободим от капана и да изпълним своя собствен план, своята собствена воля. В света на Божествената Душа обаче всеки се покланя на всеки, понеже вече е с тежки зърна - напълно зрял. Най-голямото щастие там е да решиш проблема на другия, да дадеш предимство на неговата изява. Именно затова хората с дух са забележителни, но хората с душа – прекрасни.

СЪДЪРЖАНИЕ
/