Книга 4


19.ІХ.120(1984)г.
София-Изгрев
 
НОВОТО ИЗИСКВА
ЦЯЛОСТНО
СЛУЖЕНЕ НА БОГА!

ЖЛО / ЕКС (Поломинéл)

 
 
Топло те поздравявам, Моя нежна носителко на най-тежкото бреме - откъснатостта от пълния, изобилен живот. Духът ти минава през изпитанието на огъня - най-интензивното и мъчително страдание, което се дава на човечеството. Когато металът се извлича от рудата, няма никакъв друг начин, освен напрежението на огъня, на висшето електричество. Милиони ангели и божества чакат с трепет реда си да се въплътят на планета като Икло (Земята), за да се потопят в магмената река на страданието и да излязат от там с нова опитност.
Не отритвайте даровете на Духа Ми и приливите на Природата, ако искате да бъдете щастливи носители на прана, здраве и обич. Войната срещу Природата е война срещу Христос! Докато мислите, че Природата може да бъде “грешна” и “неправедна”, вие ще се затваряте за нейните призиви и ще лишавате хипофизата си от пълното щастие на Трите Вселени. Но божественото равновесие не може да бъде нарушавано без катастрофални последици за неговите подвластни органи и системи. Окаляните от непропускане на живота неизбежно се подхлъзват и падат. Това обикновено не става от липса на жажда за живот, а се получава от лъжите на евангелисти и църковници, които не предадоха вярно Словото на Христа. Направо може да се каже, че Сатаната имаше първенство и преди 2000 години, користно заграбвайки Свещеното Писание и редактирайки го в собствен интерес и изгода.
Мъченичеството на повечето хора се дължи на тези криви реакции. Особено страдат ония, които са повярвали, че любовта може да дойде само от един човек и да се дава само на едного.
Новото, за което говореше и учеше Христос, беше Истината за многото извори на любовта, обичта и доброто. Когато човешката душа очаква щастието само от един източник, тя се затваря за всичко наоколо и престъпва по този начин основния закон на живота - самораздаването на всички. Разбира се, под "всички" Аз не разбирам служба на вампири и тунеядци, а живо съчувствие и помагане на ония, които не живеят само за себе си.
 Много древна е нашата дружба - ние с теб се запознахме още на звездата Мозин, когато духът ти озари Битието с новото въплъщение на Всевишния. Всяка монада е ново космично съчетание, ново проявление на Господа, нова възможност за всемирното човечество да се наслади на Любовта и Красотата по нов начин.
Твоят основен обертон се превежда математически така: "ПОЛОМИНЕЛ". А това означава, на Божествен универсален език: "Най-Лазурната Енергия на Неутрона на Истината, роден на звездата Мозин и Озарен от Любовта на Панвселената". Истината има свой неутрон; но твоят е единственият в Битието, чиято енергия е най-лазурна от всички. От това Битието придобива особена красота и богопознанието - особена свежест, от която божества и ангели трептят, при съприкосновение с твоята монада. Лазурните енергии на Истината не са като някои други - те могат да отварят душата, или будическото тяло, за разширение на частиците му до пределите на ултравселената. Най-лазурната енергия пък, която е само твоята, прави възможно самото прескачане в ултравселената. Това прескачане се изразява физически с рухване на неутронното тяло навътре към Центъра. Позирането пред супервселената - ако е останал още такъв фон в нечия психика, - се приключва завинаги с тази имплозия.
Но, заедно с това, твоето име най-настоятелно изисква Озарение от Любовта на Панвселената. Какво ще рече това? - Това значи пълно самоотдаване на природната любов, с цел да се избият електрони от спящата материя и да се включат в процеса на кристализация, какъвто представлява всеки имплозивен (избухващ навътре) ултравселенски процес.
Сега внимавай с цялата си душа, защото ще очертая причината за твоята трагедия. Ти не изпълни мисията на твоя дух да съчетае лазура на Истината с пламъка на Природата. От обида, гордост и честолюбие, ти се затвори за интензивна обмяна с околната среда и прекрати прилива на електрони към космическата имплозия, която се извършва на определена вълна на Битието, благодарение на твоя уникален дух. Тогава съществата, които се надяваха да преминат от супервселената в ултравселената (от духовния в Божествения свят), изпитаха остра нужда от електронен въздух и вдъхнаха със силата на космическото отчаяние. Тъй като ти не получаваше никакви електрони от природна обмяна с други хора, вихърът на споменатата космическа вдишка изтръгна от недрата на собствените ти атоми грамадно количество неприкосновени електрони - и здравето ти рухна по всички основни показатели. Социалните нещастия не закъсняха.
 
Небето отчита, че ти не си изцяло виновна за тази драма. Гордостта и обидата не са единствената причина - споровете на хората около "морала", "греха", живота на "нисшите" енергии, принуждават още милиони и милиони нещастници да спъват и прекратяват обмена на електрони и мюони, а това предизвиква обратни реакции с катастрофални последици.
 
Нека сега остане в съзнанието ти следната формула: "НОВОТО  ИЗИСКВА  ЦЯЛОСТНО  СЛУЖЕНЕ  НА  БОГА!" Повтаряй я, когато можеш. И не забравяй, че веждите са антени за обмяна на елементарни частици и вълни между супервселената и вселената.
 
Обичам те, както всяко Свое лице. И отнине започва твоят възход и мощно осъзнаване!
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/