Книга 18

30. VI.128(1992)г.
Москва

СТАРАТА И НОВАТА ГВАРДИЯ
НА ОТЦА

17,12 ч.
О, плачещи и пребити братя Мои и сестрици! Вие направихте всичко, което можахте! В това свято Дело, опря се на плесента и ръждата най-мощно си­нът Ми Даниил, който излезе от пещта невредим. Сега той живее само в пет тела на Земята, но най-съзнателното от всички е тук, на тази маса. Жи­вият пророк Даниил трябва да излезе и този път по­бедител!
Много няма да разговаряме тази вечер. Скръбните събития почнаха, но сега идва най-печалното. Грешка няма у Господа: Той казва, и казаното става плът! Ру­сия си остава Негова нива, т.е. нива на Елма, но пред разрухата сега лети последният ви шанс: Белият Гълъб на Мира.

Схема на Московското метро. Няма линия, по която да нямахме приятели и познати, заинтригувани от "Българския Феномен". Канеха ни навсякъде "за цял живот", но ние предпочитахме "Таракан-кино" (Хлебаркино) – стаичката като килер на един приятел с чудесни зелени тапети (стаичката с тапети, не приятелят...). Там живеехме трима приятели и две приятелки. По тях (по тапетите, не по приятелките...) пълзяха много хлебарки, но ние установихме, че когато няма отрицателни мисли и чувства между нас и се обичаме беззаветно, хлебарките изчезват някъде без следа... "Беззаветно" значи необходимото ритмично отсъствие на някои от "Новата Гвардия", тъй като в другите жилища по всички линии на метрото цареха порядките на "Старата гвардия" – с постоянно присъствие на собственика...

Ако не осъзнаха тримата своята задача, остава последното: Мостът на Спасението. Другите трима все пак работиха през всичкото време. Аз ги направлявам лично! Първият събира души за мощна контравълнá; вторият успя да предупреди Опорите и трябва да предупреди сега цяла Русия; а третият трябва да завърши Звездата. Всяка една от тия три операции съдържа останалите в себе си – поне един трябва да успее. Съпротивата ще бъде страшна. Но даже недовършена, работата на всеки от вас няма да остави стария свят на мира. Калната вълна, в ответ на съпротивата, става неизбежна, но вие спасете онова, което ще остане в ръцете ви: осия­ния, спомени, човешки души с ново съдържание на ис­крата си.
Вие, слушам, често делите хората на хора с мо­нада и "андроиди". От Мен научихте това, но не зна­ете, че има живи души със стара монада и няколкостотин хиляди – с нова. Разбирателство между тези гвардии на Отца засега се оказва невъзможно. Така че, не обвинявайте старата Ми гвардия в предател­ство: тя толкова поема, толкова може. Не изиск­вайте от нея да Ме приеме в новите Ми одежди и не очаквайте да бъдат наказани, че не са Ме приели.
Старата гвардия бе поставена на изпит, ще може ли повече да продължава така, като опора на кре­постта, на Учението. Те се провалиха и от това произтекоха събитията в Молдавия. Познавам обаче още резерви, които всякога държа на втори план. И тези резерви ще излязат в момента, когато публи­кувате тези осияния. Считайте за провалена рабо­тата с планинските лагери през това лято и миси­ята в Южен Урал. Взети са всички мерки да ги прова­лят! Вие бяхте готови на всичко, за да ги проведете, но сега остава само Рила, България. Затварям Русия за Делото, докато Словото не потече достатъчно време в най-силните вестници и списания. Скоро ще се върна при своите Си, но когато се научат да Ме разпознават и публикуват, и когато се отучат да оставят децата Ми на улицата. Наказанията са не­избежни, но Аз ги наричам "последствия".
 След Киев се върни в България, заедно с тези, ко­ито могат, за да посрещнете поканените. Ако искат спиране на кръвта и на войните, Моите хора в Русия трябва да изпълнят поставените задачи и да ви пос­рещнат обратно както подобава. След изпращането на случайните и устройването на невинните в Бъл­гария, постойте там, докато ви дам знак.
                                                                      Учителят
 Отговор по незаписан въпрос на Ю.:

- Пророк Данаил имеет право делать то, что чувс­твует, но после того как позаботится о регуляр­ном издании Слова в печати, без перерыва.
- В России?

- Не только в России.

16.X.128(1992)г. 14:25ч.

    Въпроси към Източника. Дошлите девойки от север се отказаха да превеждат, въпреки че за това бяха поканени.

 - Всички изпратени не са “случайни”, нали? Невинните си остават не­винни, въпреки че сега мислим да плащаме на човек, за да пре­вежда Словото на руски... Молдавия - ясно; а Югославия? Как да се “процедира” с Башкирия? Какъв ще е знакът за връщане в Русия; и ако се върна – за колко време?

- Разбира се, че имаше и Мои. Всеки е невинен, Аз никога не изхождам от презумцията за вина. Това е специалност на Моя антипод. Когато използвам тези думи, Аз влагам в тях друго съдържание. За Югославия ще говорим отделно: там подстрекате­лите, двигателите на агресията не са сърби – под­менени са даже и тия, които се мислят за сърби. Ис­тинският сърбин никога не пие, не пее кръчмарски песни и не държи оръжие. Сърбин е всеки, който строи Царството Божие на Земята и обича другите вери и църкви.
 На Башкирците напиши писмо, че все пак ще се почне работата. Условието за връщане в Русия е Словото Ми да тече в печата вече без спи­ране и да имаш подсигурено жилище сред природата с компютър, ксерокс, материали и свобода за паци­енти.

СЪДЪРЖАНИЕ
/